De Letterfee - Engelen en Beschermengelen - Kabbalah en Astrologie

Leer je Beschermengelen kennen en maak je wensen waar door liefdevolle acties met de Aartsengelen in je dagelijkse bestaan.

De Verhevene Afdrukken E-mail
Geschreven door Fengo   
zondag, 27 augustus 2017 19:28

 

God heeft vele Namen en is Groots en Verheven wij kunnen ons tot Hem wenden door ons Vriendelijkheid en Nederig te gedragen en Altruïsme en Generositeit te beoefenen.

 

Sleutelwoorden: Dankbaarheid en Eerzaamheid. Nobelheid en Respect.

 

Het gene dat wij met de Verhevene kunnen bereiken

 

Meer zelfbewustzijn en verhoging van dit bewustzijn.

Het overstijgen van alle slechte gewoontes.

Schoonheid en oog voor schoonheid.

Hoge morele waarden en normen.

 

God kan ons helpen om onze vriendelijke en gevoelige aard naar boven te halen. Hij haalt de goede vriend in ons naar boven. Deze vriend zouden wij kunnen zien als onze intuïtie. Het is dankzij onze intuïtie dat wij op spontane wijze open kunnen staan voor anderen en zodoende een groot empathisch vermogen ontwikkelen.

 

Samen met God kunnen wij leren aanvoelen en herkennen welke mensen affiniteit met ons vertonen en zodoende goed bij ons passen. God doet ons intuïtief aanvoelen met welke mensen wij een goede vriendschap kunnen ontwikkelen. Wanneer wij deze aansporing die zijn oorsprong in ons binnenste vindt volgen zullen wij er achter komen welke gelijkenissen, welke gezamenlijke doelstellingen en interesses wij samen met deze vrienden verder kunnen uitwerken.

 

Dankzij God kunnen wij onszelf herkennen in anderen en andersom

 

De aantrekkingskracht die ons bij gelijkgestemden brengt kan soms verward worden met liefde en zodoende zorgen voor intiemere relaties die soms voor problemen kunnen zorgen vooral als het er meerdere zijn. Natuurlijk hangt dit af van de morele en ethische waarden die wij onszelf, onze vrienden en onze familie stellen. De Verhevene kan ons ook bevrijden van taboes en vooroordelen en schenkt ons zodoende de vrijheid om zelf uit te maken of wij voor polygamie of monogamie kiezen.

 

Ook andere vooroordelen die te maken hebben met liefde en seksualiteit kunnen wij samen met de Wijze eens beter onder de loep nemen om te zien in hoeverre deze opvattingen correct zijn of niet.

 

Dankzij goede vriendschappen goede kwaliteiten ontwikkelen

 

Met de Vriendelijke kunnen wij de beste vrienden maken en zodoende hun kwaliteiten en talenten leren kennen en ontwikkelen. Waarna wij leiding, richting, vriendschap en liefde zullen kunnen geven aan elkaar.

 

Van labiliteit naar stabiliteit

 

Wanneer wij ons labiel voelen kunnen wij dankzij het werken met de Almachtige weer evenwicht brengen in onze gevoelswereld en zodoende onze emoties reguleren. Wanneer wij meegesleept worden door hevige emoties kunnen wij tot God bidden en Hem vragen om ons te helpen hier boven uit te stijgen.

 

 

 

 

 

 

 

Share
 
55 Engel Mebahiah: Het Diplomatische Beleven Afdrukken E-mail
Geschreven door Michy   
donderdag, 25 december 2014 13:28

 

Ik ben met je in de liefde die de diplomatie als haar meester kent, diplomatie in denken en zien die tot verfijnde waarneming leidt. Het diplomatische beleven houdt in dat harmonie de geest graag leidt, dat harmonie het middelpunt vormt waar elke waarneming voort uit vloeit. Zonder harmonie als beginsel valt waarneming uit de hand daar het disharmonische de zwaardere trilling inhoudt waar vrede niet te vinden zijn zal. De oplossing voor alles openbaart zich pas wanneer het hart ervoor open staat, wanneer men harmonie wenst niet alleen voor zichzelf maar ook ieder ander op het pad. Harmonie en diplomatie, ze hebben niets met geld te maken, veeleer om de liefde in het hart en hoe die het ongekende mogelijk maakt. Het leven is een harmonie die beleefd wordt door het blije hart, het blije hart dat ieder 't beste gunt en het zo steeds reflecteert. Waarom zou men een ander niet het beste wensen wanneer men weet dat enkel zo men deze vreugde delen kan, waarom in haat en gruwel leven wanneer het oh, zo mooi kan zijn? 


De waarneming die door vooroordelen is gekleurd kan nooit de waarheid in zich houden, 't is slechts de trilling die verlaagt naarmate hieraan wordt vastgehouden. In diplomatie leven brengt respect voor alles en iedereen, het houdt in dat het hart zich richten kan op de schoonheid van 't bestaan. De schoonheid in alles en iedereen en hoe die zich vol vreugde openbaart, ze openbaart zich door vreugdevolle omstandigheden die leiden tot situaties van meer beminnelijke aard. Het erkennen van deze waarden brengt het fijne met zich mee, het opent nieuwe poorten waarachter voordien de vrede, de liefde alsook de oplossing verscholen zat. Het diplomatische hart heeft steeds ieder's goed voor ogen, doch het vergeet ook zichzelf toch niet. Het zelf wordt met de grootste liefde waargenomen, het schuilt zich niet meer achter zelfbedrog. Het zelf kent niet alleen de warme liefde van 't eigen hart, het weet ook heel goed hoe 't dit in anderen aansteken kan.

