De Letterfee - Engelen en Beschermengelen - Kabbalah en Astrologie

Leer je Beschermengelen kennen en maak je wensen waar door liefdevolle acties met de Aartsengelen in je dagelijkse bestaan.

Zelfvertrouwen en het tot stand brengen van vrede Afdrukken E-mail
Geschreven door Fengo   
woensdag, 23 augustus 2017 12:18

Zelfvertrouwen is de kracht die ons toestaat om door de hevigste stormen te gaan zonder onze kalmte te verliezen. Wanneer wij inzien waartoe wij in staat zijn kunnen wij beginnen met het uitvoeren hiervan. Zodoende kunnen wij vrede, liefde en voorspoed verwezenlijken in ons zelf en om ons heen. Wanneer wij de vrede vinden kunnen wij beginnen met het verwezenlijken van deze vrede. De grootse rijkdom is de harmonie die wij hier en nu in ons zelf en om ons heen tot stand kunnen brengen. Wanneer wij innerlijke vrede bereiken en deze verwezenlijken zorgen wij voor voorspoed en welvaart door het volgen van onze hoogste inspiraties. Zodoende kunnen wij onze inspiraties waarmaken en andere mensen inspireren en door middel van onze manier van handelen bijdragen aan het brengen van harmonie en vreugde in de wereld.

Share
 
Onze innerlijke rijkdom en het vertrouwen om stappen te ondernemen Afdrukken E-mail
Geschreven door Fengo   
woensdag, 23 augustus 2017 12:15

Onze innerlijke rijkdom bestaat uit een overvloed aan inspiraties die ons aanmoedigen en toestaan om ons leven paradijselijk in te richten. Het is de geestelijke overvloed die ons toestaat om op een positieve wijze materiële rijkdom te veroorzaken en voor welzijn te zorgen. Wanneer wij ons bewust zijn van onszelf en onze mogelijkheden kunnen wij dankzij het uitvoeren van onze inspiraties en ideeën voorspoed en welvaart veroorzaken. Onze innerlijke rijkdom bestaat uit de schatten die in onszelf aanwezig zijn en waar we ons leven op de fijnste manier mee kunnen inrichten en veraangenamen. De toegang tot onze innerlijke schatkist wordt verkregen dankzij het vertrouwen om stappen te zetten wetende dat we hier op Aarde zijn om het beste uit onszelf te halen en onze dromen waar te maken door middel van onze gaven, de kwaliteiten en talenten die ons allen rijkelijk geschonken zijn. Wij kunnen het nodige enthousiasme ontwikkelen en met liefde, op een genereuze wijze door het leven gaan.

Share
 
Naar elkaar leren luisteren Afdrukken E-mail
Geschreven door Fengo   
woensdag, 23 augustus 2017 12:11

Wij kunnen leren luisteren naar de wijsheid in ons zelf en naar de wijsheid in ieder ander, zodoende kunnen wij elkander steeds aanvullen en verrijken. Zodoende kunnen wij het leven van eenieder waardevoller maken. Wij kunnen ons beschermen tegen de hoogmoed die ons kan doen denken dat wij als enige de ultieme wijsheid in pact hebben. De hoogmoed die ons ervan overtuigd dat onze kennis en onze liefde de enige waarheid zijn en ervoor zorgt dat wij niet meer openstaan voor de boodschappen van anderen (voor de vele mooie geschenken die zij ons te geven hebben). Het is belangrijk bewust te zijn dat iedereen zijn weg heeft afgelegd en dat wij allemaal van elkander kunnen leren indien onze wegen elkaar kruisen. Wij zijn allen broeders en zusters en wij hebben elk een verhaal te vertellen. Wij zijn allemaal evenveel waard en wij kunnen enorm veel leren van elkaar indien wij de visie van iedereen leren verwelkomen en wij bereid zijn tot het delen van ervaringen die ons allen vooruit helpen. Dan woorden wij ons bewust van onze bestemming en beginnen wij hier en nu met er te zijn. Dan leren wij van elkander en kunnen we elkander leiding geven indien dit nodig is. We kunnen leren om te luisteren zonder oordeel alvorens met met liefde en onderscheidingsvermogen onze conclusie te trekken. Zodoende kunnen wij veel te weten komen over onszelf en anderen en kunnen wij leren om steeds op een gepaste wijze te reageren.

