1 Vehuiah Afdrukken E-mail
Geschreven door Fengo   
maandag, 02 april 2012 10:07

De vurige wens om te leven

 

Vehuiah is de eerste van de 72 engelen, het is de engel der vernieuwing, de Aankondig-Ster van de lente en het zonlicht, de alles motiverende liefde voor het leven kan zij je geven, de wil om te doen waar je van houdt en waar je voor staat. Zij kan je helpen om het oude achter te laten en steeds vol goede moed opnieuw te beginnen. Zij is de eeuwige verandering waaruit alles ontstaat en waar naartoe alles gaat. Zij is de eerste Engel van de zodiak en regeert over de eerste vijf graden van Ram, de periode van 21 tot en met 25 maart als ook over de volgende dagen: 21/3, 4/6, 18/8, 29/10 en 9/1. Zij is de eerste stap naar verlichting en wanneer wij met haar energie 1 voor 1 alle 72 engelenkrachten ontwikkelen kunnen wij als de Zon zijn en onvoorwaardelijk ons licht schenken aan iedereen. Alle krachten die aan bod zullen komen in de loop van het jaar kunnen ontwikkeld worden met de wilskrachtige-Liefde die VEHUIAH ons steeds schenkt.

Vehuiah 1 is de eerste Serafijn, een Engel van Kether, de kroon van de Levensboom. Zij is de Aankondig-Ster van het nieuwe ritme, het ritme der liefde wat ieders hart doet kloppen, het ritme van het leven wat wij leven. Laten we er dus een mooi ritme van maken en meespelen met het koor der Serafijnen, laten wij genieten van de lente en verliefd zijn op het leven, laten wij deze liefde steeds goed verzorgen en met haar aan onze zij het land van onze dromen tot leven wekken.

De innerlijke en uiterlijke krachten zijn allemaal 1 zoals alles 1 is maar dat 1 zijn kan in oneindig veel woorden worden uitgelegd omdat woorden niet voldoende zijn om de essentie van alles te bevatten. Alvorens je krachten te ontwikkelen is het zeer belangrijk te weten wat je wil, daarom dat we ons als eerste gaan richten op de wilskracht want alles vlooit voort uit deze wilskracht.¬†Het is met wilskracht; met moed en uithoudingsvermogen dat je alle doelen kunt bereiken, met de wilskracht kun je alles cre√ęren wat je maar wil. De wilskracht is de creatieve kracht en de creatie is het leven, dus is de wilskracht ook de levenskracht, het is ook de overlevingskracht, het instinct, het is een kracht die we allemaal bezitten anders zouden we niet kunnen leven. Om deze kracht op een nuttige, creatieve manier te kunnen gebruiken moet je weten wat je wil, wat je wil doen, wie je wil zijn! Weten wat je echt wil! Je moet leren luisteren naar je innerlijke stem, de stem die in je praat of je beelden laat zien, gevoelens geeft. Het is dat kleine stemmetje dat inzichten geeft, het is het weten, wat eigenlijk al in ons is, maar waar we spijtig genoeg maar weinig aandacht aan geven. Hoe meer je je innerlijk ontwikkelt hoe meer deze stem tot je zal spreken, vanuit je hart tot en met het glorieuze moment dat je 1 zult zijn met dit weten. Tot en met het glorieuze moment dat je deze stem altijd kunt horen en dat je 1 wordt met jezelf. Dan zullen alle stemmen gedachten en gevoelens die liegen, jezelf bedriegen en voor de gek houden stoppen met spreken, dan is het zelfbedrog geweken.

“De kracht is de intentie, de enige echte intelligentie.

Het is de geestkracht die sneller is dan elk gedacht, gevoel of daad,

gebruik hem goed en word niet kwaad.

Het is de hogere wil, het hogere ik, dus maak je niet dik.

Want diep vanbinnen weet iedereen waar hij moet beginnen,

Dus bezin en begin, we vliegen erin.

