Hoofdstuk 2: De Engel die me bij mijn geliefde bracht Afdrukken E-mail
Geschreven door Fengo   
maandag, 28 augustus 2017 13:46

Ik ontmoete mijn Geliefde voor het eerst toen ik op bezoek ging bij een vriendin in een psychiatrische instelling. Doch onze eerste echte samenkomst geschiede tijdens een periode waarin ik het programma van Beschermengel Mihael aan het bestuderen was. Een deel van het verslag dat ik toen schreef deel ik bij deze met jullie.

Engel Mihael en de krachten van de Zon en de Maan

Mihael zorgt ervoor dat de macht van de Zon doorgegeven wordt aan de Maan zodat onze diepste verlangens en onze mooiste idealen zich kunnen realiseren.

De Zon schenkt aan onszelf en onze familie een groot en helder licht wat ons toestaat om te groeien en te bloeien, onszelf te ontwikkelen en te realiseren om uiteindelijk vrucht te dragen en zodoende het licht van Engel Mihael door te geven door middel van het leven.

De Zon staat voor onze wil en voor onze verlangens en de Maan staat voor onze realiteit en onze dromen. De Maan schenkt ons het voorstellingsvermogen en de nodige verbeeldingskracht die ons toestaan om een eerste stap te zetten naar de verwezenlijking van onze hartenwensen. De Zon representeert de actieve kracht in onszelf die ons aanspoort tot realisatie. De Maan representeert het kader in het welke deze realisatie plaats kan vinden.

De Zon schenkt ons de nodige wilskracht en de Maan de mogelijkheid om hiermee op creatieve wijze om te gaan

De Zon is een symbool van onze eigen kracht, het is het centrum in ons zelf van waaruit wij ons uiten. Het is de heersende kracht in onszelf die door middel van ons geweten zorgt voor een goede moraal en ons de nodige ethiek schenkt om een goed leven te kunnen leiden.

Wij zouden kunnen stellen dat de Zon onze Ziel representeert de welke steeds geïnspireerd wordt door ons Hogere Zelf het welke in direct verband staat met het machtige en krachtige licht van God.

De Zon schenkt ons de wijsheid van het hart en staat in direct verband met het centrum in ons zelf waar wij al onze kennis en onze ervaringswijsheid hebben opgeslagen.

Beschermengel Mihael staat ons bij tijdens het doorgeven van deze wijsheid en kennis die zich in onszelf bevindt en wanneer wij leren werken met de krachten van deze Engel kunnen wij als een licht worden wat voor veel positieve groei zorgt.

Zodoende schrijf ik hier voor jullie en schenk ik het Licht wat ik kan schenken, de kennis die ik heb opgedaan en nog steeds aan het opdoen ben terwijl ik ze doorgeef aan eenieder die dit ooit leest dankzij de krachten van mijn geest.

De Zon als zichtbare manifestatie van het Goddelijke

Wij zouden de Zon als een eerste zichtbare manifestatie van de goddelijke levenskracht kunnen zien, het is het centrum wat het goddelijke licht ontvangt en doorgeeft aan ons allen zodat het leven op onze planeet en in ons zelf zijn weg kan vinden.

Dit licht wat vanuit de hogere werelden naar ons toekomt heeft zijn weg en zijn werking in onszelf en in ons universum en uit zich door middel van de eigenschappen die wij van nature bezitten alsook door middel van de eigenschappen die de natuur bezit.


De Boodschap van de Zon en de Maan is actief vorm geven aan ons bestaan

De Barmhartige staat ons dankzij de kracht van de Zon toe om op te staan voor onze waarden en normen, voor onze mooiste idealen en dromen en schenkt ons dankzij de Maan het vermogen om goed aan te voelen waar en wanneer wij kunnen uitkomen voor onze visie en zodoende dit licht delen met zij die ons omringen.

De gaven die God ons kan schenken door middel van Engel Mihael

Met Mihael kunnen wij rekenen op datgene wat wij aanvoelen.

