De Letterfee - Engelen en Beschermengelen - Kabbalah en Astrologie

Leer je Beschermengelen kennen en maak je wensen waar door liefdevolle acties met de Aartsengelen in je dagelijkse bestaan.

62 Engel Iah-Hel: Het Hemelse Geschenk Afdrukken E-mail
Geschreven door Michy   
maandag, 05 januari 2015 18:47


Ik ben met je in de liefde die vernieuwing mogelijk maakt, vernieuwing van de leefsfeer die je mooiste doelen verwerkelijken kan. Alle krachten zijn je geschonken om net dat te bereiken wat je wenst, om in liefde te benutten waardoor je zelf je realiteit creëert. Ik bezorg je de bouwstenen die het fundament vormen zullen, de bouwstenen die jou de duidelijkheid verschaffen dat jouw project een goede basis kent. Ik breng de voorspoed van het universum die jou steeds schenkt wat je nodig hebt, die zo de solide basis vormt waar jij gestaag aan verder werkt. Hoe grootser jouw ideeën, hoe kordater de stappen die jij zet, hoe meer ik jouw kan schenken precies dat wat je nodig hebt. Ik ben de verfijning die jou toont dat alles steeds voorhanden is, doch niet geheel zomaar, 't is daarom dat ik mijn geschenken bouwstenen noem. Geen enkele tempel wordt ooit gebouwd wanneer de geest geen grondplan kent. Om jou de de juiste stenen aan te reiken is het belangrijk juist te weten wat jij wil. Want wie is het die plannen maakt, die doelen stelt en stappen neemt? Wie is het die dromen en die wensen kan om zo aldoende de verwerkelijking te bereiken? Die persoon is niemand minder dan jijzelf, alle kracht die huist in jou. Neem jezelf dus maar beter serieus zodat ik je kan helpen, zodat ik je precies de juiste bouwstenen aan kan reiken.

Het is enkel hij die zich bewust is van deze grote kracht die in hem huist, het is enkel hij die dit weet en aldoende benut die ook begrijpt wat engelen zijn, hoe wij werken en steeds klaarstaan om te dienen. De zichtbare en de onzichtbare wereld werken steeds harmonisch tesamen, zo ook de intellectuele en de verbeeldingswereld. De kracht bestaat uit het juiste combineren van dat wat men kan zien en dat wat nog onzichtbaar is, van dat wat men reeds weet en dat wat ongeweten is, van dat wat men reeds kent en dat wat men met 't hele hart wenst. Ik open de poorten tussen beiden en reik langs daar je werktuigen aan, ik voorzie je met wat nodig is tot in 't perfecte kleine detail. Want door 't combineren van beide werelden, door 't combineren van beide sferen die allebei evenzeer integraal deel van 't gehele leven zijn, door deze te combineren is het dat 't werken met de engelen geheel probleemloos wordt. Ik ben hier om je te leiden zodat je deze kunst steeds meer begrijpen en verfijnen kan, ik ben je goddelijke metgezel die jouw heel gaarne schenkt waar jij om vraagt. Laat je wensen daarom heel zuiver zijn, heel verfijnd en geraffineerd, laat mij je helpen om 't mooiste te bereiken want alleen daarom ben ik hier.

Ik leer je om 't vertrouwen te koesteren dat alles leidt naar jouw mooiste droom. Jij bent het waard om 't allermooiste te creëren, je hebt de kracht dus gebruik ze wel. Geloof en weet dat het je wordt geschonken, geloof gerust in je eigen scheppingstalent. Zo en niet anders is 't dat je dromen hun verwerkelijking kennen, zo en niet anders erkent 't leven haar wonderlijke werkelijkheid, zo en niet anders zal jij 't meesterschap bereiken. Experimenteer met mijn woorden, probeer ze op velerlei wijzen uit, geniet van 't proces terwijl jij je tempel des levens bouwt. Geniet van 't plan dat jij vol liefde uittekent in je geest en vertrouw op elke stap die jij vol zekerheid zet. Zijn mijn woorden te zwaar, roep me dan aan, ik breng je de zachtheid die helpt om ze goed te verstaan. Wat het ook is, ik breng 't je graag, wees dus bewust van je wens en houd 't liefst niet te vaag. Mijn taak is om jou te helpen grootsheid te bereiken, grootsheid in dromen en wensen en de juiste stappen te zetten. Aldoende bouw je aan 't vertrouwen dat oh, zo nodig is, want hij die weet wat hij wil die vindt ook zijn weg. Je leven is bedoeld om paradijslijk mooi en vol liefde te zijn, begin in verbeelding en werk het eerst daar verder uit. Zo merk je dat wensen hun vervulling zullen kennen, hier steun ik je in, Iah-Hel is mijn naam. 

