Het huis van de 72 Engelen

De Engelen Spreken

De engelen spreken

1 Vehuiah: De Goddelijke Vonk

2 Yeliel: Onvoorwaardelijke Liefde

3 Sitael: De Hemelse Architect

4 Elemiah: Bouwmeester Summa Cum Laude

5 Mahasiah: De Hogere Visie

6 Lelahel: De Goddelijke tuinier

7 Achaiah: De Liefdevolle Waarheid In Jezelf

8 Cahetel: De Kunst Der Liefde

9 Haziel: Liefdevol CreŽren

10 Aladiah: Het Eeuwige Nu

11 Lauviah: Je Victorieuze Beloning

12 Hahaiah: De Hemelse MysteriŽn

13 Yezalel: De Kunst der Ware Liefde

14 Mebahel: In Waarheid, Vrijheid en Gerechtigheid

15 Hariel: In Liefdevolle Transformatie

16 Hekamiah: De Herinnering Van Je Ziel

17 Lauviah: De Inspiratie Van Het Moment

18 Caliel: De Waarheid In Jezelf

19 Leuviah: Een Trede Omhoog

20 Pahaliah: De Meesterlijke Scherpschutter

21 Nelchael: Het Mysterie Ontsluierd

22 Yeiaiel: Het Schip Des Levens

23 Melahel: De Oude Genezer

24: Haheuiah: De Goddelijke Bescherming

25: Nitah-Hiah: De MagiŽr In Jezelf

26: Haaiah: Het Grotere Geheel

27 Yerathel: De Harmonie In Jezelf

28: Seheiah: Het Elixir Der Eeuwige Jeugd

29: Reiyel: De Lichtende Liefde

30 Omael: De kansen je geschonken

31: Lecabel: Het Oplossingsgerichte denken

32: Vasariah: Liefde Zonder Oordeel

33: Yehuiah: Het Zaadje Dat Ontkiemt

34: Lehahiah: Het Volle Vertrouwen

35: Chavakiah: De Helende Kracht Der Liefde

36: Menadel: Het Liefdevolle Werk

37: Aniel: Het verleden Achter Je Laten

38 Haamiah: Je Angsten Overstijgen

39 Rehael: De Vaderlijke Liefde

40 Yeiazel: De Vrede In Jezelf

41 Hahahel: De Liefde Van Het Hart

42 Mikael: Het Heldere Denken

43 Veuliah: Je Innerlijke Rijkdom

44 Yelahiah: Het Verleden Vergeven

45 Sealiah: Liefde, Dankbaarheid & Vertrouwen

46 Ariel: De Liefdevolle Gedachte

47 Asaliah: Een Geheim Van De Ziel Ontsluierd

48 Mihael: De Perfecte Balancering

49 Vehuel: Van 't Kleine Naar 't Grote

50 Daniel: De Zachtheid Van Het Zijn

51 Hahasiah: De Wet van Oorzaak en Gevolg

52 Imamiah: De Heldere Visie

53 Engel Nanael: De Liefdevolle Ontwarring

54 Engel Nithael: De Eigen Individualiteit

55 Engel Mebahiah: Het Diplomatische Beleven

56 Engel Poyel: Reflectie en Contemplatie

57 Engel Nemamiah: De Hemelse Inspiraties

58 Engel Yeialel: Je Victorieuze Overwinning

59 Engel Harahel: Het Licht Der Onbenutte Mogelijkheden

60 Engel Mitzrael: De Verfijning van Het Denken

61 Engel Umabel: De Kennis Van Het Wonderbaarlijke

62 Engel Iah-Hel: Het Hemelse Geschenk

63 Engel Anauel: De Vrucht Des Levens

64 Engel Mehiel: Het Grote Boek Des Levens

65 Engel Damabiah: De Kunst der Communicatie

66 Engel Manakel: Het Liefdevolle Hart

67 Engel Eyaiel: Je Eigen Beste Vriend

68 Engel Habuhiah: De Natuurlijke Genezing

69 Engel Rochel: Het Grote Boek Des Levens

70 Engel Jabamiah: De Wonderlijke Transmutatie

71 Engel Haiaiel: De Zwaarte Overstijgen

72 Engel Mumiah: Klaar voor een nieuw begin

Login72 Engel Mumiah: Klaar voor een nieuw begin Afdrukken E-mail
Geschreven door Michy   
donderdag, 05 maart 2015 08:17

Ik ben met je in de liefde die genade in zich houdt, genade over wat je ziet als eerder gemaakte fouten waardoor een nieuw begin goed mogelijk wordt. Het heeft geen zin om stil te blijven staan bij dingen waar je spijt van hebt, veeleer zou ik je aan willen raden om je aandacht te schenken aan positieve verandering. Want positieve verandering in het heden maakt ruimte vrij voor een nieuw begin, een nieuw begin waarin alles beter wordt, een nieuw begin zoals jij dat wenst. Het idee van positieve verandering zet nieuwe krachten in beweging, krachten heel transformerend van aard waardoor vernieuwde werkelijkheid mogelijk wordt. Het is niet door in spijt bij 't oude stil te blijven staan dat nieuwe poorten zich zullen openen. Neen, het is slechts door nieuwe positieve intenties en ideeŽn dat men de weg weer vinden zal. Wanneer men dankzij 't veranderende denken nieuwe stappen onderneemt, wanneer men deze voedt met wilskracht en positiviteit, dan leiden deze stappen naar de juiste poorten die zich openen al naar gelang je geestelijke ingesteldheid.

