Het huis van de 72 Engelen

De Engelen Spreken

De engelen spreken

1 Vehuiah: De Goddelijke Vonk

2 Yeliel: Onvoorwaardelijke Liefde

3 Sitael: De Hemelse Architect

4 Elemiah: Bouwmeester Summa Cum Laude

5 Mahasiah: De Hogere Visie

6 Lelahel: De Goddelijke tuinier

7 Achaiah: De Liefdevolle Waarheid In Jezelf

8 Cahetel: De Kunst Der Liefde

9 Haziel: Liefdevol CreŽren

10 Aladiah: Het Eeuwige Nu

11 Lauviah: Je Victorieuze Beloning

12 Hahaiah: De Hemelse MysteriŽn

13 Yezalel: De Kunst der Ware Liefde

14 Mebahel: In Waarheid, Vrijheid en Gerechtigheid

15 Hariel: In Liefdevolle Transformatie

16 Hekamiah: De Herinnering Van Je Ziel

17 Lauviah: De Inspiratie Van Het Moment

18 Caliel: De Waarheid In Jezelf

19 Leuviah: Een Trede Omhoog

20 Pahaliah: De Meesterlijke Scherpschutter

21 Nelchael: Het Mysterie Ontsluierd

22 Yeiaiel: Het Schip Des Levens

23 Melahel: De Oude Genezer

24: Haheuiah: De Goddelijke Bescherming

25: Nitah-Hiah: De MagiŽr In Jezelf

26: Haaiah: Het Grotere Geheel

27 Yerathel: De Harmonie In Jezelf

28: Seheiah: Het Elixir Der Eeuwige Jeugd

29: Reiyel: De Lichtende Liefde

30 Omael: De kansen je geschonken

31: Lecabel: Het Oplossingsgerichte denken

32: Vasariah: Liefde Zonder Oordeel

33: Yehuiah: Het Zaadje Dat Ontkiemt

34: Lehahiah: Het Volle Vertrouwen

35: Chavakiah: De Helende Kracht Der Liefde

36: Menadel: Het Liefdevolle Werk

37: Aniel: Het verleden Achter Je Laten

38 Haamiah: Je Angsten Overstijgen

39 Rehael: De Vaderlijke Liefde

40 Yeiazel: De Vrede In Jezelf

41 Hahahel: De Liefde Van Het Hart

42 Mikael: Het Heldere Denken

43 Veuliah: Je Innerlijke Rijkdom

44 Yelahiah: Het Verleden Vergeven

45 Sealiah: Liefde, Dankbaarheid & Vertrouwen

46 Ariel: De Liefdevolle Gedachte

47 Asaliah: Een Geheim Van De Ziel Ontsluierd

48 Mihael: De Perfecte Balancering

49 Vehuel: Van 't Kleine Naar 't Grote

50 Daniel: De Zachtheid Van Het Zijn

51 Hahasiah: De Wet van Oorzaak en Gevolg

52 Imamiah: De Heldere Visie

53 Engel Nanael: De Liefdevolle Ontwarring

54 Engel Nithael: De Eigen Individualiteit

55 Engel Mebahiah: Het Diplomatische Beleven

56 Engel Poyel: Reflectie en Contemplatie

57 Engel Nemamiah: De Hemelse Inspiraties

58 Engel Yeialel: Je Victorieuze Overwinning

59 Engel Harahel: Het Licht Der Onbenutte Mogelijkheden

60 Engel Mitzrael: De Verfijning van Het Denken

61 Engel Umabel: De Kennis Van Het Wonderbaarlijke

62 Engel Iah-Hel: Het Hemelse Geschenk

63 Engel Anauel: De Vrucht Des Levens

64 Engel Mehiel: Het Grote Boek Des Levens

65 Engel Damabiah: De Kunst der Communicatie

66 Engel Manakel: Het Liefdevolle Hart

67 Engel Eyaiel: Je Eigen Beste Vriend

68 Engel Habuhiah: De Natuurlijke Genezing

69 Engel Rochel: Het Grote Boek Des Levens

70 Engel Jabamiah: De Wonderlijke Transmutatie

71 Engel Haiaiel: De Zwaarte Overstijgen

72 Engel Mumiah: Klaar voor een nieuw begin

Login1 Vehuiah: De Goddelijke Vonk Afdrukken E-mail
Geschreven door Michy   
vrijdag, 04 mei 2012 13:41

Ik ben met je in liefde, ik ben nummer 1. Nummer 1 in een cirkel van 72 engelen, een cirkel die al je zodiakale aspecten bevat. Van hieruit leiden we je, omringen we je met liefde en hebben allen onze unieke taak. Ik ben dus het startschot, ik moedig je aan. Ik ben hier met jou zodat je steeds dat beetje verder wil gaan. Ik weet wat je wil, maar weet jij het ook? Want hiervan hangt onze samenwerking af, ik ken al je inspiraties en fluister die zachtjes in je oor.