Steen: Aventurijn
Kleur: Groen

Affirmaties
~~~~~~~
* De bouwmeester in mij creëert zelf 't fijnste bestaan
* Hiervoor reikt Iah-Hel mij de bouwstenen aan
* Vol liefde teken ik het grondplan in de wereld van mijn geest
* Vol vertrouwen zet ik stappen want alles begint in de geest

Gebed
~~~~
Ik dank je
lieve Iah-Hel
dat jij me
alle kansen
schenkt

jij brengt me
net datgene wat
verwerkelijking
van mijn wensen
mogelijk maakt

ik weet dat
schepping 
steeds in de eigen
verbeeldingswereld
haar begin kent

van daaruit 
teken ik het
grondplan 
mijner leven
vertrouwensvol

ik weet dat
vertrouwen
in mijn wensen
verwerkelijking
creëert

mijn hart is
warm van
dankbaarheid
daar jij me
hiermee helpt.
Amen

Michy 26/1/2013

 Artwork: Rafael YocktengDeze engel uit het rijk der aartsengelen is de 62ste in het koor van 72 engelen en regeert zodiakaal over ons bestaan van 26 tot en met 30 januari. Uiteraard kan hij ook op andere momenten opgeroepen worden. Van nature is zijn invloed tijdens deze periode extra sterk.

Hoe met deze channeling werken?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Elke channeling brengt vele inzichten wanneer ze gedurende die 5 dagen dagelijks gelezen wordt. De affirmaties kunnen op mooie papiertjes overgeschreven worden die je op verschillende plaatsen in je huis legt waar je ze regelmatig ziet en zo aan de transformaties herinnerd wordt. Het gebed kan best zowel 's morgens als 's avonds opgezegd worden, meerdere keren kan natuurlijk ook. Engelen zijn er steeds om ons te helpen, roep hen aan en ze zullen je leiden.

Share
 
35: Chavakiah: De Helende Kracht Der Liefde Afdrukken E-mail
Geschreven door Michy   
maandag, 24 september 2012 13:30

Deze engel uit het rijk der krachten is de 35ste in het koor van 72 engelen en regeert zodiakaal over ons bestaan van 13 tot en met 17 september. Uiteraard kan zij ook op andere momenten opgeroepen worden. Van nature is haar invloed tijdens deze periode extra sterk.

Ik ben met je in de liefde die elke dag weer stralend maakt, in 't belangeloze offer van het hoogste in jezelf. Ik ben de liefde in haar onvoorwaardelijkheid, ik breng de rust ik breng de zege die 't hart weer ontvankelijk maakt. Ik leer je om je steeds te richten op het goddelijke dat aanwezig is in iedereen. Ik leer je om niet stil te blijven staan bij de pijnen die je voelt. Want alles is perceptie, perceptie naar jouw eigen keuze. Wil je de liefde voelen kijk dan naar 't hoogste, omdat het steeds tot jouw beschikking is. Waarom zou je je gedachten toch verlagen wanneer je weet dat 't steeds pijn met zich meebrengt. Ik leer je de kunst van 't liefdevolle denken en hoe dit je wereld transformeert. Je hebt de kracht der liefdevolle benadering, je hebt de kracht der goddelijkheid.