Het is niet door oude fouten te herhalen dat nieuwe kansen naar je komen, het is door 't oude denken te overstijgen dat vernieuwing mogelijk wordt. Laat gaan van dat waar je je niet goed meer bij voelt en weet dat zo 't nieuwe zich aan zal dienen. Waarom toch vastklampen aan het oude wanneer 't niet je mooiste herinneringen eert? Het leven is bedoeld om vol verandering te zijn, vol verandering, geestdrift en magie. Om al spelende te experimenteren met al hetgeen dat hoop geeft want 't is net hoop die de weg tot verandering vrijwaart. Eenieder heeft in zich de gave tot transformatie, tot 't overstijgen van wat niet meer dient. Door 't transformeren leert men zichzelf echt kennen, leert men dat er niets is om angstig voor te zijn wanneer nieuwe stappen moedig worden ondernomen vanuit de liefdevolle intentie die stamt uit 't pure en verlangende hart. De mens is niet gemaakt om stil te blijven staan, om 't hart te laten verzwaren door wrok of spijt of schuld. Veel beter is 't om in liefde naar jezelf te kijken daar het zodoende is dat men zijn eigen schoonheid vindt.

Alles is steeds veranderbaar naar wens, doch de wens moet natuurlijk wel aanwezig zijn, zonder de wens komt er anders ook geen verandering waardoor alles bij het oude blijft. Heb je de moed om verandering aan te brengen, om dat te transformeren waar je niet zoveel van houdt? Om in liefde te besluiten hoe het is dat je wil transformeren waardoor je vertrouwen het ook echt mogelijk maakt? Indien je gelooft dat je 't kan dan zal het zo zijn, de beslissing ligt bij jou en hoe jij je wereld bekijken wil. Wil je je krachten erkennen en versterken? Wil je zoveel groter worden dan wat je dacht dat je kon? Ik ben hier om je te leiden in het vergroten van deze ingeboren gave, ik weet dat je 't kan als je er zelf in gelooft. Ben je bereid jezelf deze kans te geven, ben je bereid om te groeien tot het wonder dat je werkelijk bent? Roep me aan wanneer je zin hebt om naar hartelust te experimenteren, roep me aan wanneer je weet dat grote transformatie in je mogelijkheden ligt. Liefdevol steun ik je, leid je naar de nieuwe poorten, zachtjes leg ik hun sleutel in je hand. Ik ben hier om je te dienen op dit pad naar 't transformatieve bestaan, Mumiah is mijn naam.

Steen: Tijgeroog
Kleur: Bruin†

alt

Affirmaties
~~~~~~~
* Ik laat gaan van 't oude en alles waar ik spijt van heb
* In mijn verbeelding zie ik nu de weg naar 't nieuwe begin
* Vol vertrouwen richt ik mijn focus op wat het is dat ik wil
* Zo ontsluiten zich nieuwe poorten naar een vrediger bestaan

Gebed
~~~~
Ik dank je
lieve Mumiah
dat jij me†
helpt om oude
pijnen achter†
me te laten

je inspireert
me met nieuwe
beelden en
ideeŽn die
leiden tot een
nieuw begin

vol moed en
met vernieuwde
hoop zet ik
nu verdere
stappen op
mijn pad

hierdoor
ontdek ik
nieuwe
poorten die nu†
heel makkelijk
open gaan

ik dank je
voor de
kansen en†
de fijne
visies die
jij schenkt.
Amen

Michy 16/3/2013

alt

Artwork: Rafael Yockteng


Hoe met deze channeling werken?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Elke channeling brengt vele inzichten wanneer ze gedurende die 5 dagen dagelijks gelezen wordt. De affirmaties kunnen op mooie papiertjes overgeschreven worden die je op verschillende plaatsen in je huis legt waar je ze regelmatig ziet en zo aan de transformaties herinnerd wordt. Het gebed kan best zowel 's morgens als 's avonds opgezegd worden, meerdere keren kan natuurlijk ook. Engelen zijn er steeds om ons te helpen, roep hen aan en ze zullen je leiden.

Werken met engel Mumiah
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Deze engel uit het rijk der engelen van de Maan is de 72ste in het koor van 72 engelen en regeert zodiakaal over ons bestaan van 16 tot en met 20 maart. Uiteraard kan zij ook op andere momenten opgeroepen worden. Van nature is haar invloed tijdens deze periode extra sterk.