Hij staat ons toe om slechte gewoontes en manieren van gedragen die wij van onze voorouders hebben meegekregen of zelf ontwikkeld hebben achter te laten.

Engel Mihael helpt ons om onszelf niet te veel te laten bepalen door onze omgeving en schenkt ons de kracht om zelf voor de omgeving en de omstandigheden te zorgen die wij nodig hebben om onszelf optimaal te kunnen ontwikkelen en zodoende onze ambities waar te maken.

Wat deze ambities zijn en waartoe zij bijdragen is een vraag die de moeite is om te overdenken, wat onze werkelijke ambities zijn en hoe wij deze beetje bij beetje verwezenlijken is een vraagstuk waar wij lang en breed over kunnen mediteren en zodoende veel leren.

Wanneer wij te ambitieus zijn en denken dat wij een God of een Godin zijn kan beschermengel Mihael ons weer naar beneden halen en ons op de harde realiteit wijzen.

Wanneer wij alle ambitie hebben laten varen en wij het roer van ons leven in de handen van anderen laten kan Mihael ons helpen om wederom op eigen benen te staan en ons naar God toe te richten.

Bewust worden van onszelf en onze omgeving zonder ons te verliezen in hoogmoed of ons minderwaardig te voelen

Engel Mihael kan ons bewust maken van ons potentieel alsook van de omstandigheden, de mogelijkheden die wij hebben en schenkt ons zodoende vele kansen om onszelf verder te ontwikkelen.

Beschermengel Mihael kan ons bevrijden van een minder-waardigheidscomplex indien dit aanwezig is alsook van de hoogheidswaanzin die ons kan doen denken dat wij apart en beter dan alle anderen zijn.

Beschermengel Mihael leert ons om naar onszelf te kijken en kan ons bewust maken van wie wij werkelijk zijn en wat er ons te doen staat.

Wanneer wij onzeker zijn zal hij ons weer moed schenken door ons bewust te maken van onze eigen capaciteiten. Wanneer wij twijfelen zal hij ons weer hoop schenken door onze bewust te maken van de vele mogelijkheden die er zijn.

Beschermengel Mihael is dat lichtje in onszelf, dat vlammetje wat soms wel eens klein is maar nooit volledig gedoofd. Wij kunnen de Barmhartige aanroepen wanneer wij een zwak en beïnvloedbaar ego hebben en wanneer wij het Hem vragen zal hij dit vlammetje in onszelf aanwakkeren en zodoende ons ego weer kracht schenken.

Ook behoed Hij ons voor het opblazen van ons ego en beschermd ons zodoende tegen de hoogmoed die zelf de besten ten val kan brengen.

De Genadevolle werkt gestaag naar een zekere zelfbewustheid met het oog op vernieuwing en innovatie wat wil zeggen dat Hij ons kan helpen om onszelf steeds weer opnieuw uit te vinden. Hij staat ons toe om alle duisternis achter ons te laten en een nieuw licht te ontvangen wat wij kunnen huisvesten in ons hart.

Beschermengel Mihael staat ons toe om zelf richting te geven aan ons leven

Beschermengel Mihael staat ons toe om datgene wat wij willen te realiseren door ons te omringen met datgene wat wij nodig hebben.

Wanneer wij ons bijvoorbeeld gevangen voelen in een huisje in de stad kan hij ons aansporen tot verhuizen naar het platteland of inspireren om op reis te gaan. Alles is mogelijk met Engel Mihael aangezien hij ons dankzij de krachten van de Zon bewust maakt van onszelf en onze mogelijkheden waarna wij zelf richting kunnen geven aan ons leven.

Mihael leert ons om te zorgen voor constante vernieuwing en bevrijd ons zodoende van een saai en monotoon leven.

De Zon staat in verband met deze vernieuwing en de Maan met het kader waarin deze vernieuwing plaatsvind.

Engel Mihael schenkt zijn Beschermelingen voorgevoelens en inspiraties doormiddel van de Maan. Deze inspirerende gevoelens kunnen inzichten verschaffen die ons toestaan om de juiste keuzes te maken.

