LoginDe Letterfee - Engelen en Beschermengelen - Kabbalah en Astrologie

Leer je Beschermengelen kennen en maak je wensen waar door liefdevolle acties met de Aartsengelen in je dagelijkse bestaan.

Kether, Metatron en de Serafijnen Afdrukken E-mail
Geschreven door Fengo   
zaterdag, 17 maart 2012 01:47

Kether is het eerste waaruit al het andere is voortgekomen. De moderne astrologen brengen Kether in verband met Neptunus. Kether staat voor de wilskracht, de levensenergie, maar ook voor de geest en de geestkracht. Deze geest is een vurige geest, een spontane en inventieve geest. Het is de hogere intelligentie, die sneller reageert dan elke gedachte. Kether staat helemaal bovenaan op de levensboom en stelt dan ook het hoogste, het beste in onszelf voor. 

Share
Lees meer...
 
1 Vehuiah Afdrukken E-mail
Geschreven door Fengo   
maandag, 02 april 2012 10:07

De vurige wens om te leven

 

Vehuiah is de eerste van de 72 engelen, het is de engel der vernieuwing, de Aankondig-Ster van de lente en het zonlicht, de alles motiverende liefde voor het leven kan zij je geven, de wil om te doen waar je van houdt en waar je voor staat. Zij kan je helpen om het oude achter te laten en steeds vol goede moed opnieuw te beginnen. Zij is de eeuwige verandering waaruit alles ontstaat en waar naartoe alles gaat. Zij is de eerste Engel van de zodiak en regeert over de eerste vijf graden van Ram, de periode van 21 tot en met 25 maart als ook over de volgende dagen: 21/3, 4/6, 18/8, 29/10 en 9/1. Zij is de eerste stap naar verlichting en wanneer wij met haar energie 1 voor 1 alle 72 engelenkrachten ontwikkelen kunnen wij als de Zon zijn en onvoorwaardelijk ons licht schenken aan iedereen. Alle krachten die aan bod zullen komen in de loop van het jaar kunnen ontwikkeld worden met de wilskrachtige-Liefde die VEHUIAH ons steeds schenkt.

Share
Lees meer...
 
2 Yeliel Afdrukken E-mail
Geschreven door Fengo   
maandag, 02 april 2012 11:06

De Hemelse Liefde

YELIEL is de Beschermengel van iedereen die geboren is in de periode van 26 tot en met 30 maart alsook van de personen geboren op de volgende dagen: 22/3, 4/6, 19/8, 31/10 en 10/1. Deze Engel brengt je liefde en wijsheid en vult je met respect voor alles en iedereen. Zijn boodschap is er een van tolerantie en vredelievendheid en hij wenst ons allen vrede. YELIEL helpt ons om onze ideeën te aarden en ze uit te voeren. Hij staat ons bij in onze relaties en helpt ons om van onze wereld een grote familie te maken waarin iedereen zich gelukkig voelt. Je kunt hem steeds aanroepen als je relationele problemen hebt, want hij is de Engel der geliefden.

De Hemelse Liefde van YELIEL helpt ons om de pijl der wilskracht de juiste richting in te sturen. Hij doet ons dromen en brengt ons  ideeën die wij met onze liefdevolle wil kunnen realiseren. De dromerige ideeën die YELIEL ons schenkt zijn als mystieke visioenen van een overvloedige schoonheid die ons zozeer motiveren dat wij alle obstakels op onze weg met vreugde kunnen nemen, zoals een paard wat met plezier over omheiningen springt, of als een vogel die elke ochtend weer een mooi liedje zingt en vrolijk door de lucht vliegt zonder zich zorgen te maken over onweer of regen . De vogels weten dat de zon elke dag weer opkomt en verwelkomen haar licht dan ook steeds met hun liefdevol gezang. Laten wij ook zingen voor de zon en de Engelen van het Licht bedanken voor het prachtige nu moment waarin we ons bevinden en de schitterende toekomst die ons tegemoet komt in dit nu moment wanneer wij openstaan voor haar zegeningen. 

YELIEL verdeelt de Liefde en de wijsheid, de tolerantie en de vredelievendheid. Hij helpt ons om respect te ontwikkelen en motiveert ons om anderen te helpen. Hij maakt onze ideeën helder en staat ons toe om de gehele wereld ermee te verlichten. 

Ontwikkelde kwaliteiten:

Universele Liefde, vredelievendheid, trouw respect en motivatie.

