Het huis van de 72 Engelen

De Engelen Spreken

De engelen spreken

1 Vehuiah: De Goddelijke Vonk

2 Yeliel: Onvoorwaardelijke Liefde

3 Sitael: De Hemelse Architect

4 Elemiah: Bouwmeester Summa Cum Laude

5 Mahasiah: De Hogere Visie

6 Lelahel: De Goddelijke tuinier

7 Achaiah: De Liefdevolle Waarheid In Jezelf

8 Cahetel: De Kunst Der Liefde

9 Haziel: Liefdevol CreŽren

10 Aladiah: Het Eeuwige Nu

11 Lauviah: Je Victorieuze Beloning

12 Hahaiah: De Hemelse MysteriŽn

13 Yezalel: De Kunst der Ware Liefde

14 Mebahel: In Waarheid, Vrijheid en Gerechtigheid

15 Hariel: In Liefdevolle Transformatie

16 Hekamiah: De Herinnering Van Je Ziel

17 Lauviah: De Inspiratie Van Het Moment

18 Caliel: De Waarheid In Jezelf

19 Leuviah: Een Trede Omhoog

20 Pahaliah: De Meesterlijke Scherpschutter

21 Nelchael: Het Mysterie Ontsluierd

22 Yeiaiel: Het Schip Des Levens

23 Melahel: De Oude Genezer

24: Haheuiah: De Goddelijke Bescherming

25: Nitah-Hiah: De MagiŽr In Jezelf

26: Haaiah: Het Grotere Geheel

27 Yerathel: De Harmonie In Jezelf

28: Seheiah: Het Elixir Der Eeuwige Jeugd

29: Reiyel: De Lichtende Liefde

30 Omael: De kansen je geschonken

31: Lecabel: Het Oplossingsgerichte denken

32: Vasariah: Liefde Zonder Oordeel

33: Yehuiah: Het Zaadje Dat Ontkiemt

34: Lehahiah: Het Volle Vertrouwen

35: Chavakiah: De Helende Kracht Der Liefde

36: Menadel: Het Liefdevolle Werk

37: Aniel: Het verleden Achter Je Laten

38 Haamiah: Je Angsten Overstijgen

39 Rehael: De Vaderlijke Liefde

40 Yeiazel: De Vrede In Jezelf

41 Hahahel: De Liefde Van Het Hart

42 Mikael: Het Heldere Denken

43 Veuliah: Je Innerlijke Rijkdom

44 Yelahiah: Het Verleden Vergeven

45 Sealiah: Liefde, Dankbaarheid & Vertrouwen

46 Ariel: De Liefdevolle Gedachte

47 Asaliah: Een Geheim Van De Ziel Ontsluierd

48 Mihael: De Perfecte Balancering

49 Vehuel: Van 't Kleine Naar 't Grote

50 Daniel: De Zachtheid Van Het Zijn

51 Hahasiah: De Wet van Oorzaak en Gevolg

52 Imamiah: De Heldere Visie

53 Engel Nanael: De Liefdevolle Ontwarring

54 Engel Nithael: De Eigen Individualiteit

55 Engel Mebahiah: Het Diplomatische Beleven

56 Engel Poyel: Reflectie en Contemplatie

57 Engel Nemamiah: De Hemelse Inspiraties

58 Engel Yeialel: Je Victorieuze Overwinning

59 Engel Harahel: Het Licht Der Onbenutte Mogelijkheden

60 Engel Mitzrael: De Verfijning van Het Denken

61 Engel Umabel: De Kennis Van Het Wonderbaarlijke

62 Engel Iah-Hel: Het Hemelse Geschenk

63 Engel Anauel: De Vrucht Des Levens

64 Engel Mehiel: Het Grote Boek Des Levens

65 Engel Damabiah: De Kunst der Communicatie

66 Engel Manakel: Het Liefdevolle Hart

67 Engel Eyaiel: Je Eigen Beste Vriend

68 Engel Habuhiah: De Natuurlijke Genezing

69 Engel Rochel: Het Grote Boek Des Levens

70 Engel Jabamiah: De Wonderlijke Transmutatie

71 Engel Haiaiel: De Zwaarte Overstijgen

72 Engel Mumiah: Klaar voor een nieuw begin

Login56 Engel Poyel: Reflectie en Contemplatie Afdrukken E-mail
Geschreven door Michy   
donderdag, 25 december 2014 13:40
 
Ik ben met je in de liefde die vooruitgang brengt, vooruitgang door reflectie en contemplatie, vooruitgang die tot transformatie leidt. Zoveel valt er steeds te leren wanneer men in ernst 't leven bekijkt, wanneer men in dankbaarheid 't fijne koestert en men 't pijnlijke overstijgt. Overstijgen hoeft niet moeilijk te zijn, het vereist enkel 't weten dat men overstijgen kan. Niet het denken, niet het proberen maar het planten van het zaadje dat weet dat je 't kan. Alles wat om verheffing of transformatie vraagt kan worden bereikt door geduld en zelfzekerheid. Zelfzekerheid is de kunst van het weten dat je iets kan wanneer je hier je geest op richt. Dit weten, deze zelfzekerheid is het zaadje dat men plant, het zaadje dat enkel in de eigen geesteswereld ontspruiten kan, terwijl geduld haar groei gadeslaat. Geduld is de graadmeter die 't geloof in jezelf testen zal, de graadmeter die op elk moment werkzaam is vanaf het prille onzichtbare begin wanneer men van een gedachte een overtuiging creëert tot het glorieuze moment waarop ze zich tot werkelijkheid manifesteert.

