Het huis van de 72 Engelen

LoginMeer links

De Voorspelling Afdrukken E-mail
Geschreven door Fengo   
donderdag, 11 oktober 2018 11:59

 

Ik vroeg me af of ik mijn naam wel op de muur wilde schrijven, kon ik niet beter stopen met schrijven als mijn theater een theater van de duivel was?

Vraag het aan de Tarot had de dokter me gezegd, dus ik haalde mijn vrienden tevoorschijn en legde de volgende kaarten:

16, De Toren

In het midden lag de toren en dit wilde zegen, dat de toren de synthese van het geheel vormde.

Alweer die toren wat wilde die mij toch zeggen? Hij werd ook wel het huis van God of Gods huis genoemd. Hij had vele namen en was dus veel waard. De pijl, de gebliksemde toren, ik dacht aan zijn namen en aan zijn letters maar besloot toen om het simpel te houden.

De toren was een teken van transformatie, het was de vernietiging van het oude die het nieuwe geboren liet worden. Ik moest eerst helemaal naar beneden gaan voordat ik naar boven zou kunnen. Voor mij representeert de toren ook mijn lichaam, mijn tempel, mijn ervaringen, het resultaat van alles wat ik tot nog toe gedaan had. En dit alles moest vernietigd worden zodat ik opnieuw geboren kon worden.

Dus mijn verhaal was een verhaal van transformatie en wedergeboorte of het was een verhaal van vernietiging, een verhaal dat gedoemd was om tot stof te vergaan en te verdwijnen in het niets.

Dat zouden de volgende kaarten uitmaken.

19, De Zon

Links lag de Zon en ik was voor links dus links lagen de krachten die voor het verder schrijven van mijn verhaal waren. De Zon was voor mij een teken van vreugde, ik was altijd content als de Zon scheen. De Zon bracht me licht! De Zon bracht me begrip. De Zon stond voor het mannelijke en voor de broederschap. Zij representeerde mezelf en de mogelijkheid om op een actieve wijze te communiceren met de buiten wereld.

19 kwam samengeteld ook uit op 1, de magiër wat wilde zeggen dat ik alle mogelijkheden had om in vreugde mijn verhaal verder te schrijven.

9, De Kluizenaar

Rechts lag de Kluizenaar, numero 9. Rechts is voor mij de kant van de wet, de kant van de harde realiteit. Aan deze kant lagen de krachten die tegen waren, de krachten die alles konden tegenhouden als ik me niet aan hun wet hield!

Wat was de wet van de kluizenaar, de heremiet? Was ik de kluizenaar? Of was het een oudere man? Was het de vader in mij of was het mijn vader? Ja ik betwijfelde of mijn vader mijn verhaal goed zou keuren? Vooral het seksuele en het duivelse van het verhaal. Ik bevrijde mijn geest van mijn vader en herinnerde mij dat de dokter me gezegd had dat alle personen rond mij heen mijzelf reflecteerden, mijn gedachten en mijn gevoelens over hen, alles was magie en je moest dus heel erg oppassen hoe je over jezelf en je medemensen dacht.

Wees altijd voorzichtig met het denken, spreken en schrijven van dingen had de Dokter me gezegd. Want alles wat je zegt dat ben je zelf, elk oordeel dat je velt, dat vel je over jezelf. Alles is één en één is alles. De dokter was altijd vol mooie woorden, hij kon het goed uitleggen. Maar sprak hij de waarheid, was hij een echte magiër of maar een goochelaar net als ik? Wat maakte het ook uit zolang we maar in hem geloven dan kan hij ons genezen, dan kunnen wij onszelf genezen. Alleen het geloof in de genezing kan ons genezen.

