Het huis van de 72 Engelen

De Levensboom, de Aartsengelen en de 72 Engelen van de Kabbalah

De Engelen van het Licht

LoginDe Engelen van het Licht Afdrukken E-mail
Geschreven door Fengo   
zaterdag, 17 maart 2012 00:24

Ontwaking van het sterrenlicht

 

De Engelen bevinden zich in alles waar we liefde en aandacht voor hebben.

Het zijn de sterren die schijnen in alles en iedereen.

Onze beschermengelen staan ten dienste van ons.

Het zijn de talenten die we meegekregen hebben in dit leven.

 

1 Leer de ster te herkennen die in iedereen schijnt.

Wij zijn allen sterren en hebben vele talenten.

Elk talent is als een ster, en alle sterren zijn mooi!

Iedereen is getalenteerd en wij kunnen allemaal iets van elkaar leren


2 Laat je inspireren door je beschermengel en geef hem een plaats in je hart.

Je beschermengel is je grootste talent, de ster die je de weg kan wijzen.

Het is ook het talent waar je het meeste van houdt,

wat je de mogelijkheid geeft om er op een liefdevolle en nuttige wijze iets mee te doen.


3 Zie wie je bent en laat al je positieve eigenschappen als sterren schijnen

dan zullen de negatieve eigenschappen vanzelf verdwijnen.

Ontdek de talenten in de anderen en in jezelf en wakker ze aan.

Elk talent is als een Lucifer die wacht om aangestoken te worden

zodat ook hij kan stralen als een Engelester.

 

In de volgende hoofdstukken

ga ik mij vooral met de volgende vragen bezig houden :

1 Wat wil je?

2 Waar hou je van?

3 Hoe ga je er iets nuttigs en waardevol mee doen in deze maatschappij?

Het doel van dit boek is : Zin geven aan het leven van mijn medemens en mezelf!

Velen zijn op zoek en de Engelen van het Licht kunnen ons de weg wijzen.

Zij representeren de waarheid in ons en wanneer wij onszelf de juiste vragen stellen  

zullen wij het juiste antwoord verkrijgen!

 

De 72 Innerlijke Leraren

 

De 72 innerlijke leraren zijn de 72 Engelen van het Licht, 

dit licht schenkt ons het begrip - de kennis die we nodig hebben

om zelf een licht te worden - een zon die ten dienste staat van de mensheid,

de dieren, de planten, de mineralen en onszelf.

Deze 72 Engelen representeren elk een eigenschap, een kenmerk van het Wezen.

Het zijn de goddelijke lichtstralen die alles voeden en levend maken.

Dit licht is dus het licht van God zelf en van het goddelijke zelf!

Deze ster woont in ons allen en wanneer wij leren stralen als hem

worden wij zijn zoon en herwinnen ons geboorterecht als kinderen van het Wezen.

Dan zijn we echt en leren we de waarheid kennen.

God is de waarheid en wij zijn vrij om deze waarheid te accepteren 

of verder door middel van lijden te leren.

Op dit moment leren wij het meeste door middel van lijden

gelukkig kunnen de 72 Kabbalistische Engelen ons daarvan bevrijden.

Maar zo als ik al eerder zei, zijn wij Vrij!

Wij kunnen dus ook voor de andere kant kiezen 

en ons in de armen van Lucifer verliezen.

Ook Lucifer is als een vuur en zijn 72 stralen maken ons weer puur.

Zij zullen ons bevrijden dankzij dit lijden 

wat ons steeds weer de goede weg zal tonen

waarna het goddelijke licht ons zal belonen.

Maar waarom de verkeerde weg belopen als wij dit moeten bekopen

en er 72 Engelen tot onze beschikking staan

die ons tonen hoe wij naar God kunnen gaan!

 

Elke Engelenkracht is een Gave

 

De kennis van de 72 engelen gaven kan jullie enorm helpen om jezelf beter te leren kennen. Deze 72 gaven kunnen jullie helpen om de overwinning te behalen en gelukkig te zijn met jullie zelf. De gaven die jullie niet gelukkig maken maar laten lijden kunnen jullie gegeven worden door hun broeders en zusters, de Engelen van beneden, de Lucifers die nog wachten om aangestoken te worden. Zij representeren de 72 andere polen, het zijn de 72 slechte eigenschappen die de mens kan bezitten en zij kunnen enkel overwonnen worden door ze met liefde te vervangen door de tegenovergestelde  goede kwaliteiten, die de corresponderende Engel je kan schenken, waarna je weer een GAVE bij hebt en een stap verder hebt gedaan naar je lotsbestemming ! De 72 Engelen kunnen ons dus helpen om de goede en de slechte eigenschappen  in ons zelf onder ogen te zien. Wanneer wij ons steeds weer op de goede kwaliteiten richten zullen wij onszelf en de wereld verlichten.