Het hoogste in eenieder's zelf is zo teder en liefdevol van aard, de liefde brengt de vreugde voort die 't oh zo graag met allen delen kan. Daarom ben ik met je, ik help je bevooroordeeldheid eens nader te bekijken, ik reik je ook de inzichten aan die leiden tot vrede in 't bestaan. De waarde der diplomatie, wanneer ze waarlijk komt uit 't hart, houdt steeds oplossingsgerichtheid in daar ze streeft naar een harmonisch bestaan. Al wat 't vergt is om de geest hoger te laten reiken, te laten reiken tot de sfeer der onbevooroordeeldheid, de sfeer die vrede in zich houdt alsook de vreugde van het hart. Weet dat het in eenieder's mogelijkheden ligt om de geest hierop te richten, om vol vertrouwen en in liefde de laatste vooroordelen te overstijgen. Laat gaan van dat wat niet meer dient, laat gaan van dat wat pijn verwekt. Ik toon je dat wat niet meer nodig is, ik ben je engel Mebahiah.

Steen: Aventurijn
Kleur: Groen

Affirmaties
~~~~~~~
* Mijn geest reikt steeds hoger
* Mijn hart voelt liefde en harmonie
* Mijn geest en hart zijn zonder vooroordeel
* Zo bereik ik ware diplomatie

Gebed
~~~~
Ik dank je
Mebahiah
voor de
waarden
die jij me
schenkt

ik dank je
dat jij me
steeds steunt
terwijl ik zonder
vooroordeel
leer zijn

zo laat ik
vrede en
vreugde
toe in mijn
verlangend
hart

aldoende
breng jij me
de waarde der
diplomatie waar ik 
vol dankbaarheid
voor ben.
Amen

Michy 24.12.2012
 

Artwork: Rafael Yockteng

Deze engel uit het rijk der Vorstendommen is de 55ste in het koor van 72 engelen en regeert zodiakaal over ons bestaan van 22 tot en met 26 december. Uiteraard kan zij ook op andere momenten opgeroepen worden. Van nature is haar invloed tijdens deze periode extra sterk.

Hoe met deze channeling werken?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Elke channeling brengt vele inzichten wanneer ze gedurende die 5 dagen dagelijks gelezen wordt. De affirmaties kunnen op mooie papiertjes overgeschreven worden die je op verschillende plaatsen in je huis legt waar je ze regelmatig ziet en zo aan de transformaties herinnerd wordt. Het gebed kan best zowel 's morgens als 's avonds opgezegd worden, meerdere keren kan natuurlijk ook. Engelen zijn er steeds om ons te helpen, roep hen aan en ze zullen je leiden.
 
 
 
Share
 
40 Yeiazel: De Vrede In Jezelf Afdrukken E-mail
Geschreven door Michy   
woensdag, 24 oktober 2012 16:05

Deze engel uit het rijk der krachten is de 40ste in het koor van 72 engelen. Hij regeert zodiakaal over ons bestaan van 9 tot en met 13 oktober. Uiteraard kan hij ook op andere momenten opgeroepen worden. Van nature is zijn invloed tijdens deze periode extra sterk.

Ik ben met je in de liefde die de vrede tot je brengt, in het vreugdevolle vertrouwen dat alles steeds zijn reden kent. Ik ben hier om je te leiden, om je te wijzen op de bloemen langs je pad, om je de schoonheid te laten ervaren die de wereld voor jou in petto heeft. Het kost niet veel om me te volgen, het kost enkel wat van je welwillendheid. Welwillendheid om je ogen te openen voor 't mooie, voor 't fijne waaruit heel je wereld bestaat. Want dat wat je wil zien is dat wat je zal zien, dat wat je gelooft is wat naar je toekomt. Neem de tijd en de rust om te beslissen in vrede wat het precies is dat je echt zo graag wil.

Omgeef jezelf met de sfeer van dat waar je in liefde aan denken wil. Deze sfeer is als een reuzegrote magneet, ze trekt gelijkwaardige situaties naar zich toe. En 't is zo dat waar je aan denkt werkelijkheid wordt, het begint steeds met de sfeer waarmee jij jezelf omgeeft. Is deze sfeer vol angst, vol pijn of venijn dan is dat precies wat je aantrekken zal. Laat je gedachten dus dwalen in sferen heel mooi en heel puur, in sferen die resoneren met dat wat je wenst. Laat je wenswereld een heilige oase van je mooiste dromen zijn, ik ben hier met je om 't mooie te beleven, om 't leren hoe wensen werkelijkheid worden.

