Kether, Metatron en de Serafijnen Afdrukken E-mail
Geschreven door Fengo   
zaterdag, 17 maart 2012 01:47

Kether is het eerste waaruit al het andere is voortgekomen. De moderne astrologen brengen Kether in verband met Neptunus. Kether staat voor de wilskracht, de levensenergie, maar ook voor de geest en de geestkracht. Deze geest is een vurige geest, een spontane en inventieve geest. Het is de hogere intelligentie, die sneller reageert dan elke gedachte. Kether staat helemaal bovenaan op de levensboom en stelt dan ook het hoogste, het beste in onszelf voor. 

Het is de ster die we allen zijn, het is de Goddelijke vonk in ons. Ik zou wel een heel boek kunnen schrijven over Kether, omdat deze kracht ook in direct contact staat met God, en zo de goddelijke Wil representeert. Kether is het hogere ik, het hogere ego. Hetgeen dat je echt wil diep vanbinnen in jezelf. Degene die je echt bent, diep vanbinnen in jezelf. Het doel van je leven, je taak. Deze Taak kan je ontsluierd worden door het koor der Serafijnen het welke onder directe leiding staat van de Aartsengel Metatron. 

alt

METATRON is de representant van de creatieve wilskracht van de Vader van ons universum. Hij en zijn Engelen schenken ons de krachten die we nodig hebben om alles te configureren, te voorzien, te plannen, te organiseren. Zij helpen ons ook om ons te bevrijden van alles wat ons doet lijden, alles wat wij niet meer nodig hebben, alles wat geen nut meer heeft en enkel nog obstakels op onze weg vormt. METATRON en zijn Engelen kunnen ons van deze obstakels bevrijden waarna wij vol goede moed opnieuw kunnen beginnen. 

Hij schenkt ons de vrijheid. METATRON is de vrije wil in ons en wanneer wij deze vrije wil op een waarachtige en juiste wijze benutten en met wilskracht, liefde en intelligentie werken aan het goede, het nuttige en het waardevolle zal METATRON ons belonen met een lang en vreugdevol leven. METATRON schenkt ons de kennis, hij vervult ons van een hoge schitterende intelligentie. Hij maakt van ons de Ster die we werkelijk zijn en schenkt ons een zicht over ons leven vanuit de hemel. Met hem kunnen wij onze eigen weg verlichten en stralen als sterren, stromen als rivieren van liefdeslicht. Met hem worden wij weer 1 met onze bestemming. Met hem worden wij ons bewust van ons levensplan. Wij kunnen hem alle vragen stellen omdat hij zich helemaal bovenaan bevind en het antwoord op alles in zijn bezit is. METATRON heeft het gehele plan van de schepping in zijn handen en kan ons dan ook het doel, het objectief van de Godheid tonen. Samen met hem en alle andere Aartsengelen en Engelen kunnen wij werken ten dienste van de Goddelijke vonk in ons.

Metatron is de Prins der Engelen, de grote leider en verdeler der kosmische energieën.

Hij schenkt ons zijn krachten voornamelijk door middel van het Engelenkoor der Serafijnen. 

Metatron en de Serafijnen schenken ons de nodige ondernemingskracht om te beginnen aan onze projecten, ze inspireren ons en schenken ons vele kansen om iets te ondernemen in ons leven. Zij moedigen ons aan om als vrije wezens te handelen. Zij leren ons om zelfstandig te werken ten dienste van het goede. Zij schenken ons de kracht om steeds trouw aan onze principes te blijven en verder te gaan met het gene waar we mee bezig zijn totdat het doel is bereikt.

