Tsaphkiel en de Tronen Afdrukken E-mail
Geschreven door Fengo   
maandag, 01 oktober 2012 17:05

Tsaphkiel¬†is de organisator, de computer van het universum. Hij transformeert de goddelijke energie√ęn, vooral de goddelijke wil en de Christusliefde in wetten. Hij maakt de mensheid bewust van deze wetten en schenkt de nodige intelligentie om deze ze te begrijpen en ernaar te handelen. Hij schenkt je de kennis die je toestaat om al je idee√ęn waar te maken.¬†Tsaphkiel¬†doet je begrijpen hoe je je het beste kunt gedragen, waarheen je het beste kunt gaan. Hij toont je de waarheid, hij toont je de juiste weg.¬†Tsaphkiel¬†laat je de consequenties van je daden zien. Hij laat je de vrijheid om steeds dezelfde fouten te herhalen en de gevolgen ervan te ondergaan totdat je ze begrijpt en er achter komt dat alles in je leven het resultaat is van je eigen gedachten, gevoelens en daden.

Tsaphkiel¬†kan je de werking van de grote kosmische machine doen kennen en staat je bij in alle studies omtrent deze werking. Hij helpt je steeds wanneer je nadenkt over het hoe en waarom der dingen.¬†Tsaphkiel¬†staat je bij in het grootse werk om de kosmische, natuurlijke, logische en rationele principes te begrijpen, je ze eigen te maken en er in harmonie mee te werken door middel van het toepassen van deze principes in je dagelijkse leven.¬†Tsaphkiel¬†is de vader van alle materi√ęle creaties, het is dankzij de intelligentie die hij je schenkt dat je al je dromen waar kunt maken.¬†Tsaphkiel¬†schenkt je de actieve intelligentie die zich uitdrukt door middel van gedachten, gevoelens en daden. Deze intelligentie kan zich kenbaar maken dankzij mooie woorden of zich realiseren dankzij goede daden die ervoor zorgen dat het woord wordt.

Tsaphkiel toont je de weg en geeft je de nodige motivatie om de juiste stappen te zetten. Hij leert je de dans des levens en laat je zien dat elke pas bijdraagt aan het geheel en dat alles zijn reden heeft. Hij is de bron van alle zegeningen die het leven je te bieden heeft. Hij is de zege die je doet bewegen. Hij is de opoffering die je elke dag maakt wanneer je 's morgens wakker wordt uit je heerlijkste dromen om in actie te komen. Hij is de schepper van de tijd, hij geeft je de mogelijkheid om uit het verleden te putten en in het heden de nodige acties te ondernemen. Wanneer je naar zijn stem luistert en zijn wijze raad opvolgt kan de toekomst enkel als een geschenk ervaren worden. Hij kan de deur naar liefde, spiritualiteit, voorspoed en succes voor je openen. Hij biedt je de sleutel voor al je problemen. Hij is de oplossing die in jezelf woont. Aartsengel Prins Tsaphkiel regeert over het engelenkoor der Tronen. De dag dat zijn energie het sterkst aanwezig is is zaterdag. Hij werkt voornamelijk met de energie van Saturnus. Dankzij Tsaphkiel kunnen wij vele ervaringen opdoen en zo een grote database ontwikkelen, een geheugen van waaruit wij steeds de juiste informatie kunnen putten en zo steeds op een betere en juistere manier handelen in ons dagelijkse leven. Tsaphkiel is als het lot dat ons steeds de juiste ervaringen aanreikt om tot een groter en helderder bewustzijn omtrent onszelf en de wereld te komen. Het is mijn lot om deze leringen te bestuderen en door te geven alsook om de effecten hiervan te ondergaan in mijn dagelijkse bestaan. Mijn weg was reeds lang en niet zonder obstakels maar nu sta ik hier, nu schrijf ik hier, nu doe ik iets met de kennis die ik heb verworven en heb ik zelf een database waaruit ik nu een tekstje over Saturnus te voorschijn ga toveren aangezien dit tekstje dat ik enkele jaren geleden schreef perfect aansluit bij de leringen die ik hier door aan het geven ben.

