Het huis van de 72 Engelen

De Engelen Spreken

De engelen spreken

1 Vehuiah: De Goddelijke Vonk

2 Yeliel: Onvoorwaardelijke Liefde

3 Sitael: De Hemelse Architect

4 Elemiah: Bouwmeester Summa Cum Laude

5 Mahasiah: De Hogere Visie

6 Lelahel: De Goddelijke tuinier

7 Achaiah: De Liefdevolle Waarheid In Jezelf

8 Cahetel: De Kunst Der Liefde

9 Haziel: Liefdevol CreŽren

10 Aladiah: Het Eeuwige Nu

11 Lauviah: Je Victorieuze Beloning

12 Hahaiah: De Hemelse MysteriŽn

13 Yezalel: De Kunst der Ware Liefde

14 Mebahel: In Waarheid, Vrijheid en Gerechtigheid

15 Hariel: In Liefdevolle Transformatie

16 Hekamiah: De Herinnering Van Je Ziel

17 Lauviah: De Inspiratie Van Het Moment

18 Caliel: De Waarheid In Jezelf

19 Leuviah: Een Trede Omhoog

20 Pahaliah: De Meesterlijke Scherpschutter

21 Nelchael: Het Mysterie Ontsluierd

22 Yeiaiel: Het Schip Des Levens

23 Melahel: De Oude Genezer

24: Haheuiah: De Goddelijke Bescherming

25: Nitah-Hiah: De MagiŽr In Jezelf

26: Haaiah: Het Grotere Geheel

27 Yerathel: De Harmonie In Jezelf

28: Seheiah: Het Elixir Der Eeuwige Jeugd

29: Reiyel: De Lichtende Liefde

30 Omael: De kansen je geschonken

31: Lecabel: Het Oplossingsgerichte denken

32: Vasariah: Liefde Zonder Oordeel

33: Yehuiah: Het Zaadje Dat Ontkiemt

34: Lehahiah: Het Volle Vertrouwen

35: Chavakiah: De Helende Kracht Der Liefde

36: Menadel: Het Liefdevolle Werk

37: Aniel: Het verleden Achter Je Laten

38 Haamiah: Je Angsten Overstijgen

39 Rehael: De Vaderlijke Liefde

40 Yeiazel: De Vrede In Jezelf

41 Hahahel: De Liefde Van Het Hart

42 Mikael: Het Heldere Denken

43 Veuliah: Je Innerlijke Rijkdom

44 Yelahiah: Het Verleden Vergeven

45 Sealiah: Liefde, Dankbaarheid & Vertrouwen

46 Ariel: De Liefdevolle Gedachte

47 Asaliah: Een Geheim Van De Ziel Ontsluierd

48 Mihael: De Perfecte Balancering

49 Vehuel: Van 't Kleine Naar 't Grote

50 Daniel: De Zachtheid Van Het Zijn

51 Hahasiah: De Wet van Oorzaak en Gevolg

52 Imamiah: De Heldere Visie

53 Engel Nanael: De Liefdevolle Ontwarring

54 Engel Nithael: De Eigen Individualiteit

55 Engel Mebahiah: Het Diplomatische Beleven

56 Engel Poyel: Reflectie en Contemplatie

57 Engel Nemamiah: De Hemelse Inspiraties

58 Engel Yeialel: Je Victorieuze Overwinning

59 Engel Harahel: Het Licht Der Onbenutte Mogelijkheden

60 Engel Mitzrael: De Verfijning van Het Denken

61 Engel Umabel: De Kennis Van Het Wonderbaarlijke

62 Engel Iah-Hel: Het Hemelse Geschenk

63 Engel Anauel: De Vrucht Des Levens

64 Engel Mehiel: Het Grote Boek Des Levens

65 Engel Damabiah: De Kunst der Communicatie

66 Engel Manakel: Het Liefdevolle Hart

67 Engel Eyaiel: Je Eigen Beste Vriend

68 Engel Habuhiah: De Natuurlijke Genezing

69 Engel Rochel: Het Grote Boek Des Levens

70 Engel Jabamiah: De Wonderlijke Transmutatie

71 Engel Haiaiel: De Zwaarte Overstijgen

72 Engel Mumiah: Klaar voor een nieuw begin

Login21 Nelchael: Het Mysterie Ontsluierd Afdrukken E-mail
Geschreven door Michy   
dinsdag, 10 juli 2012 07:25

 

Deze engel uit het rijk der tronen is de 21ste in het koor van 72 engelen en regeert zodiakaal over ons bestaan van 2 juli tot en met 6 juli. Uiteraard kan hij ook op andere momenten opgeroepen worden. Van nature is zijn invloed tijdens deze periode extra sterk.

Ik ben met je in de liefde van 't woord, het woord dat steeds met je is en inzichten verschaft. Ik leer je de geheimen waar je wereld op is gebaseerd, de geheimen die onthullen wat je ziel altijd al wist. Ik ben met je in de geometrie die ons allen omringt, in de leer van de sterren en hun invloed op je. Ik toon zo de krachten die steeds werkzaam zijn, verschaf je de inzichten die bevrijden van lijden en pijn. Want elk leven heeft zijn blauwdruk als deel van 't volmaakte geheel. De blauwdruk bevat de lessen, ik help je hiermee. Ik toon je de reden achter al wat bestaat, in liefde verwacht ik dat je daar acht op slaat. Want al heeft z'n reden, al is volmaakt. Je leven is een magische puzzel vol leerrrijk vermaak. Begin met te weten waar 't al steeds om draait, dat niets ooit voor niets is 't is zelfontplooiing waar het om gaat.

