Het huis van de 72 Engelen

LoginInnerlijke macht en kracht Afdrukken E-mail
Geschreven door Fengo   
zondag, 27 augustus 2017 19:23

God is steeds bij ons. Hij toon ons de macht, de grote kracht die diep in ons verborgen ligt. Dankzij deze innerlijke connectie met het Goddelijke kunnen wij leren om trouw te blijven aan de juiste waarden en normen. In ons innerlijk bevind er zich een licht, dit licht bestaat uit alle goede eigenschappen die in ons zelf huizen. Wij bezitten een gala aan deugden en gaven en al deze kwaliteiten zijn ons door de Almachtige geschonken.

Door Zijn vreugde te verspreiden doen wij Hem eer aan. Door de Liefde en de harmonie die Hij ons schenkt te delen met onze broeders en zusters brengen wij Hem gratie. Door het geduld wat Hij heeft te beoefenen, onze kalmte te bewaren en ons vergevingsgezind op te stellen uiten wij Zijn Barmhartigheid. Al doende brengen wij Hem glorie door Zijn gaven te beoefenen, de ware levenskunst te leren en een zekere deugdzaamheid te beoefen.

De Almachtige brengt ons het vertrouwen schenkt ons de moed om lief te hebben en wanneer wij het aandurven om Hem lief te hebben en Hem als enige te vereren kunnen wij er zeker van zijn dat Hij ons veel zal leren en ons steeds bij zal staan wanneer wij samen met Hem Zijn Deugdzaamheid naar buiten brengen en zodoende in Zijn rijkdom delen.

 

De waarachtige rijkdom en het tewerkstellen der vrede

 

De Vrijgevige schenkt ons de kans om voorspoed te veroorzaken op zowel innerlijk als uiterlijk vlak door ons onze innerlijke schatkist te openbaren en ons bewust te maken van de vele talenten die wij bezitten en waarmee wij iets kunnen doen waar we allemaal beter van worden. De Barmhartige kan ons hart openen en onze liefde door middel van fijne gevoelens en goede eigenschappen tot leven brengen. Hij toont ons onze innerlijke rijkdom die bestaat uit deugden als: "Liefde, Begrip, Barmhartigheid, Vrijgevigheid, Standvastigheid, Vertrouwen, Geloof en nog vele andere schitterende schatten die tot onze beschikking staan en waarmee wij het leven van onszelf en anderen kunnen verrijken.

 

Vrede bereiken door middel van liefdevolheid

 

Hij die vol van Compassie is maakt ons bewust dat onze liefde en onze vriendelijkheid onze grootste schatten zijn, alsook onze wapens en onze beste gereedschappen. De Almachtige leert ons zodanig gebruik te maken van onze goede eigenschappen dat wij onze vijanden kunnen ontwapenen door middel van de vrede in ons zelf, onze vriendelijke woorden onze glimlach en onze vredelievende visie. Hij die Harmonie brengt schenkt ons de kracht om steeds deze harmonie te verkeren. Hij schenkt ons de gave om vrede te vinden en deze vrede uit te stralen om ons heen door middel van onze glimlach en onze aangename kalme manier van handelen. De Almachtige kan ons leren om vreugdevol en met zelfzekerheid in het leven te staan en ons helpen om steeds te handelen naar eer en geweten.

 

Naar elkaar leren luisteren

 

De Aandachtige kan ons leren luisteren naar de wijsheid in ons zelf en naar de wijsheid in ieder ander, zodoende kunnen wij elkander steeds aanvullen en verrijken, zodoende kunnen wij het leven van iedereen waardevoller maken. De Nederige beschermd ons tegen de hoogmoed die ons kan doen denken dat wij als enige de ultieme wijsheid in pact hebben, de hoogmoed die ons ervan overtuigd dat onze kennis en onze liefde de enige waarheid zijn en ervoor zorgt dat wij niet meer openstaan voor de boodschappen van anderen, voor de vele mooie geschenken die zij ons te geven hebben. De Verhevene maakt ons ervan bewust dat iedereen zijn weg heeft afgelegd en dat wij allemaal van elkander kunnen leren indien onze wegen elkaar kruisen. Hij  herinnert ons eraan dat wij allen broeders en zusters zijn en dat wij elk een verhaal te vertellen hebben, dat wij allemaal evenveel waard zijn en dat wij enorm veel kunnen leren van elkander indien wij de visie van eenieder leren verwelkomen en wij bereid zijn tot het delen van ervaringen die ons allen vooruit helpen. Dan woorden wij ons bewust van onze bestemming en beginnen wij hier en nu met er te zijn. Dan leren wij van elkander en kunnen we elkander leiding geven indien dit nodig is. De Aandachtige ons de nederigheid die ons toestaat om te luisteren zonder oordeel alvorens met met liefde en onderscheidingsvermogen onze conclusie te trekken. Zodoende kunnen wij veel te weten komen over onszelf en de anderen en kunnen wij steeds op een gepaste wijze reageren.

 

Het manifesteren van onze gaven

 

De Almachtige brengt ons in voeling met de kracht die in ons huist, de macht om van elk moment het beste te maken en bewust door het leven te gaan.  Hij die Gratie schenkt spoort ons aan om ook anderen aan te moedigen om een deugdzaam leven te lijden en zich zodoende van al hun innerlijke demonen te bevrijden. De Liefdevolle kan al onze innerlijke rijkdom naar boven laten komen en ons helpen om met deze overvloed aan gaven iets te doen wat het leven veraangenaamd. Hij die geloofd in God en zichzelf schenkt ons het vertrouwen om stappen te zetten en zodoende beetje bij beetje onze innerlijke rijkdom op Aarde te manifesteren.

