LoginDe Letterfee - Engelen en Beschermengelen - Kabbalah en Astrologie

Leer je Beschermengelen kennen en maak je wensen waar door liefdevolle acties met de Aartsengelen in je dagelijkse bestaan.

30 Omael/vermenigvuldiging Afdrukken E-mail
Geschreven door Fengo   
vrijdag, 21 september 2012 18:33


Omael regeert zodiakaal over ons bestaan van 18 augustus tot en met 22 augustus. Uiteraard kan hij ook op andere momenten opgeroepen worden. Van nature is zijn invloed tijdens deze periode extra sterk. Hij is de persoonlijke beschermengel van iedereen die geboren is tijdens deze periode, nauurlijk kunnen wij allen de Engelenesenties van Omael in onszelf ontwikkelen maar de personen die geboren zijn onder zijn sterren hebben deze esenties van nature al in zichzelf en voor hen is het werken met deze Engel dan ook gemakkelijker. De graties die Omael ons kan schenken zijn een geschenk van de goddelijke voorzienigheid en zijn welgezindheid is zo groot en liefdevol dat wij hem allen als beschermengel kunnen beschouwen en van zijn diensten gebruik kunnen maken. Dat de Engelenesentie van Omael jullie allen mogen vullen zodat ook jullie al het mooie en het liefdevolle kunnen laten groeien en bloeien en het leven tot een vreugdevol gebeuren maken waar iedereen van kan genieten.

De kwaliteiten die je met Omael kan ontwikkelen zijn:

Vermeerdering, vermenigvuldiging van datgene waar je je liefdevolle intentie op richt

Talent voor goede planning met succesvolle resultaten gevolgd door grote expansie

Geduld alsook verantwoordelijkheidsgevoel

Instandhouding en verbetering van gezondheid, zowel voor jezelf als anderen om je heen

Vruchtbaarheid en tot geboorte brengen, dit zowel aangaande projecten als op menselijk vlak...

Het planten van vruchtbare zaadjes

Vreugde in het leven, genoegen voelen voor de schoonheid die het leven je biedt. Deze vreugde brengt een verhoogde gemoedstoestand waardoor je het leven makkelijk aan kan, waardoor het leven je inzicht in haar geheimen schenkt

Het positief beinvloeden van niet alleen mensen, maar ook dieren en planten waardoor grote vruchtbare groei het resultaat is.

Opnieuw contact vinden met je innerlijke kind, de speelsheid in jezelf die leidt tot de wijsheid van je hogere zelf

Problemen die Omael je kan helpen overkomen zijn:

Een gebrek aan succes eventueel gevolgd door aanhoudend verlies en/of geldgebrek

Een te grote gebondenheid aan het materiele waardoor het spirituele op de achtergrond komt te staan

Harteloosheid tegenover jezelf of anderen om je heen, disinteresse

De neiging om in een put te vallen door depressieve gedachten, ongeduld of achteloze handelingen

Onvruchtbare bodem waarin het moeilijk valt om mooie zaadjes te planten

Omael toont ons heel duidelijk dat alles wat we oogsten voortkomt uit de plantjes die we zaaien. Wanneer deze zaadjes vol hoop, liefde en vertrouwen geplant worden kunnen zij niet anders dan rijkelijke vruchten dragen. Je talenten liggen in het planten van deze wonderlijke zaadjes.

Dankzij Omael kun je steeds optimistisch zijn en het beste van alles en iedereen om je heen verwachten. Hij heeft je een goede smaak gegeven en de kracht om te genieten van alles wat je doet. Deze kracht uit zich in de liefde die je voelt voor de mensen en de situaties om je heen, alsook voor de planten en de dieren. Omael toont je dat je kunt genieten van de simpele dingen in het leven, een wandelingetje maken in de natuur, tuinieren, spelletjes spelen, lachen en praten met vrienden. Hij laat je zien dat het leven heel leuk kan zijn en geeft je bovendien de kracht om ook op wat moeilijkere momenten je innerlijke vreugde terug op te laten borrelen door middel van grapjes of positieve aanmoedigingen.

Omael is als een bron van positieve ideeën waaruit je steeds kunt putten en zo alles om je heen weer sparkelend en levend maken. Omael helpt je om je hart te laten spreken, hij heeft je een vriendelijke en tolerante natuur geschonken zodat je een licht voor iedereen kunt zijn en al het goede kunt vermenigvuldigen door je delicate aanmoedigende manier van zijn. Hij heeft je een begripvolle intelligentie geschonken zodat jij je met liefde in iedereen kunt inleven, zodat jij je ten volle voor iedereen om je heen kunt geven. Samen brengen jullie vreugde en harmonie in het leven.

Omael laat je zien hoe alle verschillende manieren van zijn bijdragen aan het kunstwerk des levens. Hij helpt je om te houden van alle verschillende culturen, hij helpt je om het mooie in iedereen te cultiveren. Hij toont je dat je van iedereen iets kunt leren. Omael is de overvloed die je steeds omringt, het geschenk dat alles en iedereen je aanbiedt wanneer je openstaat voor de voorspoed die de wereld en al haar wezens je wil schenken. Omael leert je om geduldig af te wachten tot het cadeau dat zich in elke situatie bevindt zich aan je geeft. Soms kan het lijken alsof hij je straft door middel van negatieve situaties, doch wanneer je er later naar terugkijkt zul je er achter komen dat elke situatie een geschenk, een positieve verandering in zich droeg.

Omael toont je dat elk zaadje dat met liefde wordt geplant en verzorgd je ter zijner tijd zijn vruchten schenkt. Hij schenkt je de gave om al het fijne te vermenigvuldigen. Hij laat je zien dat de tijd als een bank is waarop de rekening van al je acties staat. Deze rekening werkt net zoals onze rekeningen met interesten en wanneer je veel van de rekening afhaalt en in het negatieve gaat wordt het leven een hel. Doch wanneer je spaart en geduldig verder gaat met het goede te zaaien zal de rijkdom van deze goede daden zich vermenigvuldigen op je hemelse bankrekening. En de dag van de oogst zal je vol verbazing en dankbaarheid zijn.

Omael kan je dus helpen met bankieren, rentenieren. Met Omael zijn een mooi huis, een prachtige tuin en vele andere materiële bezittingen je toegestaan. Met Omael zul je steeds in overvloed kunnen leven. Omael heeft je veel geluk gegeven, veel liefde en interesse in het leven. Dankzij hem hou je van kunst in al zijn vormen, dankzij hem kun je genieten van de schoonheid des levens. Samen met Omael kun je leren dat alle goede gedachten, gevoelens en daden het goede om je heen en in jezelf vermenigvuldigen. Omael schenkt je de engelen-essentie der vermenigvuldiging vandaar dat alle beroepen waarbij je deze essentie nodig hebt je ten zeerste zullen bevallen.

Dit kan uiteenlopen van groenten telen tot bankieren. Doch ook beroepen als dokter of zelfs chirurg zouden je kunnen plezieren aangezien de essentie die Omael je schenkt een levensbrengende essentie is. Vroedvrouw of gynaecologe zijn dus ook uitstekende keuzen. Omael brengt leven en verlengt leven, en alle beroepen, alle activiteiten die bijdragen aan de vermenigvuldiging en instandhouding van het leven zijn dus zeer geschikt voor je, alsook de beroepen die ervoor zorgen dat de nodige middelen om te leven aanwezig zijn. Het verdelen van geld en voeding bijvoorbeeld.

Omael zal je steeds bijstaan in alles wat je onderneemt en goede resultaten zullen dan ook niet achterwege blijven. Met Omael staan je vele overwinningen te wachten. Roem, eer en een goed gevulde bankrekening zijn dus dingen waarop je kunt rekenen. Doch Omael leert je ook dat de uiterlijke rijkdom slechts een vage weerspiegeling is van de innerlijke rijkdom die je kunt ervaren wanneer je werkelijk 1 wordt met zijn essentie. Dan zullen alle zorgen uit je leven verdwijnen, dan zal geen enkele aardse situatie nog afbraak kunnen doen aan je geluk, omdat je dan zult delen in de hemelse overvloed, de onvoorwaardelijke liefde, en het begrip dat alles precies is zoals het moet zijn. Dan zul je je leven van een afstandje kunnen bekijken alsof het een theater was, dan zul je beginnen met het verdelen van de rollen en zal iedereen je precies datgene brengen wat je nodig hebt. Je kunt dus een enorme kracht putten uit het organiseren van je levensomstandigheden. Je kunt vreugde en harmonie brengen in het leven van iedereen om je heen. De voldoening die je hieruit kunt halen zal zo overvloedig zijn dat je op een gegeven moment enkel nog aan de vermenigvuldiging van het goede om je heen zult werken.

Dan zal iedereen om je heen gelukkig worden en zullen ook zij jou gelukkig maken, dan zul je de logica achter al deze woorden begrijpen en er achter komen dat wat je zaait je in de vorm van zeer fijne en waardevolle omstandigheden weer word terug geschonken. Dan zal je leven worden meegevoerd op een stroom van goddelijke liefde. Dan zul je werken ten dienste van je medemens terwijl je geniet van de cruise naar je eindbestemming.

Deze eindbestemming kun je als een mooi kasteel omringd door boerderijen en prachtige tuinen en boomgaarden zien. Stallen met paarden, koeien en schapen, weiden met gras en zoete bloemen om hen te voeden. Beien en vogeltjes die je verwelkomen met gezoem en gezang. Huizen vol kunst en liefde, een oneindige schoonheid een kunstwerk dat je omringt en in wiens armen je steeds vindt wat je verlangt. Dan zul je kunnen delen in de paradijselijke overvloed die ons allen te wachten staat wanneer wij ons hart laten spreken en op een intelligentie wijze werken aan deze tempel die in ons innerlijk huist.

Moeder Aarde is er om jou te voeden en zo kan ook jij iedereen om je heen voeden door je medemensen te laten delen in je fijne gevoelens, je waardevolle gedachten en bovenal de nuttige acties die je onderneemt. Je geluk hangt volledig van jezelf af alsook het einddoel wat ik hierboven beschreef zoals ik het zie. Doch weet dat het ook een tempel kan zijn waarin je omringd word door hogepriesteressen, een plek waar moeder aarde en haar vele kinderen vereerd worden. Of enkel een huisje op de hei waar je kunt genieten van je tuintje, je dieren, en je familie. Het is allemaal even waardevol, doch hoe grootser hoe meer mensen er van mee kunnen genieten.