Het is het licht, de warme adem die je tot niets verplicht,

maar altijd weder zal keren totdat je zult reageren.

Iedereen is vrij om te leren en te repareren het zal jullie eren”

alt

Diep vanbinnen weet iedereen wat ie wil. Wanneer we in harmonie zijn met onszelf en de wereld om ons heen wordt ons levensdoel door Vehuiah onthuld . De Wil is als een pijl. Deze heeft een objectief nodig, een richting, een doel. Wij bepalen de richting. Het is daarom dat het heel belangrijk is te weten wat je wil, wat je doel is. Vehuiah geeft ons de nodige kracht om onze doelen te verwezenlijken, deze doelen kunnen enkel verwezenlijkt worden in de sfeer van Liefde. Deze Liefde is als de aarde waar Vehuiah zijn zaad in plant. Vehuiah is de goddelijke wil en de menselijke wil, het is de intu√Įtie en het instinct. Het is de eerste impuls die alles in gang zet en levend houdt. Het is het begin en het einde want het is het ritme. De ademhaling, de klok,¬†de tijd van het zijn. Het is het zijn, het wezen op al zijn verschillende manieren want het is een vrij zijn, een vrije wil, doe wat je wil! Maar wat wil je, waar wil je heen?¬†Wat is de richting, de beweging, het ritme dat jij wenst? Wat is je wens? wat wil je, wat is je doel? Het eerste is het laatste Vehuiah¬†is Mumiah (De eerste en de 72ste ENGEL)¬†Het begin en het nieuwe begin.¬†Het is het leven en de dood daarvoor hoef je niets te willen.¬†Het is gewoon de levenskracht zonder denken, het is de overlevingskracht.¬†De wil om te leven. Maar waarom willen we leven? Als we nadenken over wat we willen in het leven,¬†dan denken we meestal aan datgene waar we van houden, vooral als dat willen doen beweging is, dan willen we bewegen, gaan naar datgene waar we van houden.¬†Het is daarom dat we deze eerste kracht, de overlevingskracht waarmee we alles kunnen bereiken, moeten motiveren door middel van liefde. Als je iets met liefde doet dan doe je het goed, als je iets in vreugde doet doe je het goed. Als je dingen wilt, doet waarvan je houdt, dan ga je altijd naar een mooie toekomst,¬†of beter nog dan houdt de tijd gewoon op te bestaan omdat je in de liefde bent, in het nu moment. Het ritme, het leven is nu,¬†Vehuiah¬†is nu. Vehuiah¬†is het wezen, wij zijn het wezen.¬†Allen te samen cre√ęren we. We kunnen alles cre√ęren en doen wat we maar willen. Als we de wilskracht, de motivatie en de liefde hebben kunnen we vooruit stormen als een Ram ! Het is ook daarom dat¬†Vehuiah¬†zich uitdrukt door middel van het sterrenteken Ram. Vehuiah¬†is het vuur en de Ram is het eerste vuurteken. In dit teken dringt de goddelijke wil, de vurige geest, de activiteit, de doenskracht tot ons door. Deze kracht zorgt voor veel activiteit, diversiteit en avontuur. Het is de kracht om altijd opnieuw te beginnen vol goede moed. Mensen die de kracht van¬†Vehuiah¬†heel sterk in zich hebben kunnen veel bereiken. Zij die de moed, de motivatie en het doel voor ogen hebben, zij die de liefde hebben kunnen alles. Vehuiah¬†is dus ook alles, maar¬†Vehuiah¬†zou niet kunnen bestaan zonder al de andere krachten.¬†En al de andere krachten zouden niet kunnen bestaan zonder¬†Vehuiah, omdat¬†Vehuiah¬†de energie, de impuls is die alle andere krachten levend maakt en zij hem. Einde en begin. De cirkel van het leven.¬† Alles is 1 ! ¬†Wij zijn allen 1 omdat we anders niet zouden kunnen bestaan, helemaal alleen zonder aarde, zonder planten, dieren enz. Vehuiah 1 is de representant van de goddelijke wil. Het is de Goddelijke vonk in ons, het is de ster, het hogere zelf.

alt

Affirmaties :

Ik ben vrijwillig om mee te werken aan het Goddelijke plan

en iets te doen ten dienste van het Al

Ik ben bereid en sta ten dienste van God!

