Het huis van de 72 Engelen

De Engelen Spreken

De engelen spreken

1 Vehuiah: De Goddelijke Vonk

2 Yeliel: Onvoorwaardelijke Liefde

3 Sitael: De Hemelse Architect

4 Elemiah: Bouwmeester Summa Cum Laude

5 Mahasiah: De Hogere Visie

6 Lelahel: De Goddelijke tuinier

7 Achaiah: De Liefdevolle Waarheid In Jezelf

8 Cahetel: De Kunst Der Liefde

9 Haziel: Liefdevol CreŽren

10 Aladiah: Het Eeuwige Nu

11 Lauviah: Je Victorieuze Beloning

12 Hahaiah: De Hemelse MysteriŽn

13 Yezalel: De Kunst der Ware Liefde

14 Mebahel: In Waarheid, Vrijheid en Gerechtigheid

15 Hariel: In Liefdevolle Transformatie

16 Hekamiah: De Herinnering Van Je Ziel

17 Lauviah: De Inspiratie Van Het Moment

18 Caliel: De Waarheid In Jezelf

19 Leuviah: Een Trede Omhoog

20 Pahaliah: De Meesterlijke Scherpschutter

21 Nelchael: Het Mysterie Ontsluierd

22 Yeiaiel: Het Schip Des Levens

23 Melahel: De Oude Genezer

24: Haheuiah: De Goddelijke Bescherming

25: Nitah-Hiah: De MagiŽr In Jezelf

26: Haaiah: Het Grotere Geheel

27 Yerathel: De Harmonie In Jezelf

28: Seheiah: Het Elixir Der Eeuwige Jeugd

29: Reiyel: De Lichtende Liefde

30 Omael: De kansen je geschonken

31: Lecabel: Het Oplossingsgerichte denken

32: Vasariah: Liefde Zonder Oordeel

33: Yehuiah: Het Zaadje Dat Ontkiemt

34: Lehahiah: Het Volle Vertrouwen

35: Chavakiah: De Helende Kracht Der Liefde

36: Menadel: Het Liefdevolle Werk

37: Aniel: Het verleden Achter Je Laten

38 Haamiah: Je Angsten Overstijgen

39 Rehael: De Vaderlijke Liefde

40 Yeiazel: De Vrede In Jezelf

41 Hahahel: De Liefde Van Het Hart

42 Mikael: Het Heldere Denken

43 Veuliah: Je Innerlijke Rijkdom

44 Yelahiah: Het Verleden Vergeven

45 Sealiah: Liefde, Dankbaarheid & Vertrouwen

46 Ariel: De Liefdevolle Gedachte

47 Asaliah: Een Geheim Van De Ziel Ontsluierd

48 Mihael: De Perfecte Balancering

49 Vehuel: Van 't Kleine Naar 't Grote

50 Daniel: De Zachtheid Van Het Zijn

51 Hahasiah: De Wet van Oorzaak en Gevolg

52 Imamiah: De Heldere Visie

53 Engel Nanael: De Liefdevolle Ontwarring

54 Engel Nithael: De Eigen Individualiteit

55 Engel Mebahiah: Het Diplomatische Beleven

56 Engel Poyel: Reflectie en Contemplatie

57 Engel Nemamiah: De Hemelse Inspiraties

58 Engel Yeialel: Je Victorieuze Overwinning

59 Engel Harahel: Het Licht Der Onbenutte Mogelijkheden

60 Engel Mitzrael: De Verfijning van Het Denken

61 Engel Umabel: De Kennis Van Het Wonderbaarlijke

62 Engel Iah-Hel: Het Hemelse Geschenk

63 Engel Anauel: De Vrucht Des Levens

64 Engel Mehiel: Het Grote Boek Des Levens

65 Engel Damabiah: De Kunst der Communicatie

66 Engel Manakel: Het Liefdevolle Hart

67 Engel Eyaiel: Je Eigen Beste Vriend

68 Engel Habuhiah: De Natuurlijke Genezing

69 Engel Rochel: Het Grote Boek Des Levens

70 Engel Jabamiah: De Wonderlijke Transmutatie

71 Engel Haiaiel: De Zwaarte Overstijgen

72 Engel Mumiah: Klaar voor een nieuw begin

Login59 Engel Harahel: Het Licht Der Onbenutte Mogelijkheden Afdrukken E-mail
Geschreven door Michy   
donderdag, 25 december 2014 16:25