Geannuleerde fouten:

Hoogmoed, narcisme, ontrouw, egoïsme en gierigheid.

De wilskracht is de levenskracht. De energie, het leven, alles en niets. Want wilskracht is niets zonder liefde. Zonder liefde is wilskracht alleen maar willen en lijden. Overleven om te overleven. Zonder doel eindeloos zoeken. Liefde is het mysterie waar iedereen naar op zoek is. De liefde is het grote doel en de wilskracht heeft een doel nodig, een richting, een beweging. De wilskracht beweegt zich naar de liefde. De liefde is het doel en alleen een doel van liefde zal in vreugde verwezenlijkt kunnen worden. Alleen de liefde voor het gene dat je doet, het gene waar je naartoe gaat, kan je dit 'doen' in vreugde laten beleven. De liefde maakt de beleving fijn. Het is de liefde die ons motiveert en ons leidt, de liefde en de wilskracht die deze liefde opwekt,  want alles werkt in alle richtingen. Alles is 1 en wordt 1 in liefde. Zelfs al is de creatie een chaos, als het een chaos van liefde is dan is er orde in de chaos. Als er liefde is dan hebben we geen politie en geen rechters meer nodig. Wanneer de liefde ons hele wezen vult dan komt de juistheid, dan komt de gerechtigheid en nog veel meer begrippen, deugden, eigenschappen en kwaliteiten.

De liefde en de wilskracht zijn de eerste twee ingrediënten die we nodig hebben om ons gelukkig en in goede gezondheid te houden. Deze begrippen, deze woorden hebben een sterke invloed op onze gezondheid. Wanneer men positief en gemotiveerd is, wanneer men van het leven houdt is men in betere gezondheid dan wanneer men gedeprimeerd is en liever zou sterven. Waarom is men gedeprimeerd ? Omdat er geen liefde is! Omdat je nergens meer iets om geeft, en je niet meer weet wat je doel is. Maar iedereen weet dat hij/zij gelukkig wil zijn, en het is de liefde die ons gelukkig kan maken. Het is daarom dat de liefde mijn doel is. Ik denk dat de liefde en de wilskracht onafscheidelijk zijn. Zij zijn de yin en yang van het bestaan die orde brengen in de chaos.

Als je een idee hebt, een doel hebt, kan alleen de liefde dit tot leven wekken. Daarom dat Kether de Vader is, de hogere intentie, de Goddelijke wil, het leven zelf. De energie en haar onontkoombare kosmische wetten. Daar zit het verschil tussen de menselijke wil en de goddelijke wil. De instinctieve dierlijke wil, het verlangen naar seks en voldoening en de hogere intensievere goddelijke wil, die echte liefde is en niet teveel verlangt maar geeft en van de ander houdt zoals deze is. Maar toch zijn zij 1 deze liefde en dit verlangen.

Het verlangen, de hoop, de toekomst, de dromen. Het licht waar niemand in durft te geloven, het licht van Hochmah! Het licht van een betere wereld, zonder angst waar iedereen zichzelf kan zijn. Een droomwereld waarin iedereen elkaar vergeeft en verder leeft. Een wereld waar iedereen gelukkig is, waar iedereen eerlijk is. Een wereld zonder schaamte, waar men de waarheid zonder angst kan zeggen. Een wereld waar men kan doen wat men wil omdat het een wereld van liefde is. HEB LIEF EN GIJ ZULT GELUKKIG ZIJN. Als je de liefde hebt kun je gelukkig zijn in alles wat je doet omdat de dingen dan zin hebben, omdat je er dan zin in hebt!

De nood aan liefde is iets wat niet te beschrijven valt, maar in alle dingen terug te vinden is. Liefde is dwaas, liefde is geloven in het onmogelijke, en het dan toch mogelijk proberen te maken door het zelf te doen, te zijn. Liefde is een ideaal, een levensvisie. Liefde is tolerantie en houden van. Liefde is een grote kracht die ons gelukkig kan maken. Liefde kan al je daden vullen en dan kun je ze in vreugde doen. Wanneer men dingen doet voor anderen bijvoorbeeld, dan doe je ze ook voor jezelf, als je ze met vreugde doet, als dat doen van deze dingen je vreugde geeft. Dat is het belangrijkste en de eerste stap naar zelfkennis en zelfverwezenlijking.

