Het huis van de 72 Engelen

De Engelen Spreken

De engelen spreken

1 Vehuiah: De Goddelijke Vonk

2 Yeliel: Onvoorwaardelijke Liefde

3 Sitael: De Hemelse Architect

4 Elemiah: Bouwmeester Summa Cum Laude

5 Mahasiah: De Hogere Visie

6 Lelahel: De Goddelijke tuinier

7 Achaiah: De Liefdevolle Waarheid In Jezelf

8 Cahetel: De Kunst Der Liefde

9 Haziel: Liefdevol CreŽren

10 Aladiah: Het Eeuwige Nu

11 Lauviah: Je Victorieuze Beloning

12 Hahaiah: De Hemelse MysteriŽn

13 Yezalel: De Kunst der Ware Liefde

14 Mebahel: In Waarheid, Vrijheid en Gerechtigheid

15 Hariel: In Liefdevolle Transformatie

16 Hekamiah: De Herinnering Van Je Ziel

17 Lauviah: De Inspiratie Van Het Moment

18 Caliel: De Waarheid In Jezelf

19 Leuviah: Een Trede Omhoog

20 Pahaliah: De Meesterlijke Scherpschutter

21 Nelchael: Het Mysterie Ontsluierd

22 Yeiaiel: Het Schip Des Levens

23 Melahel: De Oude Genezer

24: Haheuiah: De Goddelijke Bescherming

25: Nitah-Hiah: De MagiŽr In Jezelf

26: Haaiah: Het Grotere Geheel

27 Yerathel: De Harmonie In Jezelf

28: Seheiah: Het Elixir Der Eeuwige Jeugd

29: Reiyel: De Lichtende Liefde

30 Omael: De kansen je geschonken

31: Lecabel: Het Oplossingsgerichte denken

32: Vasariah: Liefde Zonder Oordeel

33: Yehuiah: Het Zaadje Dat Ontkiemt

34: Lehahiah: Het Volle Vertrouwen

35: Chavakiah: De Helende Kracht Der Liefde

36: Menadel: Het Liefdevolle Werk

37: Aniel: Het verleden Achter Je Laten

38 Haamiah: Je Angsten Overstijgen

39 Rehael: De Vaderlijke Liefde

40 Yeiazel: De Vrede In Jezelf

41 Hahahel: De Liefde Van Het Hart

42 Mikael: Het Heldere Denken

43 Veuliah: Je Innerlijke Rijkdom

44 Yelahiah: Het Verleden Vergeven

45 Sealiah: Liefde, Dankbaarheid & Vertrouwen

46 Ariel: De Liefdevolle Gedachte

47 Asaliah: Een Geheim Van De Ziel Ontsluierd

48 Mihael: De Perfecte Balancering

49 Vehuel: Van 't Kleine Naar 't Grote

50 Daniel: De Zachtheid Van Het Zijn

51 Hahasiah: De Wet van Oorzaak en Gevolg

52 Imamiah: De Heldere Visie

53 Engel Nanael: De Liefdevolle Ontwarring

54 Engel Nithael: De Eigen Individualiteit

55 Engel Mebahiah: Het Diplomatische Beleven

56 Engel Poyel: Reflectie en Contemplatie

57 Engel Nemamiah: De Hemelse Inspiraties

58 Engel Yeialel: Je Victorieuze Overwinning

59 Engel Harahel: Het Licht Der Onbenutte Mogelijkheden

60 Engel Mitzrael: De Verfijning van Het Denken

61 Engel Umabel: De Kennis Van Het Wonderbaarlijke

62 Engel Iah-Hel: Het Hemelse Geschenk

63 Engel Anauel: De Vrucht Des Levens

64 Engel Mehiel: Het Grote Boek Des Levens

65 Engel Damabiah: De Kunst der Communicatie

66 Engel Manakel: Het Liefdevolle Hart

67 Engel Eyaiel: Je Eigen Beste Vriend

68 Engel Habuhiah: De Natuurlijke Genezing

69 Engel Rochel: Het Grote Boek Des Levens

70 Engel Jabamiah: De Wonderlijke Transmutatie

71 Engel Haiaiel: De Zwaarte Overstijgen

72 Engel Mumiah: Klaar voor een nieuw begin

Login44 Yelahiah: Het Verleden Vergeven Afdrukken E-mail
Geschreven door Michy   
donderdag, 01 november 2012 13:10

Deze engel uit het rijk der machten is de 44ste in het koor van 72 engelen en regeert zodiakaal over ons bestaan van 29 oktober tot en met 2 november. Uiteraard kan hij ook op andere momenten opgeroepen worden. Van nature is zijn invloed tijdens deze periode extra sterk.