Gaven die je dankzij haar invloed kan ontwikkelen:

* Zaken tot een goed einde brengen, de perfectie van voleindiging
* Pijnen uit het verleden vergeven waardoor heling mogelijk wordt
* Het overstijgen van de vicieuze cirkels des levens†
* Met frisse moed aan nieuwe projecten beginnen
* Dankbaarheid voor de successen die je gerealiseerd hebt
* Reflectie die het mogelijk maakt te leren uit fouten van het verleden
* Bewustzijn van de constant veranderende aard van het leven†
* Het planten van nieuwe zaadjes die leiden tot verdere groei


Distorties die kunnen optreden/verholpen worden onder haar invloed:

* Met spijt en wrok over het verleden verder door het leven gaan
* Projecten starten waarna het enthousiasme gewoon wegebt
* Onvergevingsgezindheid, schuld op anderen steken voor eigen fouten
* Ervan genieten om oude koeien uit de sloot halen
* Klampachtig vastklampen aan oude gewoonten en routines
* Het gevoel hebben niet uit een vicieuze cirkel te raken
* Verlies van werk, depressie, vermoeidheid, luiheid

altMumiah is de 72ste engel in de cirkel en luidt daarom het einde maar ook het nieuwe begin in. Dit is een periode van reflectie, kijken naar wat het jaar ons gebracht heeft en hoe het ons is bevallen. Waar zijn we tevreden over, wat vraagt nog om afwerking of verbetering en wat kunnen we beter achter ons laten? Nu we ons terug klaar maken voor een nieuwe cyclus is het heel behulpzaam om ons bewust te zijn wat we verder met ons mee willen nemen, welke oude ballast we beter van ons afsmijten en welke nieuwe zaadjes we graag willen planten. Het zijn onze ideeŽn en verwachtingen die we nu koesteren die in de volgende cyclus hun verwerkelijking zullen kennen. Tijd dus om stock op te maken van de situatie en in vreugde het nieuwe begin te verwelkomen. Wat zijn jouw wensen en dromen voor het volgende jaar? Waar wil jij je vooral mee bezig houden en hoe zal je deze nieuwe groei bewerkstellen? Vergeet niet dat voor elke stap die je zet, het universum je er 10 schenkt! Durf dus te dromen, wees je bewust van de engelen die je tot nu toe geholpen hebben en weet dat het in de volgende cyclus nog makkelijker, nog fijner zal gaan. Vervolg zo moedig je verdere stappen op weg naar meesterschap en weet dat het je zal lukken indien dit is wat je wenst. Van harte bedankt om de cyclus der engelen met vol enthousiasme gevolgd te hebben en veel plezier, kracht evenals succes gewenst in het komende jaar... Het wiel blijft draaien, de engelen zingen en dansen in een eeuwige hemelse melodie en willen niet liever dan dat ook jij hier ten volle bewust van bent zodat ze hun boodschappen op een begrijpelijke manier kunnen overbrengen die grote transformatie als resultaat kent. Aldoende keren we weer naar engel of genie nr 1, Vehuiah... Zij schenkt ons de vurige kracht van het nieuwe begin. Moge haar zegeningen met je zijn terwijl we ook Mumiah danken voor de mooie afronding van een wel heel bijzonder engelenjaar. In liefde, Michy xxxJe engel aanroepen doe je steeds door haar naam in drie lettergrepen uit te spreken:

MU
MUMI
MUMIAH

Eerst adem je in, dan spreek je de eerste lettergreep uit: MU. Dan adem je weer in en spreek je de twee lettergrepen uit: MUMI. Een derde keer adem je weer in en spreekt nu de engel's gehele naam uit: MUMIAH. Laat de klanken van haar naam zo lang mogelijk doorklinken. Voel hoe haar energie door je lichaam stroomt en je hele wezen vult met vreugde. Nadat je de naam op deze wijze hebt uitgesproken adem je nog een keer in om de essentie die is vrijgekomen door het uitspreken van de naam tot je te nemen waardoor je de liefdevolheid van de engel tot je neemt.

Wanneer je contact met je engel wil maken kan het hulpzaam zijn om je even af te zonderen in stilte, een groot glas water te drinken en een kaarsje te branden, want kaarsjes trekken engelen aan. Stel dan de vragen die door je hoofd gaan, bid of mediteer... Doe dat wat voor jou het beste voelt. Dank voor en na je gesprek, je vraag of je gebed de engel voor zijn aanwezigheid en weet, vertrouw dat alles verhoord zal worden wanneer het komt uit de puurheid van het hart. Weet dat elke vraag aan je engel steeds begrepen en beantwoord wordt. Kijk uit naar de veranderingen, de liefdevolle nieuwe situaties en kansen die je kant uitkomen.Fysieke invloed: 16 tot en met 20 maart
Emotionele invloed: 8 januari ~ 20 maart ~ 2 juni ~ 16 augustus ~ 29 oktober†
Intellectuele invloed: dagelijks van 23u40 tot en met 23u59
Sephira op Levensboom: Van Yesod naar Yesod
Planetaire invloeden: Maan ~ Maan
Sterrenbeeld: Vissen
Element: Water
Mumiah werkt onder leiding van Aartsengel: Gabriel

Share
 
SEO by Artio