Alleen het geloof in de magie kan ons tot magiër maken

De woorden van de dokter spraken in mij en ik begon te begrijpen waarom hij gezegd had dat elk woord zijn effect had. Wees voorzichtig met woorden, alles wat je leest, alles wat je ziet, alles wat je hoort, voelt, ruikt en doet heeft zijn invloed. Ik beïnvloed jou en jij beïnvloed mij en toch zijn we beiden vrij! Vrij om te kiezen, vrij om te geloven, maar kies voorzichtig in wat je wilt geloven want al het gene wat beneden is komt ooit naar boven. Soms begreep ik hem niet, soms waren zijn woorden als raadsels, geheimen die ik nooit zou begrijpen. Zeg nooit nooit had hij me gezegd. Alles op zijn tijd, kijk naar binnen, kijk naar jezelf, kijk naar het licht en naar de liefde die zich in jou bevind. Deze liefde is als een zaad en met de tijd, met de seizoenen zal dit zaad ooit een boom worden. Een boom van wijsheid, een boom van liefde. Laat deze boom de tijd om in jezelf te groeien.

 

Haastige spoed is zelden goed!

In één keer kwam ik er achter dat dit allemaal boodschappen van de Kluizenaar waren. De Kluizenaar werd soms geassocieerd met de planeet Saturnus en Saturnus was de planeet die de tijd beheerste. Saturnus representeerde de wet van oorzaak en gevolg (actie en reactie). Saturnus was het kader waar ieders verhaal aan moest voldoen. Saturnus was de aarde die er voor zorgde dat iedereen de vruchten oogstte die hij gezaaid had. Was de Dokter Saturnus? was de Dokter de Kluizenaar? Dat zou best kunnen, hij was altijd rustig en kalm en soms leek het of hij in de toekomst kon kijken. Soms leek het of hij alles kon voorzien. Hij kon de boom herkennen aan het zaad, en het zaad aan de boom. Hij was één en al vrede en altijd stil en rustig. Hij had vertrouwen en geloofde dat alles op het juiste moment gebeurde. Dat alles zijn redenen had en dat alles goed zou komen. Hij was heel positief al kon hij soms hard zijn, hard als de waarheid. En al was deze waarheid hard, ik wilde toch met haar zijn, met hem zijn. Want zijn hart was een hart van liefde en het was met dit hart dat hij de waarheid sprak, net zoals de Waterman het tweede astrologische teken waarmee de Heremiet in verband werd gebracht. Dit teken bracht het water, het gevoel in de reden, in het intellect. Het was dus niet nodig dat ik bang was voor de Heremiet, net zoals het niet nodig was dat ik bang had voor mijn vader, voor de dokter of voor mezelf, voor de duivel in mij want de duivel in mij, was deze angst en deze angst moest ik niet cultiveren. Na al deze gedachten over de kluizenaar, mijn vader, de dokter, god en mezelf begreep ik nog steeds niet wat zijn boodschap was en besloot nog eens opnieuw te beginnen want ik had wel begrepen dat ik geduldig moest zijn. Ik had wel begrepen dat de kaarten net zoals het leven een oneindig tal mogelijkheden hadden en dat ik de keus had, de vrijheid had om te geloven in de mogelijkheid die me het meest beviel! Maar het was de waarheid die telde, ik moest voorzichtig zijn in mijn keuze had de kluizenaar mij gezegd.

Kijk naar binnen, zie de waarheid, kies in vrijheid en gerechtigheid zal geschieden