Laat je visie steeds in goddelijkheid genegen zijn, wens steeds het beste voor iedereen. Zo zal je wereld zich verfijnen, zo vind je hemelse harmonie. De liefdesmelodie bevindt zich in je hart, luister ernaar en dans in vreugde. Je leven hoeft niet moeilijk te zijn wanneer je vreugde geeft en deelt. Laat je geest in vreugde zijn met elke broeder op je pad. Roep me aan wanneer je 't moeilijk vindt, roep me aan wanneer het negatieve je overweldigt, roep me aan ik ben bij jou ik toon je liefde van d' hoogste soort. Zo zullen we de trilling verfijnen die nu je dagen overheerst, beetje bij beetje de liefde schenken waarvan je wou dat het de jouwe was. Want door het schenken deze liefde komt ze weer terug naar jou vol leven. Ze zal je dagen transformeren, brengt God's geschenken op je pad.

Ik ben hier om jou te leiden, om je te herinneren aan de kracht die in je huist, om in liefde verder te leven waardoor het mooiste je pad weer kruist. Laat ons denken aan de liefde, laat ze ons hart een toon hoger doen slaan. Laat de liefde alles bekoren waar je voorheen geen acht op sloeg. Ben je klaar om de stap te wagen, om in voeling te zijn met het hoogste in jezelf? Ben je klaar om je broeders te vergeven voor de fout die steeds in je eigen perceptie begon? Deel je hoge liefde vrijelijk, houd niet vast aan zelfgenoegzaamheid. Door je broeders te steunen steun je steeds jezelf, breng je harmonie in je bestaan. Ik ben de engel die je helpt om je harnas achter je te laten, om in vrede te genieten van het goddelijke spel. Ik ben met je in de puurste liefde, Chavakiah is mijn naam.

Steen: Quartz
Kleur: Wit

Affirmaties
~~~~~~~
* Eenieder die ik ontmoet is een broeder op mijn pad
* Vol liefde kijk ik om me heen
* Door anderen te helpen help ik ook mezelf
* Ik streef naar de hoogste liefde in mezelf

Gebed
~~~~
Dankzij jou
Chavakiah
weet ik dat het
leven ook speels
kan zijn

je leert me
dat het delen
van liefde mijn
allergrootste
kracht is

vol liefde
en vol
speelsheid
vervolg ik nu
mijn weg

de harmonie
die ik voel
straal ik uit
naar eenieder
om me heen

ik wens steeds
het beste
voor elke
ziel op
mijn pad

harmonie
is mijn
streefdoel
is mijn
goddelijk plan
Amen.
Michy 13/09/2012
 
Hoe met deze channelings werken?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Elke channeling brengt vele inzichten wanneer ze gedurende die 5 dagen dagelijks gelezen wordt. De affirmaties kunnen op mooie papiertjes overgeschreven worden die je op verschillende plaatsen in je huis legt waar je ze regelmatig ziet en zo aan de transformaties herinnerd wordt. Het gebed kan best zowel 's morgens als 's avonds opgezegd worden, meerdere keren kan natuurlijk ook. Engelen zijn er steeds om ons te helpen, roep hen aan en ze zullen je leiden.
 
 
2de channeling Chavakiah
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ik ben met je in de liefde die alles verbindt, in de vreugde der bestaan, in het liefdevolle hart. Ik toon je de vreugde die harmonie in zich draagt, ik schenk je de kracht die het wonderlijke baart. Met mij als je engel wordt het leven een spel, een spel van pure liefde haalt anderen weer uit de hel. Je liefde voor ieder brengt velen naar je toe, ze brengt de harmonie waar elk mens steeds naar zoekt. En zo breng ik je mensen, plaatsen en situaties in nood aan jouw meesterschap, je liefdevolle transformaties. Jouw taak is 't verlichten en helen van levens, om mensen te bekoren met je grandioze ideeën.
 