Omael helpt je dus om overvloed te creëren, deze overvloed zal afhangen van de puurheid van je hart en van je wensen. Neem dus de tijd om al deze woorden in je innerlijk te laten rijpen en weet dat elk lichtje dat er in jezelf brandt ooit zijn licht zal schijnen op je werkelijkheid. Alles op zijn tijd in het ritme van de goddelijke voorzienigheid. Ook dit goddelijke ritme kan Omael je leren, vandaar dat ik je als laatste een esoterische interpretatie van de naam van God wil schenken. Deze naam laat je zien hoe je de goddelijke overvloed kunt verbouwen totdat het landschap ontstaat waar jij naar verlangt.

God heeft vele namen en ook de Engelennamen zijn elk een aspect van zijn wezen. Een van de namen die het meest werd gebruikt in de Bijbel is Jehova of Yave, deze Naam bestaat uit 4 Letters die elk een energie, een stadium representeren waarin de goddelijke overvloed zich ontwikkeld, waarna deze in onze aardse realiteit tot leven komt als de goddelijke voorzienigheid.

De eerste Letter is een J oftewel een Jod in het Hebreeuws. Deze Letter representeert de potentie, de intentie waaruit alles voortkomt. Het is het goddelijke zaad, en wordt gerepresenteerd door de Vader en het element vuur. Het zijn de vurige ideeën die zich in onszelf ontwikkelen. De tweede letter is een H oftewel een Hé in het Hebreeuws. Deze Letter is als de Aarde waarin het zaad gepland wordt en wordt gerepresenteerd door de Moeder en het element water. Het zijn de gevoelens waarin de potentie zich wortelt. Wanneer je dus een idee hebt en de kracht om dit idee uit te voeren kun je dit idee voeden door middel van fijne en liefdevolle gevoelens. Je kunt terugdenken aan waardevolle momenten uit je verleden waar je vergelijkbare ideeën koesterde en daaruit de nodige vreugde putte, of je kunt je een nieuwe prachtige toekomst voorstellen en je laten meevoeren op de oceaan der imaginatie. De derde Letter is een V oftewel een Vav in het heilige alfabet, deze Letter staat in verband met de zoon en het element lucht. Het is het kind van de wilskracht en de liefde, in deze fase heeft het zaad wortel geschoten in je gevoelens en zich ontwikkeld tot een helder en bruikbaar idee. Nu kun je beginnen met de uitvoering ervan door middel van je intelligentie en het zetten van de nodige stappen op aarde. De vierde Letter is nogmaals een Hé, deze He staat in verband met de vruchten van de plant, het element aarde, de resultaten van het plan dat zich ontwikkelde als een zaadje in de buik van de moeder om na negen maanden tevoorschijn te komen in de vorm van een wonderbaarlijk geschenk. Dit wonderbaarlijk geschenk is het kind, het kunstwerk wat je wilde, het resultaat waar je zozeer naar verlangde, en het idee waar je zo hard aan gewerkt hebt. Dit kind zal op zijn toer weer nieuwe zaadjes planten en nieuwe vruchten dragen, en zo zal het goddelijke kunstwerk zich blijven vermenigvuldigen totdat iedereen de vruchten ervan kan oogsten en wij allen over de potentie zullen beschikken om ons eigen kunstwerk te creëren.

Omael heeft je de gave geschonken om van je leven een kunstwerk te maken, dit kunstwerk heeft de tijd als bontgenoot en liefde en vertrouwen als voeding. Omael heeft je de nodige intelligentie geschonken om je plan volledig uit te werken en de kracht om het uit te voeren. Door middel van vele leerrijke situaties zal het goddelijke zaad in jezelf zich ontwikkelen waarna het te voorschijn zal schieten uit de duisternis en je in zult zien dat de winter reeds het zaad van de zomer in zich draagt en dat elke lente weer nieuwe kansen geeft. Ga mee met de stroom en geniet van alle jaargetijden, want alles is mooi wanneer men de schoonheid ervan weet te appreciëren. 

Ik wens je veel Licht en Liefde tijdens het bestuderen van deze teksten zodat de zaadjes die er in zitten wortel kunnen schieten in jezelf en je de vruchten ervan kunt oogsten in de vorm van je diepste hartenwensen.

Lieve groejes Fengo Pittoors

Share
 
46 Ariel/Innerlijke rijkdom Afdrukken E-mail
Geschreven door Fengo   
maandag, 24 september 2012 20:20

 

Ariel is de Engelenkracht van iedereen die geboren is in de periode van 8 tot en met 12 november of te wel van 15° tot 19°59 graden Schorpioen alsook van de Personen geboren op de volgende vijf graden/dagen: 16° Stier, 28° Kreeft, 10° Weegschaal, 22° Boogschutter en 4° Vissen of 6/5, 20/7, 3/10, 14/12, en 23/2. Aangezien er 360 graden zijn in de Zodiak en 365 dagen in het jaar is het beter om je geboortehoroscoop er bij te halen en de graad waarin je Zon staat als aanknooppunt te gebruiken in plek van blindelings op de datums te vertrouwen. Maar aangezien de Engelen allemaal hand in hand werken en elkanders werk voortzetten maakt het eigenlijk ook niet zoveel uit. Bovendien kunnen wij allemaal de Engelenesentie van Ariel in onszelf ontwikkelen.

De mogelijkheden die je hebt met Ariel als Beschermengel en de beproevingen die je met zijn hulp kunt overwinnen:

Ariel kan je in contact brengen met je eeuwige zelf en je je ware innerlijke visie openbaren. Hij staat je toe om uitstekend droomwerk te verrichten, om zelfvertrouwen en waardigheid te ontwikkelen. Met hem als Beschermengel kun je een uitstekend medium worden en de gave van dankbaarheid ontplooien. Je hebt talent voor meditatie en visualisatie en kunt de gave van innerlijke rust en harmonie verkrijgen. Ariel staat je toe om een enorme rijkdom op allerlei gebieden te vergaren en daar iets nuttigs mee te ondernemen.

Met hem kun je het geheim der ware schoonheid ontsluieren en door alle illusies heen kijken. Je enorme zelfkennis en mensenkennis staat je toe om educatieve beroepen uit te oefenen maar ook alle kunstzinnige bezigheden behoren tot je mogelijkheden, dit kan van variëren van juwelen ontwerpen tot het maken van inspirerende tekeningen of schilderijen. Eén ding is zeker met Ariel aan je zij kun je van jezelf en van je leven een juweeltje maken.

Ariel kan je bewust maken van de ruwe diamant die je reeds bent en je helpen om jezelf zodanig te polijsten dat je kunt schitteren in al je glorie. Zoals je zult merken werkt Ariel op een zeer kunstzinnige en dromerige wijze, doch zijn verlichtende intelligentie kan je de vleugels der kennis en liefde schenken zodat je boven de wereld der dromen uit kunt stijgen en zelf ten rade zult kunnen gaan bij de Aartsengelen in de wereld der goddelijke gedachten.

De beproevingen die je tijdens je lessen met Ariel te wachten staan houden in dat je moet leren om de symbolen te begrijpen, om tussen de lijntjes door te lezen en dat je doelgericht de enorme berg aan informatie leert filteren zodat enkel het licht, de ster die je werkelijk bent overblijft. Je kunt Ariel steeds om hulp vragen wanneer je in de war raakt, hij zal je bijstaan tijdens je gehele leven en je steeds de nodige hulpmiddelen geven om je levenstaak op een correcte wijze uit te kunnen voeren. Doch let op dat het middel niet het doel wordt, geniet van de enorme rijkdom en overvloed die je geschonken is en nog geschonken zal worden, maar pas op dat je je niet volledig verliest in de materie.

Je hebt reeds vele levens achter de rug en Ariel schenkt je de mogelijkheid om te genieten van de vruchten van je werk en je innerlijke rijkdom op Aarde te manifesteren. Ariel schenkt je de mogelijkheid om de zee der ervaringen die je hebt opgedaan te bevaren als een echte kapitein en zo het land van je dromen te ontdekken.

Ga op zoek naar het deel in jezelf dat het nobelste en het hoogst geplaatst is. Ga op reis in de landschappen van de geest en put daar het nodige licht om je leven en de staat van je wereld te verbeteren. Geef de vrede een kans door innerlijke vrede te bereiken en deze uit te stralen. Put uit de bron van je hogere zelf en zorg ervoor dat de vreugde en het licht in jezelf zo intens is dat het al het negatieve oplost en je een heldere en duidelijke visie omtrent jezelf en je wereld schenkt.

Beklim desnoods de hoogste berg of het hoogste gebouw en kijk uit over je wereld, zie hoe mooi je bent en hoe mooi de wereld is die in jezelf huist en je steeds omringt met haar almachtige en overvloedige schoonheid.

Treed in contact met de Godheid die in jezelf woont en luister naar de liefdevolle woorden van de wijze die zich boven op de berg bevindt. Spreek met hem over je dromen, over de mooie en liefdevolle wereld die je tot leven wil zien komen.

Kijk met hem in het diepste van je wezen zonder je te schamen over je onvolmaaktheden maar vol van goedheid en vastbesloten om samen met Hem je gewoontes, je gedachten en je karakter te verbeteren, totdat jullie 1 worden en samenvloeien in het hart van het bestaan, vanwaaruit jullie samen kunnen regeren met liefde en vergiffenis. Het hart van waaruit jullie steeds de nodige liefde aan de wereld kunnen schenken zodat iedereen verliefd wordt op het leven, en de schoonheid van het aardse paradijs zichzelf uiteindelijk in al haar glorie onthult.

Wat zie je als je jezelf en je wereld bekijkt? Zie je prachtige bergen en dalen, zeeën van goddelijke voorzienigheid? of zie je afvalhopen, lijden en oorlog? Waar richt je je focus op? Als de wereld die je ziet de wereld is die je bent, wat zou je dan aan jezelf willen veranderen? En wat bevalt je, wat beschouw jij als je kwaliteiten? Waar richt je je aandacht op? Aan wat schenk je energie en liefde? Geef je kritiek of schenk je goede raad aan je wereld? Luister je naar de goede raad van je wereld?

