Het huis van de 72 Engelen

De Engelen Spreken

De engelen spreken

1 Vehuiah: De Goddelijke Vonk

2 Yeliel: Onvoorwaardelijke Liefde

3 Sitael: De Hemelse Architect

4 Elemiah: Bouwmeester Summa Cum Laude

5 Mahasiah: De Hogere Visie

6 Lelahel: De Goddelijke tuinier

7 Achaiah: De Liefdevolle Waarheid In Jezelf

8 Cahetel: De Kunst Der Liefde

9 Haziel: Liefdevol CreŽren

10 Aladiah: Het Eeuwige Nu

11 Lauviah: Je Victorieuze Beloning

12 Hahaiah: De Hemelse MysteriŽn

13 Yezalel: De Kunst der Ware Liefde

14 Mebahel: In Waarheid, Vrijheid en Gerechtigheid

15 Hariel: In Liefdevolle Transformatie

16 Hekamiah: De Herinnering Van Je Ziel

17 Lauviah: De Inspiratie Van Het Moment

18 Caliel: De Waarheid In Jezelf

19 Leuviah: Een Trede Omhoog

20 Pahaliah: De Meesterlijke Scherpschutter

21 Nelchael: Het Mysterie Ontsluierd

22 Yeiaiel: Het Schip Des Levens

23 Melahel: De Oude Genezer

24: Haheuiah: De Goddelijke Bescherming

25: Nitah-Hiah: De MagiŽr In Jezelf

26: Haaiah: Het Grotere Geheel

27 Yerathel: De Harmonie In Jezelf

28: Seheiah: Het Elixir Der Eeuwige Jeugd

29: Reiyel: De Lichtende Liefde

30 Omael: De kansen je geschonken

31: Lecabel: Het Oplossingsgerichte denken

32: Vasariah: Liefde Zonder Oordeel

33: Yehuiah: Het Zaadje Dat Ontkiemt

34: Lehahiah: Het Volle Vertrouwen

35: Chavakiah: De Helende Kracht Der Liefde

36: Menadel: Het Liefdevolle Werk

37: Aniel: Het verleden Achter Je Laten

38 Haamiah: Je Angsten Overstijgen

39 Rehael: De Vaderlijke Liefde

40 Yeiazel: De Vrede In Jezelf

41 Hahahel: De Liefde Van Het Hart

42 Mikael: Het Heldere Denken

43 Veuliah: Je Innerlijke Rijkdom

44 Yelahiah: Het Verleden Vergeven

45 Sealiah: Liefde, Dankbaarheid & Vertrouwen

46 Ariel: De Liefdevolle Gedachte

47 Asaliah: Een Geheim Van De Ziel Ontsluierd

48 Mihael: De Perfecte Balancering

49 Vehuel: Van 't Kleine Naar 't Grote

50 Daniel: De Zachtheid Van Het Zijn

51 Hahasiah: De Wet van Oorzaak en Gevolg

52 Imamiah: De Heldere Visie

53 Engel Nanael: De Liefdevolle Ontwarring

54 Engel Nithael: De Eigen Individualiteit

55 Engel Mebahiah: Het Diplomatische Beleven

56 Engel Poyel: Reflectie en Contemplatie

57 Engel Nemamiah: De Hemelse Inspiraties

58 Engel Yeialel: Je Victorieuze Overwinning

59 Engel Harahel: Het Licht Der Onbenutte Mogelijkheden

60 Engel Mitzrael: De Verfijning van Het Denken

61 Engel Umabel: De Kennis Van Het Wonderbaarlijke

62 Engel Iah-Hel: Het Hemelse Geschenk

63 Engel Anauel: De Vrucht Des Levens

64 Engel Mehiel: Het Grote Boek Des Levens

65 Engel Damabiah: De Kunst der Communicatie

66 Engel Manakel: Het Liefdevolle Hart

67 Engel Eyaiel: Je Eigen Beste Vriend

68 Engel Habuhiah: De Natuurlijke Genezing

69 Engel Rochel: Het Grote Boek Des Levens

70 Engel Jabamiah: De Wonderlijke Transmutatie

71 Engel Haiaiel: De Zwaarte Overstijgen

72 Engel Mumiah: Klaar voor een nieuw begin

Login57 Engel Nemamiah: De Hemelse Inspiraties Afdrukken E-mail
Geschreven door Michy   
donderdag, 25 december 2014 13:48


