Het huis van de 72 Engelen

De Engelen Spreken

De engelen spreken

1 Vehuiah: De Goddelijke Vonk

2 Yeliel: Onvoorwaardelijke Liefde

3 Sitael: De Hemelse Architect

4 Elemiah: Bouwmeester Summa Cum Laude

5 Mahasiah: De Hogere Visie

6 Lelahel: De Goddelijke tuinier

7 Achaiah: De Liefdevolle Waarheid In Jezelf

8 Cahetel: De Kunst Der Liefde

9 Haziel: Liefdevol CreŽren

10 Aladiah: Het Eeuwige Nu

11 Lauviah: Je Victorieuze Beloning

12 Hahaiah: De Hemelse MysteriŽn

13 Yezalel: De Kunst der Ware Liefde

14 Mebahel: In Waarheid, Vrijheid en Gerechtigheid

15 Hariel: In Liefdevolle Transformatie

16 Hekamiah: De Herinnering Van Je Ziel

17 Lauviah: De Inspiratie Van Het Moment

18 Caliel: De Waarheid In Jezelf

19 Leuviah: Een Trede Omhoog

20 Pahaliah: De Meesterlijke Scherpschutter

21 Nelchael: Het Mysterie Ontsluierd

22 Yeiaiel: Het Schip Des Levens

23 Melahel: De Oude Genezer

24: Haheuiah: De Goddelijke Bescherming

25: Nitah-Hiah: De MagiŽr In Jezelf

26: Haaiah: Het Grotere Geheel

27 Yerathel: De Harmonie In Jezelf

28: Seheiah: Het Elixir Der Eeuwige Jeugd

29: Reiyel: De Lichtende Liefde

30 Omael: De kansen je geschonken

31: Lecabel: Het Oplossingsgerichte denken

32: Vasariah: Liefde Zonder Oordeel

33: Yehuiah: Het Zaadje Dat Ontkiemt

34: Lehahiah: Het Volle Vertrouwen

35: Chavakiah: De Helende Kracht Der Liefde

36: Menadel: Het Liefdevolle Werk

37: Aniel: Het verleden Achter Je Laten

38 Haamiah: Je Angsten Overstijgen

39 Rehael: De Vaderlijke Liefde

40 Yeiazel: De Vrede In Jezelf

41 Hahahel: De Liefde Van Het Hart

42 Mikael: Het Heldere Denken

43 Veuliah: Je Innerlijke Rijkdom

44 Yelahiah: Het Verleden Vergeven

45 Sealiah: Liefde, Dankbaarheid & Vertrouwen

46 Ariel: De Liefdevolle Gedachte

47 Asaliah: Een Geheim Van De Ziel Ontsluierd

48 Mihael: De Perfecte Balancering

49 Vehuel: Van 't Kleine Naar 't Grote

50 Daniel: De Zachtheid Van Het Zijn

51 Hahasiah: De Wet van Oorzaak en Gevolg

52 Imamiah: De Heldere Visie

53 Engel Nanael: De Liefdevolle Ontwarring

54 Engel Nithael: De Eigen Individualiteit

55 Engel Mebahiah: Het Diplomatische Beleven

56 Engel Poyel: Reflectie en Contemplatie

57 Engel Nemamiah: De Hemelse Inspiraties

58 Engel Yeialel: Je Victorieuze Overwinning

59 Engel Harahel: Het Licht Der Onbenutte Mogelijkheden

60 Engel Mitzrael: De Verfijning van Het Denken

61 Engel Umabel: De Kennis Van Het Wonderbaarlijke

62 Engel Iah-Hel: Het Hemelse Geschenk

63 Engel Anauel: De Vrucht Des Levens

64 Engel Mehiel: Het Grote Boek Des Levens

65 Engel Damabiah: De Kunst der Communicatie

66 Engel Manakel: Het Liefdevolle Hart

67 Engel Eyaiel: Je Eigen Beste Vriend

68 Engel Habuhiah: De Natuurlijke Genezing

69 Engel Rochel: Het Grote Boek Des Levens

70 Engel Jabamiah: De Wonderlijke Transmutatie

71 Engel Haiaiel: De Zwaarte Overstijgen

72 Engel Mumiah: Klaar voor een nieuw begin

Login58 Engel Yeialel: Je Victorieuze Overwinning Afdrukken E-mail
Geschreven door Michy   
donderdag, 25 december 2014 15:24


Ik ben met je in de liefde die de hogere sferen nader brengt, in de verhevenheid van geest die wapenstilstand als haar streefdoel kent. Vele kansen worden je geschonken om op verschillende manieren te reageren, reageren op situaties waardoor verandering tot je komt. Het haalt niet uit je boos te maken wanneer er iets is dat je niet zint, boosheid lokt steeds boosheid uit waardoor men algauw in een vicieuze cirkel belandt. Ik leer je om even stil te staan alvorens te reageren op wat een ander zegt en doet, om even stock van de situatie in eigen geest te nemen waardoor je inspiraties ontvangen zal om de toestand te verbeteren. Want datgene wat jou niet zint zal niet verdwijnen omdat jij je boos maakt, het is net door de liefdevolle houding dat de situatie wordt verzacht. Oprechte interesse in plaats van boosheid brengt hernieuwde krachten met zich mee, hernieuwde krachten die leiden tot oplossingsgerichtheid, tot inspiraties van hogere aard. In jouw huist de grote kracht om actief een situatie te verzachten, om zo bewust een situatie om te buigen naar een belevenis veel vrediger van aard.

