Het huis van de 72 Engelen

De Engelen Spreken

De engelen spreken

1 Vehuiah: De Goddelijke Vonk

2 Yeliel: Onvoorwaardelijke Liefde

3 Sitael: De Hemelse Architect

4 Elemiah: Bouwmeester Summa Cum Laude

5 Mahasiah: De Hogere Visie

6 Lelahel: De Goddelijke tuinier

7 Achaiah: De Liefdevolle Waarheid In Jezelf

8 Cahetel: De Kunst Der Liefde

9 Haziel: Liefdevol CreŽren

10 Aladiah: Het Eeuwige Nu

11 Lauviah: Je Victorieuze Beloning

12 Hahaiah: De Hemelse MysteriŽn

13 Yezalel: De Kunst der Ware Liefde

14 Mebahel: In Waarheid, Vrijheid en Gerechtigheid

15 Hariel: In Liefdevolle Transformatie

16 Hekamiah: De Herinnering Van Je Ziel

17 Lauviah: De Inspiratie Van Het Moment

18 Caliel: De Waarheid In Jezelf

19 Leuviah: Een Trede Omhoog

20 Pahaliah: De Meesterlijke Scherpschutter

21 Nelchael: Het Mysterie Ontsluierd

22 Yeiaiel: Het Schip Des Levens

23 Melahel: De Oude Genezer

24: Haheuiah: De Goddelijke Bescherming

25: Nitah-Hiah: De MagiŽr In Jezelf

26: Haaiah: Het Grotere Geheel

27 Yerathel: De Harmonie In Jezelf

28: Seheiah: Het Elixir Der Eeuwige Jeugd

29: Reiyel: De Lichtende Liefde

30 Omael: De kansen je geschonken

31: Lecabel: Het Oplossingsgerichte denken

32: Vasariah: Liefde Zonder Oordeel

33: Yehuiah: Het Zaadje Dat Ontkiemt

34: Lehahiah: Het Volle Vertrouwen

35: Chavakiah: De Helende Kracht Der Liefde

36: Menadel: Het Liefdevolle Werk

37: Aniel: Het verleden Achter Je Laten

38 Haamiah: Je Angsten Overstijgen

39 Rehael: De Vaderlijke Liefde

40 Yeiazel: De Vrede In Jezelf

41 Hahahel: De Liefde Van Het Hart

42 Mikael: Het Heldere Denken

43 Veuliah: Je Innerlijke Rijkdom

44 Yelahiah: Het Verleden Vergeven

45 Sealiah: Liefde, Dankbaarheid & Vertrouwen

46 Ariel: De Liefdevolle Gedachte

47 Asaliah: Een Geheim Van De Ziel Ontsluierd

48 Mihael: De Perfecte Balancering

49 Vehuel: Van 't Kleine Naar 't Grote

50 Daniel: De Zachtheid Van Het Zijn

51 Hahasiah: De Wet van Oorzaak en Gevolg

52 Imamiah: De Heldere Visie

53 Engel Nanael: De Liefdevolle Ontwarring

54 Engel Nithael: De Eigen Individualiteit

55 Engel Mebahiah: Het Diplomatische Beleven

56 Engel Poyel: Reflectie en Contemplatie

57 Engel Nemamiah: De Hemelse Inspiraties

58 Engel Yeialel: Je Victorieuze Overwinning

59 Engel Harahel: Het Licht Der Onbenutte Mogelijkheden

60 Engel Mitzrael: De Verfijning van Het Denken

61 Engel Umabel: De Kennis Van Het Wonderbaarlijke

62 Engel Iah-Hel: Het Hemelse Geschenk

63 Engel Anauel: De Vrucht Des Levens

64 Engel Mehiel: Het Grote Boek Des Levens

65 Engel Damabiah: De Kunst der Communicatie

66 Engel Manakel: Het Liefdevolle Hart

67 Engel Eyaiel: Je Eigen Beste Vriend

68 Engel Habuhiah: De Natuurlijke Genezing

69 Engel Rochel: Het Grote Boek Des Levens

70 Engel Jabamiah: De Wonderlijke Transmutatie

71 Engel Haiaiel: De Zwaarte Overstijgen

72 Engel Mumiah: Klaar voor een nieuw begin

Login35: Chavakiah: De Helende Kracht Der Liefde Afdrukken E-mail
Geschreven door Michy   
maandag, 24 september 2012 13:30

Deze engel uit het rijk der krachten is de 35ste in het koor van 72 engelen en regeert zodiakaal over ons bestaan van 13 tot en met 17 september. Uiteraard kan zij ook op andere momenten opgeroepen worden. Van nature is haar invloed tijdens deze periode extra sterk.