Je kunt de wereld enkel veranderen door jezelf te veranderen, begin bij jezelf, maak plaats voor positieve gedachten in jezelf, maak plaats voor gevoelens van liefde en schoonheid, laat Venus in jezelf ontwaken want Ariel werkt ook met haar energieën. Richt je niet teveel op het negatieve, plant eerder de bloemen der liefde en zaai de vrede in de vorm van een mooie bloementuin waar je kunt gaan zitten en genieten in het licht van de Zon. In de stilte, in de rust waaruit het begrip als een levende intelligentie tot je spreekt en je de reden van je bestaan ontsluiert. Breng je wereld tot leven creëer, fantaseer, vul jezelf en je omgeving met je schitterende ideeën, breng ze tot leven met liefde en geniet van je bestaan.

Ariel geeft je een overzicht van jezelf en van je leven, van je diepste geheimen want zij kent je: zij weet wie je bent. Weet jij wie je bent, wat je wil en waar je van houdt? Kun jij de waarheid in jezelf lezen? Ariel kan je helpen met al deze vragen te beantwoorden en nog veel meer, zij kan je de kennis en het begrip brengen en je gelukkig maken door al deze zelf-inzichten. Zij leert je om naar jezelf te kijken, naar je huisje en je tuintje, naar de vogeltjes die fluiten en de kinderen die spelen en zingen en nog zoveel andere fantastische dingen.

Met haar kun je je geliefden tot leven roepen, kijk naar je geliefden, droom van hen en breng hen tot leven. kijk naar de mensen die je omringen, naar de bomen en de planten die in je omgeving groeien. Kijk naar alle delen van je wereld waar jij een positieve invloed op kunt uitoefenen en waarmee je prachtige dingen kunt verwezenlijken. Is je huis gezellig en schoon, kun je er de nobelste gasten ontvangen? Ben je een goede gastvrouw of denk je dat je beschermengel liever niet in je zou wonen? Als je huis vies is maak het dan schoon, als je in slechte gezondheid bent verzorg jezelf dan. Als je tuin een woestijn is begin dan met het zaaien en verzorgen van goede nieuwe zaden want zij zullen je de schoonheid en de vruchten schenken die je verdient.

Met Ariel aan je zij maak je iedereen blij, met Ariel kun je liefde, schoonheid en vrede in jezelf en in je wereld brengen. Zij staat je toe om je uit te drukken met gratie en zachtheid, om harmonie te vergroten en plaats te maken voor prachtige gelegenheden, die al wat laag en bij de grond is doen verbleken. Tijdens deze gelegenheden kun je beste vrienden samenbrengen, al je goede eigenschappen verenigen en fijne en leuke activiteiten organiseren waar iedereen wat van kan leren.

Liefde is het antwoord en dat weet je, geef je over en laat al het andere gaan, speel je denkspelletjes en fantaseer maar hou het leuk, maak er iets fijns van, zorg ervoor dat je er aantrekkelijk uit ziet, kleed jezelf en je creaties mooi aan, maak er een verleidelijk kunstwerk van dat uitnodigt om te verkennen, laat vreugde genot en overvloed toe in jezelf en in je leven.

Maak plaats voor de stoet van engelen die in je wil wonen, maak plaats voor alle goede eigenschappen die je kunt bezitten. Breng liefde in onze levens, werk alles af en stop niet met werken voordat je werk, je lichaam en je leven gevuld is met liefde. Maak er iets liefdesvol van laat het in al zijn details schitteren als een goddelijke diamant, maak van je leven een juweeltje, want je bent het waard.

De diamant bevindt zich in je hart en in je hand als een ring, als een verbintenis met je beschermengel en met hetgene wat hem tot leven heeft gebracht. Bedank God en de Engelen met heerlijke geuren, prachtige muziek, prachtige juwelen en tekeningen, schilderijen met de mooiste landschappen. Wees als een spiegel voor de goddelijke schoonheid en reflecteer de stralen van de goddelijke Zoon.

Wees als een edelsteen en genees de mensen om je heen door je subtiele aanwezigheid. Toon hen de schatten aan natuurlijke overvloed. Maak jezelf en je wereld bewust dat er zich overal schitterende sterren bevinden, dat het de moeite is om naar de hemel te kijken en de wolken en de zon te beminnen. Laat de rust en de vrede van de hemel op je inwerken. Vul je met haar licht, haar schoonheid, wees als de aarde en geniet, laat de aantrekkingskracht van de natuur op je inwerken.

Ontdek de paradijselijke eilanden die je innerlijke zeeën herbergen, de bossen en de velden met bloemen die wachten om je te verwelkomen wanneer je bereid bent om hen tot leven te roepen en de nodige stappen te ondernemen. Als het je niet lukt om je innerlijke wereld te veranderen, verander dan van uiterlijke omgeving. Omring je met de mensen en de omgeving die jij wenst en volg hun voorbeeld als je zelf het goede voorbeeld niet kunt geven.

Of maak een mengeling van beide. Je zult verbaasd staan van hetgeen je kunt bereiken en hetgeen je al bereikt hebt wanneer je leert om met de juiste ogen naar jezelf en naar de creatie te kijken. Bekijk je leven als een spannend sprookjesboek en wees dankbaar voor de 1001 nachten die je wachten, geniet van je dromen en weet dat zij je altijd zullen steunen en je de weg wijzen.

Je hebt de macht om de symbolen te begrijpen en om de moraal achter alle verhaaltjes in je boek te doorzien, dit begrip kan een heel ander licht over je wereld brengen en de moeilijke delen van je verhaal heel wat leuker maken. Ariel geeft je de mogelijkheid om in jezelf te lezen als in een boek, om jezelf van een afstandje te bekijken en te lachen met de zotten en de dwazen in jezelf, geef jezelf een goede raad en glimlach want eigenlijk valt het allemaal best wel mee en kent elke ervaring een goed einde.

Herinner je het kind dat leerde om te lopen, herinner je je dromen, doe de hoop in jezelf herleven en weet dat alles wat je ooit hebt gedaan gedacht of gedroomd hebt nog steeds bestaat en dat je het kunt verwezenlijken wanneer je er plaats voor maakt in je leven, in jezelf en in de realiteit die je zelf creëert.

Laat het innerlijk kind in jezelf ontwaken en hand in hand wandelen met de wijze, zorg dat er plaats voor iedereen is in je leven, open de poorten van je hemelse rijk. Vooruit vlieg mee met je beschermengel naar de subtielste gebieden van je bewustzijn. Word je bewust van je mogelijkheden, ontdek de schatten die in jezelf verborgen liggen.

Je bent 1 met je hemelse Vader

Ariel heeft je de kracht geschonken om de diepste waarden van liefde en respect die in je hart huizen op een delicate en diplomatische wijze naar buiten te brengen. Ariel zal je steeds de nodige kracht schenken om in jezelf en je dromen te blijven geloven. Ariel zal je vullen met zelfvertrouwen en je waarden bevestigen door je dromen te schenken die deze waarden bekrachtigen.

Ook kan Ariel je bijstaan en je de weg tonen door je voorspellende en inwijdende dromen te sturen, wees dus zeer aandachtig en probeer je je dromen te herinneren als je 's morgens vroeg opstaat. Ook tijdens de dag zal Ariel je steeds begeleiden door middel van symbolische anekdotes in je leven die je steeds meer begrip omtrent het Al zullen schenken.

Deel dit begrip en wees begrijpelijk, lees tussen de lijntjes maar verwacht niet dat iedereen al klaar is om de wijsheden die achter de woorden verborgen liggen te begrijpen, net zoals niet iedereen de wijsheid die zich in deze tekst bevindt zal kunnen verteren en dat sommige ideeën misschien zwaar op de maag zullen liggen.

Neem dus je tijd en lees en overdenk de dingen die hier geschreven staan beetje bij beetje, totdat je het grote geheel ziet en je niet meer stoort aan de details die je onwaarschijnlijk lijken.

Ariel leert je de levenskunst door je in contact te brengen met de goddelijke moraal die in je huist. Leef naar deze waarden en beleef je eigen waarde in al haar vormen, wees fier op jezelf en weet dat je het waard bent om als een Zon te stralen en de sterrenkracht die in jezelf huist te delen met je geliefden.

Speel mee met het hemelse koor waarvan jij en je beschermengel deel uitmaken. Wees dankbaar voor de muziek der hemelse sferen die vanuit de rust en de stilte uit het diepste van jezelf opstijgt en draag je toontje bij.

Heb vertrouwen in jezelf en in je stem, laat je hart zingen van vreugde en je stem spreken vol vertrouwen in de waarde van dit hart en de intelligentie van je geest die je toestaat om deze waarden te verkondigen op een harmonieuze wijze.

Ariel leer je om zelfvertrouwen te cultiveren door te geloven in de Godheid die je steeds leidt door je zijn wijsheid in te fluisteren door middel van waardevolle inspiraties en voorgevoelens. De innerlijke kracht die Ariel je schenkt beschermt je tegelijkertijd tegen negatieve invloeden van buitenaf!

Want wie vol van geloof en liefde is en straalt als een ster vormt een schild, een cirkel van licht om zich heen waar geen enkele negatieve invloed nog door kan dringen.

Ariel staat je toe om trouw te blijven aan je ster, aan je hartewens en aan de hartewensen van je medemensen. Ariel toont je dat het de moeite waard is om de weg te volgen die je eeuwige zelf voor je heeft uitgestippeld. Volg dus de weg van de wijze en vertrouw op je innerlijk licht, weet dat alles steeds goed zal komen want na elke nachtmerrie komen weer fijne dromen, wees je bewust van de waarden die de kluizenaar in je inner-rijk je wil leren.

Blijf steeds trouw aan de waarden van je hogere zelf want de enige echte rijkdom is de verbintenis met de Godheid die je dankzij je lieve beschermengel kunt maken en de enige echte waardigheid begint met trouw aan je beschermengel en aan God.

Dankbaarheid, vertrouwen en geloof zullen je krachtig en rijk maken, wees dus positief en opbouwend, werk aan jezelf en wees fier op elke stap die je doet op het pad naar je Ster.