Wat geeft je vreugde? Wat maakt je gelukkig in het leven? Want als gelukkig zijn je doel is dan moet je er achter komen wat je gelukkig maakt. Wat is je doel? Wat maakt je gelukkig? Het eerste begin is diep in jezelf kijken, voelen. Eerlijk met jezelf zijn. Jezelf proberen te kennen, jezelf proberen te begrijpen. Want wat zijn anders woorden en begrippen, dat zijn wij allemaal zelf. En we hebben ze allemaal zelf uitgevonden! Omdat we onszelf en de wereld wilden begrijpen. De zin, de liefde, het onbegrijpelijke, De eeuwige zoektocht naar de graal die ik nu ben begonnen.

Dus het eerste is de wilskracht, de energie, de beweging, het leven en dit leven moest een doel, een zin hebben. Dat is het tweede: het doel, de zin, de liefde. Want de liefde maakt gelukkig! En is gelukkig zijn niet het doel van iedereen? Tot dusver denk ik dat we het eens zijn, maar nu, laten we stellen dat de wilskracht en de liefde de wil en het doel zijn. Maar de wil en de liefde blijven mysterieus en energieën die moeilijk te beschrijven zijn. Dus zullen we verder moeten gaan op de zoektocht naar ons doel, verder gaan met liefde. Laten we een heel simpel voorbeeld stellen: Men wil dus gelukkig zijn in dit leven. De enige oplossing daarvoor is iets met vreugde te doen, en dat deze vreugde een constante is die je leven vult. Anders word deze eenheid van wilskracht en liefde een eenheid van willen en genot, van willen en krijgen, van willen en missen, van willen en lijden. Alleen de echte liefde kan ons een permanent vreugde gevoel geven.

Dus dit in vrede leven, dit in vreugde doen is essentieel voor het te weten komen van het doel, en omdat het doel een mysterie blijft, een droom. Waarna het een idee wordt, het idee, het plan van het doel. Het is dit Idee, dit plan om gelukkig te worden waar iedereen naar zoekt. Het is daarom dat jullie nu waarschijnlijk deze overdenkingen aan het lezen zijn, en dat ik ze schrijf. Eigenlijk zijn we allen op zoek naar het zelfde. Alleen beschrijven we het allemaal anders omdat het allemaal maar ideeën, begrippen, beschrijvingen zijn. Alleen in onszelf ligt het antwoord! Alleen de liefde in onszelf, het licht in onszelf kan ons bevrijden. En wanneer dit licht, deze liefde onze ideeën binnendringt, dan kunnen we met deze ideeën, deze begrippen, deze krachten creëren. Alles organiseren zoals wij het willen, zolang er maar liefde is. Want anders is willen een droge en hete woestijn zonder oase.

Ik geloof

Ik ben verliefd op het leven

de dingen om me heen en in mezelf 

zijn als een kunstwerk

waar ik altijd van kan genieten.

Ik leef in een sprookje

een droom die echt is.

Ik verwezenlijk al mijn dromen

dankzij de liefde voor mijn medemensen en mezelf 

De liefde leidt en motiveert mij.

Zij brengt mij naar een mooie toekomst

vol vreugde en gelukkig zijn.

De droom-ster

YELIEL geeft je de kracht, de hoop en de wil om te dromen, hij geeft je de Liefde die van je leven een droom maakt. Maar hij brengt je ook de intelligentie om je dromen te verwezenlijken. Hij helpt je om je dromen in bruikbare ideeën om te zetten. YELIEL is de goddelijke stroom van onvoorwaardelijke Liefde. Hij maakt de connectie tussen de dromer en de schepper (Hochmah en Binah). Zijn dromerige intelligentie maakt alles helder en mooi in je innerlijk. Hij is als een Licht, een Liefdes-licht: Hij spreekt vanuit je hart en wenst enkel vrede, Liefde en overvloed voor iedereen. Hij is met je in elke glimlach, in elke vriendelijke geste. Hij spoort je aan om je innerlijke Liefde en wijsheid te manifesteren door middel van liefdevolle daden en de stille wijsheid om te luisteren, aandachtig te kijken, te voelen, te ruiken, te genieten van het leven en samen te werken met zijn paradijselijke levensstroom door zijn schoonheid te bevestigen, er over te praten en op deze manier de mensen bewust te maken dat de wereld een paradijs is. YELIEL toont je dat God alles voorzien heeft en dat je je nergens zorgen over hoeft te maken. YELIEL schenkt je hoop en vertrouwen, YELIEL schenkt je de vrijheid om nergens aan gebonden te zijn, om met alles in vrede te zijn. Hij geeft je de Liefde voor Al. Met YELIEL wordt de gehele wereld je Geliefde. Met YELIEL worden alle dromen waar, en de wereld een paradijs, een overvloedige stroom van goddelijke voorzienigheid.