Ik ben met je in de liefde die elke dag weer stralend maakt, in 't belangeloze offer van het hoogste in jezelf. Ik ben de liefde in haar onvoorwaardelijkheid, ik breng de rust ik breng de zege die 't hart weer ontvankelijk maakt. Ik leer je om je steeds te richten op het goddelijke dat aanwezig is in iedereen. Ik leer je om niet stil te blijven staan bij de pijnen die je voelt. Want alles is perceptie, perceptie naar jouw eigen keuze. Wil je de liefde voelen kijk dan naar 't hoogste, omdat het steeds tot jouw beschikking is. Waarom zou je je gedachten toch verlagen wanneer je weet dat 't steeds pijn met zich meebrengt. Ik leer je de kunst van 't liefdevolle denken en hoe dit je wereld transformeert. Je hebt de kracht der liefdevolle benadering, je hebt de kracht der goddelijkheid.


Laat je visie steeds in goddelijkheid genegen zijn, wens steeds het beste voor iedereen. Zo zal je wereld zich verfijnen, zo vind je hemelse harmonie. De liefdesmelodie bevindt zich in je hart, luister ernaar en dans in vreugde. Je leven hoeft niet moeilijk te zijn wanneer je vreugde geeft en deelt. Laat je geest in vreugde zijn met elke broeder op je pad. Roep me aan wanneer je 't moeilijk vindt, roep me aan wanneer het negatieve je overweldigt, roep me aan ik ben bij jou ik toon je liefde van d' hoogste soort. Zo zullen we de trilling verfijnen die nu je dagen overheerst, beetje bij beetje de liefde schenken waarvan je wou dat het de jouwe was. Want door het schenken deze liefde komt ze weer terug naar jou vol leven. Ze zal je dagen transformeren, brengt God's geschenken op je pad.

Ik ben hier om jou te leiden, om je te herinneren aan de kracht die in je huist, om in liefde verder te leven waardoor het mooiste je pad weer kruist. Laat ons denken aan de liefde, laat ze ons hart een toon hoger doen slaan. Laat de liefde alles bekoren waar je voorheen geen acht op sloeg. Ben je klaar om de stap te wagen, om in voeling te zijn met het hoogste in jezelf? Ben je klaar om je broeders te vergeven voor de fout die steeds in je eigen perceptie begon? Deel je hoge liefde vrijelijk, houd niet vast aan zelfgenoegzaamheid. Door je broeders te steunen steun je steeds jezelf, breng je harmonie in je bestaan. Ik ben de engel die je helpt om je harnas achter je te laten, om in vrede te genieten van het goddelijke spel. Ik ben met je in de puurste liefde, Chavakiah is mijn naam.

Steen: Quartz
Kleur: Wit

Affirmaties
~~~~~~~
* Eenieder die ik ontmoet is een broeder op mijn pad
* Vol liefde kijk ik om me heen
* Door anderen te helpen help ik ook mezelf
* Ik streef naar de hoogste liefde in mezelf

Gebed
~~~~
Dankzij jou
Chavakiah
weet ik dat het
leven ook speels
kan zijn

je leert me
dat het delen
van liefde mijn
allergrootste
kracht is

vol liefde
en vol
speelsheid
vervolg ik nu
mijn weg

de harmonie
die ik voel
straal ik uit
naar eenieder
om me heen

ik wens steeds
het beste
voor elke
ziel op
mijn pad

harmonie
is mijn
streefdoel
is mijn
goddelijk plan
Amen.
Michy 13/09/2012
 
Hoe met deze channelings werken?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Elke channeling brengt vele inzichten wanneer ze gedurende die 5 dagen dagelijks gelezen wordt. De affirmaties kunnen op mooie papiertjes overgeschreven worden die je op verschillende plaatsen in je huis legt waar je ze regelmatig ziet en zo aan de transformaties herinnerd wordt. Het gebed kan best zowel 's morgens als 's avonds opgezegd worden, meerdere keren kan natuurlijk ook. Engelen zijn er steeds om ons te helpen, roep hen aan en ze zullen je leiden.
 
 
2de channeling Chavakiah
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ik ben met je in de liefde die alles verbindt, in de vreugde der bestaan, in het liefdevolle hart. Ik toon je de vreugde die harmonie in zich draagt, ik schenk je de kracht die het wonderlijke baart. Met mij als je engel wordt het leven een spel, een spel van pure liefde haalt anderen weer uit de hel. Je liefde voor ieder brengt velen naar je toe, ze brengt de harmonie waar elk mens steeds naar zoekt. En zo breng ik je mensen, plaatsen en situaties in nood aan jouw meesterschap, je liefdevolle transformaties. Jouw taak is 't verlichten en helen van levens, om mensen te bekoren met je grandioze ideeën.
 
