10 Aladiah: Het Eeuwige Nu Afdrukken
Geschreven door Michy   
dinsdag, 08 mei 2012 18:21

Ik ben met je in liefde, in schoonheid, in spel. Ik toon je de fijnheid van 't leven die schijnt als een zon, ik haal je weg uit de schaduw alsof die nooit bestond. Je zonden was ik weg, ze hoeven niet meer. Laat gaan van wat pijn deed en verhef je blik weer. Want ieder moment is nieuw, puur en intens. Intens door de kracht die er steeds in schuilt. Elk nieuw moment is je gegeven zodat je kan breken met je verleden. Hou je er liever krampachtig aan vast dan zal dit zo zijn, maar dan houd je ook vast aan langvervlogen pijn. Ik toon je het mooie van het nieuwe moment waarvan de liefde, de puurheid geheel inherent. Ik schenk je de keuze tussen verleden of heden... Waar verblijf je het liefst, wat kan jou het mooiste bieden?

Kijk dus met liefde eens om je heen... Zie je de sparkels van elk nieuwe moment? Elk houdt de belofte van een toekomst vol hoop, van genieten in 't nu, da's al dat ik vraag. Elk moment dat ik je breng kan mooier zijn dan wat ooit is geweest. Elk moment is vol potentie, wordt slechts gekleurd door jouw persoonlijke visie. De magie is in het nu, niet in het verleden of in de toekomst die al dan niet komen zal. Laat gaan van je zorgen en geniet van 't moment. Dit genot draagt in zich de sleutel tot vele ontdekkingen. De ontdekking van wie je werkelijk bent, van je doel en mooiste pad. Ik toon je de weg die leidt naar jezelf... Ik toon je dat enkel 't moment van nu telt. Probeer eens te leven in het hier en het nu. Geen verleden, geen toekomst, slechts eeuwig plezier.

Deze gave heeft God je geschonken, doch ze wordt slechts door weinigen gebruikt. Roep me aan dan ben ik met je, toon je hoe liefde en vreugde tijd stil laten staan. Ik ben met je in de beleving van dit ene moment, ik ben je mentor, je engel. Ik ben Aladiah.

Steen: Agaat
Kleur: Alle regenboogkleuren

 

 

Affirmaties
~~~~~~~
* In het moment dat nu is plant ik liefdevol mijn zaadjes
* In het moment dat nu is ben ik gelukkig en vrij
* Ik hou van het leven, het leven houdt van mij
* Ik dans en ik zing vol van vreugde in mijn hart

Gebed
~~~~
In de vreugde
van dit
moment
dank ik jou
Aladiah,
voor het
begrip dat
je me schenkt.

Je leert me
de waarde
van het
eeuwige
moment.
Met jouw
hulp en gezag
leef ik
enkel in 't nu.

Want in dit
moment
woont de
volle potentie,
de pracht en
de praal,
het liefdevolle
leven.

Ik dank je
Aladiah
dat je mij
deze
levenswijsheid
toont.
Met jou
dicht bij mij
transformeert
mijn bestaan.

Michy 05/05/2012

 

Werken met engel Aladiah
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Deze lieflijke cherubijn regeert zodiakaal over ons bestaan van 6 tot en met 10 mei. Uiteraard kan zij ook op andere momenten opgeroepen worden. Van nature is haar invloed tijdens deze periode extra sterk. xxx

Gaven die je dankzij haar invloed kan ontwikkelen:

* Het achterlaten van de pijnen uit het verleden
* vergevingsgezindheid
* Telkens weer bewust zijn van het nu moment
* Het oplossen van alle karma
* Balans tussen spirituele en materiele voorspoed
* Het verleden achter je laten, het nieuwe omarmen
* Het volgen van de stem van je hart
* Anderen helpen in liefde en sympathie
* Weten dat het leven steeds nieuwe kansen biedt

Distorties die kunnen optreden/verholpen worden onder haar invloed:

* Leven op lagere frequenties
* Het ondergaan van karmische consequenties
* Ongeinteresseerdheid in het leven
* Diefstal, manipulatie, verspilzucht
* Overdreven lusten op alle gebieden
* Vasthouden aan de pijnen van het verleden
* Op een dwaalspoor zijn, spirituele dogmas
* Gevoel van hulpeloosheid

Aladiah toont je dat je zelf heer en meester over je leven kan zijn. Vergevingsgezindheid brengt steeds mooie resultaten maar begint steeds eerst bij jezelf. Aladiah toont je hoe mooi het leven kan zijn wanneer je hiervoor openstaat. Zij toont je dat elk moment sparkelend en nieuw is, gevuld met het potentieel van wat komen zal. Wanneer we ons hierop afstemmen nodigen we het wonderlijke uit om samen met ons het pad des levens te bewandelen.

Je engel aanroepen doe je steeds door haar naam in drie lettergrepen uit te spreken:

ALA
ALADI
ALADIAH

Eerst adem je in, dan spreek je de eerste lettergreep uit: ALA. Dan adem je weer in en spreek je de twee lettergrepen uit: ALADI. Een derde keer adem je weer in en spreekt nu de engel's gehele naam uit: ALADIAH. Laat de klanken van haar naam zo lang mogelijk doorklinken. Voel hoe haar energie door je lichaam stroomt en je hele wezen vult met vreugde. Nadat je de naam op deze wijze hebt uitgesproken adem je nog een keer in om de essentie die is vrijgekomen door het uitspreken van de naam tot je te nemen waardoor je de liefdevolheid van de engel tot je neemt.

Dank voor en na je gesprek, je vraag of je gebed de engel voor zijn aanwezigheid en weet, vertrouw dat alles verhoord zal worden wanneer het komt uit de puurheid van het hart.

Leren werken met de engelen betekent je laten bezielen met hun essentie. Dit betekent niet anderen bezielen, maar jezelf waardoor je de reflectie hiervan in anderen zal waarnemen. In liefde, Michy xxx

 

 

Meer informatie van en over Beschermengel Aladiah is te vinden via de volgende links: 

http://www.huisvande72engelen.be/engel-aladiah-channeling-10-de-kansen-je-geschonken.html en: http://www.huisvande72engelen.be/beschermengel-aladiah.html

 

 
SEO by Artio