Binah en het 4 stappen plan Afdrukken E-mail
Geschreven door Fengo   
zaterdag, 22 september 2012 22:13

Aartsengel Tsaphkiel de welke ook wel Binael wordt genoemd is de koning van de Sefirah Binah en de heerseres over de krachten van Saturnus. Tsaphkiel schenkt ons door middel van de Tronen (het Engelenkoor onder haar leiding) de praktische intelligentie van Binah-Saturnus die ons toestaat om de Levensboom en zijn-haar mysteries te begrijpen en deze wetenschap door te geven.

Alles is 1 en komt voort uit het eerste: Kether-de Vader-God-Metatron en de Serafijnen.

Aartsengel Raziel de welke ook wel Jophiel wordt genoemd kan ons deze eenheid laten ervaren door middel van openbaringen, door middel van dromen en inspiraties die als lichtflitsen ons innerlijke landschap verlichten en ons de verschillende gezichten van God tonen, doch al deze gezichten zijn slechts weerspiegelingen, uitstralingen van het Gezicht van het Wezen-God. Dit Wezen is een eenheid en een veelheid, een heelheid, een harmonie van deeltjes die allen te samen dansen rond de Bron waaruit zij ontsproten en waarin zij zich bevinden. Wie of Wat het wezen is kan Raziel ons dus openbaren voor zo ver dit mogelijk is natuurlijk. Tsaphkiel kan ons de werking van dit Wezen doen begrijpen door middel van ervaringen en studies die ons steeds een nieuw deeltje van het Al doen begrijpen en ons uiteindelijk leiden naar inzichten omtrent de harmonieuze samenwerking van dit Al in Al haar energie-vormen.

Tsaphkiel schenkt ons de nodige informatie om dit Al in Al haar energie-vormen steeds beter te begrijpen. Ik ga dan ook net zoals Aartsengel Tsaphkiel en Aartsengel Raziel proberen om jullie het nodige licht, het nodige begrip te schenken zodat jullie de werking van de hemelse hiërarchieën kunnen volgen en in harmonie kunnen samenwerken met de Engelen en de Aartsengelen. Om dit te doen ga ik terug keren naar het verleden en vanuit de grote database die ik reeds op heb gedaan een tekstje te voorschijn toveren over de Hogere Sepiroth en hun werking wat ons toe zal staan om wat meer te weten te komen over het vrouwelijke en het mannelijke, over de tweedeligheid van de eenheid en de drie-eenheid die naar het vierde leidt:

Ik droomde dat de Sefiroth zowel Mannelijk als Vrouwelijk waren. Ik droomde dat zij de Moeder/Vader waren. In een boek dat ik gelezen heb stond geschreven dat elke Sefirah vrouwelijk en ontvankelijk was tegenover de Sefirah er net boven. Volgens deze theorie zou dus enkel de Sefirah Kether volledig mannelijk zijn en de Sefirah Malkoet (de Aarde) vrouwelijk.

Nu is Kether de blauwdruk van het bestaan.

De Bron waar alles uit voortgekomen is.

Kether is voor mij dus de grote Moeder-Vader.

Deze grote Vader-Moeder, dit Al heeft ontelbaar veel namen waarvan wij er een heleboel zullen leren kennen door middel van dit boek. In alle religiën en filosofieën, alsook in de verschillende kosmologieën dragen de wezens die allen te samen het Wezen zijn andere namen. In dit boek zullen wij ons voornamelijk richten op de Christelijke drie-eenheid, maar ook mijn eigen fantasie en jullie voorstellingsvermogen zullen een grote rol spelen.

Weet dat het licht dat ik hier doorgeef enkel een klein deeltje is van de waarheid en dat het de bedoeling is dat dit licht verder reist om plaats te maken voor meer licht, meer begrip omtrent de werking van de kosmische machine. Houd steeds goed in gedachten dat zij die denken alles te weten in feite nog niets weten en dat zij die denken nog niets te weten al veel meer weten dan ze beseffen.

Wees nederig genoeg om de waarheid die zich in deze teksten bevindt te ontrafelen en moedig genoeg om het deel van het goddelijke tapijt dat je voor je ziet aan je medemensen te tonen. Geef jouw deel van de waarheid door en sta open om de waarheid die de anderen je te bieden hebben te ontvangen.

Dat het licht der waarheid je bij mogen staan tijdens het lezen van deze teksten en je het nodige begrip moge schenken zodat je er ook daadwerkelijk iets mee kunt doen in dit leven.

 

De Vader, de Zoon en de Heilige Geest

Het nummer 3 staat in direct verband met Binah, de drie-eenheid Kether, Hochmah, Binah.

Oftewel de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Deze Heilige geest representeert de hogere intelligentie die de goddelijke energieën structureert en organiseert in de lagere werelden.