Ik ben je metgezel, je vriend, ik droom graag met je mee. Ik toon je dat vrede in 't hoofd je van alle stress berooft. Laat ons de tijd, het geduld en de vrede vinden die 't verwezenlijken van je wensen als streefdoel beoogt. Laat ons samen vol vertrouwen in het mooiste geloven en weten dat 't kan als men in de sfeer blijft vertoeven. Elke sfeer trekt meer aan van dat waar jij aan denkt, laat de sfeer je steeds genegen zijn zo wordt je leven een festijn. Ik ben met je elke stap op je pad, in liefde reik ik jou mijn hand. Ik ben je engel Yeiazel.
 

 
Steen: Quartz kristal
Kleur: Transparant

Affirmaties
~~~~~~~
* Mijn gedachten creëren steeds een sfeer
* Deze sfeer trekt steeds meer gelijkwaardigheid aan
* Zo creëer ik bewust dat waar ik van hou
* Vol bewustzijn verander ik mijn gedachtepatroon

Gebed
~~~~
Dankzij jou
Yeiazel
creëer ik zelf
mijn bestaan

jij maakt me
bewust van
het hogere
in mezelf

jij toont me
de kansen
en talenten
die ik bezit

met jou aan
mijn zij leer
ik steeds
heel vlug bij

jij toont me
de sferen waar
mijn hoofd
in vertoeft

jij maakt me
bewust van
elke sfeer
en zijn gevolg
Amen.
Michy 9/10/2012
 
Hoe met deze channelings werken?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Elke channeling brengt vele inzichten wanneer ze gedurende die 5 dagen dagelijks gelezen wordt. De affirmaties kunnen op mooie papiertjes overgeschreven worden die je op verschillende plaatsen in je huis legt waar je ze regelmatig ziet en zo aan de transformaties herinnerd wordt. Het gebed kan best zowel 's morgens als 's avonds opgezegd worden, meerdere keren kan natuurlijk ook. Engelen zijn er steeds om ons te helpen, roep hen aan en ze zullen je leiden.
 
Werken met engel Yeiazel
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Gaven die je dankzij zijn invloed kan ontwikkelen:

* Vrede ontwikkelen in jezelf
* Het gevoel van eenzijn met de wereld om je heen
* Verwerkelijking van je liefste wensen
* Vreugdevolle inspiraties voor schrijvers en andere kunstenaars
* Fijne reflecties in je uiterlijke wereld die je de moed geven om vol enthousiasme verder te gaan
* Besef van je eigen krachten in het bereiken van je doelen
* Zelfzekerheid, weten dat niets ooit zomaar gebeurt
* Afstand kunnen nemen van oude onbewuste patronen en verslavingen
* Het nieuwe begin van een fijnere periode in je leven
* Vrijlating uit gevangenschap

Distorties die kunnen optreden/verholpen worden onder zijn invloed:

* Doelloosheid, je plaats niet vinden in het leven
* Het negatieve aantrekken, mislukking
* Gebrek aan besef aangaande je rechtmatige plaats in het leven
* Beinvloed worden door mensen om je heen in plaats van eerst en vooral in je eigen krachten te geloven
* Stilstand, frustratie, onnodige stress en angsten
* Een leven leiden in seclusie, ver weg van iedereen

Yeiazel brengt ons vrede alsook een vreugdevol bestaan wanneer we hiervoor openstaan. Hij brengt ons de beloningen voor het innerlijke werk dat we tot nu toe verricht hebben, te vergelijken met het zaad dat je geplant hebt dat nu zijn vruchten begint te tonen. Je merkt waar het leven je tot nu toe gebracht heeft, krijgt even pauze om stock te nemen van de situatie en gezellig met een drankje in de hand rust te nemen om het begin der verwerkelijking van je wensen en de daden die je eerder hebt ondernomen gade te slaan en te contempleren zodat je vanuit deze fijne plaats kan evalueren waar je blij en dankbaar voor bent, waar je vindt dat verandering kan aangebracht worden en hoe je de transformaties die zich tot nu toe hebben voorgedaan vol liefde mee kan nemen naar de volgende fase van je leven met als doel volledig bewustzijn van je krachten en hoe je deze verder kan benutten met grotere zelfontplooing als doel. Yeiazel is de laatste engel uit het koor der krachten en dat is precies wat we tijdens deze periode mochten verwachten: een bewustwording van de inherente krachten die we in onszelf ontwikkeld hebben waardoor we klaar zijn om vol goede moed verder de zodiak rond te reizen en kennis te maken met het koor der machten, ook zij zullen ons verrassen met hun inzichten die ons zo ook weer verder leiden... Verder langs de zodiakale cirkel waarin onze 72 engelenvrienden samen met ons de hoofdrol spelen in het theater des levens.

Je engel aanroepen doe je steeds door zijn naam in drie lettergrepen uit te spreken:

YE
YEIA
YEIAZEL

Eerst adem je in, dan spreek je de eerste lettergreep uit: YE. Dan adem je weer in en spreek je de twee lettergrepen uit: YEIA. Een derde keer adem je weer in en spreekt nu de engel's gehele naam uit: YEIAZEL. Laat de klanken van zijn naam zo lang mogelijk doorklinken. Voel hoe zijn energie door je lichaam stroomt en je hele wezen vult met vreugde. Nadat je de naam op deze wijze hebt uitgesproken adem je nog een keer in om de essentie die is vrijgekomen door het uitspreken van de naam tot je te nemen waardoor je de liefdevolheid van de engel tot je neemt.