Ik ben met je in de liefde die genade schenkt, genade over pijnen die geweest zijn, genade over dat waarvan je dacht dat je broeder je gepijnigd heeft. Ik breng je de zin die een nieuw licht over oude situaties schijnt, de zin die je toont dat er zoveel meer keuze is dan een eenzijdig perspectief. Want bij verandering van zienswijze in het heden dat nu is verandert perceptie van het verleden, maar verander je ook je toekomstbeeld. Deze kunst der refllectie is je gegeven zodat jij naar wil veranderen en transformeren kan. Kijk dus in liefde naar je leven, heb lief al wat je aanschouwt, heb lief je heden en verleden zodat je in vrede je toekomst creëren kan.

Ik ben hier om je te tonen dat alles steeds zijn waarde heeft, dat situaties kunnen transformeren wanneer gadegeslaan uit liefdevolle helderheid. Zo help ik je het oude te overstijgen, zo help ik je om steeds in de vrede te kunnen zijn. Je toekomst maak je in je heden, laat deze dus in liefde zijn. Waarom je pijnigen met wat voorbij is, waarom rancune die onnodig is? Laat je heden in de vrede wezen, in de vrede met al dat is. Zo zullen je momenten je steeds kunnen bekoren, zo laat het leven je haar schatten zien. Dankzij de liefde en de vrede openen de poorten die voorheen gesloten leken.

Een grote opofferig is het niet, doch de gevolgen zijn heel verwonderlijk van aard. Wanneer je je overgeeft aan de liefde voor het leven keert deze liefde honderdmaal weer. Roep me aan wanneer je het moeilijk vindt om oude pijnen te vergeven, om de vrede te laten ontwaken in je hart zodat haar licht schijnt voor het goede van al. Ik help je met de juiste situaties die tot vergeving leiden in het hart. Mijn liefde brengt je telkens verder naar 't harmonieuze op je pad. Geloof in vrede en vind haar ook, laat haar je hart verlichten met een fijne warme gloed. Ik zorg ervoor dat je licht niet meer zal doven, ik ben je engel Yelahiah.
 


Steen: Robijn
Kleur: Rood

Affirmaties
~~~~~~~
* Ik laat de pijnen uit het verleden nu achter me
* In liefde bekijk ik nu oude & vervlogen situaties
* In liefde vind ik vrede met dat wat niet meer is
* Daardoor creëer ik nu mijn mooiste verdere bestaan

Gebed
~~~~
Dankzij jou
Yelahiah
vind ik vrede
met dat wat
niet meer is

ik laat mijn
oude pijnen
achter me
omdat ze niet
meer nodig zijn

ik dank je
voor de nieuwe
alternatieven
die jij me ter
vervanging stelt

vol vertrouwen
in jouw krachten
begeef ik me
in vrede op mijn
verdere pad

Amen.

Michy 29/10/2012
 
 
Hoe met deze channelings werken?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Elke channeling brengt vele inzichten wanneer ze gedurende die 5 dagen dagelijks gelezen wordt. De affirmaties kunnen op mooie papiertjes overgeschreven worden die je op verschillende plaatsen in je huis legt waar je ze regelmatig ziet en zo aan de transformaties herinnerd wordt. Het gebed kan best zowel 's morgens als 's avonds opgezegd worden, meerdere keren kan natuurlijk ook. Engelen zijn er steeds om ons te helpen, roep hen aan en ze zullen je leiden.
 