De eerste Wereld word Atziluth genoemd en bevat de eerste drie Sepiroth. Deze wereld staat onder de leiding van de Vader-Kether doch het is door middel van zijn geliefde Zoon-Hochmah en de Heilige geest-Binah die hen verenigt dat zijn boodschappen tot ons komen.

Men zou de Vader als de grote Droom-Ster kunnen zien en de Zoon als Haar-Zijn droom, de droom van haar zijn, zijn paradijs, zijn geliefde en zijn droomwereld. De leider over deze droomwereld is Christus-Raziel-Hochmah en de krachten waarmee deze droomwereld gevormd wordt zijn afkomstig van de Zodiak, de Dierenriemtekens die de essenties bevatten van alles wat gecreëerd wordt in ons Uni-versum. Metatron en Raziel zijn de heersers van deze zodiakale energieën en de representanten van ons hogere ego, ons eeuwige zelf. Dit hogere zelf had dus een droom en creëerde een paradijs, dit paradijs is zijn geliefde en het is Tsaphkiel die ons deze geliefde zal ontsluieren in al haar energie-vormen.

Atziluth, de eerste wereld die Kether, Hochmah en Binah bevat is de wereld der goddelijke ideeën en dromen de welke in de vorm van eeuwenoude archetypen te voorschijn komen. Het is de wereld van de emanaties, de wereld van de goddelijke uitstralingen en het is de taak van Binah-Tsaphkiel om deze uitstralingen vorm te geven in de volgende werelden.

De tweede wereld word Beriah genoemd en bevat de Sepiroth Hesed, Gueburah en Tiphereth de welke wij verder in dit boek zullen bespreken. Voor het moment is het voldoende om te vertellen dat deze wereld de hogere astrale wereld of droomwereld is waar het goddelijke plan de vorm aanneemt van allerlei symbolische voorstellingen en het is dan ook aan de hand van deze symbolische voorstellingen dat wij de werking van de Sefirah Binah verder zullen bespreken. Christus-Raziel-Hochmah is de leider van deze paradijselijke droomwereld. Vandaar dat Christus ons het Hemelse rijk kwam aankondigen maar het is de Heilige Geest die ons door middel van de wet van Binah-Saturnus de sleutels zal schenken tot deze wereld.

De Heilige Geest zal in dit boek optreden door middel van Tsaphkiel en zijn Engelenkoor de Tronen en natuurlijk ook door middel van mij: de schrijver van dit boek.

En samen besloten wij om onszelf nog eens te herhalen met andere woorden en daarna verder te gaan met de beschrijving van de verschillende werelden die te samen alles vormen wat is:

Atziluth, de wereld der emanaties

Aartsengel Metatron, heerser over de krachten van de Sephira Kether en drager van het zaad waaruit alles te voorschijn komt is de Koning van deze wereld de welke wij zouden kunnen beschouwen als de wereld der hogere Altruïstische gedachten. Het is de wereld van de vurige Geest, de levenskracht die steeds alles tot beweging brengt. In deze wereld bevinden zich de drie eerste Sepiroth de welke de potentie bevatten van alles wat bestaat.

Beriah, de wereld der creaties

De tweede wereld staat onder de leiding van Aartsengel Raziel, koning van de Sefirah Hochmah en verdeler van de zodiakale energieën. Deze wereld bevat de Sefiroth Hesed, Gueburah en Tiphereth. Wij zouden deze wereld kunnen beschouwen als een droomwereld waarin het goddelijke plan vorm aanneemt. Het is de Waterige wereld der Liefde waarin de geliefde dochters van de Vader als zeemeerminnen tevoorschijn komen om ons te verleiden en mee te nemen naar het eiland van onze dromen: de schat die zich in ons hart bevindt.

Ietzirah, de wereld der formaties

Dit is de derde wereld de welke onder het toezicht staat van Aartsengel Tsaphkiel of te wel Binael wat makkelijker te onthouden is aangezien deze Aartsengel de leiding heeft over de Sephira Binah. Tsaphkiel-Binael is moeder van alle creaties en de koningin over de wereld der formaties de welke de Sefiroth Netsah, Hod en Jesod bevat en geregeerd wordt vanuit de Sephira Binah. Deze wereld zouden wij kunnen beschouwen als de wereld van het verstand, de wereld der menselijke gedachten die ons toestaat om het goddelijke kunstwerk te openbaren door middel van al haar gedachten-vormen. Het is de Luchtige wereld van het intellect wat ons de mogelijkheid geeft om met liefde vanuit het hart der creaties vorm te geven aan de goddelijke Droom in Malkuth de onderste Sephira de welke onze Aarde representeert en de fysieke wereld genoemd wordt:

Asiah, de wereld der fabricaties

Asiah is de vierde wereld, de wereld der concrete acties, de wereld waarin wij leven en vorm geven aan het goddelijke kunstwerk in de materie. Aartsengel Sandalfon is de leider van deze wereld, de aardse wereld waar wij de nodige ervaringen op kunnen doen en samen met Sandalfon en de natuurwezens onze innerlijke Messias kunnen ontwikkelen: Christus-Emmanuel de toekomstige Aartsengel en Koning van Asiah.