Bedankt Tsaphkiel voor alles wat wij reeds te samen leerden en voor de vruchten die deze verworven kennis ons schenken.

Saturnus

Saturnus is de planeet die voor het kader van het bestaan zorgt. Het is zij die de mogelijkheden bepaalt, het is zij die de grenzen stelt. Saturnus heeft te maken met de tijd, de boodschap van Saturnus is: alles op zijn tijd in het ritme van de goddelijke voorzienigheid. Saturnus is de wet, de wet van actie en reactie, oorzaak en gevolg. Wanneer men iets doet heeft dat zijn resultaten en het resultaat van je zijn is je leven. Saturnus heerst over het intellect, het is Saturnus die het begrip aan de Zon, aan de persoonlijkheid schenkt. Saturnus staat ook voor het verleden en door middel van te leren uit het verleden kan men in het heden voor een betere toekomst zorgen. Saturnus staat dus voor ons denken, voor ons oordelen, ons onderscheidingsvermogen. Het zal dus afhangen van de manier waarop wij de kracht van Saturnus, onze intelligentie gebruiken en de manier waarop wij onszelf beoordelen in welke geestelijke toestand wij ons zullen bevinden. Maar laten we vooral niet vergeten dat Saturnus voor de juistheid en voor de gerechtigheid staat, en het is alleen vanuit juistheid, vanuit waarheid, dat men juiste en ware dingen kan cre√ęren. Het is dan ook daarom, dat als we een plan hebben we het eerst met het kader van Saturnus moeten vergelijken, om te zien of alles juist is en zal zijn. Om te zien of het een goed en eerlijk plan is dat aan de wet van Saturnus voldoet. De wet van Saturnus is dat er wilskracht en liefde moeten zijn om op de juiste wijze te cre√ęren zodat het voor jou en iedereen om je heen goed, nuttig en eerlijk is.

Zoek de waarheid in jezelf, kies in vrijheid en gerechtigheid zal geschieden.

Tsaphkiel zal je steeds inspireren, je nuttige idee√ęn brengen en je helpen bij het uiten van de Goddelijke schoonheid in kunst, woord en daad. Hij helpt je om de noodzakelijke stappen te zetten op de sociale en maatschappelijke ladder naar succes. Hij leidt je ook naar boven langs de Jakobsladder, de goddelijke ladder en brengt je zo bij je ware zelf: je Ster, je hogere zelf, je goddelijke zelf. Hij staat je toe om steeds vooruit te gaan en de frequentie van je gedachten, je gevoelens en je manier van gedragen steeds te verhogen, te verbeteren. Hij zorgt ervoor dat je de nodige veranderingen ondergaat, van milieu verandert, de juiste mensen ontmoet, uitnodigingen en inspiraties ontvangt, reist en jezelf steeds meer ontwikkelt dankzij al deze syncroniciteiten die men meestal het toeval noemt. Op deze manier staat hij je steeds bij in je werk, je evolutie, je weg naar gelukkig zijn. Wanneer je nadenkt en mediteert over al deze intelligente woorden zul je ze begrijpen en er iets nuttig mee kunnen doen in je leven, dan zul je ze uit kunnen voeren en waar maken.

De Tronen

De Tronen laten je drinken uit de beker van het noodlot en schenken je het zwaard der gerechtigheid dat je toestaat om steeds met onderscheidingsvermogen de juiste keuzes te maken. 

De tronen zorgen voor het nodige licht, het nodige begrip, de nodige intelligentie waarmee wij de beproevingen des levens kunnen begrijpen en de goede opportuniteiten die ons steeds aangeboden worden kunnen zien.

De Serafijnen openbaren de mens zijn lot, zijn levensopdracht: de wil van God de Vader.