Je licht kan je schijnen op eenieder die je ontmoet, de impressie die je nalaat brengt anderen weer moed. Ik ben met je om je te steunen, je taak te verlichten, en samen met jou 't goede werk te verrichten. Je optimisme is je geschonken om anderen te helpen, om zo in puur liefde 't karma te verwerken. Je brengt nieuwe hoop, brengt de Hemel op Aard, je werk is niet voor niets, het is je hoogsteigen pad. Werk dus steeds in vreugde, in vertrouwen en hoop. De effecten zijn er steeds ook al zie je ze niet meteen. Je verlicht mensen hun hart, brengt 't goede naar ze toe, je brengt zo weer hoop in het dagelijks bestaan.
 
Je taak is niet gering, doch heel speels van aard, ze brengt je de vreugde waar het hart nood aan heeft. Vertrouw in je daden, vertrouw in je taak, vertrouw in de zin van dat wat je doet. De zegeningen zullen steeds met je zijn, problemen slechts van voorbijgaande aard. Liefdevolle engelenkracht omringt jou steeds, aangetrokken door je harmonische aard. Ik ben steeds met je in de speelsheid die liefde brengt, in de stem van het verlangende hart die je bereikt. Ik ben je engel der gratievolle genade, ik ben Chavakiah genaamd.
 
Steen: Roze quartz
Kleur: Roze
 
Affirmaties
~~~~~~~~
* in liefde kijk ik  naar de wereld om me heen
* Ik harmoniseer al wat ik zie
* Mijn speelsheid opent ieder's hart
* Ik houd steeds van wat ik doe
 
Gebed
~~~~~
Dankzij jou
Chavakiah
wordt mijn kracht
nog versterkt
 
je brengt me
de liefde die
ik steeds
uitstraal
 
mijn liefde
voor het
leven steekt
anderen aan
 
ik toon nu
aan mensen
hoe hun hart
kan opengaan
 
met deze
gave reik ik
uit naar
het leven
 
in vrijheid en
vrede in harmonie
met het leven
Amen.
 
(Michy 07/08/2012)
 
 
Je engel aanroepen doe je steeds door haar naam in drie lettergrepen uit te spreken:

CHAVA
CHAVAKI
CHAVAKIAH


Eerst adem je in, dan spreek je de eerste lettergreep uit: cHAVA. Dan adem je weer in en spreek je de twee lettergrepen uit: CHAVAKI. Een derde keer adem je weer in en spreekt nu de engel's gehele naam uit: CHAVAKIAH. Laat de klanken van haar naam zo lang mogelijk doorklinken. Voel hoe haar energie door je lichaam stroomt en je hele wezen vult met vreugde. Nadat je de naam op deze wijze hebt uitgesproken adem je nog een keer in om de essentie die is vrijgekomen door het uitspreken van de naam tot je te nemen waardoor je de liefdevolheid van de engel tot je neemt.

Wanneer je contact met je engel wil maken kan het hulpzaam zijn om je even af te zonderen in stilte, een groot glas water te drinken en een kaarsje te branden, want kaarsjes trekken engelen aan. Stel dan de vragen die door je hoofd gaan, bid of mediteer... Doe dat wat voor jou het beste voelt. Dank voor en na je gesprek, je vraag of je gebed de engel voor zijn aanwezigheid en weet, vertrouw dat alles verhoord zal worden wanneer het komt uit de puurheid van het hart. Weet dat elke vraag aan je engel steeds begrepen en beantwoord wordt. Kijk uit naar de veranderingen, de liefdevolle nieuwe situaties en kansen die je kant uitkomen.


Fysieke invloed: 13 september tot en met 17 september
Emotionele invloed: 11 februari ~ 25 april ~ 9 juli ~ 21 september van 12:00 to 23:59 ~ 22 september ~ 3 december
Intellectuele invloed: dagelijks van 11u20 tot en met 11u39 na zonsopgang
Planetaire invloeden: Mars ~ Jupiter
Sterrenbeeld: Maagd
Sephiroth op Levensboom: Van Guebourah naar Hesed
Chavakiah werkt onder leiding van Aartsengel: Chamuel/Camael
 