 

Ik ben met je in de liefde die de kennis van je verleden in het heden mogelijk maakt, in 't begrip van geleerde lessen en hoe je hiermee verder gaat. Niets gebeurt ooit zomaar, alles heeft zijn doel, al weten we niet altijd waar de te leren les ons naartoe brengt. Doch elke situatie is een les wiens waarde zich ontsluiert na verloop van tijd. Er is geen reden om bij de pakken te blijven zitten wanneer je weet dat de situatie je steeds leidt. Een situatie wijst je steeds op je gevoel, op hoe je je voelt op dat moment. Wat niet goed voelt dat voelt zwaar, het is dat wat om verfijning vraagt, verfijning die leidt tot kennis en begrip. Diep in jou huist grote kracht, het is de kracht der overstijging. Overstijging leidt tot transformatie, tot begrip van wie jij werkelijk bent. Ik ben hier om jou te helpen, om deze gave in jezelf te ontdekken, om te weten dat je nooit hulpeloos bent doch eerder een onlosmakelijk deel van 't harmonieuze geheel. De kracht die zo'n belangrijk deel is van wie jij werkelijk bent in al je glorie, deze kracht huist ook in jou, het is de essentie waar 't leven om draait. Veel van wat gebeurt is verhuld door sluiers, sluiers die je weerhouden om de reden achter situaties te kunnen aanschouwen. Deze sluiers creëren een soort van nevel, hoewel het licht der onbenutte mogelijkheden hier zonder weerga steeds door schijnt. 

De sluiers zijn opgebouwd uit jaren van twijfel aan jezelf, uit angst en onmacht alsook uit ongeloof, uit alles wat eens bezwaarlijk leek. Deze sluiers representeren de zwaarte van alles waar je niet naar kijken durft, van alles wat je ooit heeft pijn gedaan, van alles waar je de reden niet van snapt. Ze zijn de gedachten in het onderbewuste opgeslagen, stevig opgeslagen achter slot en grendel. Ze zijn de verzwaring van je leefsfeer, de sluiers die alles van je weghouden waarvan je dacht dat je 't niet oplossen kon. Daarom werden situaties begraven heel diep vanbinnen, heel onopgelost en vol van pijn. De sluiers zijn de herinnering aan een grauw verleden, ze herinneren je aan de wegen die je liever niet nam. Daarom is er ook de zwaarte die maakt dat je niet door een situatie heen kijken kan. Doch zulk een situatie vraagt om transformatie waardoor de sluier weer wegvallen kan. Een sluier ontstaat uit je onbewuste, het betreft alles waar je niet met een volmaakt vredig gevoel naar kijken kan, het zijn de opgesloten pijnen, angsten en twijfels waarvan de ziel zich zo graag bevrijden wil. Ook achter deze nevelen schijnt steeds een fel en helder licht, 't is 't licht der onbenutte toekomstmogelijkheden, dit licht schijnt steeds op je gevoel.

Diep vanbinnen voel je dit licht, het belicht je diepste hartewensen en verlangens, het zijn de mogelijkheden die steeds aanwezig waren, ook al dierf je er niet op hopen. Ik ben hier om je te helpen deze sluiers te onthullen, om hen met zachtheid en vol liefde te onttrekken van je zicht. Door in jezelf te durven geloven, door te weten dat je 't waard bent om het mooiste te beleven, zo ontneem je de zwaarte die de nevelige sluier je bracht en breng je weer helderheid en klaarheid in het bestaan. Door deze klaarheid kan het licht weer schijnen, het goddelijke licht der onbenutte mogelijkheden. Dit licht is 't licht dat verlangens verwezenlijkt wanneer men hierin vertrouwen durft. Elke sluier is ontstaan door de donkerte in eigen geest, de creatie der sluiers is een onbewust proces doch daar elke sluier een illusie betreft is het met vol bewustzijn dat je 'm overstijgen kan. Weet dat je 't waard bent het beste te wensen alsook te ontvangen, richt je focus op het licht der mogelijkheden dat steeds schijnt. Weet dat zwaarte een illusie is en stap er dapper recht doorheen. Ik vraag je je niet meer te laten ontmoedigen doch vertrouwensvol hier recht doorheen te stappen. Weet dat je 't kan en zo zal het zijn met wonderlijke transformatie als resultaat. Roep me aan wanneer je mijn hulp wenst, liefdevol leid ik de weg, ik ben je engel Harahel.