De Cherubijnen schenken ons de liefdevolle motivatie waarmee wij aan het werk kunnen gaan en vullen ons leven met voorspoed en geluk zodat wij steeds de nodige middelen tot onze beschikking hebben om een goed werk te verrichten. Het waardevolste ingredi√ęnt dat zij ons kunnen schenken is¬†de Christusliefde.

De Tronen zorgen voor de juiste omstandigheden waarin dit lot zich kan voltrekken en letten erop dat alles op de juiste wijze verloopt.

Zij brengen ons de supreme intelligentie van de Heilige Geest

Wanneer deze intelligentie ons wezen vult en ons zelfbewustzijn aanpast aan haar wetten zullen wij tot verlichtende besluiten komen die onszelf en onze omgeving volledig zullen veranderen op positieve wijze waardoor het net zal zijn alsof wij een reis hebben ondernomen naar het land van onze dromen. Doch wanneer wij de wetten van de Heilige Geest niet in onszelf ontwikkelen en onze manier van gedragen niet verandert is het best mogelijk dat de Tronen ons op reis sturen en in een omgeving plaatsen die als een levend voorbeeld zal zijn voor ons: een voorbeeld van de deugdzaamheid die wij dienen te ontwikkelen in onszelf of een voorbeeld van de chaos die er in onszelf heerst en waar wij dringend wat aan moeten doen. 1 ding is zeker, zij zullen ons steeds in de juiste omstandigheden plaatsen en zo bijdragen aan onze verdere ontwikkeling.

Dankjewel lieve doch strenge tronen voor de vele waardevolle reizen die ik reeds met jullie mocht ondernemen in mezelf en op deze wereld. Bedankt voor de omstandigheden waarin ik mij nu bevind en de weg naar succes die jullie mij steeds duidelijk maken door middel van de vele waardevolle feiten die plaats vinden in mijn dagelijkse bestaan. 

De Tronen helpen ons om op het juiste pad te blijven door ons door middel van onze levensomstandigheden de weg te wijzen, wanneer alles goed gaat en iedereen ons helpt wil dit zeggen dat wij op het juiste pad zitten doch wanneer wij steeds in moeilijkheden terecht komen en onze medemensen ons straffen wil dit zeggen dat wij iets aan onze manier van gedragen moeten doen. Zij zullen er steeds voor zorgen dat de nodige aanpassingen zich in onszelf voltrekken zodat wij de vredige weg naar het paradijs zo snel mogelijk kunnen vinden. Doch het kan ook best zijn dat zij ons het donkere bos in sturen zodat wij onze eigen wilde beesten leren kennen, of dat zij ons op het moeilijke pad vol met obstakels sturen zodat wij de nodige kracht en het nodige besef ontwikkelen om met de wilde beesten die in ons huizen om te gaan, en ook hen de kans kunnen schenken om mee te gaan op het vredige pad dat leidt naar het land der liefde.

De Tronen verbeteren alle fouten in ons bewustzijn en zorgen voor de juiste aanpassingen in ons geweten zodat wij op een harmonieuze wijze ons lot kunnen volbrengen. Wanneer de beproevingen op onze weg moeilijk zijn en het gewicht van onze taak te zwaar is zullen de Tronen ons meer duidelijkheid omtrent de reden, het hoe en waarom van ons lijden doen inzien. Zij tonen ons dat wij door middel van dit lijden tot diepere inzichten omtrent onszelf en de wereld komen. De tronen reinigen ons met hun goddelijke vuur en bevrijden ons zo van alle illusies, alle negatieve manieren van denken, voelen en doen.

Zij zorgen ervoor dat de latente Godheid in onszelf ontwaakt.

De Godheid in onszelf kan zich uiten door middel van de deugden die wij met de Engelen en de Aartsengelen kunnen ontwikkelen.

De Tronen brengen ons weer in contact met onze natuur en met de natuur die ons omringt. Zij tonen ons dat alles 1 is en leren ons om op een harmonische wijze samen te werken met deze eenheid. Zij leren ons de natuurwetten en helpen ons om op een natuurlijke wijze te leven.

