De Letterfee - Engelen en Beschermengelen - Kabbalah en Astrologie

Leer je Beschermengelen kennen en maak je wensen waar door liefdevolle acties met de Aartsengelen in je dagelijkse bestaan.

55 Engel Mebahiah: Het Diplomatische Beleven Afdrukken E-mail
Geschreven door Michy   
donderdag, 25 december 2014 13:28

 

Ik ben met je in de liefde die de diplomatie als haar meester kent, diplomatie in denken en zien die tot verfijnde waarneming leidt. Het diplomatische beleven houdt in dat harmonie de geest graag leidt, dat harmonie het middelpunt vormt waar elke waarneming voort uit vloeit. Zonder harmonie als beginsel valt waarneming uit de hand daar het disharmonische de zwaardere trilling inhoudt waar vrede niet te vinden zijn zal. De oplossing voor alles openbaart zich pas wanneer het hart ervoor open staat, wanneer men harmonie wenst niet alleen voor zichzelf maar ook ieder ander op het pad. Harmonie en diplomatie, ze hebben niets met geld te maken, veeleer om de liefde in het hart en hoe die het ongekende mogelijk maakt. Het leven is een harmonie die beleefd wordt door het blije hart, het blije hart dat ieder 't beste gunt en het zo steeds reflecteert. Waarom zou men een ander niet het beste wensen wanneer men weet dat enkel zo men deze vreugde delen kan, waarom in haat en gruwel leven wanneer het oh, zo mooi kan zijn? 


De waarneming die door vooroordelen is gekleurd kan nooit de waarheid in zich houden, 't is slechts de trilling die verlaagt naarmate hieraan wordt vastgehouden. In diplomatie leven brengt respect voor alles en iedereen, het houdt in dat het hart zich richten kan op de schoonheid van 't bestaan. De schoonheid in alles en iedereen en hoe die zich vol vreugde openbaart, ze openbaart zich door vreugdevolle omstandigheden die leiden tot situaties van meer beminnelijke aard. Het erkennen van deze waarden brengt het fijne met zich mee, het opent nieuwe poorten waarachter voordien de vrede, de liefde alsook de oplossing verscholen zat. Het diplomatische hart heeft steeds ieder's goed voor ogen, doch het vergeet ook zichzelf toch niet. Het zelf wordt met de grootste liefde waargenomen, het schuilt zich niet meer achter zelfbedrog. Het zelf kent niet alleen de warme liefde van 't eigen hart, het weet ook heel goed hoe 't dit in anderen aansteken kan.

Het hoogste in eenieder's zelf is zo teder en liefdevol van aard, de liefde brengt de vreugde voort die 't oh zo graag met allen delen kan. Daarom ben ik met je, ik help je bevooroordeeldheid eens nader te bekijken, ik reik je ook de inzichten aan die leiden tot vrede in 't bestaan. De waarde der diplomatie, wanneer ze waarlijk komt uit 't hart, houdt steeds oplossingsgerichtheid in daar ze streeft naar een harmonisch bestaan. Al wat 't vergt is om de geest hoger te laten reiken, te laten reiken tot de sfeer der onbevooroordeeldheid, de sfeer die vrede in zich houdt alsook de vreugde van het hart. Weet dat het in eenieder's mogelijkheden ligt om de geest hierop te richten, om vol vertrouwen en in liefde de laatste vooroordelen te overstijgen. Laat gaan van dat wat niet meer dient, laat gaan van dat wat pijn verwekt. Ik toon je dat wat niet meer nodig is, ik ben je engel Mebahiah.

Steen: Aventurijn
Kleur: Groen

Affirmaties
~~~~~~~
* Mijn geest reikt steeds hoger
* Mijn hart voelt liefde en harmonie
* Mijn geest en hart zijn zonder vooroordeel
* Zo bereik ik ware diplomatie

Gebed
~~~~
Ik dank je
Mebahiah
voor de
waarden
die jij me
schenkt

ik dank je
dat jij me
steeds steunt
terwijl ik zonder
vooroordeel
leer zijn

zo laat ik
vrede en
vreugde
toe in mijn
verlangend
hart

aldoende
breng jij me
de waarde der
diplomatie waar ik 
vol dankbaarheid
voor ben.
Amen

Michy 24.12.2012
 

Artwork: Rafael Yockteng

Deze engel uit het rijk der Vorstendommen is de 55ste in het koor van 72 engelen en regeert zodiakaal over ons bestaan van 22 tot en met 26 december. Uiteraard kan zij ook op andere momenten opgeroepen worden. Van nature is haar invloed tijdens deze periode extra sterk.

