De Letterfee - Engelen en Beschermengelen - Kabbalah en Astrologie

Leer je Beschermengelen kennen en maak je wensen waar door liefdevolle acties met de Aartsengelen in je dagelijkse bestaan.

De 9 Engelenkoren van de Levensboom Afdrukken E-mail
Geschreven door Fengo   
maandag, 24 september 2018 11:31

De 72 Engelen van het Kabbalah wonen in de 9 bovenste Sephiroth (sferen) van de Levensboom. De onderste Sefirah (sfeer) die Malkuth, het Koninkrijk word genoemd is de Aarde. Er zijn 9 Engelenkoren, 1 Engelenkoor per Sefirah. Elk Engelenkoor bestaat uit 8 Engelen: 9 x 8 = 72.

Het eerste Engelenkoor word de Serafijnen genoemd en staat onder de leiding van Aartsengel Metatron, Prins der gezichten en Koning van de Sefirah Kether. Kether is bovenste Sefirah, ook wel de Kroon genoemd.

Het tweede Engelenkoor staat onder leiding van Aartsengel Raziel en wordt het Engelenkoor der Cherubijnen genoemd. Zij werken voornamelijk met de Krachten van de Sefirah Hochmah.

Het derde Engelenkoor staat onder leiding van Aartsengel Tzaphkiel en wordt het Engelenkoor der Tronen genoemd. Deze Engelen werken voornamelijk met de Krachten van de Sefirah Binah

Het vierde Engelenkoor, de Heerschappijen genaamd staat onder Leiding van Aartsengel Zadkiel.

Het vijfde Engelenkoor is het koor der Krachten wat werkt onder leiding van Aartsengel Camael met de krachten van de Sefirah Gevurah.

De Machten vormen het zesde Engelenkoor onder leiding van Aartsengel Rafael. Zij werken voornamelijk met de krachten van de Sefirah Tiferet die ook wel Tifaret of Tiphret genoemd wordt.

De Vorstendommen vormen het zevende Engelenkoor onder Leiding van Aartsengel Haniel. Zij werken voornamelijk met de Krachten van de Sefirah Netzah

Aartsengel Michael Heerst over de Aartsengelen: het achtste engelenkoor wat voornamelijk werkt met de krachten van de Sefirah Hod.

Het negende Engelenkoor heet het koor der Engelen en het is dankzij Hen dat alle krachten van de voorgaande Engelenkoren zich materialiseren. Zij staan het dichtst bij ons en wij kunnen hen dan ook als onze naaste medewerkers beschouwen. Zij werken voornamelijk met de krachten van de Sefirah Jesod en staan onder het liefdevolle toezicht van Aartsengel Gabriel.

Share
 
Droom theater en Kabbalah lessen Afdrukken E-mail
Geschreven door Fengo   
maandag, 24 september 2018 12:12

De letters zullen hun nummers tonen door middel van de vele zinnen in dit Boek wat tevens een Theater is. Raadsel zullen het blijven totdat zij zich volledig ontsluieren en jullie de naakte waarheid tonen.

Terwijl ik dit zei kwamen de beelden van de mooiste vrouwen die ik mij voor kon stellen op het podium van mijn verbeelding in het grote theater van de Letterfee tot leven.

De schouw ging verder, de woorden vloeiden uit mijn mond en mijn handen en werden levend voor de ogen van het dromende publiek wat er niet zo zeker meer van was of dat zij een boek aan het lezen waren of naar een theater keken wat uit raadselachtige woorden en zinnen bestond die zich door middel van een uitbundige fantasie tot de wonderbaarlijkste beelden transformeerden.

Ik herinnerde hen eraan dat deze voorstelling ook vele lessen inhield over Engelen en Demonen en dat ik elk getal wat ik op het grote schoolbord wat voor me op het podium stond opschreef zo in een Engel of in een Demon kon veranderen.

Ik vertelde hen dat ze niet zomaar een verhaaltje aan het lezen waren en dat de voorstelling zich nu daadwerkelijk afspeelde in het grote theater der verbeelding waarin wij allemaal te samen kunnen komen wanneer wij slapen en onze weg in dromenland weten te vinden.

Ik vertelde hen dat er zich een waarachtige doorgang bevond naar dit grote droomtheater en dat zij deze gevonden hadden aangezien zij mijn woorden konden begrijpen en beelden konden opvangen van datgene wat er zich afspeelde in mijn geest.

Mijn geest ging verder en zei dat het tijd was om kennis te maken met Aartsengel Metatron en de eerste wereld van de levensboom waarna hij begon met het geven van enkele Kabbalah lessen.