Ter herhaling: Wanneer je contact met je engel wil maken kan het hulpzaam zijn om je even af te zonderen in stilte, een groot glas water te drinken en een kaarsje te branden, want kaarsjes trekken engelen aan. Stel dan de vragen die door je hoofd gaan, bid of mediteer... Doe dat wat voor jou het beste voelt. Dank voor en na je gesprek, je vraag of je gebed de engel voor zijn aanwezigheid en weet, vertrouw dat alles verhoord zal worden wanneer het komt uit de puurheid van het hart. Weet dat elke vraag aan je engel steeds begrepen en beantwoord wordt. Kijk uit naar de veranderingen, de liefdevolle nieuwe situaties en kansen die je kant uitkomen. Leren werken met de engelen betekent je laten bezielen met hun essentie. Dit betekent niet anderen bezielen, maar jezelf waardoor je de reflectie hiervan in anderen zal waarnemen. In liefde, Michy xxx
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Share
 
30 Omael: De kansen je geschonken Afdrukken E-mail
Geschreven door Michy   
woensdag, 22 augustus 2012 18:04

Deze engel uit het rijk der heerschapijen is de 30ste in het koor van 72 engelen en regeert zodiakaal over ons bestaan van 18 augustus tot en met 22 augustus. Uiteraard kan hij ook op andere momenten opgeroepen worden. Van nature is zijn invloed tijdens deze periode extra sterk.


Ik ben met je in de liefde die alles steeds heelt, in het totaal onverwachte dat je leven bekoort. Ik ben met je in het nieuwe, in de wending van het leven, in de voorzienigheid die je levensvisie weer kan helen. Ik kom naar je toe als nieuwe voorspoed, breng het onverwachte naar je toe. Ik toon je vele nieuwe kansen en geef de voorspoed zo aan jou. Kijk naar alles wat je nu omringt, laat gaan van dat wat niet meer dient. Bekijk de groei in al het fijne en weet dat ik die steeds versterken zal. Ik ben hier met je om je te steunen, ik moedig je aan bij iedere stap. Ik help je met elke evolutie, breng de beloningen naargelang. 

Share
Lees meer...
 
De Engelen van het Licht Afdrukken E-mail
Geschreven door Fengo   
zaterdag, 17 maart 2012 00:24

Ontwaking van het sterrenlicht

 

De Engelen bevinden zich in alles waar we liefde en aandacht voor hebben.

Het zijn de sterren die schijnen in alles en iedereen.

Onze beschermengelen staan ten dienste van ons.

Het zijn de talenten die we meegekregen hebben in dit leven.

Share
Lees meer...
 
1 Vehuiah: De Goddelijke Vonk Afdrukken E-mail
Geschreven door Michy   
vrijdag, 04 mei 2012 13:41

Ik ben met je in liefde, ik ben nummer 1. Nummer 1 in een cirkel van 72 engelen, een cirkel die al je zodiakale aspecten bevat. Van hieruit leiden we je, omringen we je met liefde en hebben allen onze unieke taak. Ik ben dus het startschot, ik moedig je aan. Ik ben hier met jou zodat je steeds dat beetje verder wil gaan. Ik weet wat je wil, maar weet jij het ook? Want hiervan hangt onze samenwerking af, ik ken al je inspiraties en fluister die zachtjes in je oor.

Share
Lees meer...
 
2 Yeliel: Onvoorwaardelijke Liefde Afdrukken E-mail
Geschreven door Michy   
vrijdag, 04 mei 2012 16:37

 

Ik ben met je in liefde, want dat is wat ik ben. Ik omring je met liefde ook al merk je 't soms niet. Want liefde is frequentie van de allerhoogste soort. Het is de Goddelijke trilling die bij het alledaagse leven hoort. Mijn liefde is dus steeds aanwezig, ze betovert alles telkens weer. Gebruik mijn liefde, benut haar goed. Merk ze op en wees dankbaar. Want dankbaarheid voor wat je ziet maakt alles grootser en compleet.

Share
Lees meer...
 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 Volgende > Einde >>

Pagina 4 van 6
SEO by Artio