De Tronen kunnen ons ook helpen om de vrouwelijkheid te begrijpen en in onszelf te ontwikkelen zodat wij net als haar open kunnen staan voor de goddelijke energie√ęn en wij met haar samen kunnen werken aan de realisatie van het goddelijke plan op Aarde. Zij leren ons om respect te hebben voor de vrouwen en voor de taak die ze op zich hebben genomen.

Laten wij even terug gaan naar Binah, de baarmoeder die vorm geeft aan alle aardse manifestaties en er enkele nieuwe namen bij halen die haar krachten representeren. Als eerste wil ik de Matrona der kabbalisten noemen waarna wij verder zullen gaan naar Marah, de oceaan waarin alles vorm aanneemt. De vloed met goddelijk zaad stroomde in de zee, zij bedreven de liefde met zijn twee, het derde verenigde hen en kwam tot leven als hun geliefde kind en creatie.

God danste met zijn geliefde droom en was gelukkig, doch er was enkel licht, liefde en energie en God wilde zijn creatie zien groeien in de materie en stuurde dus zijn heilige geest op reis in de duisternis om kennis op te doen omtrent dit onbekende gebied. Zoals wij reeds te weten kwamen kunnen wij deze heilige geest zien als de grote moedergodin de welke de naam van de 4 elementen en de verschillende jaargetijden draagt.

Opoffering

Moeder Aarde offert zichzelf op voor haar kinderen, doch haar liefde is groot en opoffering een woord dat niet verkeerd begrepen mag worden doch naar zijn juiste waarde moet worden ingeschat. Om de waarde van de opoffering in te kunnen schatten wil ik jullie als voorbeeld het moederschap en alles wat daarbij komt kijken aanbieden. Wanneer een moeder wil dat het kind in haar buik in de juiste condities op de wereld komt zal zij vaak een heleboel dingen aan haar manier van gedragen moeten aanpassen, zichzelf van eventuele slechte gewoontes bevrijden, kortom haar voeding en haar levensstijl aanpassen aan de behoeften van het kind. En zelf wanneer het kind groter wordt zal zij nog opofferingen moeten doen en zichzelf af en toe wegcijferen ten behoeve van haar kind. Ook de vader zal zijn steentje bij moeten dragen en zorgen voor de nodige steun op allerlei wijzen. Zo ook hebben onze hemelse Vader en Moeder zich opgeofferd zodat wij kunnen bestaan. God geeft zichzelf door middel van zijn creatie op onvoorwaardelijk wijze en wanneer wij leren om een voorbeeld te nemen aan onze hemelse ouders en onszelf ten dienste stellen van onze medemensen zullen wij op een gegeven moment een bewust deel worden van de heersende eenheid in al haar energie-vormen en kunnen genieten van het paradijs dat deze eenheid in werkelijkheid is.

Het grootste voorbeeld van opoffering en liefde voor onze medemens is Jezus Christus.

God offerde zichzelf op door middel van Christus om ons het goede voorbeeld te tonen zodat wij hem allen na kunnen volgen en leren om te luisteren naar de Engelen in onszelf. Jezus volgde de wil van zijn Vader en luisterde naar de stem van zijn hogere zelf, doch ook Jezus had het soms moeilijk en werd soms overvallen door twijfel en spijt, toen hij zich eens bedroefd en angstig voelde worden besloot hij om te gaan bidden, hij knielde diep voorovergebogen en zei: Vader, als het mogelijk is, laat dan deze beker aan mij voorbijgaan. Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wilt.

De beker is een van de symbolen die in verband staan met Binah, Tsaphkiel en de tronen, het is de beker van het lot dat wij ontvangen uit de hand van God. Het is de graal vol zegeningen of de graal vol vuur en lijden. het is het karma waarvan wij ons dankzij de tronen kunnen bevrijden. De Tronen helpen ons bij het consumeren van onze zonden en schenken ons beetje bij beetje de wijn die wij zelf gemaakt hebben, want het is niet zozeer de beker gevuld met goddelijke woede, doch het is de woede die wij zelf over ons hebben opgeroepen door onze manier van gedragen.

