Het huis van de 72 Engelen

De Engelen Spreken

De engelen spreken

1 Vehuiah: De Goddelijke Vonk

2 Yeliel: Onvoorwaardelijke Liefde

3 Sitael: De Hemelse Architect

4 Elemiah: Bouwmeester Summa Cum Laude

5 Mahasiah: De Hogere Visie

6 Lelahel: De Goddelijke tuinier

7 Achaiah: De Liefdevolle Waarheid In Jezelf

8 Cahetel: De Kunst Der Liefde

9 Haziel: Liefdevol CreŽren

10 Aladiah: Het Eeuwige Nu

11 Lauviah: Je Victorieuze Beloning

12 Hahaiah: De Hemelse MysteriŽn

13 Yezalel: De Kunst der Ware Liefde

14 Mebahel: In Waarheid, Vrijheid en Gerechtigheid

15 Hariel: In Liefdevolle Transformatie

16 Hekamiah: De Herinnering Van Je Ziel

17 Lauviah: De Inspiratie Van Het Moment

18 Caliel: De Waarheid In Jezelf

19 Leuviah: Een Trede Omhoog

20 Pahaliah: De Meesterlijke Scherpschutter

21 Nelchael: Het Mysterie Ontsluierd

22 Yeiaiel: Het Schip Des Levens

23 Melahel: De Oude Genezer

24: Haheuiah: De Goddelijke Bescherming

25: Nitah-Hiah: De MagiŽr In Jezelf

26: Haaiah: Het Grotere Geheel

27 Yerathel: De Harmonie In Jezelf

28: Seheiah: Het Elixir Der Eeuwige Jeugd

29: Reiyel: De Lichtende Liefde

30 Omael: De kansen je geschonken

31: Lecabel: Het Oplossingsgerichte denken

32: Vasariah: Liefde Zonder Oordeel

33: Yehuiah: Het Zaadje Dat Ontkiemt

34: Lehahiah: Het Volle Vertrouwen

35: Chavakiah: De Helende Kracht Der Liefde

36: Menadel: Het Liefdevolle Werk

37: Aniel: Het verleden Achter Je Laten

38 Haamiah: Je Angsten Overstijgen

39 Rehael: De Vaderlijke Liefde

40 Yeiazel: De Vrede In Jezelf

41 Hahahel: De Liefde Van Het Hart

42 Mikael: Het Heldere Denken

43 Veuliah: Je Innerlijke Rijkdom

44 Yelahiah: Het Verleden Vergeven

45 Sealiah: Liefde, Dankbaarheid & Vertrouwen

46 Ariel: De Liefdevolle Gedachte

47 Asaliah: Een Geheim Van De Ziel Ontsluierd

48 Mihael: De Perfecte Balancering

49 Vehuel: Van 't Kleine Naar 't Grote

50 Daniel: De Zachtheid Van Het Zijn

51 Hahasiah: De Wet van Oorzaak en Gevolg

52 Imamiah: De Heldere Visie

53 Engel Nanael: De Liefdevolle Ontwarring

54 Engel Nithael: De Eigen Individualiteit

55 Engel Mebahiah: Het Diplomatische Beleven

56 Engel Poyel: Reflectie en Contemplatie

57 Engel Nemamiah: De Hemelse Inspiraties

58 Engel Yeialel: Je Victorieuze Overwinning

59 Engel Harahel: Het Licht Der Onbenutte Mogelijkheden

60 Engel Mitzrael: De Verfijning van Het Denken

61 Engel Umabel: De Kennis Van Het Wonderbaarlijke

62 Engel Iah-Hel: Het Hemelse Geschenk

63 Engel Anauel: De Vrucht Des Levens

64 Engel Mehiel: Het Grote Boek Des Levens

65 Engel Damabiah: De Kunst der Communicatie

66 Engel Manakel: Het Liefdevolle Hart

67 Engel Eyaiel: Je Eigen Beste Vriend

68 Engel Habuhiah: De Natuurlijke Genezing

69 Engel Rochel: Het Grote Boek Des Levens

70 Engel Jabamiah: De Wonderlijke Transmutatie

71 Engel Haiaiel: De Zwaarte Overstijgen

72 Engel Mumiah: Klaar voor een nieuw begin

Login60 Engel Mitzrael: De Verfijning van Het Denken Afdrukken E-mail
Geschreven door Michy   
maandag, 05 januari 2015 18:27


Ik ben met je in de liefde die 't bestaan haar betekenis schenkt, in de glorie van het hoogste die zo graag op de mensheid schijnt. Het licht der vervulling van je doelen en idealen is steeds aanwezig, dit licht richt zich op je denken en je voelen en maakt daar het mooiste van. Zonder licht ook geen creatie, zonder licht blijft 't maar een droom. Het is het hemelse licht dat op 't denken, doen en laten schijnt dat de verwerkelijking kristalliseert. Het licht betreft de mogelijkheden die steeds ter jouw beschikking staan. Dat wat je voelt en dat wat je denkt is de energie die zich steeds naar dit licht richt. Zo ontvang je inspiraties, zo ook komen situaties naar je toe. Doch het is slechts wanneer je dankzij de inspiraties en situaties stappen besluit te zetten, het is dan dat de kracht van het hemelse licht haar verwerkelijking kent. Wanneer je deze wet geheel begrijpt valt elke angst en twijfel weg, het is dan dat je de werking erkent, het is dan dat de gave der vertrouwensvolle zelfzekerheid je vergezelt. Voor elke stap in vertrouwen geplaatst schenkt het universum je er tien. Het is zo dat het hemelse licht haar verwerkelijking kent, want geen enkel mens werkt ooit alleen. 