 
2de channeling engel Yelahiah: De Liefde voor het Leven

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ik ben met je in de liefde die de waarde der momenten kent, in 't bewustzijn dat het heden je steeds de gewenste toekomst brengt. Ik leer je om niet stil te blijven staan bij de pijn die is geweest, doch om in dankbaarheid bewust te zijn dat je gedachten en je daden in het heden het punt zijn waarop je je toekomst creëert. Alles begint steeds bij jezelf en het enthousiasme waarmee je naar je wereld kijkt: zie je de kansen en benut je ze of draait jouw wereld zomaar rond zonder dat het voelt alsof je er echt deel van bent? Neem je verantwoording aangaande wat je pad op komt of leg je 't liever in de handen van een ander? Ben je bewust van de grote macht die in je huist en benut je haar ten volle? Op elk moment werkt het creatieproces, daar kan je moeilijk onderuit. 

Creatie is de essentie van je leven, gebruik haar goed, het ga je wel. Belangrijk is het om te weten dat je denken steeds gevolgen heeft. De ene gedachte leidt steeds tot de volgende want het is aldoende dat jij je innerlijke filmscenario regissert. Gedachten leiden steeds tot daden en ook tot situaties om je heen, het denken in liefde creëert 't meest fijne, de gedachten in wrok schenken pijn en venijn. Daar één gedachte steeds tot meerdere leidt benader ik hier waar het steeds om gaat: liefdevolle gedachten scheppen een liefdevolle geest, hatelijke gedachten scheppen net zo gemakkelijk een haatdragende geest. Haatdragend zegt als woord genoeg, 't beschrijft de gedachten die de geest draagt. Want of ze liefdevol of vol venijn zijn, je gedachten creëren de cirkel die jij als je realiteit waant.

Het is de vicieuze cirkel die of zich herhaalt, of op- of neerwaarts neigt naargelang wat je denkt. Bewustzijn hiervan creëert de opwaartse beweging, het belang hiervan wordt nog door velen onderschat. De opwaartse beweging schept de vrede en de liefde, het is de stuwende kracht die je leven verfijnt. Kijk dus om je heen in dankbaarheid en liefde, zo creëer je meer van dat waar je van houdt. Wees je bewust dat je hierdoor je realiteit kan transformeren tot het doel dat de ziel je heeft gesteld. Ik ga je hier in vrede laten, doch ik ben er steeds, ik inspireer je graag. Ik vraag je om eens met je gedachtenwereld te experimenteren zodat de waarheid tot je daagt. In liefde leid ik je op het pad, in liefde toon ik je je toekomstmogelijkheden. In liefde werken we hier samen aan, ik ben je engel Yelahiah.

Steen: Opaal
kleur: Rood~Zwart

Affirmaties
~~~~~~~
* Ik voel de liefde stralen in mijn hart
* In liefde en vrede bewandel ik mijn pad
* De liefde die ik zo graag voel lost alle problemen voor me op
* Ik ben me bewust van mijn innerlijke positiviteit

Gebed
~~~~
Met jou
Yelahiah
begrijp ik
de waarde
van liefde
vrede en
dankbaarheid

door deze
innerlijke
gaven te
ontwikkelen
transformeer
ik mijn hele
bestaan

ik word me
bewust van
mijn eigen rol
in het fijne
scheppingsproces
dat mijn
leven is

hoe meer ik in
liefde vrede en
dankbaarheid
hadel en denk
hoe fijner
de cirkel des
levens wordt

hiervoor
dank ik je
uit het diepst
van mijn hart
jouw lessen
brengen me weer
naar mijn ziel

Amen.

Michy 31/10/2012
 
Werken met engel Yelahiah
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Deze engel uit het rijk der machten is de 44ste in het koor van 72 engelen en regeert zodiakaal over ons bestaan van 29 oktober tot en met 2 november. Uiteraard kan zij ook op andere momenten opgeroepen worden. Van nature is haar invloed tijdens deze periode extra sterk.

