1 Vehuiah: De Goddelijke Vonk Afdrukken
Geschreven door Michy   
vrijdag, 04 mei 2012 13:41

Ik ben met je in liefde, ik ben nummer 1. Nummer 1 in een cirkel van 72 engelen, een cirkel die al je zodiakale aspecten bevat. Van hieruit leiden we je, omringen we je met liefde en hebben allen onze unieke taak. Ik ben dus het startschot, ik moedig je aan. Ik ben hier met jou zodat je steeds dat beetje verder wil gaan. Ik weet wat je wil, maar weet jij het ook? Want hiervan hangt onze samenwerking af, ik ken al je inspiraties en fluister die zachtjes in je oor.

Ik moedig je aan, laat je nooit zomaar staan. Maar vurig moet je wil zijn, met passie en kracht. Met geloof in jezelf en wat je van je leven verwacht. Want alles kan je bereiken, indien dit is wat je wil. Dus weet eerst heel goed welke dromen je lonken. Weet dat je ze werkelijkheid kan maken, dus twijfel maar niet. Ik ben hier met jou, ik toon je de weg. Ik toon je het refrein in de cirkel die het leven is, de eeuwige harmonie die je steeds omringt.


Wees dus nooit bang want alles is fijn. Zie het begin en het einde want zo zal het zijn. Wanneer je je richt op je streefdoel en met liefde begint, dan ontketen je krachten en blijft welgezind. Je cirkel is rond, je doel ligt in 't midden. Broed uit dat ei, weet dat je zal winnen. Al wat in de cirkel gebeurt ligt aan jou, je passie en je geloof. Tot het ei openbreekt en je project de wijde wereld in kan. Dus broed dat ei liefdevol, geloof in zijn kracht. Laat jouw zaadje rijpen in liefde en vree.

En ten gepaste tijde zal je eitje openbreken, gevoed door jouw gedachten, inspiraties en je hoop. Jouw rol hierin is heel belangrijk... Geloof in dat waar je op hoopt. Weet dat niets ooit fout kan gaan indien jouw wens heel vurig is. Ik leid je door de initiatie, 'k aanschouw het proces van de eerste stap. In liefde ben ik met je, want je leven wordt wat jij verwacht. Ik steun je in je keuzes, reik je 't verlangen en de vurigheid.

Vertrouw op mij en roep me aan, weet dat alles goed zal gaan. Met mij neem je de eerste stap, een stap heel machtig en oprecht. Die stap die leert je in alle liefde, dat jij God's perfecte medeschepper bent. Vertrouw dus deze taak die je is gegeven, om te creëren wat je wil. Het is je menselijke waarde om te zijn als God en ons. Kies dus gerust je mooiste doelen, streef ze na zonder enige zorg. Plant met mijn hulp je liefste zaadjes, weet dat de prachtigste toekomst jou toebehoort.

En zo toon ik je jouw taak op Aarde, om in Liefde een creator te zijn. Om vol genoegen te creëren, zo wordt je leven een waar festijn. Ik ben er om je kracht te testen, om je aan te sporen en toe te juichen. Ik ben hier met jou, bij elke start. Roep me aan, daar wacht ik op. Ik toon je de harmonie van het leven, daar ben ik deel van en ook jij. Ik onderwijs in het creëren van al wat lief is, fijn en wijs.

Ik ben de meesteres des levens, plant zaadjes en steun hun groei. Ik kan je alle kneepjes leren, dus roep me aan en werk met mij. Als leraar kan ik je heel veel tonen, over de groei van waar je van houdt. Ik toon door situaties en verbeelding, ik ben steeds met je, ik blijf je trouw. Durf dus creëren zonder angsten, ik ben met je, moedig je aan. Ik toon je zo jouw mooiste leven... Geloof in ons en durf het aan.

In liefde ben ik bij je, in liefde en verwachtingsvol. Mijn hoop is groot, geheel volmaakt, want twijfel ken ik niet. Ik ben met je, vul je met gaven die je steeds helpvol zullen zijn, ik hou van je en steun je... Ik ben je engel Vehuiah.

 

 

Steen: Rode opaal
Kleur: Rood

Affirmaties
~~~~~~~
* Ik weet wat ik wil en ik ga ervoor
* Ik voel liefde voor wat ik doe
* Ik plant mijn zaadjes verwachtingsvol
* Ik ben de gouden kip en elk ei is een doel dat ik bereiken zal

Gebed
~~~~
Dank je
Vehuiah,
voor de
mooie start
die we
samen maken.
Dank je
voor het
vertrouwen
in mijn plannen
dat je schenkt.

Dank je
voor de
inspiraties,
voor de deuren
die je opent
en het
succes dat jij
mijn kant
op stuurt.

Met jou
als mijn gids
voel ik me
veilig en
geborgen.
Ik vertrouw
op jouw steun,
wetende dat
de goede afloop
vaststaat.
Amen

Michy 21/03/2012

 
SEO by Artio