Wanneer je contact met je engel wil maken kan het hulpzaam zijn om je even af te zonderen in stilte, een groot glas water te drinken en een kaarsje te branden, want kaarsjes trekken engelen aan. Stel dan de vragen die door je hoofd gaan, bid of mediteer... Doe dat wat voor jou het beste voelt. Dank voor en na je gesprek, je vraag of je gebed de engel voor zijn aanwezigheid en weet, vertrouw dat alles verhoord zal worden wanneer het komt uit de puurheid van het hart. Weet dat elke vraag aan je engel steeds begrepen en beantwoord wordt. Kijk uit naar de veranderingen, de liefdevolle nieuwe situaties en kansen die je kant uitkomen.

Fysieke invloed: 9 tot en met 13 oktober
Emotionele invloed: 16 februari ~ 30 april ~ 14 juli ~ 27 september ~ 8 december
Intellectuele invloed: dagelijks van 13u00 tot en met 13u19
Planetaire invloeden: Mars ~ Maan
Sterrenbeeld: Weegschaal
Sephira op Levensboom: Van Guebourah naar Yesod
Yeiazel werkt onder leiding van Aartsengel: Chamuel/Camael
 
Ter herhaling: Wanneer je contact met je engel wil maken kan het hulpzaam zijn om je even af te zonderen in stilte, een groot glas water te drinken en een kaarsje te branden, want kaarsjes trekken engelen aan. Stel dan de vragen die door je hoofd gaan, bid of mediteer... Doe dat wat voor jou het beste voelt. Dank voor en na je gesprek, je vraag of je gebed de engel voor zijn aanwezigheid en weet, vertrouw dat alles verhoord zal worden wanneer het komt uit de puurheid van het hart. Weet dat elke vraag aan je engel steeds begrepen en beantwoord wordt. Kijk uit naar de veranderingen, de liefdevolle nieuwe situaties en kansen die je kant uitkomen. Leren werken met de engelen betekent je laten bezielen met hun essentie. Dit betekent niet anderen bezielen, maar jezelf waardoor je de reflectie hiervan in anderen zal waarnemen. In liefde, Michy xxx
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Share
 
40 Yeiazel/Vreugde Afdrukken E-mail
Geschreven door Fengo   
dinsdag, 09 oktober 2012 15:28

 

Yeiazel is de beloning die op je wacht wanneer je de 39 voorgaande engelenkrachten ontwikkeld hebt. Yeiazel is als een Vallei, een vallei van troost. Yeiazel brengt de vreugde en geeft je de mogelijkheid om van alles in het leven te genieten. Hij brengt je steun en vreugde omdat hij je laat zien dat je op het juiste pad bent, hij geeft je de zin, het enthousiasme om je karma op te lossen. 

De vreugde die Yeiazel je brengt is de vreugde om te kunnen genieten van al het werk dat verricht is. Yeiazel brengt enthousiasme omdat je enthousiast wordt wanneer je weet dat je op de goede weg bent en dat de toekomst je toelacht. Hij laat je zien dat alles een reden had. Na een lang pad vol werk en beproevingen kun je nu eindelijk rusten. Yeiazel is als een oase waar je rustig kunt zitten en genieten van de vruchten van je werk. Wanneer het werk verricht is, is men blij en opgelucht. Yeiazel brengt je deze opluchting omdat je met hem ziet dat je het juiste hebt gedaan.

Yeiazel zorgt voor een goede communicatie. We praten vol vreugde over onze ontdekkingen. Hetgene wat we zien, voelen en denken. Hetgene wat we horen en ruiken. Alles schenkt ons vreugde omdat we de samenhang der dingen beginnen te begrijpen. Wij komen erachter dat alles een weerspiegeling is van ons innerlijk gebeuren. Wij komen erachter dat de oplossing voor alles in onszelf ligt. Bovendien zorgt Yeiazel ervoor dat wij in rust en vrede kunnen communiceren met dit Zelf in de oase van ons innerlijk bewustzijn.

Of wij nu dansen, praten of zingen, met Yeiazel hoeven wij niets meer te bedwingen. Wij hebben alles al geleerd en kunnen nu in vrijheid met elkander praten. Zonder leugens of iets weg te laten. Yeiazel zorgt voor de glimlach - communicatie die het leven van iedereen verrijkt.

Deze engel maakt van je leven een Gebed want het beste gebed is vreugde !
Content zijn met jezelf, wat je hebt gedaan, waar je nu staat en waar je nog naartoe zal gaan. Alles kan vreugde brengen. Elk werk dat verricht wordt brengt de vreugde van het resultaat. Elke overwinning brengt Fierheid en Trots. Je hebt controle over jezelf en je leven. En de mogelijkheid om voor alles een vreugdevolle oplossing te bieden. Het is de LIEFDE die deze vreugdevolle oplossing realiseert.
 