Hoe met deze channeling werken?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Elke channeling brengt vele inzichten wanneer ze gedurende die 5 dagen dagelijks gelezen wordt. De affirmaties kunnen op mooie papiertjes overgeschreven worden die je op verschillende plaatsen in je huis legt waar je ze regelmatig ziet en zo aan de transformaties herinnerd wordt. Het gebed kan best zowel 's morgens als 's avonds opgezegd worden, meerdere keren kan natuurlijk ook. Engelen zijn er steeds om ons te helpen, roep hen aan en ze zullen je leiden.
 
 
 
Share
 
40 Yeiazel: De Vrede In Jezelf Afdrukken E-mail
Geschreven door Michy   
woensdag, 24 oktober 2012 16:05

Deze engel uit het rijk der krachten is de 40ste in het koor van 72 engelen. Hij regeert zodiakaal over ons bestaan van 9 tot en met 13 oktober. Uiteraard kan hij ook op andere momenten opgeroepen worden. Van nature is zijn invloed tijdens deze periode extra sterk.

Ik ben met je in de liefde die de vrede tot je brengt, in het vreugdevolle vertrouwen dat alles steeds zijn reden kent. Ik ben hier om je te leiden, om je te wijzen op de bloemen langs je pad, om je de schoonheid te laten ervaren die de wereld voor jou in petto heeft. Het kost niet veel om me te volgen, het kost enkel wat van je welwillendheid. Welwillendheid om je ogen te openen voor 't mooie, voor 't fijne waaruit heel je wereld bestaat. Want dat wat je wil zien is dat wat je zal zien, dat wat je gelooft is wat naar je toekomt. Neem de tijd en de rust om te beslissen in vrede wat het precies is dat je echt zo graag wil.

Omgeef jezelf met de sfeer van dat waar je in liefde aan denken wil. Deze sfeer is als een reuzegrote magneet, ze trekt gelijkwaardige situaties naar zich toe. En 't is zo dat waar je aan denkt werkelijkheid wordt, het begint steeds met de sfeer waarmee jij jezelf omgeeft. Is deze sfeer vol angst, vol pijn of venijn dan is dat precies wat je aantrekken zal. Laat je gedachten dus dwalen in sferen heel mooi en heel puur, in sferen die resoneren met dat wat je wenst. Laat je wenswereld een heilige oase van je mooiste dromen zijn, ik ben hier met je om 't mooie te beleven, om 't leren hoe wensen werkelijkheid worden.

Ik ben je metgezel, je vriend, ik droom graag met je mee. Ik toon je dat vrede in 't hoofd je van alle stress berooft. Laat ons de tijd, het geduld en de vrede vinden die 't verwezenlijken van je wensen als streefdoel beoogt. Laat ons samen vol vertrouwen in het mooiste geloven en weten dat 't kan als men in de sfeer blijft vertoeven. Elke sfeer trekt meer aan van dat waar jij aan denkt, laat de sfeer je steeds genegen zijn zo wordt je leven een festijn. Ik ben met je elke stap op je pad, in liefde reik ik jou mijn hand. Ik ben je engel Yeiazel.
 

 
Steen: Quartz kristal
Kleur: Transparant

Affirmaties
~~~~~~~
* Mijn gedachten creëren steeds een sfeer
* Deze sfeer trekt steeds meer gelijkwaardigheid aan
* Zo creëer ik bewust dat waar ik van hou
* Vol bewustzijn verander ik mijn gedachtepatroon

Gebed
~~~~
Dankzij jou
Yeiazel
creëer ik zelf
mijn bestaan

jij maakt me
bewust van
het hogere
in mezelf

jij toont me
de kansen
en talenten
die ik bezit

met jou aan
mijn zij leer
ik steeds
heel vlug bij

jij toont me
de sferen waar
mijn hoofd
in vertoeft

jij maakt me
bewust van
elke sfeer
en zijn gevolg
Amen.
Michy 9/10/2012
 
Hoe met deze channelings werken?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Elke channeling brengt vele inzichten wanneer ze gedurende die 5 dagen dagelijks gelezen wordt. De affirmaties kunnen op mooie papiertjes overgeschreven worden die je op verschillende plaatsen in je huis legt waar je ze regelmatig ziet en zo aan de transformaties herinnerd wordt. Het gebed kan best zowel 's morgens als 's avonds opgezegd worden, meerdere keren kan natuurlijk ook. Engelen zijn er steeds om ons te helpen, roep hen aan en ze zullen je leiden.
 