Wanneer wij ons lot accepteren en er steeds van uitgaan dat alles onze eigen verantwoordelijkheid is en wij stoppen met de schuld op God, de Engelen en onze medemensen te steken en de nodige veranderingen aanbrengen in onze manier van gedragen zal deze beker heel gauw in de hoorn des overvloed veranderen en zal de wijn die de Engelen ons schenken de wijn der liefde zijn, de wijn die ons allen zal verenigen op het laatste avondmaal waarna wij net als Christus opnieuw geboren kunnen worden en de goddelijke gratie ontvangen.

Maar vooraleer wij daar zijn zullen wij net als Christus moeten leren om het goede voorbeeld te geven, om onszelf op te offeren zodat de anderen er beter van kunnen worden. Om plaats te maken in onszelf voor Christus zodat hij in ons op kan staan en wij samen met hem kunnen handelen ten dienste van de vooruitgang van het goddelijke plan op Aarde.

Hier wil ik nogmaals opmerken dat deze teksten geschreven zijn in het licht van het esoterisch christendom en dat het zeker niet mijn bedoeling is om door te laten klinken dat enkel de christenen zullen kunnen genieten van het laatste avondmaal, het grote festijn van samenzijn. Iedereen is uitgenodigd en de ronde tafel waar wij aan zullen zitten kan evengoed de tafel van koning Arthur zijn. En wanneer wij willen kunnen wij luisteren naar de stem van Merlijn de tovenaar in onszelf die mij net vertelde dat wij pas toegang zullen krijgen tot het hemelse rijk op aarde wanneer wij allen te samen rond de tafel kunnen zitten als christenen, moslims, hindoes en athe√Įsten, als vrije mensen die elk-ander respecteren en met wilskracht, liefde en intelligentie zelf allen te samen dit rijk cre√ęren. Want wanneer wij allen te samen een eenheid vormen kunnen wij dit hemelse paradijs tot leven dromen omdat we dan God zijn. Maar voor het zover is wil ik eerst nog wat verder schrijven over opoffering, broederschap en zusterliefde:

Wanneer wij onszelf opofferen worden wij een bron van liefde voor de anderen en maken wij zo ook deze bron van liefde in de anderen wakker waardoor zij weer tot leven komen en in Ons zullen geloven en God zullen helpen met de verwezenlijking van het paradijs op Aarde.

De Tronen zorgen voor dagen van nadenken en mediteren. Dagen van corrigeren en het harmoniseren van de tegenstellingen in onszelf en om ons heen. Zij offeren zich op en komen de waarheid brengen in onze duistere wereld. Leven wij in een duistere wereld? Of is deze Aarde reeds een paradijs? Zie hier een tegenstelling die de moeite is om te bestuderen. Hangt het enkel van onze manier van zien af? Of is het misschien toch eens dringend tijd dat wij er daadwerkelijk iets aan doen? Natuurlijk begint alles in onze gedachten en worden deze gevoed door onze gevoelens waarna zij tot leven komen, doch het resultaat hangt steeds af van onze daden, onze manier van zijn. Mooi zijn de dromers en ik ben 1 van hen. Nuttig zijn de werkers, de doeners die daadwerkelijk iets doen om onze wereld te verbeteren. Verbeter ik de wereld, verbeter ik mezelf door het schrijven van deze teksten? Zullen wij dan maar allemaal beginnen met het goede woord te verspreiden? Is het onze taak om te zeggen wat de anderen moeten doen, of zouden wij misschien beter zelf een levend voorbeeld worden en stoppen met alles wat onszelf en de wereld schaadt, stoppen met al ons gepraat en in actie schieten zonder bloed te vergieten? 

