Het huis van de 72 Engelen

De Engelen Spreken

De engelen spreken

1 Vehuiah: De Goddelijke Vonk

2 Yeliel: Onvoorwaardelijke Liefde

3 Sitael: De Hemelse Architect

4 Elemiah: Bouwmeester Summa Cum Laude

5 Mahasiah: De Hogere Visie

6 Lelahel: De Goddelijke tuinier

7 Achaiah: De Liefdevolle Waarheid In Jezelf

8 Cahetel: De Kunst Der Liefde

9 Haziel: Liefdevol CreŽren

10 Aladiah: Het Eeuwige Nu

11 Lauviah: Je Victorieuze Beloning

12 Hahaiah: De Hemelse MysteriŽn

13 Yezalel: De Kunst der Ware Liefde

14 Mebahel: In Waarheid, Vrijheid en Gerechtigheid

15 Hariel: In Liefdevolle Transformatie

16 Hekamiah: De Herinnering Van Je Ziel

17 Lauviah: De Inspiratie Van Het Moment

18 Caliel: De Waarheid In Jezelf

19 Leuviah: Een Trede Omhoog

20 Pahaliah: De Meesterlijke Scherpschutter

21 Nelchael: Het Mysterie Ontsluierd

22 Yeiaiel: Het Schip Des Levens

23 Melahel: De Oude Genezer

24: Haheuiah: De Goddelijke Bescherming

25: Nitah-Hiah: De MagiŽr In Jezelf

26: Haaiah: Het Grotere Geheel

27 Yerathel: De Harmonie In Jezelf

28: Seheiah: Het Elixir Der Eeuwige Jeugd

29: Reiyel: De Lichtende Liefde

30 Omael: De kansen je geschonken

31: Lecabel: Het Oplossingsgerichte denken

32: Vasariah: Liefde Zonder Oordeel

33: Yehuiah: Het Zaadje Dat Ontkiemt

34: Lehahiah: Het Volle Vertrouwen

35: Chavakiah: De Helende Kracht Der Liefde

36: Menadel: Het Liefdevolle Werk

37: Aniel: Het verleden Achter Je Laten

38 Haamiah: Je Angsten Overstijgen

39 Rehael: De Vaderlijke Liefde

40 Yeiazel: De Vrede In Jezelf

41 Hahahel: De Liefde Van Het Hart

42 Mikael: Het Heldere Denken

43 Veuliah: Je Innerlijke Rijkdom

44 Yelahiah: Het Verleden Vergeven

45 Sealiah: Liefde, Dankbaarheid & Vertrouwen

46 Ariel: De Liefdevolle Gedachte

47 Asaliah: Een Geheim Van De Ziel Ontsluierd

48 Mihael: De Perfecte Balancering

49 Vehuel: Van 't Kleine Naar 't Grote

50 Daniel: De Zachtheid Van Het Zijn

51 Hahasiah: De Wet van Oorzaak en Gevolg

52 Imamiah: De Heldere Visie

53 Engel Nanael: De Liefdevolle Ontwarring

54 Engel Nithael: De Eigen Individualiteit

55 Engel Mebahiah: Het Diplomatische Beleven

56 Engel Poyel: Reflectie en Contemplatie

57 Engel Nemamiah: De Hemelse Inspiraties

58 Engel Yeialel: Je Victorieuze Overwinning

59 Engel Harahel: Het Licht Der Onbenutte Mogelijkheden

60 Engel Mitzrael: De Verfijning van Het Denken

61 Engel Umabel: De Kennis Van Het Wonderbaarlijke

62 Engel Iah-Hel: Het Hemelse Geschenk

63 Engel Anauel: De Vrucht Des Levens

64 Engel Mehiel: Het Grote Boek Des Levens

65 Engel Damabiah: De Kunst der Communicatie

66 Engel Manakel: Het Liefdevolle Hart

67 Engel Eyaiel: Je Eigen Beste Vriend

68 Engel Habuhiah: De Natuurlijke Genezing

69 Engel Rochel: Het Grote Boek Des Levens

70 Engel Jabamiah: De Wonderlijke Transmutatie

71 Engel Haiaiel: De Zwaarte Overstijgen

72 Engel Mumiah: Klaar voor een nieuw begin

Login69 Engel Rochel: Het Grote Boek Des Levens Afdrukken E-mail
Geschreven door Michy   
maandag, 02 maart 2015 08:17

 

Ik ben met je in de liefde die herinnering in zich draagt, herinnering aan de lessen die je hier kwam om te leren, herinnering aan de onvergetelijke lokroep van je ziel. Eenieder die op Aarde woont heeft heel lang geleden een zielscontract gesloten, een zielscontract geschreven met heel magische inkt aangaande lessen die men wou leren met verdere evolutie als enige doel. Dus werd het levensverhaal geschreven in een boek heel mooi en oud, een boek dat beschreef welke verhaallijn zou primeren alsook welke je medepersonages zouden zijn. Het boek bestond uit vele hoofdstukken, want saai zou het nooit mogen zijn. Het is het magische boek des levens, door de meesten reeds vergeten en enkel bestaande in een donker weggestoken hoekje van de geest waar spinnewebben en stofjes van jaren en jaren het heilige boek van je leven aan het zicht onttrokken hebben. Nu is de mens gewoon om te leven alsof dat boek helemaal niet bestaat, alsof alles zich enkel per toeval laat kennen zonder een verhaallijn waar ooit sprake van was. 