Weet dat dit steeds tot je mogelijkheden behoort, je maakt hier bewust gebruik van de helderheid die een deel is van je zijn. Waarom deze helderheid niet toelaten in je leven terwijl ze zo'n wonderlijke gevolgen kent? Waarom niet actief in je schatkist der gevoelens delven die een oplossing bevat voor elk probleem? Waarom niet bewust de leiding nemen door bewustzijn over eigen kracht? Al doende leert men, keer op keer, al doende wordt deze gewaarwording bereikt. Overwinning behoort altijd degene toe die het vredevolle tot stand brengen kan. Boosheid wakkert boosheid aan daar men zo elkaar dieper en dieper deze sfeer in drijft. Het is slechts degene die vrede beoogt die de stok aanreiken kan waardoor men uit deze put der zwaarte geholpen kan worden. Wie is het slimste en bereikt 't meeste resultaat, degene die boos reageert of degene met het liefdevolle hart? Wie is degene die de mooiste overwinning zal behalen en wie is degene die 's nachts het best slaapt? Wie is degene die het fijnste voorbeeld stelt? Wie is degene die alzo bewust gebruik maken kan van de kracht die huist in 't zachtmoedige hart? 

Wie is degene wiens woorden men eert en wie is degene wiens woorden men liever negeert? Ik help je om je deze kracht der zachtaardigheid eigen te maken, roep me aan, ik help je graag, ik help je deze kennis op zachte manier te verwerven en help je ze toe te passen tijdens welke situatie dan ook. Weet dat ik hier steeds ben om je te leiden, om je te leiden bij elke stap. Ik leer je om op tijd eens stil te staan en alzo je reacties te kunnen veranderen naar wens. Laat je niet meedrijven door de stroom wanneer deze gevaarlijk is, woest en ruw. Zwem niet koppig met deze zware stroming mee maar zoek een plaatsje aan de oeverkant. Vanuit deze positie van vrede en rust wordt het makkelijker om een moeilijke situatie te overzien want zo ben je er zelf geen deel meer van. Door bewust de oever op te zoeken overstijg je de stroming van datgene waar je niet van houdt. Dit overstijgen is de stap die je zonder meer naar 't inspiratievolle brengt. Moge deze lessen je zeer genegen zijn, moge mijn hulp de inspiraties brengen die je zoekt. Moge mijn vrede met je zijn, Yeialel is wie ik ben.

Steen: Diamant 
Kleur: Transparant

Affirmaties
~~~~~~~
* Situaties ergeren me niet meer daar ik nu hun bekoorlijkheid zie
* Hun bekoorlijkheid is dat ze me bewust maken van mijn eigen kracht
* Mijn kracht die bestaat uit bewustzijn van mijn reactie
* Indien mijn reactie positief is kan ze elke situatie transformeren

Gebed
~~~~
Ik dank je
engel Yeialel
voor de 
wijze lessen
die je me
brengt

ik dank je
dat jij me
het geduld en 
de inzichten der
vredevolheid
schenkt

bij elke 
situatie die 
ik niet fijn vind 
inspireer jij me 
met nieuwe
oplossingen

hiervoor
dank ik je uit 
het diepst van
mijn hart daar
het mijn leven
nu verblijdt.
Amen

Michy 7.1.2013

 Artwork: Rafael Yockteng

Deze engel uit het rijk der aartsengelen is de 58ste in het koor van 72 engelen en regeert zodiakaal over ons bestaan van 6 tot en met 10 januari. Uiteraard kan hij ook op andere momenten opgeroepen worden. Van nature is zijn invloed tijdens deze periode extra sterk.

Hoe met deze channeling werken?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Elke channeling brengt vele inzichten wanneer ze gedurende die 5 dagen dagelijks gelezen wordt. De affirmaties kunnen op mooie papiertjes overgeschreven worden die je op verschillende plaatsen in je huis legt waar je ze regelmatig ziet en zo aan de transformaties herinnerd wordt. Het gebed kan best zowel 's morgens als 's avonds opgezegd worden, meerdere keren kan natuurlijk ook. Engelen zijn er steeds om ons te helpen, roep hen aan en ze zullen je leiden.

Share
 
SEO by Artio