En dat deed ik, ik keek naar binnen en zag de toren de essentie van dit alles, de vernieuwing, de transformatie van het oude naar het nieuwe. De kluizenaar stond ook voor het oude en sommigen interpreteerden zijn komst als de komst van een oude en wijze man. Maar in mijn legging moest het oude vernietigd worden, het oude was rechts en conservatief, het oude had angst voor het nieuwe. De vader had angst voor zijn zoon, voor de veranderingen die zijn zoon zou maken. Maar het was niet nodig dat de vader angst had voor zijn zoon want, wanneer zijn zoon zou veranderen zou ook hij veranderen en wanneer hij zou veranderen, zou ook zijn zoon veranderen. Omdat ze één waren de vader en de zoon, het oude en het nieuwe. Dit kwam overeen met mijn legging want de Zon representeerde ook het nieuwe en het vreugdevolle wat dit nieuws bracht. De Zon was het kind en De kluizenaar was de vader. Al zou de vader ook de hogepriester kunnen zijn maar laten we dat nog even achterwege laten. Als de Zon, het kind, het nieuwe in mij voor was en de kluizenaar, de oude man in mij tegen was dan moest ik hem vernietigen. Dan moest ik me van hem bevrijden, hij was oud en klaar om weg te smijten zei de sarcastische baby die geen zin had om volwassen te worden. Ik dacht opnieuw aan mijn dromen en vroeg me af of ik dit kind wel wou, het was geen heilig en puur kind geweest! Misschien kon ik toch beter voor de vader kiezen? Hoe was de vader in mijn droom geweest. Een rustige, vriendelijk lachende man die het allemaal niet zo veel kon schelen zolang hij zijn jointje maar had.

Dankjewel aan moeder aarde en al haar dochters

Ik wil Marihuana bedanken uit heel mijn hart voor alle inspiratie en vreugde die ze mij gegeven heeft en nog zal geven. Ik hou van je Marihuana en wil je nog niet kwijt, je bent mijn beste vriendin en ik zal altijd van je blijven houden. Het spijt me dat ik je soms als slecht begon te bezien. Ik was het zelf die slecht was. Ik miste je en greep toen naar een ander die mij natuurlijk in de problemen bracht. Het is de verslaving, de drang naar meer en nog meer die slecht is. We waren zo vaak samen dat ik er aan gewend was en niet meer zag dat je iets speciaals, iets magisch was. Mijn liefde voor jouw was veranderd in een dringende nood, in een nemen, in een verkrachting, in een verslaving en een bezit.

En weer klonken de woorden van de dokter in mijn hoofd

Vrienden en vriendinnen kunnen we niet bezitten, wel in liefde ontvangen, je moet nooit teveel van een vriend of een vriendin verwachten en content zijn met het gene dat ze je geven. Ook is het niet verstandig om altijd samen met de zelfde vriend of vriendin te zijn. En zeker niet afhankelijk van een vriend of een vriendin worden. Vrienden en vriendinnen zijn er om elkaar verder te helpen op hun weg totdat ze elkaar niet meer nodig hebben en dan moed je afscheid kunnen nemen! Al doet dat soms pijn. Je bent een dromer Soholiah. Je bent een Fantast en soms ook Fantastisch. Je bent op de goede weg al dwaal je soms wat van het pad af. Dat was waar soms ging ik kijken naar plaatsen die langs de weg lagen. Ik was nieuwsgierig en wou alles weten. Soms bleef ik te lang op de zelfde plek en dan kwam ik vast te zitten, dan werden mijn gedachten als een molen die maar bleef draaien op het zelfde graan dat al verbrijzeld was. Tijd om een brood te gaan maken, laat dit meel maar rijzen. De kluizenaar in jou zal langzaam groeien en dan zul je hem begrijpen. (Ga verder met de volgende kaart want ook de lezers beginnen genoeg te krijgen van die oude man die steeds dezelfde woorden herhaald).

14, De gematigdheid

De oude man was gaan slapen en de jonge goochelaar stond op en keek naar de kaart die volgde. Het was de Gematigdheid. Gematigdheid had ook te maken met een evenwicht, met een harmonie. Zij lag van boven en was dus de invloed die komen zou! Dat was fijn, zou ik dan uiteindelijk in harmonie met mezelf komen, zou dit verhaal mij een evenwicht brengen? Alles in deze kaart wees op een juiste mengeling van boven en beneden, van actief en van passief, van links en van rechts, van hart en van rede.