Ik ben met je in de liefde die het nieuwe haar bestaansvormen schenkt, in de geestelijke wereld die inspiraties als haar streefdoel stelt. Vele kansen zijn je reeds gegeven, op elk moment dat steeds bestaat, verheffing kan enkel worden bereikt wanneer de geest hiervoor open staat. Dat wat nu als realiteit wordt gezien is meest veranderlijk van aard, veranderlijk al naar gelang gedachten en gevoelens alsook de geesteswereld hiermee gepaard. Wanneer men dat wat men waarneemt als rotsvast en onveranderlijk beschouwt ontneemt men hierdoor de eigen kracht, de eigen kracht die tot transformatie leidt. De transformatie van de waarneming wordt voortgestuwd door de verbeeldingswereld, de verbeelsdingswereld die zich graag laat voeden door inspiraties van heel hoog. De inspiraties komen uit het hemelse, het is hoe God graag met je praat, hij inspireert door fijne ideeën waardoor grotere groei steeds mogelijk wordt. Inspiraties kunnen elke situatie transformeren en verheffen, ze schenken je het fijne gevoel waardoor je weet dat 't mogelijk wordt. Daar inspiraties voortvloeien uit het hemelse werken ze ten zeerste oplossingsgericht, ze overschrijden vele grenzen voorheen door de logica van het ego in de gedachtenwereld geplaatst. De logica die de mens kan doen geloven dat alles steeds hetzelfde blijft, dat situaties ongenaakbaar vastliggen als pijn en lijden om te ondergaan. 

Ik toon je dat de situaties die onveranderbaar lijken enkel standhouden door de grenzen waarvan men denkt dat ze er zijn. Doch de verbeeldingswereld opent nieuwe poorten die oude logica overstijgen kan, ze brengt de beelden van een fijnere toekomst en hoe jij hiermee werken kan. De verbeeldingswereld schenkt de zaadjes die jij indien gewenst planten kan. Ze vraagt je om je te richten op haar krachten, om je te richten op wat jij hiermee doen kan. Het zijn de zaadjes van liefdevolle transformatie, de zaadjes waarmee het hemelse jou op elk moment bekoren kan. Sta jij open voor de geschenken, is het hiermee dat je werken wil? De inspiraties die zo uit het hemelenrijk in de wereld der geest neerdalen zijn steeds verfijnd, hebben oplossing als doel. Wel is het aan jou om deze zaadjes te laten ontkiemen door de ware belangstelling die je hiervoor voelt. De zaadjes die in liefde en vertrouwen worden gevoed leiden steeds naar vernieuwde situaties, situaties beginnende in de verbeeldingswereld waar ze tot meer verfijnde logische gedachten en ideeën worden gebalanceerd. Zodoende begint ook logica mee te werken aan de realisatie van inspiratie, het is de logica van het vertrouwen die deze zaadjes voedt. De logica heeft zich zodoende verbonden met het voeden van de zaadjes in de verbeeldingswereld waardoor hemelse inspiratie haar levenskracht verkrijgt. Verbeelding voedt zich dus aan logica, beiden zijn twee helften van het perfecte geheel. 

Vergelijk het met de krachten van je beide hersenhelften, het logische denken en de kunst van het beeldende brein. Wanneer beiden in harmonie samenwerken, wanneer het vertrouwen in de kracht van beide naar waarde wordt geacht, dan is er enkel 't vertrouwen dat transformatie mogelijk maakt. Ik ben hier om je te tonen hoe belangrijk de verbeeldingswereld is, hoe haar krachten zuiver scheppend zijn wanneer zij worden gecombineerd met de voedende gedachtengang. Alles begint in de verbeelding, of je je hier bewust van bent of niet. Laat de mooiste inspiraties je hart dus bekoren want ze zijn het meest hemelse geschenk. Voed ze met je liefdevolle gedachten, met vertrouwen in het beeld. Laat zo de kracht der verfijning van situaties tot je komen, experimenteer vol liefde tot de lessen zijn geleerd. Mijn lessen zijn hier om je te bekoren, om je te vragen net dat stapje meer te wagen in de verbeeldingswereld door open te staan voor de hemelse inspiraties en hen te voeden in de wereld der gedachten. Moge deze heilige balans ook de jouwe zijn, moge de zaadjes die je plant zo hun mooiste verwerkelijking kennen. Nooit ben je een slachtoffer van situaties daar je alles overstijgen kan. Waar een wil is is een weg, laat de wil openstaan voor de hemelse inspiraties die steeds aanwezig zijn. Het luisteren naar deze inspiraties opent de weg die verwerkelijking mogelijk maakt. Weet dat deze lessen ook jou aanbelangen, ze zijn de sleutel tot creatie van je fijnste werkelijkheid. Sta me toe je hier te leiden, sta me toe je hier de verbanden kenbaar te maken. Dit doe ik liefst door inspiraties die leiden tot verheven contemplaties. Ik gids je graag, ik steun je steeds, Nemamiah is mijn naam.Steen: Tijgeroog
Kleur: Bruin 

Affirmaties
~~~~~~~
* In liefde sta ik open voor nieuwe inspiraties
* Elke inspiratie is een zaadje door de goddelijke hand geplant
* Ik voed de zaadjes waar ik van hou met liefde en vertrouwen
* Aldoende creëer ik zelf mijn mooiste bestaan

Gebed
~~~~
Ik dank je
lieve engel
Nemamiah
voor de 
begrippen die 
jij me schenkt

jij toont me
dat inspiraties
de zaadjes zijn
die leiden tot
verfijning der
bestaan

wanneer ik 
deze zaadjes 
voed met
vertrouwen en 
liefde zullen ze
dra ontkiemen

wanneer mijn
zaadjes ontkiemd
zijn zal dit zich
steeds uiten
als verfijnde
omstandigheden

zo leer ik hoe 
ik in liefde 
werken kan
aan de creatie
van mijn mooiste
bestaan.
Amen