Share
 
Vrede bereiken door middel van liefdevolheid Afdrukken E-mail
Geschreven door Fengo   
woensdag, 23 augustus 2017 12:01

Wij kunnen vrede bereiken wanneer wij ons bewust worden dat liefde en vriendelijkheid onze grootste schatten zijn, alsook onze beste wapens. Wij kunnen harmonie bereiken wanneer wij leren zodanig gebruik te maken van onze goede eigenschappen dat wij onze vijanden kunnen ontwapenen door middel van de kalmte in ons zelf, onze vriendelijke woorden, onze glimlach en onze vredelievende visie. Wij kunnen de gave om steeds in de vrede te zijn en deze vrede uit te stralen om ons heen ontwikkelen. Wij kunnen leren om vreugdevol en met zelfzekerheid door het leven te gaan en steeds te handelen naar eer en geweten.

Share
 
De waarachtige rijkdom en het tewerkstellen der vrede Afdrukken E-mail
Geschreven door Fengo   
dinsdag, 22 augustus 2017 07:01

Wij hebben de kans om voorspoed te veroorzaken op zowel innerlijk als uiterlijk vlak door onze innerlijke schatkist te open en ons bewust te worden van de vele talenten die wij bezitten en waarmee wij iets kunnen doen waar we allemaal beter van worden. Wij kunnen ons hart openen en onze liefde doormiddel van fijne gevoelens en goede eigenschappen tot leven brengen. Wij kunnen onze innerlijke rijkdom uiten door middel van deugden als: Liefde, Begrip, Barmhartigheid, vrijgevigheid, standvastigheid, vertrouwen, en nog vele andere schitterende schatten die tot onze beschikking staan en waarmee wij het leven van onszelf en anderen kunnen verrijken.

 


 

Share
 
62 Engel Iah-Hel: Het Hemelse Geschenk Afdrukken E-mail
Geschreven door Michy   
maandag, 05 januari 2015 18:47


Ik ben met je in de liefde die vernieuwing mogelijk maakt, vernieuwing van de leefsfeer die je mooiste doelen verwerkelijken kan. Alle krachten zijn je geschonken om net dat te bereiken wat je wenst, om in liefde te benutten waardoor je zelf je realiteit creëert. Ik bezorg je de bouwstenen die het fundament vormen zullen, de bouwstenen die jou de duidelijkheid verschaffen dat jouw project een goede basis kent. Ik breng de voorspoed van het universum die jou steeds schenkt wat je nodig hebt, die zo de solide basis vormt waar jij gestaag aan verder werkt. Hoe grootser jouw ideeën, hoe kordater de stappen die jij zet, hoe meer ik jouw kan schenken precies dat wat je nodig hebt. Ik ben de verfijning die jou toont dat alles steeds voorhanden is, doch niet geheel zomaar, 't is daarom dat ik mijn geschenken bouwstenen noem. Geen enkele tempel wordt ooit gebouwd wanneer de geest geen grondplan kent. Om jou de de juiste stenen aan te reiken is het belangrijk juist te weten wat jij wil. Want wie is het die plannen maakt, die doelen stelt en stappen neemt? Wie is het die dromen en die wensen kan om zo aldoende de verwerkelijking te bereiken? Die persoon is niemand minder dan jijzelf, alle kracht die huist in jou. Neem jezelf dus maar beter serieus zodat ik je kan helpen, zodat ik je precies de juiste bouwstenen aan kan reiken.