Ik moedig je aan, laat je nooit zomaar staan. Maar vurig moet je wil zijn, met passie en kracht. Met geloof in jezelf en wat je van je leven verwacht. Want alles kan je bereiken, indien dit is wat je wil. Dus weet eerst heel goed welke dromen je lonken. Weet dat je ze werkelijkheid kan maken, dus twijfel maar niet. Ik ben hier met jou, ik toon je de weg. Ik toon je het refrein in de cirkel die het leven is, de eeuwige harmonie die je steeds omringt.


Wees dus nooit bang want alles is fijn. Zie het begin en het einde want zo zal het zijn. Wanneer je je richt op je streefdoel en met liefde begint, dan ontketen je krachten en blijft welgezind. Je cirkel is rond, je doel ligt in 't midden. Broed uit dat ei, weet dat je zal winnen. Al wat in de cirkel gebeurt ligt aan jou, je passie en je geloof. Tot het ei openbreekt en je project de wijde wereld in kan. Dus broed dat ei liefdevol, geloof in zijn kracht. Laat jouw zaadje rijpen in liefde en vree.

En ten gepaste tijde zal je eitje openbreken, gevoed door jouw gedachten, inspiraties en je hoop. Jouw rol hierin is heel belangrijk... Geloof in dat waar je op hoopt. Weet dat niets ooit fout kan gaan indien jouw wens heel vurig is. Ik leid je door de initiatie, 'k aanschouw het proces van de eerste stap. In liefde ben ik met je, want je leven wordt wat jij verwacht. Ik steun je in je keuzes, reik je 't verlangen en de vurigheid.

Vertrouw op mij en roep me aan, weet dat alles goed zal gaan. Met mij neem je de eerste stap, een stap heel machtig en oprecht. Die stap die leert je in alle liefde, dat jij God's perfecte medeschepper bent. Vertrouw dus deze taak die je is gegeven, om te creëren wat je wil. Het is je menselijke waarde om te zijn als God en ons. Kies dus gerust je mooiste doelen, streef ze na zonder enige zorg. Plant met mijn hulp je liefste zaadjes, weet dat de prachtigste toekomst jou toebehoort.

En zo toon ik je jouw taak op Aarde, om in Liefde een creator te zijn. Om vol genoegen te creëren, zo wordt je leven een waar festijn. Ik ben er om je kracht te testen, om je aan te sporen en toe te juichen. Ik ben hier met jou, bij elke start. Roep me aan, daar wacht ik op. Ik toon je de harmonie van het leven, daar ben ik deel van en ook jij. Ik onderwijs in het creëren van al wat lief is, fijn en wijs.

Ik ben de meesteres des levens, plant zaadjes en steun hun groei. Ik kan je alle kneepjes leren, dus roep me aan en werk met mij. Als leraar kan ik je heel veel tonen, over de groei van waar je van houdt. Ik toon door situaties en verbeelding, ik ben steeds met je, ik blijf je trouw. Durf dus creëren zonder angsten, ik ben met je, moedig je aan. Ik toon je zo jouw mooiste leven... Geloof in ons en durf het aan.

In liefde ben ik bij je, in liefde en verwachtingsvol. Mijn hoop is groot, geheel volmaakt, want twijfel ken ik niet. Ik ben met je, vul je met gaven die je steeds helpvol zullen zijn, ik hou van je en steun je... Ik ben je engel Vehuiah.

Steen: Rode opaal

Kleur: Rood

Affirmaties
~~~~~~~

* Ik weet wat ik wil en ik ga ervoor

* Ik voel liefde voor wat ik doe

* Ik plant mijn zaadjes verwachtingsvol

* Ik ben de gouden kip en elk ei is een doel dat ik bereiken zal

Gebed
~~~~

Dank je Vehuiah, voor de mooie start die we samen maken.

Dank je voor het vertrouwen in mijn plannen dat je schenkt.

Dank je voor de inspiraties, voor de deuren die je opent

en het succes dat jij mijn kant op stuurt.

Met jou als mijn gids voel ik me veilig en geborgen.

Ik vertrouw op jouw steun, wetende dat de goede afloop vaststaat.

 

Michy 21/03/2012

 

 

Deze engel uit het rijk der serafijnen is de 1ste engel in het koor van 72 engelen en regeert zodiakaal over ons bestaan van 21 tot en met 25 maart. Uiteraard kan zij ook op andere momenten aangeroepen worden. Van nature is haar invloed tijdens deze periode extra sterk.