Op weg met YELIEL

YELIEL leid ons van Kether naar Binah, hij brengt ons van de bron waaruit alles ontstaan is naar de zee der mogelijkheden. YELIEL draagt nummer 2 en heeft ervoor gezorgd dat God’s droom tot een heerlijk beeld werd wat ons aanmoedigde om in actie te komen en de eerste stappen te ondernemen naar dit beeld, naar deze schoonheid waar wij allen zo zeer naar verlangen. YELIEL schenkt ons de mogelijkheid om aandachtig te kijken en te genieten van dit beeld, om te dromen van dit beeld. Hij wekt onze intelligentie zodat we dit beeld kunnen benoemen. Zodat we een naam aan alles kunnen geven, erover na kunnen denken, ons licht kunnen schenken en zo het beeld levend kunnen maken. Hij maakt van de stille vrede een prachtige melodie. Hij zorgt voor de muziek der gedachten en schenkt ons het begrip dat alles een beeld is. Alles is het beeld van onze Geliefde, de reflectie van ons Zelf. Deze reflecties zijn ons leven. Wij hoeven ons er niet aan over te geven, doch ze te omarmen, ze te integreren, er uit te leren, er van te leren, totdat we onszelf weer terug vinden en enkel nog beelden projecteren waar we van houden en waar we verder mee kunnen bouwen. 

YELIEL helpt ons om van onze dromen nuttige gedachten te maken die wij met de hulp van zijn broeders en zusters zullen realiseren. YELIEL draagt nummer 2 en staat dus in direct verband met Hochmah, doch zijn weg leidt ons van Kether naar Binah, wat wil zeggen dat hij ons helpt om onze vurige wensen in luchtige, dromerige ideeën om te zetten. Mijn wens, mijn droom is gelukkig zijn en daarom ben ik op zoek gegaan naar mijn geliefde. Samen met VEHUIAH en YELIEL heb ik mijn geliefde gevonden, als eerste in mezelf, waarna zij verschenen is in mijn leven. Nu werken wij te samen met de Engelen en delen hun Licht door middel van mooie ideeën, idealen en dromen, geschreven teksten die nu tot jullie komen.

Gebed:

Ik ben mij bewust dat Liefde vrijheid is en besluit bij deze om mijn geliefde en mezelf te vergeven, me onvoorwaardelijk te schenken en de Christus Liefde te ontvangen en te delen zodat wij samen kunnen spelen. Zodat wij samen het zaad van de toekomst kunnen ontvangen en planten, het met liefde verzorgen en laten groeien waarna wij de vruchten ervan kunnen oogsten in de vorm van een voorspoedig, vreugdevol en juist leven. 

Dankjewel YELIEL

Aangezien YELIEL de Engel der geliefden is heb ik besloten om als afsluiting een tekst over zijn krachten met jullie te delen die mijn geliefde rechtstreeks van de Engel YELIEL heeft doorgekregen:

Ik ben de Liefde die in je huist, de onvoorwaardelijkheid die geniet van alles wat mooi, lieftallig en zachtmoedig is en dit ook wil delen met eenieder die je ontmoet. Steeds ben ik bij je, mijn beschermende vleugels sla ik met Liefde om je heen. En zo leer je dankzij mij om altijd in Liefde te zijn, om Liefde te voelen niet alleen voor al je medemensen, maar ook voor alle situaties die je omrinen. Ik omgeef je met mijn sfeer, een sfeer die van pure Liefde is. Roep me aan wanneer je twijfels hebt, want ik ben er steeds voor jou. Mijn grootste les is dat alles Liefde is, het is de Hemel's grootste kracht. Waar Liefde is kan twijfel noch angst blijven voortbestaan. Ik toon je de Liefde in alles wat je doet. Ik toon je hoe je je hart kan openen, zonder weemoed, zonder vrees... Hoe je te openen voor het leven, het is God's geschenk aan jou, geniet ervan.

Liefde brengt je steeds het fijnste, geloof in mij en neem mijn hand. Ik maak van elk project het mooiste, toon je de zachtheid van God's droom. Samen kunnen we alles realiseren, je mooiste droom word waar met mij. Geef me je hoop en je vertrouwen, we werken aan je diepste hartewens. Want al is Liefde, al is goed... Het is de harmonie waar we naar streven. Ik ben steeds met je, deel met jou mijn gaven, deugden onverholen. Al is waarheid wanneer er Liefde heerst, al word mooi, vol rust en heel sereen. Ik toon je je pad bezaaid met bloemen, met geuren en kleuren die je raken tot je hart. Er hoeft geen vrees te zijn waar Liefde heerst, ik breng de sfeer die alles verfijnt. In mijn Liefde blijf je geborgen, vertrouw hierop, geef op de strijd.