Maar hoe komt het dan toch dat men 't voelt wanneer men 't dichtst bij de roeping der ziel vertoeft? Hoe komt 't dat men zijn weg vindt wanneer men gelooft in de roeping van 't hart? Hoe komt het dat sommigen, hoe oud ze ook zijn, het boek ineens terugvinden wanneer ze hun ziel's missie hebben ontdekt? Dan wordt alles opeens heel duidelijk, dan bestaat er geen twijfel meer over de waarde van 't zielscontract, dan schrijft men met vreugde de volgende bladzijden wetende dat ze één zijn met de oorspronkelijke pagina's van 't boek. In liefde, enthousiasme en harmonie beschrijven ze dat wat hun hart sneller doet slaan, dat wat harmonie brengt en hun bestaan meer verrijkt. Ze weten dat 't juist is dankzij de melodie in hun hoofd, de synchroniciteit die het mooiste in 't leven belooft. Het kind als het jong is kent het boek nog heel goed, het weet waar het van houdt en wat het later wil doen. Het kind geniet van 't moment, houdt van elk detail want 't heeft onthouden dat de liefde voor 't moment de grootste fijnheid ervaart. 

Het kind heeft geen angsten, het speelt en fantaseert erop los... Het is vol vertrouwen want dit zijn de lessen uit 't boek... Wanneer men hier in vreugde mee leeft en de lessen niet laat verstoffen in een uithoek waar spinnen grote webben creëren, dan neemt 't kind deze wijsheden verder mee 't leven in. Vertrouw, zegt het boek... Laat de angstjes en twijfels maar varen en weet dat dat waar je in liefde aan denkt je hoogsteigen werkelijkheid wordt. Zo lang het kan blijft elk kind deze waarheid omhelzen... Zo lang tot 't van de buitenwereld hoort dat 't zo niet langer meer kan. Beschaamd klapt het kind 't magisch boek dan vlug toe en verbant het naar daar waar 't ver weg is uit 't zicht. Zo wandelt 't kind de volwassenheid in en vergeet de paginas van zijn hoogsteigen verhaal. Daarom ben ik hier om jou weer te herinneren, herinneren wie jij werkelijk bent en wat je hier komt doen. Roep me aan wanneer je verloren wijsheid terug wenst te vinden, vertrouw op mij ik leid je er weer heen. Ik breng je naar alle vergeten hoekjes in je geest, Ik ben je engel der herinnering, Rochel is mijn naam.

Steen: Amethyst 
Kleur: Purper 

Affirmaties
~~~~~~~
* In liefde herinner ik me nu het doel van mijn bestaan
* Hoe meer ik in de vrede ben hoe groter mijn herinnering
* Zo leidt de kracht der herinnering me steeds verder
* Hierdoor onsluiert zich het doel van mijn bestaan

Gebed
~~~~
Ik dank je
lieve Rochel 
dat jij me
bewustzijn 
brengt van wie
ik werkelijk ben

van wie ik ben 
en wat ik hier 
kom doen
jij verjaagt 
de sluiers der
vergetelheid

waardoor ik
weer dichter 
bij mijn essentie 
kom en me zo 
mijn doelen weer
herinneren kan

ik dank je dat je 
me deze gave terug 
schenkt waarvan 
ik dacht dat ik ze 
in mijn kindertijd
verloren was

Aldoende kom ik
terug in contact 
met het grote boek
dat mijn levensdoel
zo mooi beschrijft
hiervoor dank ik je
Amen.

Michy 03/03/2013

 Artwork: Rafael Yockteng
 

Hoe met deze channeling werken?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Elke channeling brengt vele inzichten wanneer ze gedurende die 5 dagen dagelijks gelezen wordt. De affirmaties kunnen op mooie papiertjes overgeschreven worden die je op verschillende plaatsen in je huis legt waar je ze regelmatig ziet en zo aan de transformaties herinnerd wordt. Het gebed kan best zowel 's morgens als 's avonds opgezegd worden, meerdere keren kan natuurlijk ook. Engelen zijn er steeds om ons te helpen, roep hen aan en ze zullen je leiden.