 
Yeiazel & ik

Yeiazel helpt mij met schrijven, praten en lezen. Boeken uitgeven, workshops geven en nog vele andere communicatieve vaardigheden. Dit alles doe ik in vreugde omdat ik er zin in heb, omdat ik de zin zie en de woorden begrijp. Dank je, Yeiazel.

Yeiazel brengt mij de verfijning. 
Ik verbeter mezelf in vreugde en kijk elke dag in de spiegel met een glimlach. Mijn lichaam, mijn leven en mijn theater zijn allen weerspiegelingen van mijn innerlijk gebeuren. Alles heeft zin en de film van het zijn is fijn !

Yeiazel geeft mij de capaciteit om goed te kunnen communiceren. Ik schrijf beter dan ooit tevoren. Ik praat duidelijk en begrijpelijk, mijn woorden stellen iedereen gerust. Zij brengen vrede, troost en comfort. Zij brengen het begrip dat alles duidelijk en helder maakt. 

Ik zie de zin en heb er zin in.
Het leven is fijn omdat ik altijd bij Yeiazel kan zijn.
Dankzij de kracht van Yeiazel in mij ben ik vrij, gelukkig en vol hoop !

Ik heb mijn gevoelens onder controle. Al mijn innerlijke wateren zijn op de juiste plaats. (De wateren representeren de gevoelens en Yeiazel zorgt er dus voor dat elk gevoel zijn juiste plaats krijgt en je het hoe en waarom van je gevoelens begrijpt.)

Ik ben als zaad begonnen en groeide uit tot een een stralende bloem, 
een Ster van licht die Iedereen vreugde brengt. Ik heb van mijn fouten geleerd en met de verkregen wijsheid een vreugdevolle toekomst gecreëerd. Ik ben sterk, moedig en ga ervoor want mijn weg is goed en juist, waarheid de bestemming. Yeiazel is mijn oase van overvloed Ik voel me goed, de reis was fijn. Maar ik ben ook blij weer thuis te zijn.

Al mijn dromen komen nu uit. Na een lange weg van leren en werken begint de liefde haar vruchten te schenken. Ik ben blij want al mijn verwachtingen komen uit. Ik voel mij in rust en vrede omdat ik zie, voel en realiseer dat mijn werk niet voor niets was.

Ik ben vrij omdat ik mijn eigen meester ben. 
Ik creëer mijn eigen lessen en studeer met plezier op deze Aarde. Ik zie het nut van mijn studies. Ik ben zeer gemotiveerd en vlieg als een pijl naar mijn lotsbestemming. Ik ben vrij omdat ik niet gebonden ben aan het verleden en de toekomst voor mij als een oase is. Een vreugdevolle vallei van Vrijheid.

Ik ben een kunstenaar en het leven is een kunstwerk waar ik altijd van kan genieten. Ik ben de schrijver en het leven een avontuur. 
Ik geniet van mijn avontuur omdat ik weet dat het een gelukkig einde heeft. Ik ben de creator van mijn eigen leven.
ALLES IS GOED !

Het leven brengt mij vreugde. Ik geniet volop van de vruchten van mijn werk. Mijn leven en mijn levensopdracht worden 1 in vreugdevol genieten. Ik hou ervan te creëren en steeds bij te leren. Ik voel mij blij en word altijd door vreugde omringd. Ik ben fier en krachtig omdat ik altijd het juiste doe. Het leven wordt fijner en fijner dankzij het VREUGDEVOLLE WERK van Yeiazel.

De consollatie, de steun, het vertrouwen en de troost zorgen ervoor dat ik mij nooit zorgen maak en dat ik volop van het leven kan genieten. Ik ben in RUST en VREDE omdat ik weet dat ik op het juiste pad ben. Ik ben enthousiast, communicatief, vreugdevol, welgemeend en eerlijk. Ik hou ervan om anderen te steunen. Ik steun alles met liefde.

Ik ben de oase waar de reizigers kunnen rusten. Ik bied de nodige hulp en breng de nodige raad overal waar ik kom omdat deze oase zich ook in mezelf bevindt.

Ik ben een sterren zaaier, ik ben een planter van liefde. Ik heb het zaad der liefde geplant in het land der Innerlijke wijsheid. Mijn liefde is als een bloem van vreugde en ik straal voor alles en iedereen. Mijn stralende liefde brengt steun, vrede en geruststelling. Ik ben de rust.

Mijn lichaam, mijn huis en mijn leven zijn als een tempel die steeds mooier wordt. Ik werk met plezier aan mijn tempel en breng zonodig verfijningen aan. Mijn leven is een eeuwige verfijning en ik heb de ultieme schoonheid bereikt. Ik straal als een ster en geniet van het licht als een bloem.

ALLES IS FIJN EN IK WIL ZIJN.

De Aarde is voor mij als een moeder zij is de goddelijke voorzienigheid, die steeds al mijn wensen vervult. Ik ben de ster en zij is de fee. Ik plantte mijn ster in haar aarde en uit het zaad der Liefde werden al mijn wensen geboren. Zij brengen mij vreugde. Zij zijn als bloemen in alle kleuren en geuren, vogeltjes die zingen en nog veel meer moois waarmee mijn wensen mij omringen.