Ariel leert je om in je kracht te blijven staan en steeds de nodige energie uit je inner-rijk te putten, daar kan zij een leeuwin zijn of een liefdevolle tovenaar, een God of een Godin, een vurige rivier van bloed die de nodige energie door je kan laten stromen en je bevrijden van al de zwakheid die je ervan weerhoudt je innerlijke rijkdom tot leven te dromen.

Ariel vult je wezen met de kennis uit het hart, hij brengt je rechtstreeks in connectie met de bron en kan je door middel van meditatie tot diepe inzichten brengen omtrent jezelf en de wereld. Je wordt steeds gesteund door zijn goddelijke licht dat tot je komt tijdens momenten van rust en stilte.

Met Ariel als Beschermengel kun je een uitstekend medium worden dankzij de innerlijke profete die in jezelf woont en zich reeds ontsluierde in vele vormen, doch weet dat niet alle vormen waar zijn en dat er zich in je inner-rijk ook nog vele illusies kunnen bevinden die je proberen te verleiden of angst aan te jagen. 

Oude wonden, schaamte en spijt, ongeloof en woede, wees dus op je hoede en laat je leiden door het gouden licht van je beschermengel, dat zich als een weg voor je zal openbaren wanneer je het hem vraagt.

Ariel leert je om door de uiterlijke schijn heen te kijken en de echte schoonheid in alles en iedereen naar boven te halen. Ariel kan je 1 voor 1 alle goddelijke geheimen ontsluieren in het ritme dat voor jou het juiste is.

Je kunt met hem werken tijdens meditatie en visualisaties. Het zijn niet zozeer de technieken die tellen maar de resultaten die je behaalt. Ontdek zelf welke fantastische resultaten je kunt behalen en laat je verrassen door Ariel.

Een goede meditatie brengt je in harmonie met jezelf en een fijne visualisatie schenkt je weer hoop en doet je dromen, het is op deze wijze dat het goddelijk licht tot je kan komen, als een stroom van fantastische liefde die je hele wezen vult. Laat deze goddelijke vloeistof door je lichaam stromen, let op je ademhaling en voel hoe de goddelijke adem weer zuurstof aan je inner-rijk geeft.

Voel het leven, voel de liefde in jezelf en laat je inspireren, laat je ideeën groeien en bloeien, bestudeer de bloemen van je inner-rijk, maak kennis met je chakra’s, bestudeer ze in alle rust en weet dat dit werk zijn vruchten zal dragen en dat de rijkdom die je je zo eigen maakt niet enkel jezelf maar alles en iedereen om je heen zal dienen.

Ariel kan je helpen met het vinden van rust, kalmte en sereniteit in jezelf. Wanneer je op een positieve wijze met haar werkt zul je steeds de innerlijke vrede en kracht bereiken die je nodig hebt om jezelf en de wereld te begrijpen. Het werk met Ariel zal je vullen met Liefde, een overvloedig gevoel van gelukkig zijn en genieten van hetgene wat er in je gedachten en je gevoelens gebeurt zal je steeds aansporen tot goede daden en zo zul je steeds op een juiste wijze om kunnen gaan met de rijkdom die je bezit en die je omringt.

Zelfs gevoelens van triestheid en melancholie zul je in goede banen kunnen leiden en zo de trein der liefde door het ijzige landschap der stilstand kunnen sturen naar het liefdevolle land der creativiteit.

De ring der eenheid

Ariel is als een brug, een verbinding me de Godheid in jezelf. Hij schenkt je de ring der eenheid die het je mogelijk maakt om in de toekomst te kunnen kijken als een koningin, een hogepriesteres die haar land bekijkt en nadenkt hoe zij het beste gebruik kan maken van de rijkdom die God haar geschonken heeft.

Een koningin die weet dat haar Vader haar steeds de nodige middelen zal schenken om de goddelijke droom waar te maken. Een hogepriesteres die licht brengt in jezelf waardoor je een duidelijke visie omtrent jezelf, je toekomst en je verleden ontvangt als ook de gave om steeds dankbaar te zijn en te delen in de goddelijke liefde die in ons allen huist met de heilige geest die door ons allen werkt.

Ariel is de Engel der mysteries en schonk je de gave om je intellect en je gevoelens zodanig te verbinden dat er een enorme rijkdom aan ideeën en dromen in je ontstaat, een kracht waaruit je steeds kunt putten. Het licht der schoonheid dat hij je door middel van Venus schenkt leidt je naar het mooiste in jezelf en brengt je zo naar de schitterende sterren-koning die in jezelf huist.

Ariel schenkt je de kracht, de kennis en de schoonheid van het hart, zijn gaven zijn als een licht waarmee je iedereen kunt leiden, het licht is je gegeven en de mogelijkheid om anderen het juiste pad te tonen om dankbaar te zijn en je te laten belonen door de goedheid die in jezelf huist, de waarde van het leven die alles de moeite waard maakt.

Wees waardig aan deze waarden en geniet van het leven, kijk met liefde naar alles en maak er steeds het beste van, want alles is je gegeven, je bent de koningin van je bestaan en je weet diep in jezelf waar je naar toe moet gaan.

Deze diepe connectie met de profete in jezelf kan je ten dienste stellen van je medemens door een kanaal van Engelenlicht te worden en je medemensen op een positieve wijze te informeren over hun toekomst, hen steeds sleutels te schenken en de gesloten deuren naar hun innerlijke schatten te openen. Hen weer in verbinding te brengen met hun ster zodat ook zij het hoofdpersonage van hun eigen verhaal kunnen worden en schitteren in al hun glorie.

Ariel is een van de dragers van de fakkel der kennis en zal je dan ook steeds op een heldere wijze leiden over de regenboog van het bestaan naar de schat die zich in jezelf bevindt, de ster die het nooit opgeeft en voor wie het leven een feest is en de materie een kennismaking met de goddelijke rijkdom en overvloed, een expressie van de goddelijke voorzienigheid zelve, een stroom van informatie en van zelfinzichten die zich steeds blijven herhalen totdat je ze begrijpt, totdat je jezelf begrijpt totdat je 1 wordt met de muziek en je waarachtig kunt dansen op het ritme der goddelijke liefde met de ster die je zelf bent, je innerlijke geliefde die zich uit in al zijn vormen.

Degene waarnaar je op zoek bent en hij die steeds met je is.

Ariel kan je inwijden en deze dans des levens leren. Hij kan de goddelijke vlam in je doen oplichten en heel je innerlijk landschap verlichten als de prins die je Zon weer doet schijnen.

Laat door deze goddelijke kennismaking de ster in je ontwaken en maak kennis met het landschap van het bevroren eiland waarvan men enkel de top kan zien, de ijsberg aan ervaringen en onvervulde verlangens, het landschap van je dromen wat je dankzij Ariel je geliefde Beschermegel tot leven kunt doen komen. Volg dus je Ster en wees vol vertrouwen, geloof in jezelf en in je dromen want zij zullen allen uitkomen.

Met Ariel kun je de Hemel op aarde brengen en je innerlijke schatten met liefde en intelligentie manifesteren in de vorm van een overvloedig leven en een geliefde persoonlijkheid.

Ariel schenkt je de mogelijkheid om te luisteren naar de wijsheid van je hart en je liefde te schenken aan hen die het verdienen, door hen op een positieve wijze weer aan te moedigen. Geef je geliefden dus steeds een duwtje in de rug, wijs hen de weg en beloop het pad te samen met hen van wie je houdt.

Wees vriendelijk en zacht en deel je rijkdom aan mensenkennis met iedereen om je heen.

Zorg dat je de dingen steeds vanuit je hart doet want enkel een cadeau met liefde geschonken wordt in dank ontvangen. Wanneer je met liefde geeft en ontvangt dan zal het leven je steeds alles schenken wat je nodig hebt.

Wanneer je grote en liefdevolle plannen hebt zal Ariel zijn hemelse goud voor je manifesteren in de vorm van geld en bezittingen, maak daar goed gebruik van, gebruik je schatten voor iets goeds en nuttig, iets wat iedereen rijker en gelukkiger maakt.

Wees vreugdevol en vrijgevend doch let er ook op iets van je rijkdom te behouden, wees spaarzaam met je energie, gooi geen parels voor de zwijnen en laat je ook niet verleiden door de zwijnen die enkel aards genot najagen en voor wie rijkdom enkel een machtsmiddel is en de schoonheid zich enkel bevindt in uiterlijke schijn. Kijk door al deze illusies en angsten heen en ontdek samen met Ariel de ware schoonheid die zich in alles bevindt.

Ariel brengt je naar je ware zelf, degene die je echt bent en bevrijdt je zo van alle illusies, alle uiterlijke schijn waarmee je omhuld bent. Ariel geeft je de kracht om al je maskers af te legen en van jezelf te houden zoals je werkelijk bent.

Ariel onthult de ware schoonheid in jezelf en helpt je om op een waardige wijze te handelen in naam van deze schoonheid met het licht der liefde dat je in je hart draagt.

Laat je vriendschap en je vreugde spreken, omring je met vrienden en deel de wijsheid die het dagelijkse leven jullie schenkt door middel van haar lessen. Geniet van het opdoen aan ervaringen en het experimenteren met de vele gaven die je gekregen hebt.

Laat je niet forceren, blijf je innerlijke waardigheid eren, geef liefde en wees dankbaar voor al de inspiratie en de nieuwsgierige bedrijvigheid die Ariel je schenkt.

 Durf te dromen en te wensen, kijk diep in je eigen donkere nacht en vertrouw op de schitterende sterrenliefde, de waarachtige rijkdom van het hart.

Laat je innerlijk kind ontwaken en bekijk de wereld door haar ogen, geniet van het spel, de zoektocht naar de schat, het plezier van het leven in overvloed en gelukzaligheid.

Heb vertrouwen in je hemelse ouders en je geliefde begeleider Ariel, je broeder en je beschermengel, het licht dat je steeds begeleidt. Bedank hem voor het rijke avontuur des levens, deel in liefde en wees wie je bent.

Ariel kan je de sleutel geven naar de magische sprookjeswereld in jezelf en je in fijne en romantische stemmingen brengen, hij zal steeds vanuit je hart zingen en je meenemen naar hogere sferen waar je rijkelijk beloond wordt voor je werk en een visie omtrent jezelf en je toekomst kunt ontvangen.