Je licht kan je schijnen op eenieder die je ontmoet, de impressie die je nalaat brengt anderen weer moed. Ik ben met je om je te steunen, je taak te verlichten, en samen met jou 't goede werk te verrichten. Je optimisme is je geschonken om anderen te helpen, om zo in puur liefde 't karma te verwerken. Je brengt nieuwe hoop, brengt de Hemel op Aard, je werk is niet voor niets, het is je hoogsteigen pad. Werk dus steeds in vreugde, in vertrouwen en hoop. De effecten zijn er steeds ook al zie je ze niet meteen. Je verlicht mensen hun hart, brengt 't goede naar ze toe, je brengt zo weer hoop in het dagelijks bestaan.
 
Je taak is niet gering, doch heel speels van aard, ze brengt je de vreugde waar het hart nood aan heeft. Vertrouw in je daden, vertrouw in je taak, vertrouw in de zin van dat wat je doet. De zegeningen zullen steeds met je zijn, problemen slechts van voorbijgaande aard. Liefdevolle engelenkracht omringt jou steeds, aangetrokken door je harmonische aard. Ik ben steeds met je in de speelsheid die liefde brengt, in de stem van het verlangende hart die je bereikt. Ik ben je engel der gratievolle genade, ik ben Chavakiah genaamd.
 
Steen: Roze quartz
Kleur: Roze
 
Affirmaties
~~~~~~~~
* in liefde kijk ik  naar de wereld om me heen
* Ik harmoniseer al wat ik zie
* Mijn speelsheid opent ieder's hart
* Ik houd steeds van wat ik doe
 
Gebed
~~~~~
Dankzij jou
Chavakiah
wordt mijn kracht
nog versterkt
 
je brengt me
de liefde die
ik steeds
uitstraal
 
mijn liefde
voor het
leven steekt
anderen aan
 
ik toon nu
aan mensen
hoe hun hart
kan opengaan
 
met deze
gave reik ik
uit naar
het leven
 
in vrijheid en
vrede in harmonie
met het leven
Amen.
 
(Michy 07/08/2012)
 
 
Je engel aanroepen doe je steeds door haar naam in drie lettergrepen uit te spreken:

CHAVA
CHAVAKI
CHAVAKIAH


Eerst adem je in, dan spreek je de eerste lettergreep uit: cHAVA. Dan adem je weer in en spreek je de twee lettergrepen uit: CHAVAKI. Een derde keer adem je weer in en spreekt nu de engel's gehele naam uit: CHAVAKIAH. Laat de klanken van haar naam zo lang mogelijk doorklinken. Voel hoe haar energie door je lichaam stroomt en je hele wezen vult met vreugde. Nadat je de naam op deze wijze hebt uitgesproken adem je nog een keer in om de essentie die is vrijgekomen door het uitspreken van de naam tot je te nemen waardoor je de liefdevolheid van de engel tot je neemt.

Wanneer je contact met je engel wil maken kan het hulpzaam zijn om je even af te zonderen in stilte, een groot glas water te drinken en een kaarsje te branden, want kaarsjes trekken engelen aan. Stel dan de vragen die door je hoofd gaan, bid of mediteer... Doe dat wat voor jou het beste voelt. Dank voor en na je gesprek, je vraag of je gebed de engel voor zijn aanwezigheid en weet, vertrouw dat alles verhoord zal worden wanneer het komt uit de puurheid van het hart. Weet dat elke vraag aan je engel steeds begrepen en beantwoord wordt. Kijk uit naar de veranderingen, de liefdevolle nieuwe situaties en kansen die je kant uitkomen.


Fysieke invloed: 13 september tot en met 17 september
Emotionele invloed: 11 februari ~ 25 april ~ 9 juli ~ 21 september van 12:00 to 23:59 ~ 22 september ~ 3 december
Intellectuele invloed: dagelijks van 11u20 tot en met 11u39 na zonsopgang
Planetaire invloeden: Mars ~ Jupiter
Sterrenbeeld: Maagd
Sephiroth op Levensboom: Van Guebourah naar Hesed
Chavakiah werkt onder leiding van Aartsengel: Chamuel/Camael
 
Ter herhaling: Wanneer je contact met je engel wil maken kan het hulpzaam zijn om je even af te zonderen in stilte, een groot glas water te drinken en een kaarsje te branden, want kaarsjes trekken engelen aan. Stel dan de vragen die door je hoofd gaan, bid of mediteer... Doe dat wat voor jou het beste voelt. Dank voor en na je gesprek, je vraag of je gebed de engel voor zijn aanwezigheid en weet, vertrouw dat alles verhoord zal worden wanneer het komt uit de puurheid van het hart. Weet dat elke vraag aan je engel steeds begrepen en beantwoord wordt. Kijk uit naar de veranderingen, de liefdevolle nieuwe situaties en kansen die je kant uitkomen. Leren werken met de engelen betekent je laten bezielen met hun essentie. Dit betekent niet anderen bezielen, maar jezelf waardoor je de reflectie hiervan in anderen zal waarnemen. In liefde, Michy xxx
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Share
 
SEO by Artio