Gaven die je dankzij haar invloed kan ontwikkelen:

* Rijkdom op zowel innerlijk als uiterlijk vlak
* Een schatkist aan fijne gevoelens die tot je beschikking staan
* Vreugdevol en met zelfzekerheid in het leven staan
* Het brengen van vrede en vreugde in de wereld
* Leiderschaps kwaliteiten, goed zijn in besturen en motiveren van een groep
* Bestrijden van innerlijke en uiterlijke vijanden door liefdevolheid
* Handelen naar eer en geweten, luisteren naar de wijsheid in jezelf
* Anderen helpen en hun leven positief verrijken waar mogelijk
 
Storingen die kunnen optreden ern verholpen worden onder haar invloed:

* Brutaliteit, aggressiviteit of zelfs tirannieke neigingen die tot criminaliteit kunnen leiden
* De neiging om veel overwerk te verrichten
* egoisme, obssesief gedrag alsook fanatiek optreden
* Hoogmoed waardoor je op anderen zou kunnen neerkijken
* Zichzelf verliezen in negativiteit


De lieve engel Yelahiah maakt ons bewust van de macht die in ons huist om van ons leven het mooiste te maken door ons bewust te zijn dat ons heden de enige plaats is vanwaar we het verleden kunnen vergeven en hierdoor vrede vinden in het moment dat nu is waardoor we ook nieuwe poorten openen naar een vreedzame, liefdevolle toekomst. Yelahiah moedigt ons aan om bewust te werken met dit vermogen en dan in blijde verwondering de transformaties gade te slaan. Wanneer we in liefde kijken naar alle situaties om ons heen in plaats van met enige negativiteit zullen we merken dat we zelf het scenario creëren waarin onze film des levens wordt gespeeld. Wat willen we eigenlijk echt zien in onze medespelers? Toffe, harmonieuze zielen waar we erg dankbaar voor zijn of brullende apen die ons steeds in het haar zitten? Het is hoe wij onze medespelers bekijken dat ze op ons toneel verschijnen... Wees dus liefdevol in hoe je je medemens wenst te zien en word je alzo bewust van je inerte gaven terwijl Yelahiah je helpt om ze te ontsluieren.
Je engel aanroepen doe je steeds door haar naam in drie lettergrepen uit te spreken:

YELAH
YELAHI
YELAHIAH

Eerst adem je in, dan spreek je de eerste lettergreep uit: YELAH. Dan adem je weer in en spreek je de twee lettergrepen uit: YELAHI. Een derde keer adem je weer in en spreekt nu de engel's gehele naam uit: YELAHIAH. Laat de klanken van haar naam zo lang mogelijk doorklinken. Voel hoe haar energie door je lichaam stroomt en je hele wezen vult met vreugde. Nadat je de naam op deze wijze hebt uitgesproken adem je nog een keer in om de essentie die is vrijgekomen door het uitspreken van de naam tot je te nemen waardoor je de liefdevolheid van de engel tot je neemt.

Wanneer je contact met je engel wil maken kan het hulpzaam zijn om je even af te zonderen in stilte, een groot glas water te drinken en een kaarsje te branden, want kaarsjes trekken engelen aan. Stel dan de vragen die door je hoofd gaan, bid of mediteer... Doe dat wat voor jou het beste voelt. Dank voor en na je gesprek, je vraag of je gebed de engel voor zijn aanwezigheid en weet, vertrouw dat alles verhoord zal worden wanneer het komt uit de puurheid van het hart. Weet dat elke vraag aan je engel steeds begrepen en beantwoord wordt. Kijk uit naar de veranderingen, de liefdevolle nieuwe situaties en kansen die je kant uitkomen.

Fysieke invloed: 29 oktober tot en met 2 november
Emotionele invloed: 20 februari ~ 4 mei ~ 18 juli ~ 1 oktober ~ 12 december
Intellectuele invloed: dagelijks van 14u20 tot en met 14u39
Planetaire invloeden: Zon ~ Mars
Sterrenbeeld: Schorpioen
Sephira op Levensboom: Van Tiphereth naar Guebourah
Yelahiah werkt onder leiding van Aartsengel: Raphael

Leren werken met de engelen betekent je laten bezielen met hun essentie. Dit betekent niet anderen bezielen, maar jezelf waardoor je de reflectie hiervan in anderen zal waarnemen. In liefde, Michy xxx
 
 
Share
 
SEO by Artio