Werken met engel Yeiazel
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Gaven die je dankzij zijn invloed kan ontwikkelen:

* Vrede ontwikkelen in jezelf
* Het gevoel van eenzijn met de wereld om je heen
* Verwerkelijking van je liefste wensen
* Vreugdevolle inspiraties voor schrijvers en andere kunstenaars
* Fijne reflecties in je uiterlijke wereld die je de moed geven om vol enthousiasme verder te gaan
* Besef van je eigen krachten in het bereiken van je doelen
* Zelfzekerheid, weten dat niets ooit zomaar gebeurt
* Afstand kunnen nemen van oude onbewuste patronen en verslavingen
* Het nieuwe begin van een fijnere periode in je leven
* Vrijlating uit gevangenschap

Distorties die kunnen optreden/verholpen worden onder zijn invloed:

* Doelloosheid, je plaats niet vinden in het leven
* Het negatieve aantrekken, mislukking
* Gebrek aan besef aangaande je rechtmatige plaats in het leven
* Beinvloed worden door mensen om je heen in plaats van eerst en vooral in je eigen krachten te geloven
* Stilstand, frustratie, onnodige stress en angsten
* Een leven leiden in seclusie, ver weg van iedereen

Yeiazel brengt ons vrede alsook een vreugdevol bestaan wanneer we hiervoor openstaan. Hij brengt ons de beloningen voor het innerlijke werk dat we tot nu toe verricht hebben, te vergelijken met het zaad dat je geplant hebt dat nu zijn vruchten begint te tonen. Je merkt waar het leven je tot nu toe gebracht heeft, krijgt even pauze om stock te nemen van de situatie en gezellig met een drankje in de hand rust te nemen om het begin der verwerkelijking van je wensen en de daden die je eerder hebt ondernomen gade te slaan en te contempleren zodat je vanuit deze fijne plaats kan evalueren waar je blij en dankbaar voor bent, waar je vindt dat verandering kan aangebracht worden en hoe je de transformaties die zich tot nu toe hebben voorgedaan vol liefde mee kan nemen naar de volgende fase van je leven met als doel volledig bewustzijn van je krachten en hoe je deze verder kan benutten met grotere zelfontplooing als doel. Yeiazel is de laatste engel uit het koor der krachten en dat is precies wat we tijdens deze periode mochten verwachten: een bewustwording van de inherente krachten die we in onszelf ontwikkeld hebben waardoor we klaar zijn om vol goede moed verder de zodiak rond te reizen en kennis te maken met het koor der machten, ook zij zullen ons verrassen met hun inzichten die ons zo ook weer verder leiden... Verder langs de zodiakale cirkel waarin onze 72 engelenvrienden samen met ons de hoofdrol spelen in het theater des levens.

Je engel aanroepen doe je steeds door zijn naam in drie lettergrepen uit te spreken:

YE
YEIA
YEIAZEL

Eerst adem je in, dan spreek je de eerste lettergreep uit: YE. Dan adem je weer in en spreek je de twee lettergrepen uit: YEIA. Een derde keer adem je weer in en spreekt nu de engel's gehele naam uit: YEIAZEL. Laat de klanken van zijn naam zo lang mogelijk doorklinken. Voel hoe zijn energie door je lichaam stroomt en je hele wezen vult met vreugde. Nadat je de naam op deze wijze hebt uitgesproken adem je nog een keer in om de essentie die is vrijgekomen door het uitspreken van de naam tot je te nemen waardoor je de liefdevolheid van de engel tot je neemt.

Wanneer je contact met je engel wil maken kan het hulpzaam zijn om je even af te zonderen in stilte, een groot glas water te drinken en een kaarsje te branden, want kaarsjes trekken engelen aan. Stel dan de vragen die door je hoofd gaan, bid of mediteer... Doe dat wat voor jou het beste voelt. Dank voor en na je gesprek, je vraag of je gebed de engel voor zijn aanwezigheid en weet, vertrouw dat alles verhoord zal worden wanneer het komt uit de puurheid van het hart. Weet dat elke vraag aan je engel steeds begrepen en beantwoord wordt. Kijk uit naar de veranderingen, de liefdevolle nieuwe situaties en kansen die je kant uitkomen.