Maar voordat wij kunnen leven in dit aardse paradijs onder het liefdevolle toezicht van Aartsengel Emmanuel moeten wij eerst de wetten van Binah-Jehova-de Heilige Geest in onszelf integreren en tot onze principes en idealen maken. Het is de Aartsengel Tsaphkiel die ons door middel van zijn Engelenkoor der Tronen deze wetten kan leren.

Zoals beloofd is Tsaphkiel-de Heilige Geest reeds begonnen met ons een systeem aan te bieden wat ons toestaat om beetje bij beetje, stap voor stap het goddelijke kunstwerk te begrijpen. Wij zullen verder gaan met dit werk door de betekenis van de Naam van God, of beter gezegd het derde aspect van de Godheid - het welke tot nog toe de leiding heeft gehad over de creatie - te ontsluieren:

 

Jahwe

God heeft vele namen en ook de Engelennamen zijn elk een aspect van zijn wezen. Een van de namen die het meest werd gebruikt in de Bijbel is Jehova of Jahwe, deze Naam bestaat uit 4 Letters die elk een energie, een stadium representeren waarin de goddelijke overvloed zich ontwikkelt, waarna deze in onze aardse realiteit tot leven komt als de goddelijke voorzienigheid.

De eerste Letter is een J oftewel een Jod in het Hebreeuws. Deze Letter representeert de potentie, de intentie waaruit alles voortkomt. Het is het goddelijke zaad, en wordt gerepresenteerd door de Vader en het element vuur. Het zijn de vurige ideeën die zich in onszelf ontwikkelen. Deze letter staat in direct verband met de Sephira Kether en Atziluth, de wereld der emanaties. 

De tweede letter is een H oftewel een Hé in het Hebreeuws. Deze Letter is als de Aarde waarin het zaad geplant wordt en wordt gerepresenteerd door de Moeder en het element water. Het zijn de gevoelens waarin de potentie zich wortelt. Wanneer je dus een idee hebt en de kracht om dit idee uit te voeren kun je dit idee voeden door middel van fijne en liefdevolle gevoelens. Je kunt terugdenken aan waardevolle momenten uit je verleden waar je vergelijkbare ideeën koesterde en daaruit de nodige vreugde putten, of je kunt je een nieuwe prachtige toekomst voorstellen en je laten meevoeren op de oceaan der imaginatie. Deze letter heeft alles te maken met de Sephira Hochmah en Beriah, de wereld der creaties.

De derde Letter is een V oftewel een Vav in het heilige alfabet, deze Letter staat in verband met het kind en het element lucht. Het is de dochter van de wilskracht en de liefde, in deze fase heeft het zaad wortel geschoten in je gevoelens en zich ontwikkeld tot een helder en bruikbaar idee. Nu kun je beginnen met de uitvoering ervan door middel van je intelligentie en het zetten van de nodige stappen op aarde. De dochter waarover het hier gaat is het kind van God-Kether en zijn Geliefde-Hochmah of te wel de Heilige geest-Binah en wij zullen bij deze Heilige Geest ten rade moeten gaan als wij het vierstappen plan van de Heer willen begrijpen. De derde letter representeert de plant en het plan en staat in direct verband met de Sepira Binah vanwaaruit Ietzirah, de wereld der formaties gestructureerd wordt.

De vierde Letter is nogmaals een Hé, deze Hé staat in verband met de vruchten van de plant, het element aarde, de resultaten van het plan dat zich ontwikkelde als een zaadje in de buik van de moeder om na negen maanden tevoorschijn te komen in de vorm van een wonderbaarlijk geschenk. Dit wonderbaarlijk geschenk is het kind (het kind van de dochter van je verbeelding en het resultaat van je plan, je idee), het kunstwerk dat je wilde, het resultaat waar je zozeer naar verlangde en het idee waar je zo hard aan gewerkt hebt. Dit kind zal op zijn beurt weer nieuwe zaadjes planten en nieuwe vruchten dragen, en zo zal het goddelijke kunstwerk zich blijven vermenigvuldigen totdat iedereen de vruchten ervan kan oogsten en wij allen over de potentie zullen beschikken om ons eigen kunstwerk te creëren.