Het zaad zo geplant huist de gave van vertrouwen in haar kern. Wanneer men besluit om vertrouwen te hebben zal dit zaad haar groei kennen tot ze als kunstige karaktereigenschap zichzelf in je realiteit verwerkelijken kan. Het zaad wordt geduldig gevoed met liefde en wil terwijl het onkruid dat zich gemanifesteerd heeft als twijfel, boosheid en angst bij de wortel uitgetrokken wordt. Vertrouwen krijgt pas kans van groeien als al het onkruid wordt gewied, als men door reflectie en contemplatie visie bereikt van wat men werkelijk wil. Het vereist het lef om te durven veranderen, het lef om het ongewenste te overstijgen. Elke overstijging vindt eerst plaats in de geesteswereld, in de wereld der onzichtbaarheid. Onzichtbaarhheid is de werkelijkheid waar de geest vol vreugde in vertoeven kan, waar stock gemaakt kan worden van elke situatie en hoe men deze veranderen kan. Onzichtbaarheid is de vruchtbare bodem waarin de geest zijn zaadjes gaarne plant, waarin de zaadjes zullen ontspruiten tot groot genoegen van degene die zich hier bewust van is. Zoveel valt er te ontdekken voor de mens die reflecteert en contempleert, voor de mens die zonder angst zijn omstandigheden onder ogen ziet omdat hij weet dat hij ze zo veranderen kan.

Veranderen kan steeds naar wil wanneer men zichzelf een onbevooroordeeld zicht op de situatie gunt, wanneer men weet dat niets ooit eeuwig is en dus overstijgbaar naar eigen wil. De mens is in staat tot zoveel meer dan hij zich meestal laat welgevallen. Elke situatie draagt in zich de kern tot transformatie voor hij die simpelweg gelooft dat 't kan. Meer valt hier niet aan toe te voegen, de les is simpel doch vol van kracht. Ze vraagt je om te oefenen met je eigen gave die pijnen transformeren kan. Waarom zou je leven geen mooie harmonie zijn, een harmonie meest bekoorlijk van aard? Waarom blijven wentelen in eigen gecreëerde twijfels en angsten terwijl het ook zo gemakkelijk anders kan? Het vereist inzicht alsook vertrouwen en dit is nou net wat ik je schenken kan. Roep me aan, leer werken met me, ik ben hier steeds en leid je graag. Mijn aanwezigheid en mijn liefdevolle hulp zijn de link die je kan benutten terwijl je nieuwe werkelijkheden mogelijk maakt. Vertrouw in je krachten, vertrouw in de hulp je geboden en geniet van het zaad der verfijning dat je zo liefdevol plant. Ik help je 't oude te overstijgen, mijn inzichten breng ik via inspiraties en situaties. Vertrouw dat je er niet alleen voorstaat, ik ben de kracht die 't nieuwe mogelijk maakt, Poyel is mijn naam. 
 


Steen: Opaal
Kleur: Rood 

Affirmaties
~~~~~~~
* In reflectie en contemplatie ontdek ik mezelf
* Zo ontdek ik mijn gaven en ook mijn krachten
* Mijn grootste gave en kracht is het planten van zaadjes
* Elk zaadje geplant brengt transformatie tot stand

Gebed 
~~~~
Ik dank je
lieve Poyel
dat jij me
de finesse
van reflectie
en contemplatie
openbaart

ik dank je
dat ik dankzij
de hierdoor
verkregen visie
nu vol vertrouwen
nieuwe zaadjes
planten kan

vol liefde en 
geduld verwacht
ik hun fijnste
ontspruiting daar
ik weet dat dit zal
leiden tot de fijnste
transformatie

dankzij reflectie
en contemplatie
weet ik nu dat
vertrouwen 
onontbeerlijk is
voor het planten
mijner zaadjes

in liefde leer ik
deze les die 
steeds verfijning 
in zich houdt
in liefde, geduld en 
dankbaarheid dans ik 
nu verder op mijn pad.
Amen

Michy 28.12.2012
 


Artwork: Rafael Yockteng

Deze engel uit het rijk der principielen is de 56ste in het koor van 72 engelen en regeert zodiakaal over ons bestaan van 27 tot en met 31 december. Uiteraard kan hij ook op andere momenten opgeroepen worden. Van nature is zijn invloed tijdens deze periode extra sterk.

Hoe met deze channeling werken?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Elke channeling brengt vele inzichten wanneer ze gedurende die 5 dagen dagelijks gelezen wordt. De affirmaties kunnen op mooie papiertjes overgeschreven worden die je op verschillende plaatsen in je huis legt waar je ze regelmatig ziet en zo aan de transformaties herinnerd wordt. Het gebed kan best zowel 's morgens als 's avonds opgezegd worden, meerdere keren kan natuurlijk ook. Engelen zijn er steeds om ons te helpen, roep hen aan en ze zullen je leiden.
 
Share
 
SEO by Artio