 

Werken met engel Rochel
~~~~~~~~~~~~~~~~
Deze engel uit het rijk der engelen van de Maan is de 69ste in het koor van 72 engelen en regeert zodiakaal over ons bestaan van 1 tot en met 5 maart. Uiteraard kan hij ook op andere momenten opgeroepen worden. Van nature is zijn invloed tijdens deze periode extra sterk.


Gaven die je dankzij zijn invloed kan ontwikkelen:

* Een wel heel diepgaande herinnering
* Het overkomen van oude traumas
* Kennis krijgen van je levensdoel
* Hypnose, Regressie, meditatie & visualisatie
* Een kijkje kunnen nemen in de Akasha kronieken
* Het ontwikkelen van helderziendheid
* Het terugvinden van verloren zaken
* Karma overwinnen en verheffen tot gratie

Distorties die kunnen optreden/verholpen worden onder zijn invloed:

* Angst om bestolen te worden of dingen kwijt te raken
* Vastzitten door oude traumas die nog niet geheeld zijn
* Datgene van anderen wegnemen wat ons niet toebehoort
* Respectloos gedrag, mishandeling, verkrachting
* Faillisement, ongerechtigheid, manipulatie, jaloezie
* Leugens en het creëren van alle soorten karma

 Rochel is de engel die ons grote boek des levens in de handen houdt. Hij kan ons helpen te herinneren wat hierin precies geschreven staat en wanneer hij naar zijn goeddunken de sluiers van het bestaan oplicht kunnen we dieper in onze herinnering graven tot we uiteindelijk bewustzijn van onze levensmissie kunnen verkrijgen. Om dit te bereiken zijn we soms genoodzaakt om eerst door oude, te strak geworden denkpatronen en oudbollige programmas te woelen die zich gemanifesteerd hebben als traumas en andere pijnen. Rochel kan deze aan het licht brengen samen met de liefdevolle inspiraties die het mogelijk maken om positieve transformaties te verwezenlijken waardoor de sluiers die deze engel zo liefldevol oplicht voorgoed kunnen verdwijnen. Dan wordt onze herinnering dieper en sterker waardoor we meer van onszelf leren kennen zoals we waarlijk zijn. Oude gewoontes die overbodig geworden zijn vervangt Rochel door nieuwe ideeën waarmee het volgende hoofdstuk in ons boek des levens ons nieuwe horizonten aanreikt op het boeiende avontuur dat het boek voor ons in petto heeft. Hoewel de ontsluiering van het oude en overbodige soms pijnlijk kan zijn heeft dit slechts positieve verandering en evolutie van de ziel als doel. Hoe meer we open staan om met de hulp van Rochel oude patronen te overkomen, hoe mooier en zinvoller het bestaan zich aan ons onthult. Onthullen is wat deze engel doet en ook wanneer je iets verloren bent kan je hem aanroepen... Niets ter wereld is geheim voor deze lieve meester der gratie.Je engel aanroepen doe je steeds door zijn naam in drie lettergrepen uit te spreken:

RO
ROCHE
ROCHEL

Eerst adem je in, dan spreek je de eerste lettergreep uit: RO. Dan adem je weer in en spreek je de twee lettergrepen uit: ROCHE. Een derde keer adem je weer in en spreekt nu de engel's gehele naam uit: ROCHEL. Laat de klanken van zijn naam zo lang mogelijk doorklinken. Voel hoe zijn
energie door je lichaam stroomt en je hele wezen vult met vreugde. Nadat je de naam op deze wijze hebt uitgesproken adem je nog een keer in om de essentie die is vrijgekomen door het uitspreken van de naam tot je te nemen waardoor je de liefdevolheid van de engel tot je neemt.

Wanneer je contact met je engel wil maken kan het hulpzaam zijn om je even af te zonderen in stilte, een groot glas water te drinken en een kaarsje te branden, want kaarsjes trekken engelen aan. Stel dan de vragen die door je hoofd gaan, bid of mediteer... Doe dat wat voor jou het beste voelt. Dank voor en na je gesprek, je vraag of je gebed de engel voor zijn aanwezigheid en weet, vertrouw dat alles verhoord zal worden wanneer het komt uit de puurheid van het hart. Weet dat elke vraag aan je engel steeds begrepen en beantwoord wordt. Kijk uit naar de veranderingen, de liefdevolle nieuwe situaties en kansen die je kant uitkomen.

Fysieke invloed: 1 tot en met 5 maart
Emotionele invloed: 5 januari ~ 17 maart ~ 30 mei ~ 13 augustus ~ 26 oktober 
Intellectuele invloed: dagelijks van 22u40 tot en met 22u59
Sephira op Levensboom: Van Yesod naar Tipereth
Planetaire invloeden: Maan ~ Zon
Sterrenbeeld: Vissen 
Element: Water
Rochel werkt onder leiding van Aartsengel: Gabriel

Share
 
SEO by Artio