Fysieke invloed: 9 tot en met 13 oktober
Emotionele invloed: 16 februari ~ 30 april ~ 14 juli ~ 27 september ~ 8 december
Intellectuele invloed: dagelijks van 13u00 tot en met 13u19
Planetaire invloeden: Mars ~ Maan
Sterrenbeeld: Weegschaal
Sephira op Levensboom: Van Guebourah naar Yesod
Yeiazel werkt onder leiding van Aartsengel: Chamuel/Camael
 
Ter herhaling: Wanneer je contact met je engel wil maken kan het hulpzaam zijn om je even af te zonderen in stilte, een groot glas water te drinken en een kaarsje te branden, want kaarsjes trekken engelen aan. Stel dan de vragen die door je hoofd gaan, bid of mediteer... Doe dat wat voor jou het beste voelt. Dank voor en na je gesprek, je vraag of je gebed de engel voor zijn aanwezigheid en weet, vertrouw dat alles verhoord zal worden wanneer het komt uit de puurheid van het hart. Weet dat elke vraag aan je engel steeds begrepen en beantwoord wordt. Kijk uit naar de veranderingen, de liefdevolle nieuwe situaties en kansen die je kant uitkomen. Leren werken met de engelen betekent je laten bezielen met hun essentie. Dit betekent niet anderen bezielen, maar jezelf waardoor je de reflectie hiervan in anderen zal waarnemen. In liefde, Michy xxx
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Share
 
40 Yeiazel/Vreugde Afdrukken E-mail
Geschreven door Fengo   
dinsdag, 09 oktober 2012 15:28

 

Yeiazel is de beloning die op je wacht wanneer je de 39 voorgaande engelenkrachten ontwikkeld hebt. Yeiazel is als een Vallei, een vallei van troost. Yeiazel brengt de vreugde en geeft je de mogelijkheid om van alles in het leven te genieten. Hij brengt je steun en vreugde omdat hij je laat zien dat je op het juiste pad bent, hij geeft je de zin, het enthousiasme om je karma op te lossen. 

De vreugde die Yeiazel je brengt is de vreugde om te kunnen genieten van al het werk dat verricht is. Yeiazel brengt enthousiasme omdat je enthousiast wordt wanneer je weet dat je op de goede weg bent en dat de toekomst je toelacht. Hij laat je zien dat alles een reden had. Na een lang pad vol werk en beproevingen kun je nu eindelijk rusten. Yeiazel is als een oase waar je rustig kunt zitten en genieten van de vruchten van je werk. Wanneer het werk verricht is, is men blij en opgelucht. Yeiazel brengt je deze opluchting omdat je met hem ziet dat je het juiste hebt gedaan.

Yeiazel zorgt voor een goede communicatie. We praten vol vreugde over onze ontdekkingen. Hetgene wat we zien, voelen en denken. Hetgene wat we horen en ruiken. Alles schenkt ons vreugde omdat we de samenhang der dingen beginnen te begrijpen. Wij komen erachter dat alles een weerspiegeling is van ons innerlijk gebeuren. Wij komen erachter dat de oplossing voor alles in onszelf ligt. Bovendien zorgt Yeiazel ervoor dat wij in rust en vrede kunnen communiceren met dit Zelf in de oase van ons innerlijk bewustzijn.

Of wij nu dansen, praten of zingen, met Yeiazel hoeven wij niets meer te bedwingen. Wij hebben alles al geleerd en kunnen nu in vrijheid met elkander praten. Zonder leugens of iets weg te laten. Yeiazel zorgt voor de glimlach - communicatie die het leven van iedereen verrijkt.

Deze engel maakt van je leven een Gebed want het beste gebed is vreugde !
Content zijn met jezelf, wat je hebt gedaan, waar je nu staat en waar je nog naartoe zal gaan. Alles kan vreugde brengen. Elk werk dat verricht wordt brengt de vreugde van het resultaat. Elke overwinning brengt Fierheid en Trots. Je hebt controle over jezelf en je leven. En de mogelijkheid om voor alles een vreugdevolle oplossing te bieden. Het is de LIEFDE die deze vreugdevolle oplossing realiseert.
 
 
Yeiazel & ik

Yeiazel helpt mij met schrijven, praten en lezen. Boeken uitgeven, workshops geven en nog vele andere communicatieve vaardigheden. Dit alles doe ik in vreugde omdat ik er zin in heb, omdat ik de zin zie en de woorden begrijp. Dank je, Yeiazel.