Ik ben nadenkend en vol goede idee√ęn, behulpzaam en gemotiveerd.

Doel: 

Maak verbinding met het Goddelijk plan, de goddelijke wil. 

Kom te weten wat je wilt en wat je doel is.

Ontwikkelde kwaliteiten : 

Ondernemingskracht, moed en dapperheid! Een intense energie, de wens om te ondernemen met Liefde en wijsheid. Nieuwe creaties, nieuw werk, nieuwe idee√ęn en projecten. Vehuiah geeft de nodige energie om voor alle problemen een oplossing te vinden en deze uit te voeren.

Geannuleerde fouten :

Onnadenkendheid, gewelddadigheid en boosheid.

Ik weet wat ik wil en ik ga ervoor

Mijn wil is de goddelijke wil. Deze wil is als een boodschapper! Hij brengt mij de nodige moraal zodat ik mij niet laat gaan en onnodige energie en tijd verspil aan mij boos te maken. Ik gebruik mijn impulsiviteit enkel voor goede doelen. Ik maak rust van mijn onrust. Ik ben een lopend vuur van liefde dat leven brengt.¬†ik ben wilskrachtig en vol goede nieuwe idee√ęn. Ik ben gemotiveerd en let goed op alles¬†wat er in mezelf en om me heen gebeurt. Ik ben vol goede energie¬†en weet er op een juiste manier gebruik van te maken. Ik heb mijn woede en mijn impulsiviteit onder controle.¬†Wanneer ik nerveus word keer ik terug naar de stilte in mijn hart. Daar brengt de ster die ik ben mij weer hoop, liefde en vergiffenis. Ik ben tolerant en maak mezelf nooit boos¬†in de stommiteiten van mezelf of anderen. Wij zijn allemaal kinderen en leren elke dag bij ! Wij zijn allen 1 en ik dank jou Vehuiah dat ik al deze kwaliteiten heb mogen otwikkelen en dat ik er iets mee doe in naam van het leven.¬†

Op weg met Vehuiah

Het pad waarvan Vehuiah de Meesteres is gaat van Kether naar Hochmah, de tweede Sephira op de levensboom die in de loop van dit boek haar geheimen zal ontsluieren. Dankzij Vehuiah kunnen wij de goddelijke wil ontvangen en zelf de Meesteres worden die Vehuiah is.