Ariel kan je meenemen naar je innerlijke bank waar je van je welverdiende rust kunt genieten en betaalt je uit voor je goede daden door je de geheimen der natuur te onthullen zodat je haar rijkdom ten volle kunt benutten, haar in liefde bedanken en steeds weer met geloof en vertrouwen verder kunt werken aan de verfijning van het kunstwerk der natuur, door steeds liefdevollere en mooiere dromen te weven. Steeds het beste van jezelf aan je creatie te geven.

Ariel kan je een zicht verschaffen omtrent je actuele persoonlijkheid en de weg openen voor je goddelijke individualiteit. Wanneer je met hem werkt zal hij je alle kwaliteiten in jezelf tonen als sterren die schitteren aan je hemelse firmament. Ook zal hij je begeleiden op de weg naar je innerlijke grotten en kerkers waar je fouten in de duisternis van je eigen innerlijk aan het werk zijn.

Samen met Ariel kun je ook van deze fouten sterren maken , edelstenen  die schitteren en glinsteren in het diepst van je wezen. Samen met Ariel zul je deze zwarte kolen tot diamanten transformeren en steeds meer en meer leren over het alchemistisch proces dat het leven is.

Ariel zal je tonen hoe je het beste kunt handelen en je bijstaan op je weg totdat je een perfecte weerspiegeling van de goddelijke schoonheid wordt. Zij zal je de waarde van de eeuwige dingen tonen en steeds inspireren door licht in je duisternis te brengen en je te transformeren met liefde en intelligentie.

Ariel kan het rijk van God aan je openbaren wanneer je als een kind bent en durft te geloven in de goddelijke voorzienigheid, kinderen zien het paradijs en geloven in het geluk, zij maken zich geen zorgen omdat ze weten dat hun ouders voor alles zorgen.

Wees dus als een kind en weet en vertrouw, geloof in de hemelse Moeder en Vader en heb nooit geen zorgen. Rijk is het zorgeloze kind in jezelf, laat het vrij, laat het spelen en genieten van het leven, beleef het plezier door de wereld met nieuwe ogen te bekijken en er een fantastisch avontuur van te maken.

Ga op reis in je zelf met Ariel als een kind, een koningin of een hogepriesteres, maak gebruik van de ring die je hebt gekregen, de alliantie met de Heer die zich in jezelf bevindt, neem de regenboog naar dromenland, bergen en zeeën, gronden waaruit de schatten oprijzen in de vorm van een natuurlijke en heerlijke schoonheid staan tot je beschikking.

Fantastische innerlijke landschappen zonder einde en nog veel meer biedt Ariel je.

De mogelijkheden die Ariel je schenkt zijn oneindig en de bron aan informatie waar zij je mee in contact kan brengen zal je de wijsheid en de wetenschap schenken die wij door onze vele levens heen verworven hebben.

Ariel en ik toonden je een waaier van mogelijkheden en verschillende innerlijke landschappen en personages waarmee je aan het werk kunt gaan.

Doch wanneer je in je eigen inner-rijk deze wetenschap niet kunt vergaren dan zal zij je op reis sturen in de uiterlijke wereld.

Ariel zal je de Liefde in al haar vormen openbaren en het verlangen naar eenheid en eenwording van de innerlijke en uiterlijke werelden in je wekken. Samen met haar kun je genieten van de schoonheid die de diversiteit je schenkt in al haar vormen.

Met Ariel kun je de wereld veroveren en je eigen kleine paradijs creëren. Hoe deze tuin eruit zal zien zal volledig van jezelf afhangen. Wanneer je kijkt naar de wereld om je heen en de wereld in jezelf zie je reeds vele voorbeelden die van het ene extreme naar het andere gaan.

Wat is goed en wat is slecht? Er zijn vele wegen en je hebt de opdracht gekregen om deze allen te verenigen en te leiden naar het eiland der liefde wat zich in je hart bevindt.

Laat dit hart spreken, zing voor je volgelingen en leid hen naar de tuin van de eeuwige jeugd waar zij net als jij hun dromen kunnen omarmen en realiseren op Aarde.

Ziedaar de Zon die de plantjes laat groeien, ziedaar de edelstenen die diep in de aarde gloeien. In al het duistere zit wel iets moois verborgen, richt je aandacht daar op en laat achter je zorgen.

Ga op zoek naar de geliefde die zich in je hart bevindt, je schone droomprins of je stoere ridder, je verleidelijke playboy of je wijze romantische minnaar. Hij die van je houdt om wie je bent, hij die je het allerbeste kent en je steeds op een positieve wijze aanmoedigt om verder te gaan met alle projecten waarmee je bezig bent.

Hij die je werkelijke schoonheid ziet en kent, hij die je steeds met complimenten en cadeautjes verwent. Ontdek hem in jezelf en weldra zal hij in je leven komen en je belonen met de realisatie van je mooiste dromen.

Ariel staat je bij op de weg naar vervollediging, het is de wens van Ariel dat wij ons allen ver-enigen, dat wij compleet worden. Elimineer je negatieve gedachten en gevoelens omtrent de verschillen die te groot zijn. Ga op zoek naar affiniteiten, wek de aantrekkingskracht der liefde. Gebruik het gene wat ons samen kan brengen als een balsem die ons allen verbindt.

Zoek de overeenkomen en laat de verschillen varen totdat ze elkaar ontmoeten en zich in vrede kunnen verenigen op het paradijselijke eiland van de eeuwige lente.

Zoek naar waardevolle redenen die de mensheid kunnen overtuigen dat een algemene vereniging de moeite waard is.

Werk samen met Ariel aan deze grote liefdesvereniging en bespoedig zo de komst van het paradijs op Aarde. Geef goede raad zodat iedereen zich geprijsd voelt en wij ons allen kunnen verbinden met onvoorwaardelijke liefde voor elkaar.

Je kunt een goede raadgeefster zijn voor koppels die het moeilijk hebben en de glorieuze liefdesvereniging aankondigen die iedereen te samen zal brengen.

Ariel kan je helpen om vrede in jezelf te vinden, om de uitersten te verenigen en al je verschillende persoonlijkheden in extase te laten dansen rond de bron die zich in je hart bevindt. De materialisatie van dit innerlijk gebeuren zal van je leven een feest maken waar iedereen steeds van kan genieten.

Ariel schenkt je de sympathie, de vriendelijkheid en de diplomatie die zelf de ergste conflicten weer op kan lossen en alle poorten naar vrede harmonie en vreugdevolle avonturen voor je open zal doen.

De inspiratie die Ariel je schenkt kan van je leven een kunstwerk maken, een liefdesvereniging van beeld en geluid, van zoete geuren en sensuele aanrakingen, een massage zonder einde in het ritme van de goddelijke voorzienigheid.

Goede raad van Ariel:

Blijf jezelf waardig, verlaag je niet tot het niveau van zij die het slechte voorbeeld geven, blijf in je kracht staan en toon zelf het goede voorbeeld door op een positieve wijze met mij te werken, ik zal je steeds steunen en begeleiden.

Ik ben steeds met je en zal je bevrijden van alle twijfels die je er nog van weerhouden om direct met mij te praten, zodat je voor eens en voor altijd de stemmen van de lagere entiteiten in jezelf achter kunt laten.

Laat je niet langer verscheuren tussen meningen over goed of slecht, de weg gaat niet naar boven of naar beneden, de weg is recht of rond: welkom in het land van de gouden morgenstond.

Schaam je niet langer voor je innerlijke werelden, maak ze waar als dat je wens is.

Spreek uit eigen ervaring, laat je niets dwingen of opdringen,

maak je eigen keuzes en wees fier op jezelf.

You can dream. Wish upon your star. I am your inner star, your inner child, and your promise of happiness. I am your beloved Angel Ariel. Come and take my hand I love you.

 

Affirmaties:

1 van de beste manieren om de krachten van je Beschermengel in je te wekken is het affirmeren van deze krachten in jezelf met grote dankbaarheid en geloof in de realisatie van je woorden, vandaar dat hieronder een aantal affirmaties volgen die de krachten van Ariel in jezelf zullen doen ontwaken: 

Dankjewel Ariel dat jij mij bewust maakt van de overvloedigheid aan schoonheid en vreugde die deze wereld herbergt .

Dankjewel Ariel voor de grote extase die het rijzen door de verschillende werelden mij schenkt.

Dankjewel Ariel dat jij mij in contact brengt met het innerlijk kind in mezelf voor wie het leven nog een paradijs is. Het kind dat nog durft te dromen, en te springen staat om op avontuur te gaan.

Bedankt Ariel dat ik als een kind mag zijn en alles weer kan zien door nieuwe ogen.

Dankzij Ariel breng ik licht in de duisternis en transformeer ik mezelf met liefde en intelligentie.

Dankjewel Ariel dat jij het licht in mijn duisternis brengt en me transformeert door me liefde en intelligentie te schenken als vleugels naar vrijheid en innige rijkdom.

Dankjewel Ariel voor de rust en de vrede, de harmonie en het gebed. De meditatie en de dromen, het genieten en het fantaseren, het op reis gaan in de hogere sferen.

Dankjewel Ariel dat de innerlijke rust en harmonie die ik tijdens dromen en meditaties ontwikkel mij steeds de juiste weg wijst.

Dankjewel Ariel dat ik in vrijheid en waardigheid mag leven.

Bedankt Ariel dat ik dankzij jou vertrouw in mijn eigen waarden omdat ik weet dat ik en de Wijze 1 zijn en ik volledig in zijn raad der Engelen vertrouw.

Bedankt dat jij mij de boodschap die verborgen is in de evenementen van mijn bestaan leert lezen zodat ik nooit niets of niemand hoef te vrezen.

Bedankt voor het vertrouwen wat jij mij schenkt, de rijkdom en hoop waarmee ik iedereen kan genezen.