DANKJEWEL YEIAZEL !
Share
 
Innerlijke macht en kracht Afdrukken E-mail
Geschreven door Fengo   
zondag, 27 augustus 2017 19:23

God is steeds bij ons. Hij toon ons de macht, de grote kracht die diep in ons verborgen ligt. Dankzij deze innerlijke connectie met het Goddelijke kunnen wij leren om trouw te blijven aan de juiste waarden en normen. In ons innerlijk bevind er zich een licht, dit licht bestaat uit alle goede eigenschappen die in ons zelf huizen. Wij bezitten een gala aan deugden en gaven en al deze kwaliteiten zijn ons door de Almachtige geschonken.

Door Zijn vreugde te verspreiden doen wij Hem eer aan. Door de Liefde en de harmonie die Hij ons schenkt te delen met onze broeders en zusters brengen wij Hem gratie. Door het geduld wat Hij heeft te beoefenen, onze kalmte te bewaren en ons vergevingsgezind op te stellen uiten wij Zijn Barmhartigheid. Al doende brengen wij Hem glorie door Zijn gaven te beoefenen, de ware levenskunst te leren en een zekere deugdzaamheid te beoefen.

De Almachtige brengt ons het vertrouwen schenkt ons de moed om lief te hebben en wanneer wij het aandurven om Hem lief te hebben en Hem als enige te vereren kunnen wij er zeker van zijn dat Hij ons veel zal leren en ons steeds bij zal staan wanneer wij samen met Hem Zijn Deugdzaamheid naar buiten brengen en zodoende in Zijn rijkdom delen.

 

De waarachtige rijkdom en het tewerkstellen der vrede

 

De Vrijgevige schenkt ons de kans om voorspoed te veroorzaken op zowel innerlijk als uiterlijk vlak door ons onze innerlijke schatkist te openbaren en ons bewust te maken van de vele talenten die wij bezitten en waarmee wij iets kunnen doen waar we allemaal beter van worden. De Barmhartige kan ons hart openen en onze liefde door middel van fijne gevoelens en goede eigenschappen tot leven brengen. Hij toont ons onze innerlijke rijkdom die bestaat uit deugden als: "Liefde, Begrip, Barmhartigheid, Vrijgevigheid, Standvastigheid, Vertrouwen, Geloof en nog vele andere schitterende schatten die tot onze beschikking staan en waarmee wij het leven van onszelf en anderen kunnen verrijken.

 

Vrede bereiken door middel van liefdevolheid

 

Hij die vol van Compassie is maakt ons bewust dat onze liefde en onze vriendelijkheid onze grootste schatten zijn, alsook onze wapens en onze beste gereedschappen. De Almachtige leert ons zodanig gebruik te maken van onze goede eigenschappen dat wij onze vijanden kunnen ontwapenen door middel van de vrede in ons zelf, onze vriendelijke woorden onze glimlach en onze vredelievende visie. Hij die Harmonie brengt schenkt ons de kracht om steeds deze harmonie te verkeren. Hij schenkt ons de gave om vrede te vinden en deze vrede uit te stralen om ons heen door middel van onze glimlach en onze aangename kalme manier van handelen. De Almachtige kan ons leren om vreugdevol en met zelfzekerheid in het leven te staan en ons helpen om steeds te handelen naar eer en geweten.

 

Naar elkaar leren luisteren

 

De Aandachtige kan ons leren luisteren naar de wijsheid in ons zelf en naar de wijsheid in ieder ander, zodoende kunnen wij elkander steeds aanvullen en verrijken, zodoende kunnen wij het leven van iedereen waardevoller maken. De Nederige beschermd ons tegen de hoogmoed die ons kan doen denken dat wij als enige de ultieme wijsheid in pact hebben, de hoogmoed die ons ervan overtuigd dat onze kennis en onze liefde de enige waarheid zijn en ervoor zorgt dat wij niet meer openstaan voor de boodschappen van anderen, voor de vele mooie geschenken die zij ons te geven hebben. De Verhevene maakt ons ervan bewust dat iedereen zijn weg heeft afgelegd en dat wij allemaal van elkander kunnen leren indien onze wegen elkaar kruisen. Hij  herinnert ons eraan dat wij allen broeders en zusters zijn en dat wij elk een verhaal te vertellen hebben, dat wij allemaal evenveel waard zijn en dat wij enorm veel kunnen leren van elkander indien wij de visie van eenieder leren verwelkomen en wij bereid zijn tot het delen van ervaringen die ons allen vooruit helpen. Dan woorden wij ons bewust van onze bestemming en beginnen wij hier en nu met er te zijn. Dan leren wij van elkander en kunnen we elkander leiding geven indien dit nodig is. De Aandachtige ons de nederigheid die ons toestaat om te luisteren zonder oordeel alvorens met met liefde en onderscheidingsvermogen onze conclusie te trekken. Zodoende kunnen wij veel te weten komen over onszelf en de anderen en kunnen wij steeds op een gepaste wijze reageren.