Yeiazel brengt mij de verfijning. 
Ik verbeter mezelf in vreugde en kijk elke dag in de spiegel met een glimlach. Mijn lichaam, mijn leven en mijn theater zijn allen weerspiegelingen van mijn innerlijk gebeuren. Alles heeft zin en de film van het zijn is fijn !

Yeiazel geeft mij de capaciteit om goed te kunnen communiceren. Ik schrijf beter dan ooit tevoren. Ik praat duidelijk en begrijpelijk, mijn woorden stellen iedereen gerust. Zij brengen vrede, troost en comfort. Zij brengen het begrip dat alles duidelijk en helder maakt. 

Ik zie de zin en heb er zin in.
Het leven is fijn omdat ik altijd bij Yeiazel kan zijn.
Dankzij de kracht van Yeiazel in mij ben ik vrij, gelukkig en vol hoop !

Ik heb mijn gevoelens onder controle. Al mijn innerlijke wateren zijn op de juiste plaats. (De wateren representeren de gevoelens en Yeiazel zorgt er dus voor dat elk gevoel zijn juiste plaats krijgt en je het hoe en waarom van je gevoelens begrijpt.)

Ik ben als zaad begonnen en groeide uit tot een een stralende bloem, 
een Ster van licht die Iedereen vreugde brengt. Ik heb van mijn fouten geleerd en met de verkregen wijsheid een vreugdevolle toekomst gecreëerd. Ik ben sterk, moedig en ga ervoor want mijn weg is goed en juist, waarheid de bestemming. Yeiazel is mijn oase van overvloed Ik voel me goed, de reis was fijn. Maar ik ben ook blij weer thuis te zijn.

Al mijn dromen komen nu uit. Na een lange weg van leren en werken begint de liefde haar vruchten te schenken. Ik ben blij want al mijn verwachtingen komen uit. Ik voel mij in rust en vrede omdat ik zie, voel en realiseer dat mijn werk niet voor niets was.

Ik ben vrij omdat ik mijn eigen meester ben. 
Ik creëer mijn eigen lessen en studeer met plezier op deze Aarde. Ik zie het nut van mijn studies. Ik ben zeer gemotiveerd en vlieg als een pijl naar mijn lotsbestemming. Ik ben vrij omdat ik niet gebonden ben aan het verleden en de toekomst voor mij als een oase is. Een vreugdevolle vallei van Vrijheid.

Ik ben een kunstenaar en het leven is een kunstwerk waar ik altijd van kan genieten. Ik ben de schrijver en het leven een avontuur. 
Ik geniet van mijn avontuur omdat ik weet dat het een gelukkig einde heeft. Ik ben de creator van mijn eigen leven.
ALLES IS GOED !

Het leven brengt mij vreugde. Ik geniet volop van de vruchten van mijn werk. Mijn leven en mijn levensopdracht worden 1 in vreugdevol genieten. Ik hou ervan te creëren en steeds bij te leren. Ik voel mij blij en word altijd door vreugde omringd. Ik ben fier en krachtig omdat ik altijd het juiste doe. Het leven wordt fijner en fijner dankzij het VREUGDEVOLLE WERK van Yeiazel.

De consollatie, de steun, het vertrouwen en de troost zorgen ervoor dat ik mij nooit zorgen maak en dat ik volop van het leven kan genieten. Ik ben in RUST en VREDE omdat ik weet dat ik op het juiste pad ben. Ik ben enthousiast, communicatief, vreugdevol, welgemeend en eerlijk. Ik hou ervan om anderen te steunen. Ik steun alles met liefde.

Ik ben de oase waar de reizigers kunnen rusten. Ik bied de nodige hulp en breng de nodige raad overal waar ik kom omdat deze oase zich ook in mezelf bevindt.

Ik ben een sterren zaaier, ik ben een planter van liefde. Ik heb het zaad der liefde geplant in het land der Innerlijke wijsheid. Mijn liefde is als een bloem van vreugde en ik straal voor alles en iedereen. Mijn stralende liefde brengt steun, vrede en geruststelling. Ik ben de rust.

Mijn lichaam, mijn huis en mijn leven zijn als een tempel die steeds mooier wordt. Ik werk met plezier aan mijn tempel en breng zonodig verfijningen aan. Mijn leven is een eeuwige verfijning en ik heb de ultieme schoonheid bereikt. Ik straal als een ster en geniet van het licht als een bloem.