De tronen brengen ons de nodige informatie en zorgen ervoor dat wij onszelf de juiste vragen stellen. De kennis die wij met hen kunnen verwerven ligt verborgen als een schat in het hart van ons samenzijn. Dat wij allen deze schat mogen vinden en er iets mee doen!

 

Onze basis

Ik vond de schat door in actie te schieten, de afwas te doen en alle negatieve gedachten en gevoelens weg te wassen, van onze borden en ons bestek af te spoelen en zo ook van mij aangezien ik de magische woorden zei: terwijl ik dit bord afspoel spoel ik alle gedachten en gevoelens die mij niet meer dienen van mij af. Daarna ging ik verder en veegde alle twijfels en alle zorgen uit mijn huis waarna ik naar de tuin ging en de rozen snoeide, er enkele mee naar binnen nam en in een mooie vaas zette voor mijn geliefde. Ik luisterde naar blije doch zeer inspirerende kinderliedjes tijdens de grote kuis waarna ik romantische muziek opzette en enkele lieve woordjes en tekeningetjes voor mijn geliefde maakte. Nu ben ik weer in de liefde en kan ik putten uit de schat die zich in mijn hart bevindt.

De kennis en wetenschap die de Tronen ons te bieden hebben zal ons enkel van nut zijn wanneer wij er in liefde iets mee doen. De tronen sporen ons aan tot actie en wij kunnen te weten komen waarnaartoe zij ons willen leiden wanneer wij aandachtig zijn voor datgene wat ons reeds omringt en datgene waar wij reeds mee bezig zijn.

De voornaamste taak van Binah, Tsaphkiel en de Tronen is ons te helpen een solide basis te cre√ęren van waaruit onze dromen als een goddelijk bouwwerk tot leven kunnen komen. Met de krachten van de Tronen in onszelf kunnen wij dus zorgen voor een huis, een werk dat we graag doen, een landschap waarin wij graag vertoeven, een aarde waarin wij de zaadjes van onze dromen kunnen planten.

Zij zorgen er steeds voor dat wij ons in de juiste omgeving bevinden zodat wij onze taak op Aarde uit kunnen voeren. Zo kwam ik terecht bij een vrouw die met Engelen werkt en ook vrienden en vriendinnen heeft die ge√Įnteresseerd zijn in deze wetenschap en waarmee ik dus mijn kennis kan delen. Hieruit trek ik de conclusie dat ik op het juiste pad ben en ook omdat ik mij goed voel wanneer ik schrijf. Doch vaak doen wij dingen waar we niet van houden enkel voor het geld, is dit goed of niet goed, daar durf ik niet over te oordelen aangezien mijn basis nog niet zo solide is en ik nog veel werk te verrichten heb met de Tronen voordat ik aan de oogst kan beginnen.

Samen met de Tronen doen wij ervaring op en worden wij ons steeds bewuster van de wetten die in ons uni-versum heersen. Samen doen wij kennis op omtrent God, de wereld en onszelf. Wanneer wij deze kennis doorgeven zullen de tronen ons steeds meer wetenschap geven totdat wij een echte goddelijke wetenschapper worden en weten waarom wij leven.

De Tronen kristalliseren datgene wat de Serafijnen en de Cherubijnen in gang hebben gezet, het zijn de Engelen van het lot die regelen waar we geboren worden, naar welke school wij gaan, wat voor werk dat wij doen en welke mensen wij ontmoeten. Men zou hen als onze hemelse opvoeders kunnen bekijken, als strenge doch liefdevolle leraren die steeds het beste met ons voor hebben. Zij helpen ons om het plan van ons hogere zelf te realiseren alsook om ons karma te betalen en zullen steeds verder gaan met de zelfde lessen te herhalen totdat wij ons deze les-stof eigen hebben gemaakt en wij naar de volgende klas mogen.

Wanneer wij hun lessen begrepen hebben is het steeds nuttig om hen te bedanken door middel van een affirmatief gebed:

Dankjewel lieve tronen dat wij ons de goddelijke principes eigen mogen maken door de vele nuttige taken en de waardevolle lessen die jullie ons schenken in het dagelijkse leven. Bedankt dat wij dit licht aan onze medemensen door mogen geven.