Ter verduidelijking: Yod-het zaad, Hé-de Aarde waarin het wortelt, Vav-de plant en Hé-de vrucht waarin zich weer nieuwe zaden bevinden vadaar dat deze tweede Hé vanzelf weer in een Yod verandert. de welke wij ook kunnen beschouwen als: Yod-de Vader, Hé-de Moeder Vav-de Dochter en Hé de werken van de Dochter in deze wereld. Nu kan deze Dochter ook een Zoon zijn en zijn er nog allerlei ander symbolische interpretaties mogelijk zoals: 

Yod 'de intentie' , Hé 'de liefde die deze intentie tot leven brengt' als een Vav 'een idee, een plan dat zijn vruchten schenkt wanneer wij dit plan uitvoeren door juiste stappen te zetten op Aarde' de vrucht hiervan welke gerepresenteerd wordt door de tweede Hé, die natuurlijk alles te maken heeft met de Sephira Malkuth en de vierde wereld Asiah. We leven in Asiah op Aarde en de Naam van God heeft dan ook alles te maken met de 4 seizoenen en de natuurwetten net zoals de Sephira Binah die wij nu gaan bestuderen:

Binah

Binah is dus het derde aspect van de Godheid het welke Jod-Hé-Vav-Hé wordt genoemd zoals wij reeds te weten kwamen. Het vier stappen plan waarmee Hij werkt kunnen wij bekijken als de natuurwet waardoor Alles in Alles tot leven komt, als een zaadje geplant in de Aarde die Zij is. God is dus een Godin, de grote Moedergodin die leven schenkt aan de droom van de Vader en de Zoon. Deze Heilige Geest offerde zichzelf op en daalde neder in de materie om daar vorm te geven aan alles wat zich hier bevindt. De Heilige geest is het licht in onze duisternis en ik wil haar bij deze bedanken voor de opoffering die zij op zich heeft genomen en het werk dat zij reeds verricht heeft in deze materie.

Kether is de fundamentele kracht aan de basis van alle dingen, Hochmah zorgt voor de Transmissie van deze kracht naar de Oer-Materie, deze Oer-Materie is Binah en wij zouden haar kunnen bekijken als een heilige maagd, zij ontving de goede boodschap van haar Vader-Zoon door middel van zijn Engelenkrachten die als een rivier van liefde haar maagdelijke gebieden binnen stormden en zo de tekens van de Dierenriem tot leven brachten als sterren in de grote baarmoeder des levens van waaruit Alles geboren wordt.

De eerste Moeder is Hochmah, de geliefde van de Vader en zijn droom-wereld maar aangezien wij nog niet klaar waren om de wetten van deze toekomstige wereld te ontvangen gaf God de leiding aan de tweede Moeder-Binah de welke te vergelijken valt met de slavinnen van de Aartsvaders die vaak moesten zorgen voor de opvoeding van hun kinderen. Zo bestaan er ook verbanden met Kaïn en Abel (Binah en Hochmah) en de 10 geboden van Binah-Jehovah de welke ons zijn geschonken toen we nog niet klaar waren voor de zegeningen van Christus-Hochmah. Met dit laatste tekstje is het niet mijn bedoeling om alles nog eens ingewikkelder te maken dan het reeds is, doch om nog wat extra informatie te schenken aan de ijverige studenten onder ons. De overige lezers kunnen al deze ingewikkelde verbanden best achterwege laten maar voor hen die werkelijk geintereseerd zijn en er misschien zelf meer van afweten wil ik nog de namen Lilith en Eva bovenhalen de welke best overeen zouden kunnen komen met Hochmah en Binah. 

Als laatste wil ik nog melden dat er binnen de verschilende stromingen die deze leerstof bestuderen ook verschillende systemen en interpretaties bestaan, doch het zijn niet zozeer de verschillen die tellen maar het licht dat te vinden is in al deze leringen en de bruikbaarheid van deze kosmologische voorstellingen in ons dagelijkse leven. Alles is 1 en de volgorde waarin de elementen en de werelden elkaar opvolgen zijn enkel symbolen die gebruikt worden om het onbegrijpelijke te verwoorden. Alles is verandering en het gene wat vandaag bruikbaar is kan morgen best over datum zijn. Het licht is een reiziger die zich hier als een klein heilig geestje vertoonde maar ook best de lamp van het eigen verstand kan zijn.

Het essentiële is de moeite om verder te bestuderen en mee te werken en dat gaan wij ook doen samen met de verschillende Engelenkrachten die dit 4 stappen plan zullen verduidelijken door de 4 stappen op een aardser niveau aan ons te presenteren zodat wij er ook daadwerkelijk iets mee kunnen doen. 

Maar wat willen wij doen (gerepresenteerd door Yod) waar houden wij van: (gerepresenteerd door Hé) hoe gaan wij dit verwezelijken, wat is het plan, het idee dat wij gaan verwezelijken (gerepesenteerd door Vav) en hoe zal de verwezelijking van dit plan er uitzien, welke vruchten zal het idee ons schenken (gerepresenteerd door de tweede Hé).

 

Share
 
SEO by Artio