Deze Goddelijke Wil zal zich in ons ontvouwen als een prachtige droom die zich in de loop van ons levensverhaal zal realiseren wanneer wij 1 voor 1 de stappen ondernemen op de wegen die de Engelen van het Licht ons tonen. De eerste weg leid ons naar Hochmah, Hochmah is de Zoon van Kether, Kether is de Vader en zijn zoon is Christus, Christus is gekomen om ons de weg te wijzen en wanneer wij zijn voorbeeld volgen kan ons enkel een schitterende toekomst wachten. Christus had een droom en het is mijn wens om mee te bouwen aan deze prachtige droom. Het is mijn wens om mijn steentje bij te dragen door middel van dit boek wat jullie nu aan het lezen zijn en de realisatie van de woorden die er in geschreven staan, in mezelf en om me heen. Hoe ga ik dit doen, hoe gaan wij dit doen? Allereerst door stil te zijn en te luisteren naar de stem van de Vader die in ons praat, daarna zullen wij net als Christus Zijn Wil met Liefde en Intelligentie kunnen realiseren op Aarde, en onze Levenstaak op een correcte wijze kunnen uitvoeren. Vehuiah kan ons deze Levensopdracht onthullen wanneer wij in Liefde openstaan voor Zijn boodschap. Ik schrijf Zijn boodschap omdat Vehuiah ons de boodschap van de Vader brengt, doch weet dat de Vader net als Vehuiah noch vrouwelijk, noch mannelijk is! Hij is de √©√©nheid waaruit alles is voorgekomen en word meestal als mannelijk bekeken omdat hij de planter van het zaad is dat zich in de loop van dit boek tot een prachtige boom zal ontwikkelen. Nu hebben wij besloten om alle Engelen wiens Naam met IAH eindigt als vrouwelijk te bekijken omdat zij ons iets laten ontvangen, en alle Engelen wiens Naam met EL eindigt als mannelijk omdat zij ons de kracht geven om dat gene wat we ontvangen en ge√Įntegreerd hebben te realiseren. Vehuiah leid ons dus naar Hochmah en Hochmah geeft ons de Liefde, de Wijsheid en de Voorspoed waarmee wij al onze dromen kunnen realiseren. Deze Voorspoed is de Liefde en de Wijsheid en deze Wijze Liefde zal ons zodanig motiveren dat al onze wensen waar zullen worden. Deze Wijze Liefde bracht mij naar Yeliel de tweede Engel van het Licht en Yeliel vertelde mij dat alles 1 was, is en zal zijn, vandaar dat ik dan ook de tekst die ik toen der tijd met zijn hulp heb geschreven nu hier in het hoofdstuk over Kether en de serafijnen plaats, want net zoals de Vader en de Zoon 1 zijn, zijn Vehuiah en Yeliel 1.

Liefde

Wat is liefde... Liefde is een begrip, een woord waar duizenden boeken over geschreven kunnen worden zonder dat men de essentie van dit woord exact zal kunnen beschrijven, omdat liefde veel meer dan een woord alleen is en alle aspecten van ons wezen betreft. Instinct, gevoel, gedachten, daden, er zijn zoveel verschillende soorten van liefde. De liefde is alles, steeds op een andere manier. Liefde is God en weten we nu eigenlijk al wie God is, wat liefde is? Zie je, dan hebben we het over goddelijke liefde, hoge liefde. Dan maken we al een verschil tussen de dierlijke seksuele liefdesdrang, de menselijke liefde, de goddelijke liefde enz. Liefde is dus een zeer breed begrip en een kracht waar je veel mee kunt doen, en vooral genieten hé. Ik ga in de volgende teksten zomaar wat aspecten en kwaliteiten van de liefde beschrijven en wij zullen daar hopelijk wat van leren.

Wat is echte liefde, wat is onvoorwaardelijke liefde? Echte liefde is de liefde voor alles en iedereen. Onvoorwaardelijke liefde is liefde zonder voorwaarden. Wat wil zeggen, van de mensen houden zoals ze zijn, ze niet willen veranderen maar van hun houden en ze in vrijheid laten groeien. Liefde is overal en toch zijn we er steeds naar op zoek, maar eerst moeten we de liefde in ons zelf vinden, ook in onze gedachten! De liefde in onze gedachten is het begrip en de vergiffenis. Wanneer je je in de plaats van iemand stelt zonder hem te willen veranderen, maar begrijpend hoe hij/zij is, de tijd latend voor deze persoon om de liefde te vinden, dan is men in de liefde.

De liefde is als een licht dat alle gedachten helder maakt en begrip en vergiffenis brengt. De mensen waar je van houdt vergeef je en dan ga je weer verder. Vergiffenis is ook een goede eigenschap net zoals de liefde en de wilskracht, het is een begrip, een belangrijk begrip want met dit begrip met deze kracht die ook de liefdeskracht is kun je alles genezen. Wanneer men veel conflicten en ruzies in zijn hoofd heeft en allerlei onopgeloste emotionele en psychologische problemen voelt men zich niet goed en kan men niet vooruit. Alleen de liefde kan dan weer eenheid in onszelf brengen. Alleen de liefde kan ons dan weer in vrede brengen met onszelf. Door middel van vergiffenis, door middel van weer verder te gaan vol liefde en het verleden achter te laten. Men kan liefde altijd als nieuw ervaren, ook al is het een oerkracht. Liefde is het nieuwe het avontuurlijke.