Dit was de kaart van de gulden middenweg. Het was een kracht die je langzaam maar gestaag vooruit deed gaan. Het was de kaart van de continuïteit. Zij zou mij helpen om geduldig en in goede gezondheid verder te gaan met het schrijven van mijn verhaal. Zij was 2 keer zeven, 2 keer de zegewagen die vooruitgang en overwinning betekende. Met haar werden alle dromen waar. Ik hield van haar en was blij dat zij van boven lag. Het betekende dat ik een continuïteit in mijn schrijven ging vinden, elke dag zou ik een beetje schrijven, niet teveel en niet te weinig.

Ik zou ontvangen en ik zou geven, zij bracht mij rust, zij bracht mij leven. Zij was een droom, een Engel die ik waar wilde maken. Ik dankte haar voor de hulp die ze mij ging geven en voor de hulp die ze mij al gaf. Waarna ze me zei dat ik verder kon gaan met het interpreteren van mijn vraag. Niet te snel en niet te traag.

De kaart zonder Naam

Ik keek naar de kaart die van beneden lag. Het was de kaart zonder naam, haar nummer was 13. Beneden, deze positie was voor mij het mogelijke resultaat, ik zeg het mogelijke resultaat omdat er niets vast staat. Ieder maakt zijn eigen toekomst, als ik morgen besluit te stoppen met schrijven dan zullen jullie nooit het einde van mijn verhaal kennen. Behalve natuurlijk als ik zo bekend word dat schrijven niet meer nodig is, maar dan moet ik wel een heel goeds ondernemen voor de wereld, een actie uitvoeren waar niemand naast kan kijken en daar is voor het moment geen sprake van. Ik ben maar een schrijver, een fantast een gekke gast die op reis is in zichzelf en zijn reis probeert te begrijpen. Een kunstenaar, een goochelaar, een magiër en een dwaas die datgene wat hij in het echte leven zou moeten doen op schrijft. Ik zal misschien een kunstwerk achter laten, maar zal ik van mijn leven ook een kunstwerk maken? Ik dwaal weer af van het gene waar ik mee bezig was: “de 13” als resultaat. Het kan toch niet better? Is dertien niet het meest volledige nummer dat bestaat? Jezus en de twaalf Apostelen, Zeus en de twaalf andere grote griekse goden. 13 is een speciaal nummer, sommigen mensen houden van dit nummer, anderen hebben er bang van. Het is net zoals de 16 een teken van transformatie, wat wilde zeggen dat de toren zijn werk zou doen. De oude man zou sterven om weer opnieuw geboren te worden. De oude man was de dood, de aarde waarin nieuwe zaden zouden ontkiemen. Ja voor mij was 13 het nummer van de materie, de moeder materie waaruit het nieuwe geboren kon worden. Dit wilde zegen dat mijn schrijven tot in de materie, tot in de harde realiteit door zou dringen. Dit wilde zegen dat ik mijn schrijven, mijn werk tot en met het einde door zou zetten.

Dit schrijven zou voor een transmutatie zorgen, een verandering, dit was duidelijk want de toren stond voor verandering en de dood voor wedergeboorte.

15, De duivel

Toen keek ik naar de laatste kaart, die ik als hoogste links boven al de andere kaarten had geplaatst. Deze positie stond voor de verdere evolutie die daarna komen zou. Het was de Duivel! Wat had dit te betekenen was dit verhaal dan toch een duivels verhaal, moest ik er dan toch een einde aan maken? Was de 13 dan het einde, wilde dit alles zeggen dat ik beter kon stoppen? Ik was even in de war, wat kwam die duivel daar helemaal van boven doen? Wie was de duivel? Wat wilde hij zeggen? Wat wilde hij mij vertellen? Wat wilt hij Jullie vertellen? Wat wil ik Jullie vertellen. Ben ik de duivel?

Ik besloot om even een pauze te nemen, de zon kwam net op, tijd om te ontbijten. Misschien zou daarna de dokter komen, hij zou wel weten wat die duivel wilde zeggen. Ik at een bord met muesli maakte nieuwe koffie en ging toen naar buiten. Ik wachtte ongeduldig op de komst van de dokter.