De Zon spoort ons aan tot het geloven in onze dromen

De Zon schenkt ons de goede wil waarmee wij onze mooiste dromen waar kunnen maken en de Maan schenkt ons het nodige voorstellingsvermogen waarmee wij onze ideeën kunnen vormen.

De Zon zegt geloof in jezelf en in je dromen geloof in ons en datgene wat wij samen kunnen verwezenlijken.

De Zon geloofd (of wil geloven) in de dromen van de Maan en zal er alles voor doen om deze waar te maken.

De Zon is het leidinggevende principe in ons zelf en toch zorgt hij vooral voor de realisatie van de dromen die de Maan vanuit ons onderbewuste naar boven doet komen.

Het is dankzij de Zonnekracht dat de dromen van de Maan tot leven kunnen komen.

De Zon representeert de goede wil die ontspruit wanneer wij ergens een hart voor hebben, het is die fijne energie in onszelf die ons blij maakt en aanspoort tot het beste.

De Zon schenkt ons de wil om te ondernemen en schenkt ons vertrouwen in onze eigen capaciteiten. Dit zelfvertrouwen zorgt voor de groei van deze eigenschappen en wanneer wij er ook daadwerkelijk mee aan de slag gaan zullen wij van de vele vruchten die deze deugden voortbrengen kunnen genieten.

De Zon toont ons waarvan wij gemaakt zijn en wanneer we de Zonnekracht in onszelf ontwikkelen kunnen wij laten zien wat wij in onze Mars hebben. De Zon schenkt ons zelfzekerheid en eigenliefde. De Zon motiveert ons en zegt dat we het kunnen. Je kan het zegt de Zon, twijfel niet langer aan jezelf en begin eraan is Zijn boodschap. De Zon laat ons zien wat er in ons zit en help ons om het op een juiste wijze naar buiten te brengen.

Het koppel als basis van de familie en als oorsprong van de mannelijke en vrouwelijke krachten in onszelf

De Zon en de Maan representeren de mannelijke en de vrouwelijke krachten in onszelf en wanneer wij er over na denken waar deze hun oorsprong vinden komen wij al gauw bij onze ouders terecht.

De ouders vormen het voorbeeld waaraan de kinderen zich kunnen spiegelen en zodoende vormen wij onze eerste beelden van de mannelijke en de vrouwelijke krachten.

De Maan

De maan is de kracht die je het leven schenkt wanneer je geboren word en de kracht die je weer mee zal voeren wanneer je sterft. Zij is de Meesteres der cyclussen en representeert het eeuwige getij van de hemelse en aardse wateren.

De Maan zorgt voor een harmonische overgang van cyclus naar cyclus doch karakteriseert ook een grote wispelturigheid en kan soms zorgen voor hevige schommelingen in de wereld der gevoelens. Vandaar dat ze ook de heerseres der getijen is en dat zij datgene wat zij brengt ook zo weer mee kan nemen.

De Maan en het verlangen naar een veilige thuishaven

De Maan maakt het verlangen om thuis te komen in ons zelf wakker en schenk ons de wil om een veilige thuishaven te creëren alsook de mogelijkheid om deze veilige thuishaven in ons zelf te vinden.

De Maan is als een Hogepriesteres die zich in onze innerlijke tempel bevind en wanneer wij leren om te luisteren naar haar kan zij ons weer in contact brengen met Moeder Aarde en ons leren om onze hemelse krachten te aarden door er vorm aan te geven in ons dagelijks leven.

 

 

De ontwikkeling van onze mannelijke en vrouwelijke krachten

Wij hebben allen een Zon en een Maan in ons en wanneer wij het contact hiermee behouden worden wij er onszelf van bewust dat wij een beeld van een Vader en een Moeder in ons dragen. Het ontwikkelen van de mannelijke en de vrouwelijke krachten in onszelf geschied doormiddel van identificatie met de mannelijke en vrouwelijke krachten om ons heen.