alt

Liefde motiveert

Als je de dingen graag doet dan doe je ze goed. Dan doe je ze in vreugde dan is het leven fijn. Liefde is het fijnste wat er is, voor liefde zou de mens alles doen. Liefde maakt blind, liefde geeft kracht en durf. Liefde is iets waar iedereen naar op zoek is maar niemand weet precies wat het is. Liefde in het doen! Zie je, liefde is in alles en alles wat je met liefde doet doe je graag het is daarom dat de liefde en de wilskracht onafscheidelijk zijn want zonder liefde is men met wilskracht niets. Als men van alles wil maar de liefde niet heeft om het te doen, dan doet men niets en blijft men niets. Alleen de liefde voor het leven, voor de mensen om ons heen kan ons motiveren om in beweging te komen. De liefde voor het leven maakt ons verliefd op het leven. 

Als men verliefd is op het leven,

gelooft men in dromen en als men in deze liefde blijft 

zullen deze dromen uitkomen!

Opnieuw beginnen

Vehuiah geeft je de mogelijkheid om opnieuw te beginnen, om van de ene situatie naar de andere te gaan. Doch weet dat het moeilijk is om twee levens te leiden, kies dus want hij die 2 dames aanbidt zal met beide in moeilijkheden terecht komen. Toch is het de bedoeling om vrede en Liefde voor beiden te kennen en ervoor te zorgen dat beide dames content zijn, het leven is vol mysterie en Vehuiah kan je deze mysteries onthullen. Zij laat je intuinitief de aanwezigheid van het goddelijke in alles aanvoelen en maakt je op deze manier bewust van de wil van haar Vader die voor alles slechts liefde koestert en wiens intelligentie er een van overvloed en vooruitgang is. Vehuiah is het alchemistiche vuur dat het proces des levens in gang zet, Vehuiah is de adem des levens die de Aarde weer Levend maakt. Alles word opnieuw geboren, iedereen krijgt weer een nieuwe kans. Het leven is vol kansen, en Vehuiah doet ons dus intuitief aanvoelen welke kansen wij moeten benutten om weer 1 te worden met God, in zijn Liefde te delen en te onderwijzen vol wijsheid zodat het Liefdevolle werk op een intelligente manier uigevoerd, recht op het doel gericht als een vuurpijl de ronde gaat en 1 voor 1 al haar verschillende gezichten toont.

Dank je wel Vehuiah want jouw schooonheid is als die van een dame, het is de schitterende dame die in alles verborgen zit, het is de glinstering der sterren die alles doordringt, haar wijn is de wijn des levens de wijn van het zijn. Haar bron is de Aleph en zij straalt als een hogepriesteres verborgen achter de sluier der materie, zij lonkt je om je de geheimen van de zodiak te onthullen en je mee te nemen op reis naar alle sterren die zich in jezelf bevinden. 

Gebed:

Dankjewel VEHUIAH dat jij ons elk jaar weer de kans geeft om ons te vernieuwen, onze oude huid achter te laten zoals de planten hun dode delen ook vergaan en er nieuwe mooie scheuten ontstaan. Dankjewel dat jij ons naar het licht leidt zoals ook de planten naar het licht gaan. Bedankt voor de energie die ons doet groeien en steeds verder gaan. Dankjewel voor de cirkel des levens waar wij in staan. Het paradijs waarin alles vergaat om het nieuwe te laten ontstaan. Bedankt dat ik in jou ritme mee mag gaan en genieten van het bestaan.

Het Leven is fijn, bedankt dat ik mag zijn.

 

Meer informatie omtrent Beschermengel Vehuiah is te vinden in het huis van de 72 Engelen via de volgende link:

http://www.huisvande72engelen.be/beschermengelen.html

 

Share
 
SEO by Artio