Hochmah, Raziel en de Cherubijnen Afdrukken
Geschreven door Fengo   
vrijdag, 21 september 2012 17:43

 

Aartsengel Raziel is de heerser van Hochmah, het centrum van de schitterende liefdesenergie, het is de vurige rivier die uit Kether ontspringt en het werk van de Vader voortzet door middel van de goddelijke voorzienigheid. Deze rivier vult ons met de nodige energie en staat ons toe om van alles en iedereen te houden, om ons te verenigen op een positieve wijze en alles wat ons nog scheidt en verdeelt op te lossen, op te ruimen, af te breken, te laten verdwijnen tot enkel datgene wat essentieel is nog overblijft: Het hemelse rijk op aarde.

De tweede Sefirah van de levensboom heet Hochmah of Chochmah en het cijfer 2 staat dus in verband met Hochmah. Hochmah is de vooruitgang. Hochmah zet het werk van Kether voort door middel van liefde en wijsheid. De energie van Hochmah, de krachten, de eigenschappen van Hochmah worden in verband gebracht met de planeet Uranus en met de Zodiak. Hochmah is de Heerser van de Zodiak, omdat Hochmah 1 is met Kether. De Vader en de Zoon zijn 1.  Hochmah is het scheppende beginsel, het is door middel van Hochmah dat de krachten van Kether zich activeren. Hochmah staat voor de liefde, voor de vergiffenis, voor de wijsheid en de vooruitgang. Het is alleen met de krachten van Hochmah dat we vooruit kunnen gaan, door middel van vergeven en vergeten. Het is pas wanneer we de ander en onszelf vergeven dat we de vrede terug vinden.

Hochmah is het vurige water, het licht van liefde dat ons kan bevrijden uit al ons lijden en van ons leven de droom kan maken die wij wensen. de Sefirah Hochmah staat ook in verband met de toekomst. Wanneer wij de liefde van Hochmah in ons wekken, hebben we de wetten van Binah, de derde Sefirah niet meer nodig (de wetten van oorzaak en gevolg die wij verder in dit boek gaan bestuderen). Want wanneer wij onze vijanden vergeven moeten wij ze niet meer straffen en houdt het spelletje van oog om oog tand om tand op. Hochmah is de Sefirah der Christus liefde. De hoge liefde, het vurige water, het licht dat voor iedereen schijnt en iedereen warmte geeft.  Het is dat goede fijne gevoel dat iedereen gelukkig maakt. Aartsengel Raziel, de koning van Hochmah geeft ons de liefde die ons motiveert, die ons meevoert en van het leven een belevenis maakt.

Raziel en de cherubijnen

Raziel is de Aartsengel die ons het geluk brengt, hij is de goddelijke voorzienigheid die ons steeds de juiste oplossingen voor al onze problemen schenkt. Het is Raziel die ons steeds de nodige liefde en motivatie brengt waardoor wij verder kunnen gaan met de realisatie van de goddelijke wil op aarde. Wanneer de goddelijke wijsheid van Raziel zich manifesteert in onze levens kunnen wij enkel goede resultaten verwachten en kijken wij met hoop en vreugde naar onze toekomst.

Raziel overspoelt ons met goede resultaten en kan ons door middel van het lot in contact brengen met mensen die ons vooruit helpen, die ons financiële steun verlenen of de nodige informatie brengen die wij nodig hebben om verder te gaan. Hij kan ons persoonlijk of door middel van 1 van de Cherubijnen inspireren. De vruchten die het werk met Raziel en de Cherubijnen  geven zijn heerlijk en werken met hen is als drinken uit de bron van pure vreugde voor het gene waar men mee bezig is. En wanneer wij drinken uit deze bron wordt het leven een feest, een romantische vakantiebestemming waar wij ons met plezier bezig houden met de leukste hobby die er is: het verdelen van liefde in al haar vormen, het schenken van cadeaus aan iedereen. Een prachtig leven waar wij ons onvoorwaardelijk en met veel liefde aan wijden.

het goddelijke plan

Met de kracht van Raziel in onszelf is alles mogelijk en kunnen wij ons gehele leven transformeren wanneer het plan van onze toekomst overeenkomt met het goddelijk plan, het plan waarin iedereen gelukkig kan zijn. Het paradijs waar iedereen elkaar liefheeft en dienaar en koning 1 zijn geworden, daar waar dienstbaarheid liefde is, het leukste beroep dat bestaat.