De Zon en de Maan representeren onze toekomst en ons verleden en helpen ons om juist te handelen in het heden.

De Maan staat voor onze herkomst en ons verleden doch ook voor hetgene wat wij ons voorstellen en is zodoende ook toekomst gericht. De Maan schijnt haar licht op onze toekomst dankzij de kracht van onze verbeelding.

Wij zouden kunnen stellen dat aan elke menselijke onderneming een voorstelling voorafgaat. Het is deze voorstelling die de eerste stap vormt naar een werkelijk gebeuren.

Onze Verbeelding kan allerlei gevoelens en ideeën in ons wakker maken en wanneer wij deze voeden met onze liefde, mogelijk maken doormiddel van onze intelligentie en wij ze wilskrachtig leren verwezenlijken zullen ze op een dag uitgroeien tot waarachtige projecten welke dan ook hun verwerkelijking zullen kennen.

Hoe onze wilskracht en onze verbeeldingskracht hand in hand werken aan het creëren van onze realiteit

De Maan kan ons helpen om een positieve richting te geven aan onze wil, onze Zon. Wanneer hetgene wat verbeeld wordt door de Maan de Zon aanspreekt en aantrekt dan word onze wil geactiveerd. Mihael kan ons dus helpen om dankzij de krachten van de Zon en de Maan richting te geven aan onze wil doormiddel van onze verbeelding.

Korte Samenvatting van de gaven Beschermengel Mihael

Beschermengel Mihael zorgt voor het behouden van vrede in relaties en staat ons toe om als een eenheid te functioneren.

Mihael is de Engel der geliefden en de Beschermengel der echtgenoten alsook de Engel der voortplanting en vermenigvuldiging en zodoende het deel van God dat ons aanzet tot het maken van kinderen en het stichten van een familie.

Beschermengel Mihael verteld ons dat de familie de hoeksteen vormt van een goede beschaving aangezien het in grote mate de familie is die de ontwikkeling van de jongeren bepaald. (Natuurlijk hangt het ook af van ons onderwijs, onze vrienden en de keuzes die wij zelf maken doch het valt niet te ontkennen dat onze familie een grote rol speelt)

Korte samenvatting van de krachten van de Zon en de Maan

De Zon en de Maan maken ons bewust van onze mogelijkheden en stimuleren onze wil en onze verbeeldingskracht waardoor er een actieve en creatieve energie ontstaat die het beste uit onszelf naar boven haalt.

De Zon schenkt ons vertrouwen in onze eigen gaven en dankzij de Maan kunnen wij leren wanneer het moment om tot actie over te gaan is aangebroken.

De Zon en de Maan schenken ons de mogelijkheid om vrede en harmonie te verwezenlijken en een positieve groei te veroorzaken op alle gebied.

De Maan en de Zon hebben nood aan zekerheid maar verlangen ook naar het verkennen van nieuwe horizonten. Zodoende schenken zij ons de wil om een veilige thuishaven te creëren alsook het verlangen naar uitstapjes of verre reizen.

Meer over Beschermengel Mihael is te vinden via de volgende link: http://www.huisvande72engelen.be/48-beschermengel-mihael-en-de-krachten-van-de-zon-en-de-maan.html


 

 

Nu volgt een erotisch verhaaltje wat mijn Geliefde schreef tijdens de periode dat ik Engel Mihael 's programma aan het bestuderen was. Het is een sensueel verhaal wat aansluit op de Engelen Lezing van Mihael aangezien het ook over de Zon en de Maan gaat en ons een mooi beeld geeft van de fijne spirituele en seksuele relaties die ons te wachten staan wanneer wij met God in zee gaan.

 

De geliefden in de nacht van volle maan

Ik ben de vrouwe die 's nachts tijdens de volle maan verschijnt . Ik ben samen met mijn Geliefde de Zon en bij iedere volle maan worden we herenigd. De hereniging van man en vrouw, het goddelijke huwelijk dat wordt gevierd tussen man en vrouw. De Liefde die men laat ontspruiten tijdens deze dagen is vruchtbaar. Het zijn feestelijke dagen tijdens welke de eenwording word gevierd.  