Zij zorgen ervoor dat onze gedachten, gevoelens en daden transformeren tot concrete aardse realisaties en situaties waarvan wij kunnen leren, en schenken ons de gave om onszelf en onze creaties steeds te corrigeren, tot en met het moment dat wij tevreden zijn met onszelf en ons leven. Metatron en de Serafijnen maken van ons vrije mensen die handelen vanuit de goddelijke waarheid die wij allen in ons dragen, zij zorgen ervoor dat wij steeds naar deze waarheid handelen met liefde en wilskracht zonder ons af te laten leiden of ons te laten beïnvloeden door anderen. Zij schenken ons de gave om steeds affirmatief en assertief te zijn alsook de intelligentie om dit te doen zonder boos te worden of andere mensen te kwetsen.

Metatron en de Serafijnen zullen ons steeds helpen met het realiseren van onze wensen. Doch wanneer onze wil enkel op egoïstische doelen gericht is zal hun hulp minder zijn dan wanneer onze wil 1 is met de goddelijke wil en onze doelen iets bijdragen aan de schepping en de verwezenlijking van Gods droom. Metatron en de Serafijnen leren ons dus om onze wilskracht zodanig te oriënteren dat zij overeenkomt met Gods wil en enkel positieve resultaten teweeg brengt in ons leven en het leven van alle wezens om ons heen.

Elke Serafijn draagt bij aan de materialisatie van Gods wil door middel van ons. Wanneer wij ons hier van bewust worden en tot de ontdekking komen voor wie wij werkelijk werken zal hij ons steeds steunen en motiveren en kunnen wij net als de Engelen zijn boodschappers worden en zijn goddelijke voorspoed delen met alles en iedereen. Dan kunnen wij het goede voorbeeld tonen en de weg naar het gouden tijdperk openen voor eenieder wiens wens het is om ons na te volgen. Vehuiah opent de weg voor ons waarna alle Engelen zijn voorbeeld volgen, laten wij dus net zoals Vehuiah ons hart openen voor de goddelijke boodschap en 1 voor 1 de wegen van der Serafijnen belopen en de wil van de Heer realiseren.

alt

Kennismaking met het Engelenkoor der Serafijnen:

Het Engelenkoor der serafijnen bestaat uit 8 Engelen die ons elk een eigenschap van het wezen schenken. Hun gaven zijn ontelbaar en de korte beschrijvingen die hieronder volgen zijn dan ook maar een korte introductie die ons toestaat om alvast kennis te maken met hen. Beschouw hen als je beste vrienden en laat je bezielen door hun aanwezigheid.

1: Vehuiah schenkt je leidinggevende kwaliteiten, een grote kracht, moed en doorzettingsvermogen. Zij schenkt je nieuwe en inventieve ideeën. Wees intuïtief en sta open voor haar boodschap.

2: Yeliel schenkt je mooie gedachten vol liefde en wijsheid. Hij vult je met tolerantie en respect. Yeliel bezorgt je een rustig en vredig gevoel en staat je toe om dit gevoel te delen met iedereen om je heen en zo vrede en samenhorigheid te brengen in de wereld.

3: Sitael schenkt je de creatieve wilskracht waarmee je je ideeën tot leven kunt brengen. Met Sitael worden je dromen reëel en tastbaar voor iedereen.

4: Elemiah staat je bij tijdens de handelingen die je uitvoert. Zij geeft je de goddelijke macht om te werken, om te creëren. Elemiah oriënteert je gedachten, je gevoelens en je daden door middel van de concrete acties die je onderneemt en de resultaten die deze met zich meebrengen. Wanneer de resultaten goed zijn motiveert ze je om verder te gaan. Wanneer ze slecht zijn helpt ze je om de nodige aanpassingen aan te brengen in je gedrag. 

5: Mahasiah maakt je bewust van je negatieve gedachten, gevoelens en daden zodat je eraan kunt werken. Zij helpt je om jezelf steeds te verbeteren totdat je het schone kunstwerk wordt wat je werkelijk wil zijn. Zij schenkt je het nodige begrip en de nodige vergevingsgezindheid waarmee je al je fouten kunt corrigeren en in vreugde verder leren.