Het is enkel hij die zich bewust is van deze grote kracht die in hem huist, het is enkel hij die dit weet en aldoende benut die ook begrijpt wat engelen zijn, hoe wij werken en steeds klaarstaan om te dienen. De zichtbare en de onzichtbare wereld werken steeds harmonisch tesamen, zo ook de intellectuele en de verbeeldingswereld. De kracht bestaat uit het juiste combineren van dat wat men kan zien en dat wat nog onzichtbaar is, van dat wat men reeds weet en dat wat ongeweten is, van dat wat men reeds kent en dat wat men met 't hele hart wenst. Ik open de poorten tussen beiden en reik langs daar je werktuigen aan, ik voorzie je met wat nodig is tot in 't perfecte kleine detail. Want door 't combineren van beide werelden, door 't combineren van beide sferen die allebei evenzeer integraal deel van 't gehele leven zijn, door deze te combineren is het dat 't werken met de engelen geheel probleemloos wordt. Ik ben hier om je te leiden zodat je deze kunst steeds meer begrijpen en verfijnen kan, ik ben je goddelijke metgezel die jouw heel gaarne schenkt waar jij om vraagt. Laat je wensen daarom heel zuiver zijn, heel verfijnd en geraffineerd, laat mij je helpen om 't mooiste te bereiken want alleen daarom ben ik hier.

Ik leer je om 't vertrouwen te koesteren dat alles leidt naar jouw mooiste droom. Jij bent het waard om 't allermooiste te creëren, je hebt de kracht dus gebruik ze wel. Geloof en weet dat het je wordt geschonken, geloof gerust in je eigen scheppingstalent. Zo en niet anders is 't dat je dromen hun verwerkelijking kennen, zo en niet anders erkent 't leven haar wonderlijke werkelijkheid, zo en niet anders zal jij 't meesterschap bereiken. Experimenteer met mijn woorden, probeer ze op velerlei wijzen uit, geniet van 't proces terwijl jij je tempel des levens bouwt. Geniet van 't plan dat jij vol liefde uittekent in je geest en vertrouw op elke stap die jij vol zekerheid zet. Zijn mijn woorden te zwaar, roep me dan aan, ik breng je de zachtheid die helpt om ze goed te verstaan. Wat het ook is, ik breng 't je graag, wees dus bewust van je wens en houd 't liefst niet te vaag. Mijn taak is om jou te helpen grootsheid te bereiken, grootsheid in dromen en wensen en de juiste stappen te zetten. Aldoende bouw je aan 't vertrouwen dat oh, zo nodig is, want hij die weet wat hij wil die vindt ook zijn weg. Je leven is bedoeld om paradijslijk mooi en vol liefde te zijn, begin in verbeelding en werk het eerst daar verder uit. Zo merk je dat wensen hun vervulling zullen kennen, hier steun ik je in, Iah-Hel is mijn naam. 

Steen: Aventurijn
Kleur: Groen

Affirmaties
~~~~~~~
* De bouwmeester in mij creëert zelf 't fijnste bestaan
* Hiervoor reikt Iah-Hel mij de bouwstenen aan
* Vol liefde teken ik het grondplan in de wereld van mijn geest
* Vol vertrouwen zet ik stappen want alles begint in de geest

Gebed
~~~~
Ik dank je
lieve Iah-Hel
dat jij me
alle kansen
schenkt

jij brengt me
net datgene wat
verwerkelijking
van mijn wensen
mogelijk maakt

ik weet dat
schepping 
steeds in de eigen
verbeeldingswereld
haar begin kent

van daaruit 
teken ik het
grondplan 
mijner leven
vertrouwensvol

ik weet dat
vertrouwen
in mijn wensen
verwerkelijking
creëert

mijn hart is
warm van
dankbaarheid
daar jij me
hiermee helpt.
Amen

Michy 26/1/2013

 Artwork: Rafael YocktengDeze engel uit het rijk der aartsengelen is de 62ste in het koor van 72 engelen en regeert zodiakaal over ons bestaan van 26 tot en met 30 januari. Uiteraard kan hij ook op andere momenten opgeroepen worden. Van nature is zijn invloed tijdens deze periode extra sterk.

Hoe met deze channeling werken?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Elke channeling brengt vele inzichten wanneer ze gedurende die 5 dagen dagelijks gelezen wordt. De affirmaties kunnen op mooie papiertjes overgeschreven worden die je op verschillende plaatsen in je huis legt waar je ze regelmatig ziet en zo aan de transformaties herinnerd wordt. Het gebed kan best zowel 's morgens als 's avonds opgezegd worden, meerdere keren kan natuurlijk ook. Engelen zijn er steeds om ons te helpen, roep hen aan en ze zullen je leiden.

Share
 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 Volgende > Einde >>

Pagina 3 van 5
SEO by Artio