Jij bent ook een kind van God, daarom is het beste je gegeven. Ga ervoor, verlang ernaar... God schenkt je steeds dat wat je wenst. Laat je wensen dus in Liefde zijn, het ga je goed... Dat beloof ik je. Ik leer je de lessen van het leven, leer je dat wat goed is echt kan zijn. Waar Liefde is verdwijnt de angst, waar harmonie plaats krijgt verdwijnt 't probleem. Roep me aan, probeer het uit, mijn heilig woord is dat het lukt. Ik ben met je elke stap op de weg, moedig je aan, verlicht je pad. Ik ben de Liefde in al haar vormen, Ik ben je Engel YELIEL.

Affirmaties:

In Liefde ga ik voor mijn doel.

Liefde brengt het mooiste in me naar boven.

Ik geloof en ik vertrouw.

Liefde opent mijn levenspad voor me.

Gebed:

Dankzij jou

Yeliel

leer ik

wat echte

Liefde is.

Je toont me de

kracht

die hierin

verborgen

ligt,

de weg naar mijn

Goddelijke

bestemming,

mijn mooiste

droom en

liefste

hartewens.

Je toont me

dat angst

geen reden

meer heeft.

Ik dank je 

uit mijn hart

voor mijn

mooi bestaan.

Met jouw Liefde

Yeliel

kan ik steeds

alles aan.

Amen.

 

voor meer informatie omtend Beschermengel Yeliel klik op de volgende link:

http://www.huisvande72engelen.be/engelen.html

Share
 
Hochmah, Raziel en de Cherubijnen Afdrukken E-mail
Geschreven door Fengo   
vrijdag, 21 september 2012 17:43

 

Aartsengel Raziel is de heerser van Hochmah, het centrum van de schitterende liefdesenergie, het is de vurige rivier die uit Kether ontspringt en het werk van de Vader voortzet door middel van de goddelijke voorzienigheid. Deze rivier vult ons met de nodige energie en staat ons toe om van alles en iedereen te houden, om ons te verenigen op een positieve wijze en alles wat ons nog scheidt en verdeelt op te lossen, op te ruimen, af te breken, te laten verdwijnen tot enkel datgene wat essentieel is nog overblijft: Het hemelse rijk op aarde.

Share
Lees meer...
 
Binah en het 4 stappen plan Afdrukken E-mail
Geschreven door Fengo   
zaterdag, 22 september 2012 22:13

Aartsengel Tsaphkiel de welke ook wel Binael wordt genoemd is de koning van de Sefirah Binah en de heerseres over de krachten van Saturnus. Tsaphkiel schenkt ons door middel van de Tronen (het Engelenkoor onder haar leiding) de praktische intelligentie van Binah-Saturnus die ons toestaat om de Levensboom en zijn-haar mysteries te begrijpen en deze wetenschap door te geven.

Alles is 1 en komt voort uit het eerste: Kether-de Vader-God-Metatron en de Serafijnen.

Share
Lees meer...
 
Tsaphkiel en de Tronen Afdrukken E-mail
Geschreven door Fengo   
maandag, 01 oktober 2012 17:05

Tsaphkiel is de organisator, de computer van het universum. Hij transformeert de goddelijke energieën, vooral de goddelijke wil en de Christusliefde in wetten. Hij maakt de mensheid bewust van deze wetten en schenkt de nodige intelligentie om deze ze te begrijpen en ernaar te handelen. Hij schenkt je de kennis die je toestaat om al je ideeën waar te maken. Tsaphkiel doet je begrijpen hoe je je het beste kunt gedragen, waarheen je het beste kunt gaan. Hij toont je de waarheid, hij toont je de juiste weg. Tsaphkiel laat je de consequenties van je daden zien. Hij laat je de vrijheid om steeds dezelfde fouten te herhalen en de gevolgen ervan te ondergaan totdat je ze begrijpt en er achter komt dat alles in je leven het resultaat is van je eigen gedachten, gevoelens en daden.

Share
Lees meer...
 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 Volgende > Einde >>

Pagina 7 van 7
SEO by Artio