Raziel en de Cherubijnen staan ons toe om in het goddelijke licht te verblijven, om te leven met liefde en zo een kanaal te worden waardoor de nodige kennis en wijsheid kan stromen als een rivier van licht die ervoor zorgt dat ons pad zich openbaart. Met hen zien wij de weg die voor ons bestemd is en word Alles (God) ons duidelijk. Zij zorgen ervoor dat de goddelijke vonk in ons als een Ster de weg wijst aan onszelf en onze medemensen.

De Cherubijnen geven de liefde en de kennis van ons goddelijke zelf door en het is zo dat wij dankzij hen wijs kunnen worden, ook helpen zij ons om deze wijsheid door te geven met liefde en het is zo dat wijsheid en liefde 1 worden. God is liefde en wanneer wij met liefde handelen, handelen wij in overeenstemming met de goddelijke wil en kan de goddelijke wijsheid in ons nederdalen. De cherubijnen kunnen ons de sublieme schoonheid van het goddelijke wat zich in alles bevindt tonen. Ons goddelijke zelf is de pure liefde die in ons huist en wanneer wij handelen met dit licht worden wij ons bewust van onze goddelijke natuur. Wanneer wij de goddelijke liefde uiten, naar buiten brengen, verdelen en schenken, gebruiken voor goede doelen worden wij 1 met de Ster die in ons huist en kunnen wij schitteren in al onze glorie. Dan worden de Vader en de Zoon weer 1 uit liefde voor elkander, dan verenigen de geliefden in ons zelf en om ons heen zich en kunnen wij genieten van het grote liefdesspel dat het leven werkelijk is. Dan word alles een groot geheel van liefdevolle deeltjes die allen in harmonie tesamen werken. Raziel en de Cherubijnen kunnen ons dus bevrijden van onze egoïstische lagere natuur en ons weer in verbinding brengen met onze hogere Altruïstische natuur.

Vanuit deze hogere Altruïstische natuur kunnen wij een nuttig werk verrichten ten dienste van het Al en van Alles en iedereen houden wat er voor zal zorgen dat ook iedereen van ons zal houden en er ons steeds alles geschonken zal worden wat wij nodig hebben voor de verwezenlijking van onze taak, onze liefdevolle samenwerking met het Al.

Tijdens de periode met de cherubijnen kunnen wij leren om onze focus te richten op het goddelijke. Zij leren ons om naar alles met liefde te kijken en onze gevoelens te harmoniseren door middel van deze liefde. Zij leren ons om te houden van onszelf, onze bezittingen en onze geliefden, maar bovenal leren zij ons om deze liefde op een onvoorwaardelijke wijze te delen met de gehele wereld zodat wij een bron van liefde en positiviteit, van licht en wijsheid worden waar wijzelf en onze omgeving steeds van kunnen genieten. Zij schenken ons het plezier om lief te hebben en 1 te worden met de bron van liefde waar wij allen onze dorst kunnen lessen zodat wij steeds verder kunnen gaan met de realisatie van het goddelijke plan op aarde.

Dienstbaarheid en goddelijke voorzienigheid

Liefhebben om lief te hebben, gelukkig zijn omdat je in de liefde bent, liefde schenken en liefde ontvangen, zonder reden, zonder eigen belangen.

De cherubijnen kunnen ons de goddelijke liefde schenken, de absolute liefde, de pure liefde die alles weer levend en vreugdig maakt. Deze liefde kunnen de cherubijnen ons geven zodat wij samen met hen de nodige steun kunnen brengen aan hen die zich in de problemen bevinden, de nodige genezing aan hen die ziek zijn, de nodige hoop aan hen die wanhopen, en de nodige vergeving aan hen die zich schuldig voelen.