 

Het manifesteren van onze gaven

 

De Almachtige brengt ons in voeling met de kracht die in ons huist, de macht om van elk moment het beste te maken en bewust door het leven te gaan.  Hij die Gratie schenkt spoort ons aan om ook anderen aan te moedigen om een deugdzaam leven te lijden en zich zodoende van al hun innerlijke demonen te bevrijden. De Liefdevolle kan al onze innerlijke rijkdom naar boven laten komen en ons helpen om met deze overvloed aan gaven iets te doen wat het leven veraangenaamd. Hij die geloofd in God en zichzelf schenkt ons het vertrouwen om stappen te zetten en zodoende beetje bij beetje onze innerlijke rijkdom op Aarde te manifesteren.

Hij die Bewustzijn brengt kan ons doen inzien waartoe wij in staat zijn en ons helpen met het uitvoeren hiervan. Hij die Dankbaar en Behulpzaam is zal er steeds zijn om onze acties te steunen zodat wij vrede, liefde en voorspoed kunnen verwezenlijken in ons zelf en om ons heen.

 

Bidden en vrede vinden

 

Dankjewel dat vrede, liefde en voorspoed vanaf nu een onlosmakelijk deel van ons leven uit maken. Bedankt Lieve God dat jij ons toestaat om de vrede in ons zelf te vinden zodat wij deze kunnen verwezenlijken om ons heen. Dankjewel voor de ware rijkdom welke bestaat uit de vrede die wij hier en nu in ons zelf en om ons heen kunnen tewerkstellen.

 

Een gebed maken

 

Wanneer men verschillende affirmatieve zinnen zoals hier boven te samen plaatst krijgt men al gauw een Gebed. Het affirmeren van de krachten van God in ons zelf en het benutten ervan in onze dagdagelijkse realiteit met liefde en dankbaarheid is het mooiste geschenk wat wij God, onszelf en onze medemensen kunnen bieden.

Het geduldige nadenken en bidden is als een voorbereiding, doch het uitvoeren ervan is de bedoeling en de beste manier van bidden is dan ook zo snel mogelijk tot actie over gaan met liefde en geduld. Een gebed is als een vreugdevol voornemen dat met liefde en vertrouwen de wereld wordt ingestuurd om daarna in rust en in vrede waargemaakt te worden. Een gebed is een magische mengeling van woorden en gevoelens die je aanmoedigt om het beste van jezelf aan je medemensen te geven. Een gebed is datgene waarin je wil geloven een kans schenken en er vol vertrouwen aan beginnen. Een gebed wat met liefde en geloof wordt uitgesproken zal steeds schitterende resultaten teweeg brengen.

 

Het maken van affirmaties

 

Als eerste kiezen we een deugd die God ons kan schenken waarna wij  ons laten inspireren en zodoende prachtige affirmaties bedenken die tot wonderbaarlijke gebeden kunnen leiden. Zo koos ik bijvoorbeeld zelfvertrouwen en kwam dit affirmatie gebedje tot stand:

“Bedankt voor het zelfvertrouwen, de kracht die mij toe staat om door de hevigste stormen te gaan zonder mijn kalmte te verliezen”.

 

Enkele Deugden die ons door God zijn geschonken en waarmee wij Hem glorie kunnen brengen wanneer wij er iets mee doen

 

Koenheid, generositeit, enthousiasme, zorgzaamheid, goedheid, vriendelijkheid, sympathie en empathie, begrip, zelfkennis, mensenkennis, zelfvertrouwen en eigenwaarde.

Enkel Sleutelwoorden die onze innerlijke schatkist kunnen openen

 

Zelfbewustzijn, leiding vinden en geven. Onze moed bij elkaar rapen en anderen aanmoedigen. Enthousiasme ontwikkelen en anderen motiveren. Steeds streven naar een visie, een droom die verbetering, vooruitgang, rijkdom, vertrouwen en ondersteuning schenkt. Een concept dat ons aanspoort om innerlijke vrede te bereiken en deze verwezenlijken. Een ideaal wat zorgt voor voorspoed en welvaart dankzij het waarmaken van onze inspiraties. (De Enthousiasteling moedigt ons aan om onze dromen te verwezenlijken en zodoende andere mensen te inspireren. Zo staat Hij ons bij tijdens het brengen van vrede en vreugde in de wereld).

 

Golf van Voorspoed

 

Hij die Gratie brengt schenkt ons een overvloed aan inspiraties die ons aanmoedigen en toestaan om ons leven paradijselijk in te richten en zorgt voor geestelijke overvloed en positiviteit die materiële rijkdom veroorzaakt. Hij maakt ons bewust van onszelf en onze mogelijkheden en schenkt ons inspiraties en ideeën die voorspoed en welvaart veroorzaken. Hij die Gemotiveerd is schenkt ons het nodige enthousiasme om vooruit te gaan met liefde. Hij die Geloof en Vertrouwen brengt spoort ons aan tot grootse acties, alles wat wij ondernemen Zijn invloed zal fijne resultaten geven, Samen met Hem kunnen wij de moeilijkste opdrachten volbrengen en vele belangrijke diensten leveren. Hij staat ons toe om alle beproevingen des levens met glorie te doorstaan en zal ons steeds aansporen om nog verder te gaan, om nog beter te doen.