Deze lessen zijn te volgen via de volgende links: 

Aartsengel Metatron en de 1Ste Wereld van de Levensboom

De innerlijke Schat

Aartsengel Metatron en de Kracht van Onze Dromen

Het begin van de reis

 

 

Share
 
10 Aladiah: Het Eeuwige Nu Afdrukken E-mail
Geschreven door Michy   
dinsdag, 08 mei 2012 18:21

Ik ben met je in liefde, in schoonheid, in spel. Ik toon je de fijnheid van 't leven die schijnt als een zon, ik haal je weg uit de schaduw alsof die nooit bestond. Je zonden was ik weg, ze hoeven niet meer. Laat gaan van wat pijn deed en verhef je blik weer. Want ieder moment is nieuw, puur en intens. Intens door de kracht die er steeds in schuilt. Elk nieuw moment is je gegeven zodat je kan breken met je verleden. Hou je er liever krampachtig aan vast dan zal dit zo zijn, maar dan houd je ook vast aan langvervlogen pijn. Ik toon je het mooie van het nieuwe moment waarvan de liefde, de puurheid geheel inherent. Ik schenk je de keuze tussen verleden of heden... Waar verblijf je het liefst, wat kan jou het mooiste bieden?

Kijk dus met liefde eens om je heen... Zie je de sparkels van elk nieuwe moment? Elk houdt de belofte van een toekomst vol hoop, van genieten in 't nu, da's al dat ik vraag. Elk moment dat ik je breng kan mooier zijn dan wat ooit is geweest. Elk moment is vol potentie, wordt slechts gekleurd door jouw persoonlijke visie. De magie is in het nu, niet in het verleden of in de toekomst die al dan niet komen zal. Laat gaan van je zorgen en geniet van 't moment. Dit genot draagt in zich de sleutel tot vele ontdekkingen. De ontdekking van wie je werkelijk bent, van je doel en mooiste pad. Ik toon je de weg die leidt naar jezelf... Ik toon je dat enkel 't moment van nu telt. Probeer eens te leven in het hier en het nu. Geen verleden, geen toekomst, slechts eeuwig plezier.

Deze gave heeft God je geschonken, doch ze wordt slechts door weinigen gebruikt. Roep me aan dan ben ik met je, toon je hoe liefde en vreugde tijd stil laten staan. Ik ben met je in de beleving van dit ene moment, ik ben je mentor, je engel. Ik ben Aladiah.

Steen: Agaat
Kleur: Alle regenboogkleuren

 

 

Affirmaties
~~~~~~~
* In het moment dat nu is plant ik liefdevol mijn zaadjes
* In het moment dat nu is ben ik gelukkig en vrij
* Ik hou van het leven, het leven houdt van mij
* Ik dans en ik zing vol van vreugde in mijn hart

Gebed
~~~~
In de vreugde
van dit
moment
dank ik jou
Aladiah,
voor het
begrip dat
je me schenkt.

Je leert me
de waarde
van het
eeuwige
moment.
Met jouw
hulp en gezag
leef ik
enkel in 't nu.

Want in dit
moment
woont de
volle potentie,
de pracht en
de praal,
het liefdevolle
leven.

Ik dank je
Aladiah
dat je mij
deze
levenswijsheid
toont.
Met jou
dicht bij mij
transformeert
mijn bestaan.

Michy 05/05/2012

 

Werken met engel Aladiah
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Deze lieflijke cherubijn regeert zodiakaal over ons bestaan van 6 tot en met 10 mei. Uiteraard kan zij ook op andere momenten opgeroepen worden. Van nature is haar invloed tijdens deze periode extra sterk. xxx

Gaven die je dankzij haar invloed kan ontwikkelen:

* Het achterlaten van de pijnen uit het verleden
* vergevingsgezindheid
* Telkens weer bewust zijn van het nu moment
* Het oplossen van alle karma
* Balans tussen spirituele en materiele voorspoed
* Het verleden achter je laten, het nieuwe omarmen
* Het volgen van de stem van je hart
* Anderen helpen in liefde en sympathie
* Weten dat het leven steeds nieuwe kansen biedt

Distorties die kunnen optreden/verholpen worden onder haar invloed:

* Leven op lagere frequenties
* Het ondergaan van karmische consequenties
* Ongeinteresseerdheid in het leven
* Diefstal, manipulatie, verspilzucht
* Overdreven lusten op alle gebieden
* Vasthouden aan de pijnen van het verleden
* Op een dwaalspoor zijn, spirituele dogmas
* Gevoel van hulpeloosheid

Aladiah toont je dat je zelf heer en meester over je leven kan zijn. Vergevingsgezindheid brengt steeds mooie resultaten maar begint steeds eerst bij jezelf. Aladiah toont je hoe mooi het leven kan zijn wanneer je hiervoor openstaat. Zij toont je dat elk moment sparkelend en nieuw is, gevuld met het potentieel van wat komen zal. Wanneer we ons hierop afstemmen nodigen we het wonderlijke uit om samen met ons het pad des levens te bewandelen.