ALLES IS FIJN EN IK WIL ZIJN.

De Aarde is voor mij als een moeder zij is de goddelijke voorzienigheid, die steeds al mijn wensen vervult. Ik ben de ster en zij is de fee. Ik plantte mijn ster in haar aarde en uit het zaad der Liefde werden al mijn wensen geboren. Zij brengen mij vreugde. Zij zijn als bloemen in alle kleuren en geuren, vogeltjes die zingen en nog veel meer moois waarmee mijn wensen mij omringen.

DANKJEWEL YEIAZEL !
Share
 
Innerlijke macht en kracht Afdrukken E-mail
Geschreven door Fengo   
zondag, 27 augustus 2017 19:23

God is steeds bij ons. Hij toon ons de macht, de grote kracht die diep in ons verborgen ligt. Dankzij deze innerlijke connectie met het Goddelijke kunnen wij leren om trouw te blijven aan de juiste waarden en normen. In ons innerlijk bevind er zich een licht, dit licht bestaat uit alle goede eigenschappen die in ons zelf huizen. Wij bezitten een gala aan deugden en gaven en al deze kwaliteiten zijn ons door de Almachtige geschonken.

Door Zijn vreugde te verspreiden doen wij Hem eer aan. Door de Liefde en de harmonie die Hij ons schenkt te delen met onze broeders en zusters brengen wij Hem gratie. Door het geduld wat Hij heeft te beoefenen, onze kalmte te bewaren en ons vergevingsgezind op te stellen uiten wij Zijn Barmhartigheid. Al doende brengen wij Hem glorie door Zijn gaven te beoefenen, de ware levenskunst te leren en een zekere deugdzaamheid te beoefen.

De Almachtige brengt ons het vertrouwen schenkt ons de moed om lief te hebben en wanneer wij het aandurven om Hem lief te hebben en Hem als enige te vereren kunnen wij er zeker van zijn dat Hij ons veel zal leren en ons steeds bij zal staan wanneer wij samen met Hem Zijn Deugdzaamheid naar buiten brengen en zodoende in Zijn rijkdom delen.

 

De waarachtige rijkdom en het tewerkstellen der vrede

 

De Vrijgevige schenkt ons de kans om voorspoed te veroorzaken op zowel innerlijk als uiterlijk vlak door ons onze innerlijke schatkist te openbaren en ons bewust te maken van de vele talenten die wij bezitten en waarmee wij iets kunnen doen waar we allemaal beter van worden. De Barmhartige kan ons hart openen en onze liefde door middel van fijne gevoelens en goede eigenschappen tot leven brengen. Hij toont ons onze innerlijke rijkdom die bestaat uit deugden als: "Liefde, Begrip, Barmhartigheid, Vrijgevigheid, Standvastigheid, Vertrouwen, Geloof en nog vele andere schitterende schatten die tot onze beschikking staan en waarmee wij het leven van onszelf en anderen kunnen verrijken.

 

Vrede bereiken door middel van liefdevolheid

 

Hij die vol van Compassie is maakt ons bewust dat onze liefde en onze vriendelijkheid onze grootste schatten zijn, alsook onze wapens en onze beste gereedschappen. De Almachtige leert ons zodanig gebruik te maken van onze goede eigenschappen dat wij onze vijanden kunnen ontwapenen door middel van de vrede in ons zelf, onze vriendelijke woorden onze glimlach en onze vredelievende visie. Hij die Harmonie brengt schenkt ons de kracht om steeds deze harmonie te verkeren. Hij schenkt ons de gave om vrede te vinden en deze vrede uit te stralen om ons heen door middel van onze glimlach en onze aangename kalme manier van handelen. De Almachtige kan ons leren om vreugdevol en met zelfzekerheid in het leven te staan en ons helpen om steeds te handelen naar eer en geweten.