Michy 2/1/2013

alt

Artwork: Rafael Yockteng

 

Werken met engel Nemamiah

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Deze engel uit het rijk der aartsengelen is de 57ste in het koor van 72 engelen en regeert zodiakaal over ons bestaan van 1 tot en met 5 januari Uiteraard kan zij ook op andere momenten opgeroepen worden. Van nature is haar invloed tijdens deze periode extra sterk.


Gaven die je dankzij haar invloed kan ontwikkelen:

* Begrip over waarom bepaalde situaties in het leven optreden 
* Begrip hoe deze situaties overstegen kunnen worden 
* Openstaan voor de inspiraties die naar je toe komen
* Inspiraties die leiden tot het zaaien van nieuwe plantjes 
* Het voeden van deze zaadjes door liefdevolle gedachten 
* Streven naar steeds fijnere bestaansvormen 
* Genieten van de fijnheid die het leven brengt

Storingen en problemen die kunnen optreden en verholpen worden onder haar invloed:

* Luiheid, desinteresse in het leven, frustraties 
* Geestelijke obstakels voor ogen houden die je afhouden van je doelen 
* Een gevoel van zwaarte door situaties in het bestaan 
* Jezelf weerhouden om stappen te zetten naar dat waar je van houdt 
* Relationele problemen, ruzies, disillusies


Met Nemamiah luiden we het nieuwe jaar in, we laten ons inspireren door fijne voornemens en vinden dankzij deze lieve engel ook de kracht om stappen te zetten naar de nieuwe toekomst die we voor ogen hebben. We voeden de beelden die we dankzij onze nieuwe inspiraties ontvangen hebben, voeden deze met liefdevolle gedachten en de blijheid van weten dat we daadwerkelijk transformerende veranderingen aanbrengen in ons bestaan. Nemamiah schenkt ons de kracht om vol goede hoop met nieuwe projecten te starten. Een nieuw jaar, nieuwe hoop en nieuwe kansen... Dankzij de reflectie en contemplatie waar engel Poyel ons tijdens de laatste dagen van het jaar door geleid heeft zijn we ons bewust geworden van wat oud en overbodig geworden was, waar we verandering wensten en hebben we nu de kracht ontvangen om hier bewust fijne veranderingen aan te brengen die ons verder leiden naar het leven van onze dromen. Dank je voor dit mooie geschenk, lieve Nemamiah.Je engel aanroepen doe je steeds door haar naam in drie lettergrepen uit te spreken:

NEMA 
NEMAMI
NEMAMIAH 

Eerst adem je in, dan spreek je de eerste lettergreep uit: NEMA. Dan adem je weer in en spreek je de twee lettergrepen uit: NEMAMI. Een derde keer adem je weer in en spreekt nu de engel's gehele naam uit: NEMAMIAH. Laat de klanken van haar naam zo lang mogelijk doorklinken. Voel hoe haar energie door je lichaam stroomt en je hele wezen vult met vreugde. Nadat je de naam op deze wijze hebt uitgesproken adem je nog een keer in om de essentie die is vrijgekomen door het uitspreken van de naam tot je te nemen waardoor je de liefdevolheid van de engel tot je neemt.

Wanneer je contact met je engel wil maken kan het hulpzaam zijn om je even af te zonderen in stilte, een groot glas water te drinken en een kaarsje te branden, want kaarsjes trekken engelen aan. Stel dan de vragen die door je hoofd gaan, bid of mediteer... Doe dat wat voor jou het beste voelt. Dank voor en na je gesprek, je vraag of je gebed de engel voor zijn aanwezigheid en weet, vertrouw dat alles verhoord zal worden wanneer het komt uit de puurheid van het hart. Weet dat elke vraag aan je engel steeds begrepen en beantwoord wordt. Kijk uit naar de veranderingen, de liefdevolle nieuwe situaties en kansen die je kant uitkomen.

 

Nemamiah werkt onder leiding van Aartsengel Michael

Fysieke invloed: 1 tot en met 5 januari
Emotionele invloed: 5 maart ~ 17 mei ~ 1 augustus ~ 14 oktober ~ 25 december
Sephira op Levensboom: Van Hod naar Hochmah
Planetaire invloeden: Mercurius ~ Uranus
Sterrenbeeld: Steenbok
Element: Aarde
 

 

Voor meer informatie omtrent Aartsengel Michael en Beschermengel Nemamiah bent u welkom op de volgende pagina's: 

http://www.huisvande72engelen.be/beschermengel-nemamiah.html  

http://www.huisvande72engelen.be/aartsengel-michael-en-het-engelenkoor-der-aartsengelen.html

Share
 
SEO by Artio