Je engel aanroepen doe je steeds door haar naam in drie lettergrepen uit te spreken:

ALA
ALADI
ALADIAH

Eerst adem je in, dan spreek je de eerste lettergreep uit: ALA. Dan adem je weer in en spreek je de twee lettergrepen uit: ALADI. Een derde keer adem je weer in en spreekt nu de engel's gehele naam uit: ALADIAH. Laat de klanken van haar naam zo lang mogelijk doorklinken. Voel hoe haar energie door je lichaam stroomt en je hele wezen vult met vreugde. Nadat je de naam op deze wijze hebt uitgesproken adem je nog een keer in om de essentie die is vrijgekomen door het uitspreken van de naam tot je te nemen waardoor je de liefdevolheid van de engel tot je neemt.

Dank voor en na je gesprek, je vraag of je gebed de engel voor zijn aanwezigheid en weet, vertrouw dat alles verhoord zal worden wanneer het komt uit de puurheid van het hart.

Leren werken met de engelen betekent je laten bezielen met hun essentie. Dit betekent niet anderen bezielen, maar jezelf waardoor je de reflectie hiervan in anderen zal waarnemen. In liefde, Michy xxx

 

 

Meer informatie van en over Beschermengel Aladiah is te vinden via de volgende links: 

http://www.huisvande72engelen.be/engel-aladiah-channeling-10-de-kansen-je-geschonken.html en: http://www.huisvande72engelen.be/beschermengel-aladiah.html

 

Share
 
55 Engel Mebahiah: Het Diplomatische Beleven Afdrukken E-mail
Geschreven door Michy   
donderdag, 25 december 2014 13:28

 

Ik ben met je in de liefde die de diplomatie als haar meester kent, diplomatie in denken en zien die tot verfijnde waarneming leidt. Het diplomatische beleven houdt in dat harmonie de geest graag leidt, dat harmonie het middelpunt vormt waar elke waarneming voort uit vloeit. Zonder harmonie als beginsel valt waarneming uit de hand daar het disharmonische de zwaardere trilling inhoudt waar vrede niet te vinden zijn zal. De oplossing voor alles openbaart zich pas wanneer het hart ervoor open staat, wanneer men harmonie wenst niet alleen voor zichzelf maar ook ieder ander op het pad. Harmonie en diplomatie, ze hebben niets met geld te maken, veeleer om de liefde in het hart en hoe die het ongekende mogelijk maakt. Het leven is een harmonie die beleefd wordt door het blije hart, het blije hart dat ieder 't beste gunt en het zo steeds reflecteert. Waarom zou men een ander niet het beste wensen wanneer men weet dat enkel zo men deze vreugde delen kan, waarom in haat en gruwel leven wanneer het oh, zo mooi kan zijn? 


De waarneming die door vooroordelen is gekleurd kan nooit de waarheid in zich houden, 't is slechts de trilling die verlaagt naarmate hieraan wordt vastgehouden. In diplomatie leven brengt respect voor alles en iedereen, het houdt in dat het hart zich richten kan op de schoonheid van 't bestaan. De schoonheid in alles en iedereen en hoe die zich vol vreugde openbaart, ze openbaart zich door vreugdevolle omstandigheden die leiden tot situaties van meer beminnelijke aard. Het erkennen van deze waarden brengt het fijne met zich mee, het opent nieuwe poorten waarachter voordien de vrede, de liefde alsook de oplossing verscholen zat. Het diplomatische hart heeft steeds ieder's goed voor ogen, doch het vergeet ook zichzelf toch niet. Het zelf wordt met de grootste liefde waargenomen, het schuilt zich niet meer achter zelfbedrog. Het zelf kent niet alleen de warme liefde van 't eigen hart, het weet ook heel goed hoe 't dit in anderen aansteken kan.