Wanneer men in de vorige les dankzij lieve Harahel geleerd heeft om door de nevelige sluiers heen te waden, wanneer men aldoende reeds geleerd heeft over het grootse licht dat alom schijnt, dan wordt ook deze les heel klaar en duidelijk... Dan weet men dat men krijgt waar men om vraagt. Het vragen gebeurt steeds in eigen denkgeest, het licht schijnt vol glorie op wat het is waar de mens aan denkt. Hierdoor ontspruiten alle nieuwe mogelijkheden, mogelijkheden even transformeerbaar als de fijnheid waarmee men denkt. Elke gedachte, elk idee alsook elk woord en elk gebaar, de opsomming van deze samen vormt het trillingsveld van je bestaan. Wanneer deze steeds verfijnd worden door middel van reflectie, contemplatie en meditatie, dan ook wordt het trillingsveld verfijnd. Verfijnde trilling zorgt voor nog fijnere situaties, brengt de synchroniciteit des levens met zich mee. Een zwaardere trilling veroorzaakt door twijfels en angsten brengt een zwaarte in 't bestaan. Daar elke trilling magnetisch gelijkaardige situaties naar zich toe trekt is het door verfijning dat het mooie zich openbaren zal. Degene die met kwaadpraterij of jaloezie zijn dagen vult zal deze ook naar zich toe trekken daar dit is waar men zijn focus op richt, het zijn de gedachten waarmee men de denkgeest beheerst. Ook op deze gedachten schijnt het licht, daar licht steeds zonder oordeel is.

Het is door verwerkelijking der denksfeer te beleven dat de mens uiteindelijk verfijning wenst. Verfijning van gedachten, woorden en en daden wijst onomstotelijk op verfijning van alles wat men naar zich toetrekt, dit daar gedachten heel magnetisch zijn van aard, ze trekken aan dat wat hen evenaart. Hoe liefdevoller de gedachtenwereld, hoe mooier 't wordt wat men ervaart. De mens is vrij om zelf zijn trillingsveld te creëren al naar gelang hij zelf denken wil. Doch elke gedachte trekt situaties aan waar de mens zijn stappen in zet, voor elke stap die de mens hier zet schenkt het universum hem er tien weer. Daarom ook wordt 't meest vreugdevolle leven bereikt wanneer de mens zijn denkgeest tot liefdevolheid verfijnt. Ik ben hier om je te helpen je gedachten te contempleren en verfijnen, om de vrede en het vertrouwen te vinden waar het hemels licht in al haar glorie op kan schijnen. Zo leer ik je dat 't leven heel erg mooi kan zijn, dat men de mooiste wensen kan verwerkelijken. Doch alles begint in de verfijning van het denken, in de liefdevolheid die steeds tot je beschikking staat. Durf te vertrouwen dat je steeds het mooiste realiseren kan, durf te vertrouwen in de magnetische kracht der liefdevolle denkgeest. Ik ben hier om je te leiden, zachtjes fluister ik je mijn inspiraties toe, ik ben je engel Mitzrael.

Steen: Aventurijn
Kleur: Groen

Affirmaties
~~~~~~~
* In de liefdevolle denkgeest ontstaan mijn grootste vreugdes
* Waar mijn geest zich mee bezig houdt is wat zich verwerkelijkt
* Magnetisch trek ik zo steeds gelijkaardige situaties aan
* Vol vertrouwen laat ik het licht der nieuwe kennis binnen

Gebed
~~~~
Ik dank je
lieve Mitzrael
dat jij me
nieuwe
bewustwording 
schenkt

ik word me
bewust van
mijn gedachten
daden en acties
alsook hoe
liefdevol ze zijn

ik weet dat 
ik door mijn
denken en 
mijn handelen
gelijkaardige situaties 
magnetiseer

dankzij
jouw hulp
werk ik nu
aan verfijning
van mijn 
denksfeer

hierdoor
verhoog ik de 
trilling van
mijn bestaan
en trek zo fijne
situaties aan
Amen.

Michy 16/1/2013

 Artwork: Rafael YocktengDeze engel uit het rijk der aartsengelen is de 60ste in het koor van 72 engelen en regeert zodiakaal over ons bestaan van 16 tot en met 20 januari. Uiteraard kan hij ook op andere momenten opgeroepen worden. Van nature is zijn invloed tijdens deze periode extra sterk.

Hoe met deze channeling werken?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Elke channeling brengt vele inzichten wanneer ze gedurende die 5 dagen dagelijks gelezen wordt. De affirmaties kunnen op mooie papiertjes overgeschreven worden die je op verschillende plaatsen in je huis legt waar je ze regelmatig ziet en zo aan de transformaties herinnerd wordt. Het gebed kan best zowel 's morgens als 's avonds opgezegd worden, meerdere keren kan natuurlijk ook. Engelen zijn er steeds om ons te helpen, roep hen aan en ze zullen je leiden.

Share
 
SEO by Artio