 

Naar elkaar leren luisteren

 

De Aandachtige kan ons leren luisteren naar de wijsheid in ons zelf en naar de wijsheid in ieder ander, zodoende kunnen wij elkander steeds aanvullen en verrijken, zodoende kunnen wij het leven van iedereen waardevoller maken. De Nederige beschermd ons tegen de hoogmoed die ons kan doen denken dat wij als enige de ultieme wijsheid in pact hebben, de hoogmoed die ons ervan overtuigd dat onze kennis en onze liefde de enige waarheid zijn en ervoor zorgt dat wij niet meer openstaan voor de boodschappen van anderen, voor de vele mooie geschenken die zij ons te geven hebben. De Verhevene maakt ons ervan bewust dat iedereen zijn weg heeft afgelegd en dat wij allemaal van elkander kunnen leren indien onze wegen elkaar kruisen. Hij  herinnert ons eraan dat wij allen broeders en zusters zijn en dat wij elk een verhaal te vertellen hebben, dat wij allemaal evenveel waard zijn en dat wij enorm veel kunnen leren van elkander indien wij de visie van eenieder leren verwelkomen en wij bereid zijn tot het delen van ervaringen die ons allen vooruit helpen. Dan woorden wij ons bewust van onze bestemming en beginnen wij hier en nu met er te zijn. Dan leren wij van elkander en kunnen we elkander leiding geven indien dit nodig is. De Aandachtige ons de nederigheid die ons toestaat om te luisteren zonder oordeel alvorens met met liefde en onderscheidingsvermogen onze conclusie te trekken. Zodoende kunnen wij veel te weten komen over onszelf en de anderen en kunnen wij steeds op een gepaste wijze reageren.

 

Het manifesteren van onze gaven

 

De Almachtige brengt ons in voeling met de kracht die in ons huist, de macht om van elk moment het beste te maken en bewust door het leven te gaan.  Hij die Gratie schenkt spoort ons aan om ook anderen aan te moedigen om een deugdzaam leven te lijden en zich zodoende van al hun innerlijke demonen te bevrijden. De Liefdevolle kan al onze innerlijke rijkdom naar boven laten komen en ons helpen om met deze overvloed aan gaven iets te doen wat het leven veraangenaamd. Hij die geloofd in God en zichzelf schenkt ons het vertrouwen om stappen te zetten en zodoende beetje bij beetje onze innerlijke rijkdom op Aarde te manifesteren.

Hij die Bewustzijn brengt kan ons doen inzien waartoe wij in staat zijn en ons helpen met het uitvoeren hiervan. Hij die Dankbaar en Behulpzaam is zal er steeds zijn om onze acties te steunen zodat wij vrede, liefde en voorspoed kunnen verwezenlijken in ons zelf en om ons heen.

 

Bidden en vrede vinden

 

Dankjewel dat vrede, liefde en voorspoed vanaf nu een onlosmakelijk deel van ons leven uit maken. Bedankt Lieve God dat jij ons toestaat om de vrede in ons zelf te vinden zodat wij deze kunnen verwezenlijken om ons heen. Dankjewel voor de ware rijkdom welke bestaat uit de vrede die wij hier en nu in ons zelf en om ons heen kunnen tewerkstellen.

 

Een gebed maken

 

Wanneer men verschillende affirmatieve zinnen zoals hier boven te samen plaatst krijgt men al gauw een Gebed. Het affirmeren van de krachten van God in ons zelf en het benutten ervan in onze dagdagelijkse realiteit met liefde en dankbaarheid is het mooiste geschenk wat wij God, onszelf en onze medemensen kunnen bieden.

Het geduldige nadenken en bidden is als een voorbereiding, doch het uitvoeren ervan is de bedoeling en de beste manier van bidden is dan ook zo snel mogelijk tot actie over gaan met liefde en geduld. Een gebed is als een vreugdevol voornemen dat met liefde en vertrouwen de wereld wordt ingestuurd om daarna in rust en in vrede waargemaakt te worden. Een gebed is een magische mengeling van woorden en gevoelens die je aanmoedigt om het beste van jezelf aan je medemensen te geven. Een gebed is datgene waarin je wil geloven een kans schenken en er vol vertrouwen aan beginnen. Een gebed wat met liefde en geloof wordt uitgesproken zal steeds schitterende resultaten teweeg brengen.

 

Het maken van affirmaties

 

Als eerste kiezen we een deugd die God ons kan schenken waarna wij  ons laten inspireren en zodoende prachtige affirmaties bedenken die tot wonderbaarlijke gebeden kunnen leiden. Zo koos ik bijvoorbeeld zelfvertrouwen en kwam dit affirmatie gebedje tot stand:

“Bedankt voor het zelfvertrouwen, de kracht die mij toe staat om door de hevigste stormen te gaan zonder mijn kalmte te verliezen”.