De duivel had me zo in zijn ban dat ik wat sigaretten peuken opraapte, ik kon er niet meer tegen ik moest een sigaretje roken en het winkeltje van het dorp was natuurlijk nog gesloten. Ik ging terug naar binnen, haalde de tabak uit de peuken en rolde er een sigaret van die ik oprookte terwijl ik een tasje koffie dronk en aan de duivel dacht. Ik was verslaaft aan koffie en sigaretten! Dat was toevallig, de duivel stond voor verslavingen.

Toeval bestaat niet had de dokter mij vertelt. Alleen het lot bestaat, alles gebeurt wanneer het moet gebeuren. Denk na over alles wat je toevalt want elk toeval is een teken. Analyseer deze toevalligheden, analyseer je leven net zoals je je dromen analyseert. Het zijn allemaal symbolen, net zoals de tarot. Ik dacht aan de dokter, aan alles wat hij mij geleerd had en zijn woorden klonken in mijn hoofd.

Niet teveel denken en twijfelen gewoon doen, gewoon zeggen, vertel me wat je er van denkt Soholiah, heb geen angst, de angst is de duivel en het vertrouwen is God.

Aha de duivel stond dus voor angst, de duivel probeerde ons bang te maken. Maar ik had geen schrik meer. Ik pakte de kaart vast en keek hem recht in de ogen. Wanneer ik mijn angsten zou zien, zou begrijpen dan zouden zij verdwijnen dus keek ik naar de duivel en naar de twee personen die aan hem vast zaten.

Dat vast zitten had waarschijnlijk te maken met verslavingen, met het verslaaft zijn aan onze gewoontes, het vast zitten in de routine die we voor onszelf gecreëerd hadden. Het vastzitten uit angst voor verandering uit angst om afstand te moeten doen van onze pleziertjes. De angst om ons huis, ons werk, onze bezittingen te verliezen. Ja in één keer werd het me duidelijk, de duivel stond voor geld, de duivel stond voor luxe. De duivel stond voor seks en genot.

En voor dromen Soholiah, zei de dokter die als uit het niets tevoorschijn was gekomen.

Kijk naar zijn vleugels, het zijn de vleugels van een vleermuis, een nachtdier. Hij komt 's nachts, hij komt in je dromen. Het is je beste vriend of grootste vijand alles hangt er vanaf hoe je hem bekijkt, hoe je hem beoordeeld. Alle duivels komen naar boven in dromenland. De duivel is de waarheid die we proberen te ontkennen, wij willen hem niet zien en toch zijn wij hem zelf! Wij noemen hem slecht, maar toch dromen wij in het geheim van hem want hij is de schat. Hij is het genot wat wij allen willen.

Hij zal je stinkend rijk maken Soholiah, maar pas op dat stinkend is geen toevalligheid! Het is een vette gast en als je niet oppast dan zult ook gij een vette gast worden in een vette rode Ferrari. Ik zie je daar al zitten in je toren samen met de scharlaken dame. Zei hij al lachend en hij deed me denken aan de sarcastische baby uit mijn droom.

Kom dan gaan we een wandelingetje maken, als je het nog steeds niet begrepen hebt, dan kun je vanavond extra kaarten leggen op de plaatsen waarbij je je nog vragen stelt. Maar ik weet zeker dat een goede ochtend wandeling alles duidelijker zal maken. Je bent een dwaas Soholiah, heel de nacht lang schrijven dat is geen gematigdheid.

Haastige spoed is zelden goed, alles op zijn tijd.

De kluizenaar in jou spreek maar je blijft doof.

De gerechtigheid ziet maar je blijft blind.

En jij blijft maar raadseltjes en mooie woorden vertellen.

Genoeg laten we gaan wandelen.

Share
 
SEO by Artio