De 72 engelen van het licht kunnen ons dus helpen om ons zelf beter te leren kennen. Dankzij hun licht wat begrip, vergiffenis en een nieuwe start schenkt kunnen wij te weten komen  wat we willen, waar we van houden en hoe wij er op een positieve en nuttige wijze iets mee kunnen doen in de maatschappij! We hebben allen goede kwaliteiten, gaven en talenten waarmee wij in Liefde iets nuttigs en leuks kunnen doen voor onze medemensen en onszelf. Natuurlijk  zijn wij nog niet perfect en hebben we ook allen nog vele kanten waar we nog aan moeten werken. Het heeft geen zin om ons op negatieve wijze op onze gebreken te focussen, ons slecht en schuldig te voelen. Wij zijn allen mensen en hebben alle tijd om onszelf te verbeteren. Als eerste moeten wij onszelf  in de ogen durven kijken, de waarheid accepteren, onszelf vergeven en dan beetje bij beetje aan onszelf werken. Wij kunnen alle Engelenkwaliteiten 1 voor 1 ontwikkelen en allen een goed voorbeeld worden voor hen die nog onderweg zijn.

Zie het lichte wat in ons allen straalt

dan is er altijd een ster die je de weg wijst als je van het pad af dwaalt.

De Engelen kennen is jezelf kennen je goede en je slechte kanten, je gaven en je gebreken! Elk gebrek is er om opgelost te worden door de correspondeerde Engelenkracht waarna het gebrek transformeert tot een Gave, een kwaliteit, een deugd die ons vult met Licht, Liefde en Levenskracht.

Kijk naar je zelf, zie wie je bent, ben eerlijk met jezelf

en breng veranderring aan daar waar jij dat nodig acht.

Verandering is evolutie,

wij zijn allen aan het evolueren

en kunnen elke dag iets bij leren!

Kennis maken met jezelf is naar jezelf kijken en naar jezelf luisteren.

Aandacht geven aan jezelf in plek van aandacht te vragen!

Wat denk je? Wat voel je? Wat doe je?

Wat zijn de resultaten van je gedachten je gevoelens en je daden?

Wat voor effect heeft je gedrag  op de mensen om je heen?

Wat veroorzaakt je manier van zijn in je leven, op je werk, in je familie

en wat draagt het bij aan het welzijn van de wereld?

 

Zelfverbetering

 

We kunnen onszelf verbeteren door alle negatieve gedachten, gevoelens en daden te vervangen door positieve gedachten gevoelens en daden. Wij zijn allen sterk genoeg en kunnen dit eervolle werk met wilskracht en moed tot een goed einde brengen. Het werk houd dus in om alle gaven die we hebben te ontwikkelen en ons op deze manier te bevrijden van al onze gebreken. Dit grootse werk is het Engelenlicht ontvangen en er iets mee doen!

 

De 72 filosofische huizen

 

Elke Engelenkracht heeft de mogelijkheid zich in ons te huisvesten. De plaatsen die wij in ons zelf hebben om deze Engelenessenties te stockeren worden de 72 filosofische huizen genoemd. Wanneer wij alle Engelengaven ontwikkelen en er iets mee doen worden wij steeds met Engelenlicht gevuld en worden wij altijd door Engelen omringd. Dan kunnen wij stralen als een Zon en alles om ons heen voeden met Licht en Liefde. Dan kunnen wij vliegen omdat wij dan vliegensvlug al onze wensen kunnen realiseren.

 

 

Astrologie der Engelen  

 

De 72 engelen van het Licht staan in direct verband met met de Zodiak en representeren dus de Astrologische krachten die op de Aarde en de Mens inwerken. Wij kunnen al deze krachten in ons innerlijk herbergen. Wij kunnen al deze deugden zelf ontwikkelen en er zelf iets mee doen. Deze innerlijke Engelen worden de 72 Engelen van de Kabbalah genoemd, maar ook de 72 Genieën of de 72 Namen van God. De Engelen zijn altijd aanwezig en staan tot ieders beschikking. Nu zijn er bepaalde momenten in het jaar dat sommige meer aanwezig zijn dan andere. Elke engel beschikt over 5 graden van de Zodiak om zo de cirkel te vervolledigen: 72 x 5 = 360, de 360 graden van de Zodiak. Bovendien beschikken zij elk ook nog eens over 1 graad/dag op gevoelsmatig niveau en over 20 minuten per dag op mentaal niveau. Dit zorgt ervoor dat wij 3 Beschermengelen meekrijgen : de Engel van je geboorte periode, de 5 graden/dagen waarin je geboren werd, de Engel van je geboortedag en de Engel van je geboorte uur. Deze 3 engelen staan steeds tot je beschikking op fysiek, gevoelsmatig en mentaal niveau! het zijn de 3 Genieën die zich in jezelf bevinden!

 

Voor meer info omtrend de Engelen van het Licht

zijn jullie steeds welkom op onze website: www.huisvande72engelen.be

 

 

Share
 
SEO by Artio