Het hoogste in eenieder's zelf is zo teder en liefdevol van aard, de liefde brengt de vreugde voort die 't oh zo graag met allen delen kan. Daarom ben ik met je, ik help je bevooroordeeldheid eens nader te bekijken, ik reik je ook de inzichten aan die leiden tot vrede in 't bestaan. De waarde der diplomatie, wanneer ze waarlijk komt uit 't hart, houdt steeds oplossingsgerichtheid in daar ze streeft naar een harmonisch bestaan. Al wat 't vergt is om de geest hoger te laten reiken, te laten reiken tot de sfeer der onbevooroordeeldheid, de sfeer die vrede in zich houdt alsook de vreugde van het hart. Weet dat het in eenieder's mogelijkheden ligt om de geest hierop te richten, om vol vertrouwen en in liefde de laatste vooroordelen te overstijgen. Laat gaan van dat wat niet meer dient, laat gaan van dat wat pijn verwekt. Ik toon je dat wat niet meer nodig is, ik ben je engel Mebahiah.

Steen: Aventurijn
Kleur: Groen

Affirmaties
~~~~~~~
* Mijn geest reikt steeds hoger
* Mijn hart voelt liefde en harmonie
* Mijn geest en hart zijn zonder vooroordeel
* Zo bereik ik ware diplomatie

Gebed
~~~~
Ik dank je
Mebahiah
voor de
waarden
die jij me
schenkt

ik dank je
dat jij me
steeds steunt
terwijl ik zonder
vooroordeel
leer zijn

zo laat ik
vrede en
vreugde
toe in mijn
verlangend
hart

aldoende
breng jij me
de waarde der
diplomatie waar ik 
vol dankbaarheid
voor ben.
Amen

Michy 24.12.2012
 

Artwork: Rafael Yockteng

Deze engel uit het rijk der Vorstendommen is de 55ste in het koor van 72 engelen en regeert zodiakaal over ons bestaan van 22 tot en met 26 december. Uiteraard kan zij ook op andere momenten opgeroepen worden. Van nature is haar invloed tijdens deze periode extra sterk.

Hoe met deze channeling werken?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Elke channeling brengt vele inzichten wanneer ze gedurende die 5 dagen dagelijks gelezen wordt. De affirmaties kunnen op mooie papiertjes overgeschreven worden die je op verschillende plaatsen in je huis legt waar je ze regelmatig ziet en zo aan de transformaties herinnerd wordt. Het gebed kan best zowel 's morgens als 's avonds opgezegd worden, meerdere keren kan natuurlijk ook. Engelen zijn er steeds om ons te helpen, roep hen aan en ze zullen je leiden.
 
 
 
Share
 
40 Yeiazel: De Vrede In Jezelf Afdrukken E-mail
Geschreven door Michy   
woensdag, 24 oktober 2012 16:05

Deze engel uit het rijk der krachten is de 40ste in het koor van 72 engelen. Hij regeert zodiakaal over ons bestaan van 9 tot en met 13 oktober. Uiteraard kan hij ook op andere momenten opgeroepen worden. Van nature is zijn invloed tijdens deze periode extra sterk.

Ik ben met je in de liefde die de vrede tot je brengt, in het vreugdevolle vertrouwen dat alles steeds zijn reden kent. Ik ben hier om je te leiden, om je te wijzen op de bloemen langs je pad, om je de schoonheid te laten ervaren die de wereld voor jou in petto heeft. Het kost niet veel om me te volgen, het kost enkel wat van je welwillendheid. Welwillendheid om je ogen te openen voor 't mooie, voor 't fijne waaruit heel je wereld bestaat. Want dat wat je wil zien is dat wat je zal zien, dat wat je gelooft is wat naar je toekomt. Neem de tijd en de rust om te beslissen in vrede wat het precies is dat je echt zo graag wil.

Omgeef jezelf met de sfeer van dat waar je in liefde aan denken wil. Deze sfeer is als een reuzegrote magneet, ze trekt gelijkwaardige situaties naar zich toe. En 't is zo dat waar je aan denkt werkelijkheid wordt, het begint steeds met de sfeer waarmee jij jezelf omgeeft. Is deze sfeer vol angst, vol pijn of venijn dan is dat precies wat je aantrekken zal. Laat je gedachten dus dwalen in sferen heel mooi en heel puur, in sferen die resoneren met dat wat je wenst. Laat je wenswereld een heilige oase van je mooiste dromen zijn, ik ben hier met je om 't mooie te beleven, om 't leren hoe wensen werkelijkheid worden.