Hij die Bewustzijn brengt kan ons doen inzien waartoe wij in staat zijn en ons helpen met het uitvoeren hiervan. Hij die Dankbaar en Behulpzaam is zal er steeds zijn om onze acties te steunen zodat wij vrede, liefde en voorspoed kunnen verwezenlijken in ons zelf en om ons heen.

 

Bidden en vrede vinden

 

Dankjewel dat vrede, liefde en voorspoed vanaf nu een onlosmakelijk deel van ons leven uit maken. Bedankt Lieve God dat jij ons toestaat om de vrede in ons zelf te vinden zodat wij deze kunnen verwezenlijken om ons heen. Dankjewel voor de ware rijkdom welke bestaat uit de vrede die wij hier en nu in ons zelf en om ons heen kunnen tewerkstellen.

 

Een gebed maken

 

Wanneer men verschillende affirmatieve zinnen zoals hier boven te samen plaatst krijgt men al gauw een Gebed. Het affirmeren van de krachten van God in ons zelf en het benutten ervan in onze dagdagelijkse realiteit met liefde en dankbaarheid is het mooiste geschenk wat wij God, onszelf en onze medemensen kunnen bieden.

Het geduldige nadenken en bidden is als een voorbereiding, doch het uitvoeren ervan is de bedoeling en de beste manier van bidden is dan ook zo snel mogelijk tot actie over gaan met liefde en geduld. Een gebed is als een vreugdevol voornemen dat met liefde en vertrouwen de wereld wordt ingestuurd om daarna in rust en in vrede waargemaakt te worden. Een gebed is een magische mengeling van woorden en gevoelens die je aanmoedigt om het beste van jezelf aan je medemensen te geven. Een gebed is datgene waarin je wil geloven een kans schenken en er vol vertrouwen aan beginnen. Een gebed wat met liefde en geloof wordt uitgesproken zal steeds schitterende resultaten teweeg brengen.

 

Het maken van affirmaties

 

Als eerste kiezen we een deugd die God ons kan schenken waarna wij  ons laten inspireren en zodoende prachtige affirmaties bedenken die tot wonderbaarlijke gebeden kunnen leiden. Zo koos ik bijvoorbeeld zelfvertrouwen en kwam dit affirmatie gebedje tot stand:

“Bedankt voor het zelfvertrouwen, de kracht die mij toe staat om door de hevigste stormen te gaan zonder mijn kalmte te verliezen”.

 

Enkele Deugden die ons door God zijn geschonken en waarmee wij Hem glorie kunnen brengen wanneer wij er iets mee doen

 

Koenheid, generositeit, enthousiasme, zorgzaamheid, goedheid, vriendelijkheid, sympathie en empathie, begrip, zelfkennis, mensenkennis, zelfvertrouwen en eigenwaarde.

Enkel Sleutelwoorden die onze innerlijke schatkist kunnen openen

 

Zelfbewustzijn, leiding vinden en geven. Onze moed bij elkaar rapen en anderen aanmoedigen. Enthousiasme ontwikkelen en anderen motiveren. Steeds streven naar een visie, een droom die verbetering, vooruitgang, rijkdom, vertrouwen en ondersteuning schenkt. Een concept dat ons aanspoort om innerlijke vrede te bereiken en deze verwezenlijken. Een ideaal wat zorgt voor voorspoed en welvaart dankzij het waarmaken van onze inspiraties. (De Enthousiasteling moedigt ons aan om onze dromen te verwezenlijken en zodoende andere mensen te inspireren. Zo staat Hij ons bij tijdens het brengen van vrede en vreugde in de wereld).

 

Golf van Voorspoed

 

Hij die Gratie brengt schenkt ons een overvloed aan inspiraties die ons aanmoedigen en toestaan om ons leven paradijselijk in te richten en zorgt voor geestelijke overvloed en positiviteit die materiële rijkdom veroorzaakt. Hij maakt ons bewust van onszelf en onze mogelijkheden en schenkt ons inspiraties en ideeën die voorspoed en welvaart veroorzaken. Hij die Gemotiveerd is schenkt ons het nodige enthousiasme om vooruit te gaan met liefde. Hij die Geloof en Vertrouwen brengt spoort ons aan tot grootse acties, alles wat wij ondernemen Zijn invloed zal fijne resultaten geven, Samen met Hem kunnen wij de moeilijkste opdrachten volbrengen en vele belangrijke diensten leveren. Hij staat ons toe om alle beproevingen des levens met glorie te doorstaan en zal ons steeds aansporen om nog verder te gaan, om nog beter te doen.

 

Alles wij ondernemen zal veel opbrengen

 

Hij die Aspiratie brengt inspireert een voortdurend streven naar verbetering en vooruitgang wat zorgt voor rijkdom en voorspoed. Ons goed uitgevoerde werk en de schitterende resultaten zullen zorgen voor vertrouwen en steun vanuit onze omgeving alsook vanuit onszelf, waarna wij een bepaalde machtspositie bereiken met de corresponderende verantwoordelijkheden en wij kunnen beginnen met het leiding geven aan onszelf en anderen, indien wij dit wensen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share
 
SEO by Artio