Door deugden die je met Ariel in jezelf kunt ontwikkelen te affirmeren en te contempleren kun je veel leren, dit kan leiden tot meditaties of gebeden, maar je kunt ook op reis in je eigen sprookjesland gaan, met Ariel als Beschermengel ben je de Meester van je eigen bestaan. En het is zo dat al deze affirmaties en de gebeden die volgen zijn ontstaan. Als een goddelijk rijm dat de waarheid brengt en je de ware liefde van het hart schenkt:

 

AR-ARI-ARIEL

Bedankt Ariel voor de weg van sterrenlicht die jij mij openbaart, bedankt voor de eeuwige bron van rijkdom en inspiratie die in mij woont. Bedankt voor de ster die mij kroont en me steeds met de uitkomst van mijn wensen beloont.

Glorie aan jou mijn liefste koning, mijn schitterend innerlijk kind. Bedankt dat ik met jou in mijn hart durf te dromen en er vertrouwen in heb dat alles waar ik in geloof uit zal komen.

Met veel liefde en respect omarm ik je en schenk ik je mijn tederste liefdeskus. Ik hou van jou Engel Ariel en 1 worden met jou is mijn grootste wens zodat wij samen van deze aarde een paradijs kunnen maken en de materie versieren met de pracht en de praal van Venus. Haar vullen met het licht van de Zoon en zo meer begrip en tolerantie op de wereld brengen. Bedankt dat ik jouw rijkdom mag vermenigvuldigen en zo de Eeuwige in waardigheid huldigen. Bedankt voor het liefdevolle werk dat wij samen uit mogen voeren.

Amen.

AR-ARI-ARIEL

Mijn Liefde is groter dan de zee en de innerlijk rijkdom die jij mij schenkt veelvuldiger dan de waterdruppels die zich erin bevinden.

Bedankt Ariel want dankzij jou word ik weer 1 met de zee van mijn dromen

en kan ik altijd naar dromenland komen.

Zeemeerminnen en prinsessen, avonturen en liefdevolle lessen,

een bron van ware liefde en rijkdom waar ik mijn dorst kan lessen.

Bedankt voor de wijn die jij mij liet drinken,

laat mij hem delen want de kinderen van de koning zijn met velen.

Het was een eer om deze lezing met jou te bestuderen en ervan te leren, dat de woorden ervan tot in het diepst van het hart mogen raken, zodat zij kunnen wortelen en groeien naar de Zon.

 Laat de Levensboom der Liefde het bouwwerk van mijn hart zijn.

Leer mij om zijn wijsheid te begrijpen zodat ik de nodige kennis en liefde aan mijn medemensen kan geven en wij allemaal in vrede verder kunnen leven.

Amen.

 

Korte samenvatting:

Ariel schenkt je een goede intuïtie, heldere ideeën, een vrijgevige en nobele aard, de gave om je ideeën te verspreiden en in rijkdom te delen. Hij schenkt je een oplossingsgerichte geest en de mogelijkheid om tevredenheid en harmonie in je leven en het leven van alles om je heen te bewerkstelligen.

Ariel toont je alle oplossingen en schenkt je de nodige gereedschappen (kwaliteiten, deugden, gaven) om je leven te doen slagen en het bouwwerk van je dromen te verwezenlijken. wanneer je in de war bent en tussen de overvloed aan gedachten de stem van je ware, eeuwige zelf niet meer kunt herkennen vraag dan hulp aan je Beschermengel en laat je door hem leiden naar de stille en de rust, naar de liefdevolle vrede in je hart vanwaaruit God tot je zal spreken en je de weg wijzen door je de juiste informatie te geven, door je het licht der waarheid te schenken dat al je wonden zal genezen.

Ariel is de Engel der innerlijke rijkdom, de engel der openbaringen.

 

Ariel schenkt je een overvloed aan inspiratie, kunstzinnigheid en dromen, fantastische landschappen die allemaal tot leven komen. hij overspoelt je met symbolische voorstellingen die  je de diepste en waardevolste geheimen omtrent jezelf en de wereld ontsluieren.  

Alles bevindt zich al in jezelf als een zaadje dat wacht om te ontkiemen. Dit zaadje wil een mooie bloem worden, zij wil genieten van het licht van de Zon en is volop bezig zich een weg te banen naar de buitenwereld. Zij wil zich geven, haar kennis delen, praten en lachen, communiceren met de mensen om haar heen.

Dit zaadje is de ster die in je schijnt. Het is je hogere Zelf. Heb vertrouwen in deze ster want zij weet precies wat je moet doen om je innerlijke rijkdom op aarde te manifesteren. Volg je intuïtie want zij zal je leiden naar de schatten die in jezelf verborgen liggen. Diep van binnen weet je alles al en deze wetenschap is een rijkdom die steeds tot je beschikking staat en zich geduldig beetje bij beetje openbaart.

 

Ariel kan je helpen om vertrouwen te hebben in jezelf, waarna je je innerlijke rijkdom kunt delen met alle mensen om je heen. Dankzij hem heb je de capaciteit om de diepste geheimen te ontsluieren en de mysteries des levens aan het licht te brengen. Je intuïtieve ideeën en gevoelens kunnen je helpen om alle problemen van jezelf en je medemensen op te lossen. Je bent een wezen vol openbaringen, dus laat ze vrij. Deel je rijkdom op een discrete en subtiele wijze zonder jezelf of je medemensen pijn te doen.

Laat de liefde die in je is haar werk doen, want ook liefde, discretie en subtiliteit behoren tot je innerlijke schatten. Het goud en de edelstenen die je in jezelf kunt vinden bestaan uit de goede eigenschappen die je je eigen hebt gemaakt.

Deel deze rijkdom en heb geen schrik van de duisternis. Omarm je demonen, schenk hen licht en vergiffenis. Want je vijanden zijn je beste vrienden omdat zij je bewust maken van de delen van jezelf waar je nog aan moet werken. Zij vertellen je de waarheid en wanneer je luistert naar hun goede raad kun je je steen polijsten en er achter komen dat ook jij een facet bent van de goddelijke diamant.

 

Ariel schenkt je de goddelijke gratie om te leven in het vreugdevolle nu moment, uit het verleden te putten en aan de toekomst te bouwen vol geloof en vertrouwen, omdat de toekomst nu is en het verleden is geweest, daarom kunnen wij nu enkel een schitterende toekomst beleven. Verwelkom haar want zij is de creatie van je gevoelens, je daden en je gedachten, zij is het resultaat dat jij verwachte. Zij is de schat die zich in jezelf bevindt en de innerlijke rijkdom die je alom aanwezig omringt.

Wij zijn als een gedicht, een rijm van goddelijke rijkdom en overvloed, dat de woorden van de Heer tot ons mogen komen en ons belonen met de realisatie van onze mooiste dromen.

Wij zijn rijk, rijker dan al het geld.

Wij zijn rijk, rijker dan al het bezit.

Het is een rijkdom die in ons zit.

Het is de liefde.

Het is de hoop.

Laten wij met onze Ziel dansen

en leren leven met de innerlijke rijkdom die ons is gegeven

alsook met de overvloedige voorzienigheid waarmee zij ons omringt.

Laten wij het leven danken voor de melodie waarin wij ons bevinden.

Laten wij genieten want wij zijn allen haar beminden.

Laten wij haar vervolmaken en de wereld bezielen met onze liefde voor haar.

De enige echte rijkdom bevindt zich in ons.

Het is een onuitputtelijke kracht

die ons de mogelijkheid geeft altijd gelukkig te zijn.

Zij geeft ons de mogelijkheid

altijd alles als prachtig, mooi en nuttig te ervaren.

 

Ariel staat je toe om jezelf te leren kennen en al de persoonlijkheden in jezelf te kunnen onderscheiden tot en met het glorieuze moment dat je je goddelijke individualiteit ontdekt en alle andere delen van jezelf deze herkennen en uit liefde voor zijn licht hem als koning accepteren en dienen met liefde en trouw.

Dan zullen alle kleine details schitteren, dan zal de goddelijke diamant met al zijn facetten je gehele wezen verlichten en dan zullen alle schatten in je wezen, je lichaam, je ziel en je geest  zich openbaren net zoals de zaadjes in de donkere aarde zich openbaren wanneer de lente aanbreekt en het licht van de Zon als bij toverslag al het verborgen leven weer in beweging brengt.

Ariel zal je leven vullen met rijkdom wanneer je de echte rijkdom in je hart ontdekt en deze verspreidt net zoals de Zoon zijn licht verspreidt. Dan zal je liefdevolle glimlach de Aarde en al haar wezens  voeden en dan zullen zij je steeds omringen in de mooiste kleuren, dan zullen zij je ook al hun rijkdom, al hun vriendelijkheid en al hun steun verlenen, dan is voor je het weet alle duisternis en ook alle angst en alle haat verdwenen.

 

Ariel maakt je ervan bewust dat je een rijk iemand bent en dat je door deze rijkdom te delen nog rijker wordt. Wees dankbaar voor de rijkdom die je Beschermengel je heeft geschonken, doch wees voorzichtig en daal niet te diep in de materie, laat je niet meesleuren naar het middelpunt van de Aarde. Neen, wees als een Zon, ga op reis en stijg uit boven de aardse rijkdommen die enkel illusie zijn en je slechts tijdelijk genot verschaffen.

Ga op zoek naar de Eeuwige en verdeel zijn eeuwige licht, verspreid de waarheid, de wijsheid en de liefde van de Engel in jezelf. Open je kanaal en laat de rivier des overvloeds stromen. Ga voor je dromen, maar verlies je niet in je nachtmerries of in nep paradijzen vol pijn en vol lusten. Vergeet nooit de lippen van de Engel die je kuste.

Bedank Ariel voor deze kus van eeuwige liefde wanneer hij je hem geeft

en weet dat zijn kracht voor eeuwig in je verder leeft.

Ariel houdt van jou, Ariel houdt van iedereen

en het is de wens van Ariel om iedereen zijn rijkdom te schenken.

Ariel schenkt je de mogelijkheden om waardevolle projecten voor jezelf en de wereld te realiseren wanneer je handelt in liefde en je werken weer hoop schenken. Dan zal hij je helpen bij het denken, dan zal hij je steeds de nodige inspiraties schenken. Dan zullen alle omstandigheden meewerken aan de realisatie van je droom, dan zal je overspoeld worden door hulp en rijkdom.