Ik ben je metgezel, je vriend, ik droom graag met je mee. Ik toon je dat vrede in 't hoofd je van alle stress berooft. Laat ons de tijd, het geduld en de vrede vinden die 't verwezenlijken van je wensen als streefdoel beoogt. Laat ons samen vol vertrouwen in het mooiste geloven en weten dat 't kan als men in de sfeer blijft vertoeven. Elke sfeer trekt meer aan van dat waar jij aan denkt, laat de sfeer je steeds genegen zijn zo wordt je leven een festijn. Ik ben met je elke stap op je pad, in liefde reik ik jou mijn hand. Ik ben je engel Yeiazel.
 

 
Steen: Quartz kristal
Kleur: Transparant

Affirmaties
~~~~~~~
* Mijn gedachten creëren steeds een sfeer
* Deze sfeer trekt steeds meer gelijkwaardigheid aan
* Zo creëer ik bewust dat waar ik van hou
* Vol bewustzijn verander ik mijn gedachtepatroon

Gebed
~~~~
Dankzij jou
Yeiazel
creëer ik zelf
mijn bestaan

jij maakt me
bewust van
het hogere
in mezelf

jij toont me
de kansen
en talenten
die ik bezit

met jou aan
mijn zij leer
ik steeds
heel vlug bij

jij toont me
de sferen waar
mijn hoofd
in vertoeft

jij maakt me
bewust van
elke sfeer
en zijn gevolg
Amen.
Michy 9/10/2012
 
Hoe met deze channelings werken?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Elke channeling brengt vele inzichten wanneer ze gedurende die 5 dagen dagelijks gelezen wordt. De affirmaties kunnen op mooie papiertjes overgeschreven worden die je op verschillende plaatsen in je huis legt waar je ze regelmatig ziet en zo aan de transformaties herinnerd wordt. Het gebed kan best zowel 's morgens als 's avonds opgezegd worden, meerdere keren kan natuurlijk ook. Engelen zijn er steeds om ons te helpen, roep hen aan en ze zullen je leiden.
 
Werken met engel Yeiazel
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Gaven die je dankzij zijn invloed kan ontwikkelen:

* Vrede ontwikkelen in jezelf
* Het gevoel van eenzijn met de wereld om je heen
* Verwerkelijking van je liefste wensen
* Vreugdevolle inspiraties voor schrijvers en andere kunstenaars
* Fijne reflecties in je uiterlijke wereld die je de moed geven om vol enthousiasme verder te gaan
* Besef van je eigen krachten in het bereiken van je doelen
* Zelfzekerheid, weten dat niets ooit zomaar gebeurt
* Afstand kunnen nemen van oude onbewuste patronen en verslavingen
* Het nieuwe begin van een fijnere periode in je leven
* Vrijlating uit gevangenschap

Distorties die kunnen optreden/verholpen worden onder zijn invloed:

* Doelloosheid, je plaats niet vinden in het leven
* Het negatieve aantrekken, mislukking
* Gebrek aan besef aangaande je rechtmatige plaats in het leven
* Beinvloed worden door mensen om je heen in plaats van eerst en vooral in je eigen krachten te geloven
* Stilstand, frustratie, onnodige stress en angsten
* Een leven leiden in seclusie, ver weg van iedereen

Yeiazel brengt ons vrede alsook een vreugdevol bestaan wanneer we hiervoor openstaan. Hij brengt ons de beloningen voor het innerlijke werk dat we tot nu toe verricht hebben, te vergelijken met het zaad dat je geplant hebt dat nu zijn vruchten begint te tonen. Je merkt waar het leven je tot nu toe gebracht heeft, krijgt even pauze om stock te nemen van de situatie en gezellig met een drankje in de hand rust te nemen om het begin der verwerkelijking van je wensen en de daden die je eerder hebt ondernomen gade te slaan en te contempleren zodat je vanuit deze fijne plaats kan evalueren waar je blij en dankbaar voor bent, waar je vindt dat verandering kan aangebracht worden en hoe je de transformaties die zich tot nu toe hebben voorgedaan vol liefde mee kan nemen naar de volgende fase van je leven met als doel volledig bewustzijn van je krachten en hoe je deze verder kan benutten met grotere zelfontplooing als doel. Yeiazel is de laatste engel uit het koor der krachten en dat is precies wat we tijdens deze periode mochten verwachten: een bewustwording van de inherente krachten die we in onszelf ontwikkeld hebben waardoor we klaar zijn om vol goede moed verder de zodiak rond te reizen en kennis te maken met het koor der machten, ook zij zullen ons verrassen met hun inzichten die ons zo ook weer verder leiden... Verder langs de zodiakale cirkel waarin onze 72 engelenvrienden samen met ons de hoofdrol spelen in het theater des levens.