 

Verbetering

Wanneer wij op een positieve wijze werken met de Tronen zullen al onze levenscondities verbeteren. Zij schenken begrip en reden en helpen ons steeds hoger op de treden totdat wij helemaal van boven op de piramide staan en zien hoe dat de dingen komen en gaan, begrijpen waarom wij bestaan.

Zij laten ons onze fouten zien en schenken ons de mogelijkheid om er op een positieve manier aan te werken. Samen met hen overwinnen wij de schaamte en kunnen wij op een eervolle manier de gevolgen van onze daden ondergaan. Wanneer het leven moeilijk is schenken zij ons de nodige kracht en het nodige begrip om de moeilijke omstandigheden waarin wij ons bevinden op een doordachte wijze op te lossen. Zij helpen ons om ons leven en ons lot te accepteren zoals het is en onszelf aan te passen naargelang onze levensomstandigheden wanneer dit nodig is.

 

Samenvatting

Tsaphkiel brengt ons door middel van het Engelenkoor onder zijn supervisie nieuwe idee√ęn en spoort ons aan tot positieve veranderingen in het leven.

Hij en zijn Engelen kunnen streng zijn doch zorgen uiteindelijk toch steeds voor intellectuele vooruitgang en levensverbeteringen.

Tsaphkiel en de Tronen doen ons door middel van onze levensomstandigheden inzien waar wij veranderingen aan moeten brengen in ons leven en staan ons toe om deze te concretiseren door onze mening te zeggen, door onze gedachten te uiten, door in waarheid te zijn met onszelf en onze medemensen al doet dat soms pijn. Zij leren ons om affirmatief en assertief te zijn en een zekere strengheid te handhaven. Doch zij leren ons ook om onszelf op te offeren, onszelf te geven voor onze medemensen. Zij laten ons zien dat wij de wereld enkel kunnen veranderen door onszelf te veranderen.

Wanneer wij op een ijverige wijze samenwerken met Tsaphkiel en de Tronen kunnen wij met liefde het goede voorbeeld tonen, ons lagere zelf en zijn ego√Įstische willetjes achter laten en rechtstreeks met de latente Godheid in onszelf praten.

Dan zullen wij tot nieuwe idee√ęn en inzichten komen en deze realiseren door concrete acties die een zodanige invloed op onszelf en onze omgeving zullen hebben dat ons leven volledig zal veranderen. Dan zullen wij weer op lijn zitten met het goddelijke plan en onze taak als goddelijke medewerkers op een effectieve wijze uit kunnen voeren.

De Tronen evalueren onze vooruitgang en zorgen voor de nodige correcties. Zij zien erop toe dat alles volgens ons levensplan verloopt en helpen ons om met onze intelligentie het schip des levens te besturen over de wateren van liefde en lijden. Zij helpen ons om steeds boven water te blijven en ons niet te laten verleiden door de ego√Įstische begeerten van onze aardse persoonlijkheid.

Zij leren ons om te varen naar onze bestemming als echte kapiteins. Zij onderwijzen ons de regels van het varen door het leven en zorgen ervoor dat wij steeds de juiste koers aanhouden.

Zij leiden ons door het avontuur des levens en doen ons de zin van de reis inzien. De reizen met hen kunnen soms door hevige stormen gaan. Doch uiteindelijk brengen zij ons toch naar de schat aan ervaringen die wij opdoen tijdens deze reis waarna wij kunnen genieten van de vele vreugdevolle resultaten op het paradijselijke eiland van onze dromen.

Vraag en het antwoord zal je gegeven worden

Tsaphkiel en de Tronen zullen ons steeds confronteren met de veranderingen die wij moeten ondergaan door ons het resultaat van onze manier van zijn te schenken. Wanneer wij problemen hebben op ons werk, in onze familie of in ons leven in het algemeen wil dit zeggen dat we ergens fout zitten, dat we iets niet juist doen.