 

Enkele Deugden die ons door God zijn geschonken en waarmee wij Hem glorie kunnen brengen wanneer wij er iets mee doen

 

Koenheid, generositeit, enthousiasme, zorgzaamheid, goedheid, vriendelijkheid, sympathie en empathie, begrip, zelfkennis, mensenkennis, zelfvertrouwen en eigenwaarde.

Enkel Sleutelwoorden die onze innerlijke schatkist kunnen openen

 

Zelfbewustzijn, leiding vinden en geven. Onze moed bij elkaar rapen en anderen aanmoedigen. Enthousiasme ontwikkelen en anderen motiveren. Steeds streven naar een visie, een droom die verbetering, vooruitgang, rijkdom, vertrouwen en ondersteuning schenkt. Een concept dat ons aanspoort om innerlijke vrede te bereiken en deze verwezenlijken. Een ideaal wat zorgt voor voorspoed en welvaart dankzij het waarmaken van onze inspiraties. (De Enthousiasteling moedigt ons aan om onze dromen te verwezenlijken en zodoende andere mensen te inspireren. Zo staat Hij ons bij tijdens het brengen van vrede en vreugde in de wereld).

 

Golf van Voorspoed

 

Hij die Gratie brengt schenkt ons een overvloed aan inspiraties die ons aanmoedigen en toestaan om ons leven paradijselijk in te richten en zorgt voor geestelijke overvloed en positiviteit die materiële rijkdom veroorzaakt. Hij maakt ons bewust van onszelf en onze mogelijkheden en schenkt ons inspiraties en ideeën die voorspoed en welvaart veroorzaken. Hij die Gemotiveerd is schenkt ons het nodige enthousiasme om vooruit te gaan met liefde. Hij die Geloof en Vertrouwen brengt spoort ons aan tot grootse acties, alles wat wij ondernemen Zijn invloed zal fijne resultaten geven, Samen met Hem kunnen wij de moeilijkste opdrachten volbrengen en vele belangrijke diensten leveren. Hij staat ons toe om alle beproevingen des levens met glorie te doorstaan en zal ons steeds aansporen om nog verder te gaan, om nog beter te doen.

 

Alles wij ondernemen zal veel opbrengen

 

Hij die Aspiratie brengt inspireert een voortdurend streven naar verbetering en vooruitgang wat zorgt voor rijkdom en voorspoed. Ons goed uitgevoerde werk en de schitterende resultaten zullen zorgen voor vertrouwen en steun vanuit onze omgeving alsook vanuit onszelf, waarna wij een bepaalde machtspositie bereiken met de corresponderende verantwoordelijkheden en wij kunnen beginnen met het leiding geven aan onszelf en anderen, indien wij dit wensen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share
 
Alles wij ondernemen zal veel opbrengen Afdrukken E-mail
Geschreven door Fengo   
woensdag, 23 augustus 2017 12:23

Door voortdurend te streven naar verbetering en vooruitgang kunnen wij zorgen voor rijkdom en voorspoed. Ons goed uitgevoerde werk en de schitterende resultaten zullen zorgen voor vertrouwen en steun vanuit onze omgeving alsook vanuit onszelf, waarna wij een bepaalde machtspositie bereiken met de corresponderende verantwoordelijkheden en kunnen beginnen met het leiding geven aan onszelf en anderen, indien wij dit wensen.

Share
 
Zelfvertrouwen en het tot stand brengen van vrede Afdrukken E-mail
Geschreven door Fengo   
woensdag, 23 augustus 2017 12:18

Zelfvertrouwen is de kracht die ons toestaat om door de hevigste stormen te gaan zonder onze kalmte te verliezen. Wanneer wij inzien waartoe wij in staat zijn kunnen wij beginnen met het uitvoeren hiervan. Zodoende kunnen wij vrede, liefde en voorspoed verwezenlijken in ons zelf en om ons heen. Wanneer wij de vrede vinden kunnen wij beginnen met het verwezenlijken van deze vrede. De grootse rijkdom is de harmonie die wij hier en nu in ons zelf en om ons heen tot stand kunnen brengen. Wanneer wij innerlijke vrede bereiken en deze verwezenlijken zorgen wij voor voorspoed en welvaart door het volgen van onze hoogste inspiraties. Zodoende kunnen wij onze inspiraties waarmaken en andere mensen inspireren en door middel van onze manier van handelen bijdragen aan het brengen van harmonie en vreugde in de wereld.

Share
 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende > Einde >>

Pagina 3 van 8
SEO by Artio