Je engel aanroepen doe je steeds door zijn naam in drie lettergrepen uit te spreken:

YE
YEIA
YEIAZEL

Eerst adem je in, dan spreek je de eerste lettergreep uit: YE. Dan adem je weer in en spreek je de twee lettergrepen uit: YEIA. Een derde keer adem je weer in en spreekt nu de engel's gehele naam uit: YEIAZEL. Laat de klanken van zijn naam zo lang mogelijk doorklinken. Voel hoe zijn energie door je lichaam stroomt en je hele wezen vult met vreugde. Nadat je de naam op deze wijze hebt uitgesproken adem je nog een keer in om de essentie die is vrijgekomen door het uitspreken van de naam tot je te nemen waardoor je de liefdevolheid van de engel tot je neemt.

Wanneer je contact met je engel wil maken kan het hulpzaam zijn om je even af te zonderen in stilte, een groot glas water te drinken en een kaarsje te branden, want kaarsjes trekken engelen aan. Stel dan de vragen die door je hoofd gaan, bid of mediteer... Doe dat wat voor jou het beste voelt. Dank voor en na je gesprek, je vraag of je gebed de engel voor zijn aanwezigheid en weet, vertrouw dat alles verhoord zal worden wanneer het komt uit de puurheid van het hart. Weet dat elke vraag aan je engel steeds begrepen en beantwoord wordt. Kijk uit naar de veranderingen, de liefdevolle nieuwe situaties en kansen die je kant uitkomen.

Fysieke invloed: 9 tot en met 13 oktober
Emotionele invloed: 16 februari ~ 30 april ~ 14 juli ~ 27 september ~ 8 december
Intellectuele invloed: dagelijks van 13u00 tot en met 13u19
Planetaire invloeden: Mars ~ Maan
Sterrenbeeld: Weegschaal
Sephira op Levensboom: Van Guebourah naar Yesod
Yeiazel werkt onder leiding van Aartsengel: Chamuel/Camael
 
Ter herhaling: Wanneer je contact met je engel wil maken kan het hulpzaam zijn om je even af te zonderen in stilte, een groot glas water te drinken en een kaarsje te branden, want kaarsjes trekken engelen aan. Stel dan de vragen die door je hoofd gaan, bid of mediteer... Doe dat wat voor jou het beste voelt. Dank voor en na je gesprek, je vraag of je gebed de engel voor zijn aanwezigheid en weet, vertrouw dat alles verhoord zal worden wanneer het komt uit de puurheid van het hart. Weet dat elke vraag aan je engel steeds begrepen en beantwoord wordt. Kijk uit naar de veranderingen, de liefdevolle nieuwe situaties en kansen die je kant uitkomen. Leren werken met de engelen betekent je laten bezielen met hun essentie. Dit betekent niet anderen bezielen, maar jezelf waardoor je de reflectie hiervan in anderen zal waarnemen. In liefde, Michy xxx
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Share
 
Innerlijke macht en kracht Afdrukken E-mail
Geschreven door Fengo   
zondag, 27 augustus 2017 19:23

God is steeds bij ons. Hij toon ons de macht, de grote kracht die diep in ons verborgen ligt. Dankzij deze innerlijke connectie met het Goddelijke kunnen wij leren om trouw te blijven aan de juiste waarden en normen. In ons innerlijk bevind er zich een licht, dit licht bestaat uit alle goede eigenschappen die in ons zelf huizen. Wij bezitten een gala aan deugden en gaven en al deze kwaliteiten zijn ons door de Almachtige geschonken.

Door Zijn vreugde te verspreiden doen wij Hem eer aan. Door de Liefde en de harmonie die Hij ons schenkt te delen met onze broeders en zusters brengen wij Hem gratie. Door het geduld wat Hij heeft te beoefenen, onze kalmte te bewaren en ons vergevingsgezind op te stellen uiten wij Zijn Barmhartigheid. Al doende brengen wij Hem glorie door Zijn gaven te beoefenen, de ware levenskunst te leren en een zekere deugdzaamheid te beoefen.

De Almachtige brengt ons het vertrouwen schenkt ons de moed om lief te hebben en wanneer wij het aandurven om Hem lief te hebben en Hem als enige te vereren kunnen wij er zeker van zijn dat Hij ons veel zal leren en ons steeds bij zal staan wanneer wij samen met Hem Zijn Deugdzaamheid naar buiten brengen en zodoende in Zijn rijkdom delen.