De Vrouwe van de Maan manifesteert zich deze tijd aan haar Zonnegod. Ze verlangen hevig na lang wachten en tijdens deze dagen van de volle maan vieren zij hun Liefde. Ze vallen in elkaars armen en strelen en knuffelen zachtjes elkaars haren. Hun wederzien na lange tijd is vol blijdschap en intens geluk. Ze vieren de avond met een feestmaal en doen zich tegoed aan aardse geneugten.

De tederheid en romantische Ziel van beiden voelen een eenwording en gelukzaligheid die eeuwig voortdurend is. Ze kussen elkaars lippen en strelen elkaars handen. Ze brengen kaarsjes en geurende rozenolie in hun tempel der liefde. Ze drinken wijn van honing. Hun handen masseren elkaars lichaam Ze likken elkaars lichamen.

Ze gaan vurig kussen en de hitte van de aardse lichamelijke liefde verwarmt hen. Hun warme lichamen beginnen te trillen wanneer ze elkaars borsten en tepels aanraken met de mond. Ze nemen rozenolie en masseren elkaars lichamen. Haar borsten worden harder en gevoeliger. En de man laaft zich aan de borst net als toen hij een baby was die moedermelk dronk. Hij laaft zich aan nectar van de clitoris en kust en streelt die zacht. Hij pakt haar dijen vast en neemt haar zacht in de handen; de vrouw pakt vervolgens zijn penis vast met haar handen en masseert hem terwijl ze hem hartstochtelijk kust op andere delen van het lichaam. Ze kust en streelt zijn lenden. Masseert zijn testes terwijl ze haar mond over zijn penis laat schuiven en likt en streelt zo zijn penis die harder en gevoeliger wordt. Ze blijft verder gaan en nu legt ze zich met haar clitoris dicht tegen zijn hoofd terwijl ze hem nog steeds bevredigt en hij bevredigt haar wederom terwijl ze samen elkaar laten genieten en genegenheid tonen.

De aardse liefde die hen dichter bij eenwording van hun lichamen brengt en nu komen ze tot het punt dat de man haar zachtjes laat omdraaien op haar buik in dezelfde positie en op haar rug gaat liggen. Ze laat hem in haar penetreren en hij laat zijn eikel zachtjes in haar vagina glijden en betreed deze vochtige warme plaats die hem geborgen laat voelen en hem tegelijk passioneel opwind. Hij glijd verder naar beneden en zacht wiegt hij met haar. Haar lichaam gaat mee op en neer terwijl hij met haar de liefde bedrijft. Hij gaat even sneller en komt dan terug op een punt waar hij vertraagt. Hij heft zijn buik zacht op en vraagt of ze zich wil omdraaien. Ze zegt knikkend ja en hij helpt haar om zich om te draaien.

Hij brengt zichzelf in de juiste positie en gaat dan verder met het zacht op en neer gaan in haar. Hij ondersteunt haar rug en zij beweegt zacht mee. Nu ze enige tijd bezig zijn versnelt het tempo zich steeds meer en beginnen ze te zuchten en kreunen. Ze voelen beiden een onweerstaanbare warmte en genot opkomen waar ze herenigd worden.

Ze komen beiden op het punt dat hij zachtjes zijn vocht loslaat in haar en haar verder in de opwinding mee voert. Haar clitoris zwelt op, is gevoelig en scheidt vocht af nog meer dan in het begin. Ze voelt een orgasme opkomen en haar zachte gekir laat de man weten dat hij kan ejaculeren. Zo komt hij op een hoogtepunt en laat zijn sperma in haar stromen. Hij stoot in haar en beiden komen ze tot een gezamenlijk orgasme. Deze daad laat hen uiteindelijk in elkaars armen rusten. Ze strelen en knuffelen nog een tijd en vallen zo tegen de ochtendgloren samen in slaap.

 

Share
 
SEO by Artio