De inzichten hiervoor die schenk ik je graag, het is mijn reden, mijn doel dat je die nu verstaat. Wat ik doe is 't benoemen van de doornen op je pad, ik maak je bewust van hun oorsprong en het geschenk hierin vervat. Want alles is goed wanneer je 't begrijpen kan, wanneer je geest aangenaam slenterend zijn weg hierin vinden zal. Zo wordt 't onkruid des levens de geneeskrachtige bloem, gedrenkt in puur schoonheid vertelt ze haar verhaal... Haar afkomst, haar krachten, waarom ze hier is. Ze toont je de oplossing voor alles wat is. Ze verschuift je gezichtsveld, schenkt inzichten in plaats. Ze toont je de zegeningen van 't verheven zichtpunt. En zo laat ik alles in stilte met je praten, het onkruid, de situaties, de mensen om je heen.

Aldoende zal je merken dat alles een verhaal heeft, het verhaal brengt 't begrip waardoor je naar waarde kan schatten. Kijk om je heen en luister naar wat je ziet, doe dit zonder oordeel doch doe 't met gevoel. Verbaas je in vreugde over 't mooie dat praat, verbaas je in vreugde over inzichten verschaft. Al om je heen is puur energie, al heeft zijn oorsprong, zijn reden van bestaan. En zo toon ik je in liefde ieder's verhaal, het verhaal van de sterren, de mensen, het potentieel dat je omgeeft. Roep me aan om je deze kunst te leren, ik toon je hoe je 't doet. Deze kunst is een onontbeerlijk facet van je ziel, brengt je weer naar je oorsprong, naar de vrede in jezelf. Ik ben hier met je in de sfeer der inzichten, in de liefde die uitstraalt naar al dat bestaat. Ik hou van je, ben met je, betover je gezonde verstand. Ik ben je engel Nelchael.
 
 
 
 


Steen: Celestijn
Kleur Blauwwit

Affirmaties
~~~~~~~
* Ik leer van het leven en dat maakt me blij
* Elke situatie toont me zo haar verhaal
* Elk inzicht dat ik krijg brengt me dichter bij mezelf
* De puzzel des levens leert me elke dag bij

Gebed
~~~~
Met jou
Nelchael
krijg ik inzichten
in mijn bestaan

je toont me
de weg die
ik best
kan gaan

je toont me
't verhaal
dat alles
omringt

dit brengt me
de wijsheid
waar ik zo
naar snak

in liefde dank
ik je Nelchael
stralende ster
op mijn pad
Amen.
 
Michy 2/07/2012
 
 

Gaven die je dankzij zijn invloed kan ontwikkelen:

 

* Waardevolle inzichten over jezelf, de wereld om je heen en de werking van het universum

* Uitgebreidere kennis over de wet van oorzaak en gevolg

* Plotse inspiraties die opeens tot je komen, soms tijdens het ontwaken

* Een verhoogde interesse in de letteren, cijfers en schone kunsten

* Ontwaking van verhoogd intellect en verbeeldingskracht alsook balancering van beide hersenhelften wat het ontvangen van hogere inzichten met zich mee brengt

* Goede concentratie, leren wordt gemakkelijk, examens succesvol

* Het vergaren van kennis die dankzij diepe inzichten getransformeerd kan worden tot wijsheid

* Begrip over tijd/ruimte realiteit, heilige geometrie en werkzame krachten van buitenaf

* Perfecte waarneming van elke gegeven realiteit die je terug tot haar werkelijke oorsprong neemt en zo een vernieuwd perspectief biedt dat nieuwe erkenningen mogelijk maakt

* De kunst der verheven beschouwing van de wereld om ons heen

 

Problemen die kunnen optreden en verholpen worden onder zijn invloed:

 

* Negativiteit en doelloosheid, gebrek aan de juiste inzichten

* Onzekerheid en twijfel aangaande beslissingen die genomen moeten worden

* Een gevoel van verwarde afwezigheid, alsof men niet echt tot deze wereld behoort

* Een ongeïnteresseerde geestesgesteldheid die zich afvraagt wat het er eigenlijk allemaal toe doet

* Grote lusteloosheid, onkunde om verbanden tussen situaties waar te nemen

* Roekeloosheid en impulsiviteit, leven zonder even stil te staan bij wat men doet

* Bevooroordeeldheid die leidt tot stagnatie

* verwarring, zelfbedrog, weigering om situaties onder ogen te zien

 

Beschermengel Nelchael is een perfecte leraar voor de nieuwsgierige zielen of wijsgeren in spe. Geinteresseerd in astrologie, astronomie, de oude mysterien of de werking van het Universum? Laat Nelchael je dan liefdevol onderwijzen door het overbrengen van inzichten die kunnen reiken tot de oerbron. Hij neemt je mee op een ontdekkingsreis die zijn gelijke niet kent en je op verbluffende, aangenaam verrassende wijze de geheimen van het Universum toont op een manier die voor jou klaar en duidelijk is. Wanneer we met Nelchael's hulp de grote mysterien contempleren komen we tot inzichten die leiden tot grote transformaties. Nelchael bekoort ons tot de kunsten van wetenschap, technologie en vele vakken die voor velen moeilijk lijken maar het dankzij zijn hulp niet hoeven te zijn. Deze lieve engel is niet alleen een goede leraar, hij brengt ook goede leraren voort. Roep deze engel aan wanneer deze hogere kennis je lonkt en je het evolutionaire pad wil betreden waarin hij je graag de weg wijst.

 
 
 
 
lees meer over Engel Nelchael via de volgende link:
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Share
 
SEO by Artio