 

De waarachtige rijkdom en het tewerkstellen der vrede

 

De Vrijgevige schenkt ons de kans om voorspoed te veroorzaken op zowel innerlijk als uiterlijk vlak door ons onze innerlijke schatkist te openbaren en ons bewust te maken van de vele talenten die wij bezitten en waarmee wij iets kunnen doen waar we allemaal beter van worden. De Barmhartige kan ons hart openen en onze liefde door middel van fijne gevoelens en goede eigenschappen tot leven brengen. Hij toont ons onze innerlijke rijkdom die bestaat uit deugden als: "Liefde, Begrip, Barmhartigheid, Vrijgevigheid, Standvastigheid, Vertrouwen, Geloof en nog vele andere schitterende schatten die tot onze beschikking staan en waarmee wij het leven van onszelf en anderen kunnen verrijken.

 

Vrede bereiken door middel van liefdevolheid

 

Hij die vol van Compassie is maakt ons bewust dat onze liefde en onze vriendelijkheid onze grootste schatten zijn, alsook onze wapens en onze beste gereedschappen. De Almachtige leert ons zodanig gebruik te maken van onze goede eigenschappen dat wij onze vijanden kunnen ontwapenen door middel van de vrede in ons zelf, onze vriendelijke woorden onze glimlach en onze vredelievende visie. Hij die Harmonie brengt schenkt ons de kracht om steeds deze harmonie te verkeren. Hij schenkt ons de gave om vrede te vinden en deze vrede uit te stralen om ons heen door middel van onze glimlach en onze aangename kalme manier van handelen. De Almachtige kan ons leren om vreugdevol en met zelfzekerheid in het leven te staan en ons helpen om steeds te handelen naar eer en geweten.

 

Naar elkaar leren luisteren

 

De Aandachtige kan ons leren luisteren naar de wijsheid in ons zelf en naar de wijsheid in ieder ander, zodoende kunnen wij elkander steeds aanvullen en verrijken, zodoende kunnen wij het leven van iedereen waardevoller maken. De Nederige beschermd ons tegen de hoogmoed die ons kan doen denken dat wij als enige de ultieme wijsheid in pact hebben, de hoogmoed die ons ervan overtuigd dat onze kennis en onze liefde de enige waarheid zijn en ervoor zorgt dat wij niet meer openstaan voor de boodschappen van anderen, voor de vele mooie geschenken die zij ons te geven hebben. De Verhevene maakt ons ervan bewust dat iedereen zijn weg heeft afgelegd en dat wij allemaal van elkander kunnen leren indien onze wegen elkaar kruisen. Hij  herinnert ons eraan dat wij allen broeders en zusters zijn en dat wij elk een verhaal te vertellen hebben, dat wij allemaal evenveel waard zijn en dat wij enorm veel kunnen leren van elkander indien wij de visie van eenieder leren verwelkomen en wij bereid zijn tot het delen van ervaringen die ons allen vooruit helpen. Dan woorden wij ons bewust van onze bestemming en beginnen wij hier en nu met er te zijn. Dan leren wij van elkander en kunnen we elkander leiding geven indien dit nodig is. De Aandachtige ons de nederigheid die ons toestaat om te luisteren zonder oordeel alvorens met met liefde en onderscheidingsvermogen onze conclusie te trekken. Zodoende kunnen wij veel te weten komen over onszelf en de anderen en kunnen wij steeds op een gepaste wijze reageren.

 

Het manifesteren van onze gaven

 

De Almachtige brengt ons in voeling met de kracht die in ons huist, de macht om van elk moment het beste te maken en bewust door het leven te gaan.  Hij die Gratie schenkt spoort ons aan om ook anderen aan te moedigen om een deugdzaam leven te lijden en zich zodoende van al hun innerlijke demonen te bevrijden. De Liefdevolle kan al onze innerlijke rijkdom naar boven laten komen en ons helpen om met deze overvloed aan gaven iets te doen wat het leven veraangenaamd. Hij die geloofd in God en zichzelf schenkt ons het vertrouwen om stappen te zetten en zodoende beetje bij beetje onze innerlijke rijkdom op Aarde te manifesteren.

Hij die Bewustzijn brengt kan ons doen inzien waartoe wij in staat zijn en ons helpen met het uitvoeren hiervan. Hij die Dankbaar en Behulpzaam is zal er steeds zijn om onze acties te steunen zodat wij vrede, liefde en voorspoed kunnen verwezenlijken in ons zelf en om ons heen.

 

Bidden en vrede vinden

 

Dankjewel dat vrede, liefde en voorspoed vanaf nu een onlosmakelijk deel van ons leven uit maken. Bedankt Lieve God dat jij ons toestaat om de vrede in ons zelf te vinden zodat wij deze kunnen verwezenlijken om ons heen. Dankjewel voor de ware rijkdom welke bestaat uit de vrede die wij hier en nu in ons zelf en om ons heen kunnen tewerkstellen.