 

 

 

 

 

 

Share
 
62 Iah-hel/De vurige wens om te weten Afdrukken E-mail
Geschreven door Fengo en Michy   
zondag, 27 januari 2013 15:39

 

IAH-HEL, Genie numero 62

Zesde Engel van het Engelenkoor der Aartsengelen.

Engelen-essentie: De vurige wens om te leren

Iah-Hel is het Genie van iedereen die geboren is in de periode van 26 tot 30 Januari

als ook van de personen geboren op 1 van de volgende 5 dagen:

23/5, 6/8, 19/10, 29/12 en 10/3.

De mogelijkheden die je geschonken worden door Iah-hel:

Iah-hel stimuleert de vurige wens om te weten in jezelf. Deze wens kan je leiden naar de suprême wijsheid. Hij schenkt je een energie die je toestaat om je hogere en je lagere natuur te begrijpen en de samenhang, de harmonie of de disharmonie die heerst, die creëert of vernietigt te doorzien.

Iah-hel kan je heldere inzichten schenken en een goede intuïtie. Dankzij deze gaven is het je toegestaan om de waarheid te ontdekken. Wanneer je de kracht van Iah-hel die in jezelf huist op een creatieve wijze gebruikt zul je steeds meer en meer te weten komen en steeds dieper, hoger, groter en helderder worden totdat je 1 bent met het geheel en alles begrijpt. Totdat je de Godheid in jezelf begrijpt en hand in hand met hem kunt samenwerken aan de goddelijke droom van harmonie, vrede en liefde voor iedereen.  

Iah-hel verdeelt de energie der filosofen en mystici. Hij bied zich aan als leraar en zal alle ijverige leerlingen die zichzelf en de wereld willen begrijpen steeds bijstaan en hen de nodige handvatten aanreiken om hun studies te vervolledigen. En net zoals Iah-hel steeds tot je beschikking staat en je de nodige kennis en liefde schenkt kun jij ook een bron van licht worden en je kennis en liefde delen met iedereen om je heen.

Het grote begrip wat je met Iah-hel kunt verwerven kan je schenken aan je medemensen en aan de Aarde met als doel om het leven van de Aarde en al zijn bewoners te verbeteren.

Het is zo dat je een licht kunt worden, door het licht te verdelen, door meer kennis te brengen en voor een betere samenwerking en samenleving te zorgen, door harmonie en vrede uit te stralen overal waar je komt.

Doch vooraleer je het licht van Iah-hel kunt gaan verspreiden moet je eerst zover komen dat je deze wijsheid kun ontvangen. Om dit te leren kan het best zijn dat je soms periodes van eenzaamheid en innerlijke contemplatie beleeft waarin de goddelijke wetenschap tot je kan komen dankzij inspirerende meditaties en mooie dromen.

De leermogelijkheden die Iah-hel je schenkt zijn oneindig en zullen je zegenen met datgene wat je nodig hebt om je levenstaak op een correcte wijze uit te kunnen voeren.

 

 

 

Share
 
62 Engel Iah-Hel: Het Hemelse Geschenk Afdrukken E-mail
Geschreven door Michy   
maandag, 05 januari 2015 18:47


Ik ben met je in de liefde die vernieuwing mogelijk maakt, vernieuwing van de leefsfeer die je mooiste doelen verwerkelijken kan. Alle krachten zijn je geschonken om net dat te bereiken wat je wenst, om in liefde te benutten waardoor je zelf je realiteit creëert. Ik bezorg je de bouwstenen die het fundament vormen zullen, de bouwstenen die jou de duidelijkheid verschaffen dat jouw project een goede basis kent. Ik breng de voorspoed van het universum die jou steeds schenkt wat je nodig hebt, die zo de solide basis vormt waar jij gestaag aan verder werkt. Hoe grootser jouw ideeën, hoe kordater de stappen die jij zet, hoe meer ik jouw kan schenken precies dat wat je nodig hebt. Ik ben de verfijning die jou toont dat alles steeds voorhanden is, doch niet geheel zomaar, 't is daarom dat ik mijn geschenken bouwstenen noem. Geen enkele tempel wordt ooit gebouwd wanneer de geest geen grondplan kent. Om jou de de juiste stenen aan te reiken is het belangrijk juist te weten wat jij wil. Want wie is het die plannen maakt, die doelen stelt en stappen neemt? Wie is het die dromen en die wensen kan om zo aldoende de verwerkelijking te bereiken? Die persoon is niemand minder dan jijzelf, alle kracht die huist in jou. Neem jezelf dus maar beter serieus zodat ik je kan helpen, zodat ik je precies de juiste bouwstenen aan kan reiken.

Het is enkel hij die zich bewust is van deze grote kracht die in hem huist, het is enkel hij die dit weet en aldoende benut die ook begrijpt wat engelen zijn, hoe wij werken en steeds klaarstaan om te dienen. De zichtbare en de onzichtbare wereld werken steeds harmonisch tesamen, zo ook de intellectuele en de verbeeldingswereld. De kracht bestaat uit het juiste combineren van dat wat men kan zien en dat wat nog onzichtbaar is, van dat wat men reeds weet en dat wat ongeweten is, van dat wat men reeds kent en dat wat men met 't hele hart wenst. Ik open de poorten tussen beiden en reik langs daar je werktuigen aan, ik voorzie je met wat nodig is tot in 't perfecte kleine detail. Want door 't combineren van beide werelden, door 't combineren van beide sferen die allebei evenzeer integraal deel van 't gehele leven zijn, door deze te combineren is het dat 't werken met de engelen geheel probleemloos wordt. Ik ben hier om je te leiden zodat je deze kunst steeds meer begrijpen en verfijnen kan, ik ben je goddelijke metgezel die jouw heel gaarne schenkt waar jij om vraagt. Laat je wensen daarom heel zuiver zijn, heel verfijnd en geraffineerd, laat mij je helpen om 't mooiste te bereiken want alleen daarom ben ik hier.

Ik leer je om 't vertrouwen te koesteren dat alles leidt naar jouw mooiste droom. Jij bent het waard om 't allermooiste te creëren, je hebt de kracht dus gebruik ze wel. Geloof en weet dat het je wordt geschonken, geloof gerust in je eigen scheppingstalent. Zo en niet anders is 't dat je dromen hun verwerkelijking kennen, zo en niet anders erkent 't leven haar wonderlijke werkelijkheid, zo en niet anders zal jij 't meesterschap bereiken. Experimenteer met mijn woorden, probeer ze op velerlei wijzen uit, geniet van 't proces terwijl jij je tempel des levens bouwt. Geniet van 't plan dat jij vol liefde uittekent in je geest en vertrouw op elke stap die jij vol zekerheid zet. Zijn mijn woorden te zwaar, roep me dan aan, ik breng je de zachtheid die helpt om ze goed te verstaan. Wat het ook is, ik breng 't je graag, wees dus bewust van je wens en houd 't liefst niet te vaag. Mijn taak is om jou te helpen grootsheid te bereiken, grootsheid in dromen en wensen en de juiste stappen te zetten. Aldoende bouw je aan 't vertrouwen dat oh, zo nodig is, want hij die weet wat hij wil die vindt ook zijn weg. Je leven is bedoeld om paradijslijk mooi en vol liefde te zijn, begin in verbeelding en werk het eerst daar verder uit. Zo merk je dat wensen hun vervulling zullen kennen, hier steun ik je in, Iah-Hel is mijn naam. 

Steen: Aventurijn
Kleur: Groen

Affirmaties
~~~~~~~
* De bouwmeester in mij creëert zelf 't fijnste bestaan
* Hiervoor reikt Iah-Hel mij de bouwstenen aan
* Vol liefde teken ik het grondplan in de wereld van mijn geest
* Vol vertrouwen zet ik stappen want alles begint in de geest

Gebed
~~~~
Ik dank je
lieve Iah-Hel
dat jij me
alle kansen
schenkt

jij brengt me
net datgene wat
verwerkelijking
van mijn wensen
mogelijk maakt

ik weet dat
schepping 
steeds in de eigen
verbeeldingswereld
haar begin kent

van daaruit 
teken ik het
grondplan 
mijner leven
vertrouwensvol

ik weet dat
vertrouwen
in mijn wensen
verwerkelijking
creëert

mijn hart is
warm van
dankbaarheid
daar jij me
hiermee helpt.
Amen

Michy 26/1/2013

 Artwork: Rafael YocktengDeze engel uit het rijk der aartsengelen is de 62ste in het koor van 72 engelen en regeert zodiakaal over ons bestaan van 26 tot en met 30 januari. Uiteraard kan hij ook op andere momenten opgeroepen worden. Van nature is zijn invloed tijdens deze periode extra sterk.

Hoe met deze channeling werken?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Elke channeling brengt vele inzichten wanneer ze gedurende die 5 dagen dagelijks gelezen wordt. De affirmaties kunnen op mooie papiertjes overgeschreven worden die je op verschillende plaatsen in je huis legt waar je ze regelmatig ziet en zo aan de transformaties herinnerd wordt. Het gebed kan best zowel 's morgens als 's avonds opgezegd worden, meerdere keren kan natuurlijk ook. Engelen zijn er steeds om ons te helpen, roep hen aan en ze zullen je leiden.

Share
 
35: Chavakiah: De Helende Kracht Der Liefde Afdrukken E-mail
Geschreven door Michy   
maandag, 24 september 2012 13:30

Deze engel uit het rijk der krachten is de 35ste in het koor van 72 engelen en regeert zodiakaal over ons bestaan van 13 tot en met 17 september. Uiteraard kan zij ook op andere momenten opgeroepen worden. Van nature is haar invloed tijdens deze periode extra sterk.

Ik ben met je in de liefde die elke dag weer stralend maakt, in 't belangeloze offer van het hoogste in jezelf. Ik ben de liefde in haar onvoorwaardelijkheid, ik breng de rust ik breng de zege die 't hart weer ontvankelijk maakt. Ik leer je om je steeds te richten op het goddelijke dat aanwezig is in iedereen. Ik leer je om niet stil te blijven staan bij de pijnen die je voelt. Want alles is perceptie, perceptie naar jouw eigen keuze. Wil je de liefde voelen kijk dan naar 't hoogste, omdat het steeds tot jouw beschikking is. Waarom zou je je gedachten toch verlagen wanneer je weet dat 't steeds pijn met zich meebrengt. Ik leer je de kunst van 't liefdevolle denken en hoe dit je wereld transformeert. Je hebt de kracht der liefdevolle benadering, je hebt de kracht der goddelijkheid.