6: Lelahel laat je zien dat het leven simpel is en dat het enkel van onszelf afhangt of wij gelukkig zijn. Hij schenkt je het begrip dat alles te maken heeft met onze eigen manier van gedragen. Wanneer wij steeds in liefde zijn en dit ook uitstralen naar iedereen om ons heen, dan zal iedereen ook liefde uitstralen naar ons. Dan zullen wij het goddelijke licht zien stralen in elke aanwezigheid. Dan zullen wij met God vertoeven en zijn geschenken in de vorm van een goede gezondheid, verrijkende relaties, welvaart en overvloed kunnen ontvangen. Dan zal het leven wederom een paradijs zijn waarvan wij steeds kunnen genieten.

7: Achaiah vervuld ons met geduld en verbazing. Zij schenkt ons de zegen om het leven steeds als nieuw en wonderbaarlijk te ervaren. Achaiah schenkt ons de liefdevolle aandacht die ons toestaat om alle geheimen des levens te ontsluieren.

8: Cahetel schenkt ons de mogelijkheid om alles steeds mooier en liefelijker te maken. Met hem worden wij weer 1 met de grote kunstenaar en kunnen wij te samen zijn droom realiseren op aarde. Cahetel is de Laatste Engel van het koor der Serafijnen en zorgt er dan ook voor dat alle energieën van de vorige Engelen zich kristalliseren op aarde. Hij staat het dichtste bij ons en is dan ook het kanaal waardoor de boodschap van Metatron en de Serafijnen ons bereikt. Cahetel bracht ons de boodschap dat wij allen deel uitmaken van 1 geheel en dat dit geheel de Oer-Ziel is. Deze Oer-ziel is alom aanwezig.

Vehuiah kan ons in contact brengen met deze Oer-Ziel, en schenkt ons de keuze om ons te laten bezielen door de delen van de Ziel waarvan wij het meeste houden. Willen wij ons laten bezielen door liefde of door haat? Door intelligentie of door domheid? Door ondernemingskracht of door luiheid? Door Engelen of door demonen? Vehuiah schenkt ons de keuze en wij zijn allen vrij om ons te laten bezielen door de essenties die wij verkiezen.

Yeliel schenkt je de liefde voor Al, hij bezielt je met liefde en schenkt je de mogelijkheid om deze liefdevolle bezieling te delen met alles en iedereen. Met Yeliel kom je er achter dat wij allen 1 grote Ziel zijn die zichzelf deelt en verenigt in een oneindig liefdesspel. 

Sitael staat je toe om jezelf te zijn, het unieke deel van de Ziel dat jij bent. Sitael vervult je zodanig van jezelf dat je danst en zingt van vreugde en dankbaarheid omdat je weet wie je bent. Dankzij Sitael word je bezielt door alles wat je doet en kun je met je vreugdevolle, actieve en intelligente levenskracht ook alles en iedereen om je heen bezielen. 

Met Elemiah word je weer 1 met het licht van de grote Ziel. Hij schenkt je de mogelijkheid om dit licht te laten schijnen op de plekken in jezelf waar nog schaduw heerst. Elemiah schenkt je de goddelijke bezieling die je toestaat om heer en meester te worden over het spel van licht en schaduw waarin wij ons allen bevinden. 

En zo verlichten de Engelen 1 voor 1 de duistere plekken van onze Ziel totdat wij ons volledig bewust zijn van wie wij werkelijk zijn en wij kunnen beginnen met het grootse werk wat ons te wachten staat.

Ik wens jullie allen een goddelijke bezieling en bedank bij deze de Engelen en mijn Geliefde voor de goddelijke boodschap die zij mij brachten.

 

Ondertussen werden vele wensen waar dankzij Aartsengel Metatron en de Serafijnen en kan ik jullie doorverwijzen naar onze nieuwe website waar nog veel meer te vinden is over Aartsengel Metatron en het Engelenkoor der Serafijnen:

http://www.huisvande72engelen.be/beschermengelen.html

 

 

 

 

Share
 
SEO by Artio