Steen: Lapis lazuli
Kleur: Blauw 

Affirmaties
~~~~~~~
* Ik weet dat er niets is waar ik bang voor hoef te zijn
* Vol vertrouwen bewandel ik mijn pad
* Voor elke nieuwe stap die ik zet valt er een sluier weg
* Zo creëer ik verwerkelijking van mijn mooiste bestaan

Gebed
~~~~
Ik dank je
engel Harahel
dat jij me
vol liefde leidt
op dit pad

jij toont me dat 
er geen valkuilen 
bestaan als ik 
ze zelf niet
heb gemaakt

jij schenkt me
de gave der
helderheid
die de sluiers
laat verdwijnen

ansgst alsook
twijfel en pijn 
vervang ik nu 
door ware
zelfzekerheid

met deze 
hernieuwde
geesteshouding
bewandel ik 
nu mijn pad

mijn helderheid
verlost me van
angsten, brengt 
nieuwe kansen
naar me toe

wanneer ik
zonder angsten
ben wordt
het leven
een fijn spel

hiervoor
dank ik je
engel Harahel
dat jij me deze
wijsheid schenkt.
Amen

Michy 11.10.2013

  

Werken met engel Harahel
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Deze engel uit het rijk der aartsengelen is de 59ste in het koor van 72 engelen en regeert zodiakaal over ons bestaan van 11 tot en met 15 januari Uiteraard kan hij ook op andere momenten opgeroepen worden. Van nature is zijn invloed tijdens deze periode extra sterk.


Gaven die je dankzij zijn invloed kan ontwikkelen:

* Inzichten in de nevelige sluiers der bestaan 
* Verheldering van je leefsfeer door de verworven inzichten
* Intellectuele klaarheid die leidt tot het zetten van nieuwe stappen
* Het vertrouwen dat deze stappen je ook naar je doel zullen leiden
* Inzichten die niet allen jezelf maar ook anderen kunnen helpen
* Het doorbreken van oude patronen die nu in een nieuw licht bekeken worden
* Nieuwe hoop, nieuwe moed en nieuwe stappen die hieruit volgen
* Liefdevol experimenteren met eigen krachten en ideeën

Distorties die kunnen optreden/verholpen worden onder zijn invloed:

* Moedeloosheid die leidt tot luiheid en verveling
* Vastgeroest zitten in oude gedragspatronen
* Een lakse kijk op het leven die weinig voortbrengt
* Het onvermogen om stappen naar je doelen te zetten
* Het idee dat alles veel te moeilijk lijkt om te veranderen
* Het gevoel van doelloos een hoge berg te beklimmen
* Criminaliteit als gevolg van gebrek aan geloof in eigen kracht