Laat je visie steeds in goddelijkheid genegen zijn, wens steeds het beste voor iedereen. Zo zal je wereld zich verfijnen, zo vind je hemelse harmonie. De liefdesmelodie bevindt zich in je hart, luister ernaar en dans in vreugde. Je leven hoeft niet moeilijk te zijn wanneer je vreugde geeft en deelt. Laat je geest in vreugde zijn met elke broeder op je pad. Roep me aan wanneer je 't moeilijk vindt, roep me aan wanneer het negatieve je overweldigt, roep me aan ik ben bij jou ik toon je liefde van d' hoogste soort. Zo zullen we de trilling verfijnen die nu je dagen overheerst, beetje bij beetje de liefde schenken waarvan je wou dat het de jouwe was. Want door het schenken deze liefde komt ze weer terug naar jou vol leven. Ze zal je dagen transformeren, brengt God's geschenken op je pad.

Ik ben hier om jou te leiden, om je te herinneren aan de kracht die in je huist, om in liefde verder te leven waardoor het mooiste je pad weer kruist. Laat ons denken aan de liefde, laat ze ons hart een toon hoger doen slaan. Laat de liefde alles bekoren waar je voorheen geen acht op sloeg. Ben je klaar om de stap te wagen, om in voeling te zijn met het hoogste in jezelf? Ben je klaar om je broeders te vergeven voor de fout die steeds in je eigen perceptie begon? Deel je hoge liefde vrijelijk, houd niet vast aan zelfgenoegzaamheid. Door je broeders te steunen steun je steeds jezelf, breng je harmonie in je bestaan. Ik ben de engel die je helpt om je harnas achter je te laten, om in vrede te genieten van het goddelijke spel. Ik ben met je in de puurste liefde, Chavakiah is mijn naam.

Steen: Quartz
Kleur: Wit

Affirmaties
~~~~~~~
* Eenieder die ik ontmoet is een broeder op mijn pad
* Vol liefde kijk ik om me heen
* Door anderen te helpen help ik ook mezelf
* Ik streef naar de hoogste liefde in mezelf

Gebed
~~~~
Dankzij jou
Chavakiah
weet ik dat het
leven ook speels
kan zijn

je leert me
dat het delen
van liefde mijn
allergrootste
kracht is

vol liefde
en vol
speelsheid
vervolg ik nu
mijn weg

de harmonie
die ik voel
straal ik uit
naar eenieder
om me heen

ik wens steeds
het beste
voor elke
ziel op
mijn pad

harmonie
is mijn
streefdoel
is mijn
goddelijk plan
Amen.
Michy 13/09/2012
 
Hoe met deze channelings werken?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Elke channeling brengt vele inzichten wanneer ze gedurende die 5 dagen dagelijks gelezen wordt. De affirmaties kunnen op mooie papiertjes overgeschreven worden die je op verschillende plaatsen in je huis legt waar je ze regelmatig ziet en zo aan de transformaties herinnerd wordt. Het gebed kan best zowel 's morgens als 's avonds opgezegd worden, meerdere keren kan natuurlijk ook. Engelen zijn er steeds om ons te helpen, roep hen aan en ze zullen je leiden.
 
 
2de channeling Chavakiah
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ik ben met je in de liefde die alles verbindt, in de vreugde der bestaan, in het liefdevolle hart. Ik toon je de vreugde die harmonie in zich draagt, ik schenk je de kracht die het wonderlijke baart. Met mij als je engel wordt het leven een spel, een spel van pure liefde haalt anderen weer uit de hel. Je liefde voor ieder brengt velen naar je toe, ze brengt de harmonie waar elk mens steeds naar zoekt. En zo breng ik je mensen, plaatsen en situaties in nood aan jouw meesterschap, je liefdevolle transformaties. Jouw taak is 't verlichten en helen van levens, om mensen te bekoren met je grandioze ideeën.
 
Je licht kan je schijnen op eenieder die je ontmoet, de impressie die je nalaat brengt anderen weer moed. Ik ben met je om je te steunen, je taak te verlichten, en samen met jou 't goede werk te verrichten. Je optimisme is je geschonken om anderen te helpen, om zo in puur liefde 't karma te verwerken. Je brengt nieuwe hoop, brengt de Hemel op Aard, je werk is niet voor niets, het is je hoogsteigen pad. Werk dus steeds in vreugde, in vertrouwen en hoop. De effecten zijn er steeds ook al zie je ze niet meteen. Je verlicht mensen hun hart, brengt 't goede naar ze toe, je brengt zo weer hoop in het dagelijks bestaan.
 
Je taak is niet gering, doch heel speels van aard, ze brengt je de vreugde waar het hart nood aan heeft. Vertrouw in je daden, vertrouw in je taak, vertrouw in de zin van dat wat je doet. De zegeningen zullen steeds met je zijn, problemen slechts van voorbijgaande aard. Liefdevolle engelenkracht omringt jou steeds, aangetrokken door je harmonische aard. Ik ben steeds met je in de speelsheid die liefde brengt, in de stem van het verlangende hart die je bereikt. Ik ben je engel der gratievolle genade, ik ben Chavakiah genaamd.
 
Steen: Roze quartz
Kleur: Roze
 
Affirmaties
~~~~~~~~
* in liefde kijk ik  naar de wereld om me heen
* Ik harmoniseer al wat ik zie
* Mijn speelsheid opent ieder's hart
* Ik houd steeds van wat ik doe
 
Gebed
~~~~~
Dankzij jou
Chavakiah
wordt mijn kracht
nog versterkt
 
je brengt me
de liefde die
ik steeds
uitstraal
 
mijn liefde
voor het
leven steekt
anderen aan
 
ik toon nu
aan mensen
hoe hun hart
kan opengaan
 
met deze
gave reik ik
uit naar
het leven
 
in vrijheid en
vrede in harmonie
met het leven
Amen.
 
(Michy 07/08/2012)
 
 
Je engel aanroepen doe je steeds door haar naam in drie lettergrepen uit te spreken:

CHAVA
CHAVAKI
CHAVAKIAH


Eerst adem je in, dan spreek je de eerste lettergreep uit: cHAVA. Dan adem je weer in en spreek je de twee lettergrepen uit: CHAVAKI. Een derde keer adem je weer in en spreekt nu de engel's gehele naam uit: CHAVAKIAH. Laat de klanken van haar naam zo lang mogelijk doorklinken. Voel hoe haar energie door je lichaam stroomt en je hele wezen vult met vreugde. Nadat je de naam op deze wijze hebt uitgesproken adem je nog een keer in om de essentie die is vrijgekomen door het uitspreken van de naam tot je te nemen waardoor je de liefdevolheid van de engel tot je neemt.

Wanneer je contact met je engel wil maken kan het hulpzaam zijn om je even af te zonderen in stilte, een groot glas water te drinken en een kaarsje te branden, want kaarsjes trekken engelen aan. Stel dan de vragen die door je hoofd gaan, bid of mediteer... Doe dat wat voor jou het beste voelt. Dank voor en na je gesprek, je vraag of je gebed de engel voor zijn aanwezigheid en weet, vertrouw dat alles verhoord zal worden wanneer het komt uit de puurheid van het hart. Weet dat elke vraag aan je engel steeds begrepen en beantwoord wordt. Kijk uit naar de veranderingen, de liefdevolle nieuwe situaties en kansen die je kant uitkomen.


Fysieke invloed: 13 september tot en met 17 september
Emotionele invloed: 11 februari ~ 25 april ~ 9 juli ~ 21 september van 12:00 to 23:59 ~ 22 september ~ 3 december
Intellectuele invloed: dagelijks van 11u20 tot en met 11u39 na zonsopgang
Planetaire invloeden: Mars ~ Jupiter
Sterrenbeeld: Maagd
Sephiroth op Levensboom: Van Guebourah naar Hesed
Chavakiah werkt onder leiding van Aartsengel: Chamuel/Camael
 
Ter herhaling: Wanneer je contact met je engel wil maken kan het hulpzaam zijn om je even af te zonderen in stilte, een groot glas water te drinken en een kaarsje te branden, want kaarsjes trekken engelen aan. Stel dan de vragen die door je hoofd gaan, bid of mediteer... Doe dat wat voor jou het beste voelt. Dank voor en na je gesprek, je vraag of je gebed de engel voor zijn aanwezigheid en weet, vertrouw dat alles verhoord zal worden wanneer het komt uit de puurheid van het hart. Weet dat elke vraag aan je engel steeds begrepen en beantwoord wordt. Kijk uit naar de veranderingen, de liefdevolle nieuwe situaties en kansen die je kant uitkomen. Leren werken met de engelen betekent je laten bezielen met hun essentie. Dit betekent niet anderen bezielen, maar jezelf waardoor je de reflectie hiervan in anderen zal waarnemen. In liefde, Michy xxx
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Share
 
30 Omael: De kansen je geschonken Afdrukken E-mail
Geschreven door Michy   
woensdag, 22 augustus 2012 18:04

Deze engel uit het rijk der heerschapijen is de 30ste in het koor van 72 engelen en regeert zodiakaal over ons bestaan van 18 augustus tot en met 22 augustus. Uiteraard kan hij ook op andere momenten opgeroepen worden. Van nature is zijn invloed tijdens deze periode extra sterk.


Ik ben met je in de liefde die alles steeds heelt, in het totaal onverwachte dat je leven bekoort. Ik ben met je in het nieuwe, in de wending van het leven, in de voorzienigheid die je levensvisie weer kan helen. Ik kom naar je toe als nieuwe voorspoed, breng het onverwachte naar je toe. Ik toon je vele nieuwe kansen en geef de voorspoed zo aan jou. Kijk naar alles wat je nu omringt, laat gaan van dat wat niet meer dient. Bekijk de groei in al het fijne en weet dat ik die steeds versterken zal. Ik ben hier met je om je te steunen, ik moedig je aan bij iedere stap. Ik help je met elke evolutie, breng de beloningen naargelang. 

Share
Lees meer...
 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 Volgende > Einde >>

Pagina 4 van 7
SEO by Artio