Problemen die kunnen optreden, herkend en/of verholpen worden dankzij deze engel:

• Doelloosheid, radeloosheid
• Onzekerheid, angst om stappen te nemen naar je doel
• Onbeteugelde passie die verandert in vurige agressie
• Egoïstisch, onredelijk gedrag
• Het gevoel hebben alles beter te kunnen dan een ander
• Innerlijke onrust

Gaven die je tijdens haar invloed kan herkennen, ontwikkelen en/of verfijnen:

• Perfect voor het starten van projecten door de kracht van vurige energie
• Grote passie & drive
• Hernieuwde energie die depressie tegengaat
• De moed om stappen te nemen naar succes
• Brengt helderheid in denken en doen
• Ideale tijd voor het planten van zaadjes in je innerlijke & uiterlijke wereld 
• Visie, de kans om alles met nieuwe ogen te zien
• Liefdevolle negotiaties

De liefdevolle serafijn Vehuiah is een engel van vurigheid en passie alsook hernieuwde wilskracht om ondanks eerdere setbacks steeds terug te willen opstaan en opnieuw beginnen. Omdat zij werkt met de energie van Neptunus merk je dat je meer dan anders geïnspireerd wordt wanneer zij haar licht op je schijnt. Luister naar de ingevingen die zo jouw kant uitkomen en laat je hierdoor bezielen om stappen te zetten op weg naar de verwerkelijking van je mooiste wensen. 

Daar deze 72 engelen meesters zijn in het balanceren van licht en duister kunnen tijdens deze periode ook minder fijne kantjes van jezelf maar voren komen, want ook die worden nu extra in het licht gezet zodat je ze kan herkennen en transformeren. Hiervoor is het goed om het gebed elke dag aan de betreffende engel te richten en de affirmaties enkele malen per dag. Om het meeste uit de affirmaties te halen is het best om deze op een zichtbare plaats te leggen waar je ze regelmatig ziet. Telkens wanneer je er voorbij komt kan je ze even herhalen, dit verhoogt de kracht van hun manifestatie.

Weet dat Vehuiah tijdens deze periode steeds bij je is, neem gerust even tijd om dagelijks in meditatie vragen aan haar te stellen. Wanneer je open staat voor haar antwoord zal dit ook komen, als het niet onmiddellijk is kan dit ook later zijn, als een plotse flits van inspiratie. 

Vehuiah schijnt dus haar licht op jouw eerste filosofische huis. Ben je er klaar voor om het helemaal te laten verlichten zodat er geen duister hoekje meer overblijft? Ben je van plan om je inspiraties in daden om te zetten, elke dag een stapje? Zo ja, dan ben je echt wel klaar voor deze boeiende reis naar de diepste lagen van jezelf.

Je engel aanroepen doe je steeds door haar naam in drie lettergrepen uit te spreken:

VE
VEHU
VEHUIAH

Eerst adem je in, dan spreek je de eerste lettergreep uit: VE. Dan adem je weer in en spreek je de twee lettergrepen uit: VEHU. Een derde keer adem je weer in en spreekt nu de engel's gehele naam uit: VEHUIAH. Telkens laat je de uitspraak samenvallen met je uitademing. Laat de klanken van haar naam zo lang mogelijk doorklinken. Voel hoe haar energie door je lichaam stroomt en je hele wezen vult met vreugde. Nadat je de naam op deze wijze hebt uitgesproken adem je nog een keer in om de essentie die is vrijgekomen door het uitspreken van de naam tot je te nemen waardoor je de liefdevolheid van de engel tot je neemt.

Wanneer je contact met je engel wil maken kan het hulpzaam zijn om je even af te zonderen in stilte, een groot glas water te drinken en een kaarsje te branden, want kaarsjes trekken engelen aan. Stel dan de vragen die door je hoofd gaan, bid of mediteer... Doe dat wat voor jou het beste voelt. Dank voor en na je gesprek, je vraag of je gebed de engel voor zijn aanwezigheid en weet, vertrouw dat alles verhoord zal worden wanneer het komt uit de puurheid van het hart. Weet dat elke vraag aan je engel steeds begrepen en beantwoord wordt. Kijk uit naar de veranderingen, de liefdevolle nieuwe situaties en kansen die je kant uitkomen.

Fysieke invloed: 21 tot en met 25 maart
Emotionele invloed: 9 januari ~ 21 maart ~ 3 juni ~ 17 augustus ~ 30 oktober
Intellectuele invloed: dagelijks van 00u00 tot en met 00u19
Planetaire invloed: van Neptunus naar Uranus
Sterrenbeeld: Ram
Sephira op Levensboom: Van Kether naar Hochmah
Vehuiah werkt onder leiding van Aartsengel: Metatron
Naam Vehuiah: De Verheven God - Deus Exaltator

Leren werken met de engelen betekent je laten bezielen met hun essentie. Dit betekent niet anderen bezielen, maar jezelf waardoor je de reflectie hiervan in anderen zal waarnemen. 

In liefde, 
Michy 

 

Share
 
SEO by Artio