De cherubijnen schenken ons de nodige motivatie om ons levensplan te verwezenlijken. Zij doen dit door ons in contact te brengen met de goddelijke voorzienigheid, de welke ons vele gelukkige omstandigheden, steun, vriendschap en genezing zal schenken zodat wij onze ware kracht weer hervinden, de liefde in ons ontwaakt en wij op onze beurt door middel van concrete acties de liefde in onze medemensen kunnen wekken.

Dankzij de cherubijnen kunnen wij op een positieve wijze gebruik maken van de goddelijke voorzienigheid en de hemelse liefde schenken in al haar vormen. Zo kunnen wij een hemelse medewerker op Aarde worden en de goddelijke gratie schenken aan al het gene wat deel uit maakt van ons leven en onszelf door middel van dienstbaarheid en op onvoorwaardelijke wijze geven.

Wanneer wij onze aandacht richten op de noden van onze medemensen en de prachtige wereld waarin wij leven, en dit kunstwerk steeds de nodige steun en zorg geven dan zal de goddelijke voorzienigheid steeds tot onze beschikking staan zodat wij gemotiveerd en vol goede moed verder met dit liefdevolle werk kunnen gaan. Dan ontstaat er een harmonie tussen ons en de Cherubijnen en zullen al onze zorgen als vanzelf verdwijnen.

Dan zullen we net als Christus wonderen kunnen verrichten en in vrijheid met wijsheid, vriendschap en liefde onze wereld verrijken. Dan openen wij de weg naar de hemelse rijken. Dan worden wij rijk en zullen wij altijd in deze rijkdom kunnen delen.

De enige echte rijkdom is de liefde en het is deze rijkdom die de Cherubijnen ons kunnen schenken, doch op aards niveau kan dit goddelijke goud best te voorschijn komen in de vorm van financiële steun of een wonderbaarlijke genezing.

Raziel is de heer van het goede karma en het is dankzij hem en zijn Cherubijnen dat wij het resultaat van onze goede acties kunnen ontvangen. Raziel en de Cherubijnen schenken ons de vruchten van liefde en vriendelijkheid in de vorm van een liefdevol en gelukkig leven.

Initiaties-ontdekkingen

Raziel laat de goddelijke vlam in onszelf schitteren zodat onze liefde als een vloed wordt waarin iedereen zich kan laven, een bron, een rivier van vreugdevol samenzijn waar iedereen van kan genieten. Hij verlicht ons wezen door onverwachte ontdekkingen, hij is de eureka van alle uitvinders, het licht in de duisternis dat in 1 keer alles duidelijk maakt, of de bliksemschicht die je tot bedaren brengt en je toont waar je fout zit. Raziel en de Cherubijnen kunnen ons het gezicht van God tonen.

God heeft vele gezichten, dat zij allen onze weg mogen verlichten.

Affirmatieve gebeden:

Dankjewel Raziel dat ik dankzij de Liefde en de vergiffenis die jij mij steeds schenkt de wet van karma kan overstijgen en zo de suprême vrijheid kan verkrijgen. Bedankt dat ik dat gene kan doen waar ik van hou en dat ik steeds alles krijg wat ik verdien.

Dankjewel Raziel dat jij door middel van je lieve Cherubijnen al het lijden doet verdwijnen. Bedankt dat jullie de onvoorwaardelijke Liefdesenergie door ons heen laten stromen zodat wij steeds met vreugde en dienstbaarheid onze medemensen kunnen belonen.  

Dankjewel Raziel en jou lieve medewerkers de Cherubijnen dat wij in liefde met jullie mee mogen werken en alles wat goed is versterken. Bedankt dat wij door middel van concrete acties de liefde in onze medemensen kunnen wekken en dat wij vol moed en motivatie allen te samen naar het hemelse rijk op aarde kunnen vertrekken.

Amen, Amen, Amen.

Affirmatie: Dankjewel Raziel dat jij ons de weg naar de nieuwe wereld wijst.

Goede raad: Laat de Liefde in jezelf ontwaken dan zul je nooit meer de weg kwijt raken.

 

 
SEO by Artio