 

Een gebed maken

 

Wanneer men verschillende affirmatieve zinnen zoals hier boven te samen plaatst krijgt men al gauw een Gebed. Het affirmeren van de krachten van God in ons zelf en het benutten ervan in onze dagdagelijkse realiteit met liefde en dankbaarheid is het mooiste geschenk wat wij God, onszelf en onze medemensen kunnen bieden.

Het geduldige nadenken en bidden is als een voorbereiding, doch het uitvoeren ervan is de bedoeling en de beste manier van bidden is dan ook zo snel mogelijk tot actie over gaan met liefde en geduld. Een gebed is als een vreugdevol voornemen dat met liefde en vertrouwen de wereld wordt ingestuurd om daarna in rust en in vrede waargemaakt te worden. Een gebed is een magische mengeling van woorden en gevoelens die je aanmoedigt om het beste van jezelf aan je medemensen te geven. Een gebed is datgene waarin je wil geloven een kans schenken en er vol vertrouwen aan beginnen. Een gebed wat met liefde en geloof wordt uitgesproken zal steeds schitterende resultaten teweeg brengen.

 

Het maken van affirmaties

 

Als eerste kiezen we een deugd die God ons kan schenken waarna wij  ons laten inspireren en zodoende prachtige affirmaties bedenken die tot wonderbaarlijke gebeden kunnen leiden. Zo koos ik bijvoorbeeld zelfvertrouwen en kwam dit affirmatie gebedje tot stand:

“Bedankt voor het zelfvertrouwen, de kracht die mij toe staat om door de hevigste stormen te gaan zonder mijn kalmte te verliezen”.

 

Enkele Deugden die ons door God zijn geschonken en waarmee wij Hem glorie kunnen brengen wanneer wij er iets mee doen

 

Koenheid, generositeit, enthousiasme, zorgzaamheid, goedheid, vriendelijkheid, sympathie en empathie, begrip, zelfkennis, mensenkennis, zelfvertrouwen en eigenwaarde.

Enkel Sleutelwoorden die onze innerlijke schatkist kunnen openen

 

Zelfbewustzijn, leiding vinden en geven. Onze moed bij elkaar rapen en anderen aanmoedigen. Enthousiasme ontwikkelen en anderen motiveren. Steeds streven naar een visie, een droom die verbetering, vooruitgang, rijkdom, vertrouwen en ondersteuning schenkt. Een concept dat ons aanspoort om innerlijke vrede te bereiken en deze verwezenlijken. Een ideaal wat zorgt voor voorspoed en welvaart dankzij het waarmaken van onze inspiraties. (De Enthousiasteling moedigt ons aan om onze dromen te verwezenlijken en zodoende andere mensen te inspireren. Zo staat Hij ons bij tijdens het brengen van vrede en vreugde in de wereld).

 

Golf van Voorspoed

 

Hij die Gratie brengt schenkt ons een overvloed aan inspiraties die ons aanmoedigen en toestaan om ons leven paradijselijk in te richten en zorgt voor geestelijke overvloed en positiviteit die materiële rijkdom veroorzaakt. Hij maakt ons bewust van onszelf en onze mogelijkheden en schenkt ons inspiraties en ideeën die voorspoed en welvaart veroorzaken. Hij die Gemotiveerd is schenkt ons het nodige enthousiasme om vooruit te gaan met liefde. Hij die Geloof en Vertrouwen brengt spoort ons aan tot grootse acties, alles wat wij ondernemen Zijn invloed zal fijne resultaten geven, Samen met Hem kunnen wij de moeilijkste opdrachten volbrengen en vele belangrijke diensten leveren. Hij staat ons toe om alle beproevingen des levens met glorie te doorstaan en zal ons steeds aansporen om nog verder te gaan, om nog beter te doen.

 

Alles wij ondernemen zal veel opbrengen

 

Hij die Aspiratie brengt inspireert een voortdurend streven naar verbetering en vooruitgang wat zorgt voor rijkdom en voorspoed. Ons goed uitgevoerde werk en de schitterende resultaten zullen zorgen voor vertrouwen en steun vanuit onze omgeving alsook vanuit onszelf, waarna wij een bepaalde machtspositie bereiken met de corresponderende verantwoordelijkheden en wij kunnen beginnen met het leiding geven aan onszelf en anderen, indien wij dit wensen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share
 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 Volgende > Einde >>

Pagina 2 van 6
SEO by Artio