Wat heeft het voor zin om veelvuldig van omgeving te veranderen als we toch weer steeds dezelfde problemen tegenkomen?

Wat kunnen wij aan onszelf veranderen zodat wij deze problemen niet meer tegen komen?

Willen wij allen niet enkel gelukkig zijn?

Waarom staan wij ons eigen geluk in de weg?

Waarom steken wij steeds de schuld op anderen, op de wereld?

Waarom dromen wij over een wereld van vrede en liefde en hebben wij het toch zo moeilijk om zelf in deze vrede en liefde te zijn?

Omdat wij onze eigen ego√Įstische verlangens toch steeds naar voren schuiven?

Zijn zij die veranderen en zichzelf volledig opofferen voor hun wereld misschien gek?

Was Christus gek? Was het de moeite dat hij zich opgeofferd heeft voor ons?

De Tronen brengen vele antwoorden en vele vragen.

Tsaphkiel en de Tronen brengen ons de nodige moraal en leren ons om onszelf op een juiste wijze te gedragen en onszelf de juiste dingen af te vragen. Ons zelf te antwoorden door na te denken en te mediteren, simpelweg steeds bij te leren.

Maar wij zijn allen toch enkel mensen, fouten maken is toch menselijk?

Is het juist, is het gerechtigd dat wij steeds zo duur moeten betalen voor onze fouten?

1 vlaag van krankzinnigheid, 1 vlaag van woede en dronkenschap kan ons gehele leven transformeren tot een lijdensweg , is dit de enige manier om deze goddelijke moraal te leren en integreren?

Moeten wij door slechte relaties gaan, moeten wij een werk tegen onze zin doen enkel en alleen voor het levensbehoud van onszelf en onze familie?

Moet ons leven een eeuwige strijd zijn met af en toe een gelukzalige pauze of kunnen wij steeds met liefde handelen, kunnen wij perfect zijn?

Dit zijn allemaal vragen waarop de Tronen in onszelf antwoord kunnen geven. En mochten wij het nog niet begrijpen dan zullen zij de les nog maar eens herhalen totdat wij ons diploma behalen.

Diploma van wat?

Van Engel misschien?

Of verrezen meester?

Tsaphkiel en de Tronen staan ons bij door ons de juiste levensomstandigheden te schenken, ons zo nodig op reis te sturen wanneer wij het in ons eigen innerlijk niet begrijpen en het ons niet lukt om onze wedergeboorte te verwezenlijken.

Zijn zelfdiscipline en deugdzaamheid zulke beangstigende woorden?

Is verantwoordelijkheid een scheldwoord misschien?

Nemen wij verantwoordelijkheid voor de situatie waarin wij ons bevinden?

Liggen al de problemen in onze relaties aan de anderen of zitten wij er zelf misschien ook voor iets tussen?

Is alles niet onze eigen dikke schuld en is het niet onze eigen keuze om ons te blijven wentelen in zelfmedelijden?

Gaan we er iets aan doen, of wachten we tot ons hoofd ontploft door de opstapeling aan intelligentie die niet gebruikt wordt?

Gebed:

Bedankt lieve Tronen dat wij dankzij de goddelijke intelligentie die jullie ons schenken het schip des levens kunnen besturen en leiden over de wateren der wensen. Bedankt dat jullie ons hoofd boven water houden zodat wij ons niet langer laten meevoeren door onze lagere instincten en wij als echte kapiteins kunnen varen naar het eiland van onze dromen.

Bedankt lieve Tronen dat jullie ons leren varen en zo behouden voor alle gevaren. Bedankt voor de reis, bedankt voor het mooie avontuur dat het leven is, bedankt dat jullie ons leiden, zodat wij steeds de juiste koers kunnen aanhouden en heelhuids door alle stormen kunnen gaan. Bedankt voor het leven, bedankt voor het bestaan. 

Share
 
SEO by Artio