Harahel is de engel die ons zachtjes wakker schudt, hij maakt ons bewust van oude patronen waar we ons elke dag doorheen wurmen doch die ons niet meer gelukkig maken. Het zijn de oude patronen die eens hun oorsprong vonden in onze opvoeding, ons denken en datgene wat we reeds meegemaakt hebben. Ze kunnen gezien worden als de nevelige sluiers in ons bestaan, de zwaarte waar we ons vaag van bewust zijn doch waar we als het ware mee hebben leren leven. Harahel maakt ons bewust van het hemelse licht dat steeds achter deze nevelen schijnt, het licht van de onbenutte mogelijkheden dat steeds klaar staat om onze wensen en doelen waar te maken wanneer we het aandurven om door deze donkerte heen te stappen in het volste vertrouwen dat het licht steeds aanwezig is. Dankzij Harahel kunnen we de lokroep van het licht beantwoorden waardoor we in staat gesteld worden de sluiers te bekijken zoals ze werkelijk zijn: een illusie van zwaarte gecreëerd door onze onvervulde verlangens, onvervulde verlangens veroorzaakt door een gebrek aan vertrouwen in onze eigen kracht. Net als bloemen heeft ook de geest de neiging om steeds naar het licht te reiken, dit licht bevat de inspiraties die ons kunnen verder leiden op ons pad. Om deze inspiraties die steeds aanwezig zijn tot werkelijkheid te kunnen maken is het nodig om ons bewust te zijn van de sluiers, daar deze de enige obstakels zijn op onze weg. Laat ons als voorbeeld overvloed kiezen: Je weet wat je wil, daar dit de inspiraties zijn die je vertellen hoe jij jouw leven het allermooist zou kunnen maken. Maar ergens diep in jou zouden diepgewortelde gedachten kunnen nestelen die zeggen dat je het niet waard bent en dus maar beter met minder kan doen. Deze gedachten hebben over de jaren magnetisch meer gedachten aangetrokken die eveneens bevestigen dat je het eigenlijk niet waard bent. Deze gedachten zijn de nevelen die de sluier gecreëerd hebben, de sluier die je voorhoudt wat wel en niet mogelijk is in jouw situatie. Doch deze sluier kan slechts een illusie zijn daar het anders onmogelijk zou zijn om het felle licht der verwerkwelijking tot je te laten komen via inspiraties die je laten weten dat je het wel waard bent. Zachtjes neemt Harahel je hand en maakt je bewust van de vele lagen waaruit deze nevelige sluiers bestaan en moedigt je aan om er met vol vertrouwen doorheen te wandelen, met vol vertrouwen en je focus gericht op het licht dat hierachter schijnt. Het is een gegeven dat wanneer je iets een deel van je leven wil maken - zoals overvloed in dit geval maar het kan ook liefde, een fijne thuis of eender wat zijn – je eerst door de sluier moet die komaf maakt met oude gedachtenpatronen die je tot nu toe verhinderd hebben om je doel te bereiken. Je kan deze sluiers zien als het spiegelbeeld van je opgehoopte negatieve gedachten die eerst om verfijning vragen waardoor de poort zich vanzelf opent. Moge Harahel's hulp hierbij je zeer genegen zijn.

Je engel aanroepen doe je steeds door haar naam in drie lettergrepen uit te spreken:

HA
HARA
HARAHEL

Eerst adem je in, dan spreek je de eerste lettergreep uit: HA. Dan adem je weer in en spreek je de twee lettergrepen uit: HARA. Een derde keer adem je weer in en spreekt nu de engel's gehele naam uit: HARAHEL. Laat de klanken van zijn naam zo lang mogelijk doorklinken. Voel hoe zijn energie door je lichaam stroomt en je hele wezen vult met vreugde. Nadat je de naam op deze wijze hebt uitgesproken adem je nog een keer in om de essentie die is vrijgekomen door het uitspreken van de naam tot je te nemen waardoor je de liefdevolheid van de engel tot je neemt.

Wanneer je contact met je engel wil maken kan het hulpzaam zijn om je even af te zonderen in stilte, een groot glas water te drinken en een kaarsje te branden, want kaarsjes trekken engelen aan. Stel dan de vragen die door je hoofd gaan, bid of mediteer... Doe dat wat voor jou het beste voelt. Dank voor en na je gesprek, je vraag of je gebed de engel voor zijn aanwezigheid en weet, vertrouw dat alles verhoord zal worden wanneer het komt uit de puurheid van het hart. Weet dat elke vraag aan je engel steeds begrepen en beantwoord wordt. Kijk uit naar de veranderingen, de liefdevolle nieuwe situaties en kansen die je kant uitkomen.

Fysieke invloed: 11 tot en met 15 januari
Emotionele invloed: 7 maart ~ 19 mei ~ 3 augustus ~ 16 oktober ~ 27 december van 00.00 tot 17.59
Intellectuele invloed: dagelijks van 19u20 tot en met 19u39
Sephira op Levensboom: Van Hod naar Hesed
Planetaire invloeden: Mercurius ~ Jupiter
Sterrenbeeld: Steenbok
Element: Aarde
Harahel werkt onder leiding van Aartsengel: Michael 

Michy xxx

Share
 
SEO by Artio