 

Alles wij ondernemen zal veel opbrengen

 

Hij die Aspiratie brengt inspireert een voortdurend streven naar verbetering en vooruitgang wat zorgt voor rijkdom en voorspoed. Ons goed uitgevoerde werk en de schitterende resultaten zullen zorgen voor vertrouwen en steun vanuit onze omgeving alsook vanuit onszelf, waarna wij een bepaalde machtspositie bereiken met de corresponderende verantwoordelijkheden en wij kunnen beginnen met het leiding geven aan onszelf en anderen, indien wij dit wensen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share
 
Hoofdstuk 1: Ontmoeting met een Engel Afdrukken E-mail
Geschreven door Fengo   
woensdag, 23 augustus 2017 13:56

 

Na enkele jaren vrijgezel te zijn geweest droomde ik ervan om een Engeltje tegen te komen in mijn leven. Een Engeltje van vlees en bloed waaraan ik al mijn liefde zou kunnen geven. Ik schreef een gedichtje voor haar en verwoorde mijn diepste wensen doormiddel van een erotisch verhaaltje waarin ik ook vraag om een duivelinnetje. Dit Engeltje en dit Duivelinnetje heb ik daarna ook werkelijk ontmoet en de verhalen die volgen in dit dagboek zijn dan ook het resultaat van onze samenkomst en de vele avonturen die wij reeds tezamen beleefd hebben. (Ergens diep van binnen was ik een magiër en de wensdromen die volgen zie ik dan ook als een magisch gebed, een krachtige wens die voor de ontmoeting met de geliefde van mijn dromen heeft gezorgd).

Mijn verlangen

Ik verlang naar de liefde. Ik verlang naar haar vaste hand en haar weldadige mond. Ik verlang naar haar aanwezigheid in de ochtendstond. Mijn verlangen verdeeld over lichaam ziel en geest is voor het moment het gene wat me het meest beheerst. Ik verlang naar een Engeltje op mijn schoot. Ik verlang naar een Engeltje aan mijn zij. Dus oh lief Engeltje maak me blij en kom tot mij als de vrouw van mijn dromen zodat ik uiteindelijk in het goddelijke rijk kan komen.

Wie ben ik

Ik ben een jonge man vol verlangen naar liefde. De teksten die volgen gaan over Engelen en over de vrouw van mijn dromen die over enkele hoofdstukken echt in het verhaal gaat komen. Maar eerst wil ik wat meer over mezelf prijs geven door een tekst over een Engel met jullie te delen die duidelijk maakt dat ik zelf ook zowel een Engeltje als een Duiveltje in me heb. De tekst toont ook dat ik reeds met Engelen werk en hoe ik met Duivelinnetjes omga daar zullen jullie verder in het verhaal meer over te weten komen.

Mebahel

Mebahel brengt ons de waarheid die zich in elk moment bevind, het gevoel, de bezieling ervan en de realisatie op aarde. Hij toont, Hij brengt de gedachte van het moment tot leven, Hij schenkt je het gevoel, de liefde of de angst die je voelt in je nu moment en de gedachten daar omtrent. Hij schenkt je de vrijheid om te reizen door de tijd, hij neemt je mee naar je verleden, zodat je beter kunt handelen in het heden, hij neemt je mee naar de toekomst en leert je de wetten van oorzaak en gevolg. Hij representeert het kleine stemmetje dat steeds in jezelf spreekt en je de waarheid verschaft omtrent je gevoelens en je daden.

Engel Mebahel spreekt en vertelt ons dat wij de regisseur zijn van ons eigen leven

ik breng je de waarheid die zich in elk moment bevind, de bezieling ervan door middel van je gevoelens, het zijn je gevoelens die voeding schenken aan je ideeën, net zoals het water de zaden doet ontkiemen zo ook transformeren je gevoelens je gedachten in allerlei prachtige beelden, voorstellingen van jezelf, deze voorstellingen worden allen gegeven tijdens je aards bestaan. Jij bent de regisseur van je eigen leven en je hebt de vrijheid om te kiezen voor datgene wat jij je voorstelt of datgene wat wij je voorstellen. Wij zijn de waarheid die zich in alles bevind, wij zijn de waarheid in jou; De waarheid die in je hart woont, de liefde waarmee je alles levend maakt, de aandacht die je schenkt, het licht dat je schijnt en waarmee je je voorstellingen tot leven brengt.

Mijn ervaringen met Engel Mebahel

Engel Mebahel bracht mij in contact met de waarheid en deze is simpel, wij kunnen haar allen verkondigen wanneer wij onze angst loslaten en simpelweg de waarheid zeggen. Mijn waarheid is dat Beschermengel Mebahel mij in contact bracht met mijn diepste verlangens en mij de vrijheid schonk om deze te beleven. Beschermengel Mebahel bracht mij wederom in contact met de drie eerste vragen die wij ons zelf kunnen stellen: “Wat wil ik, waar hou ik van en hoe ga ik hier iets mee doen wat mezelf en mijn medemensen meer begrip en meer geluk schenkt?” Ik dook diep in mezelf en kwam in contact met mijn diepste verlangens, wederom kwam de zin naar bevrediging, de zin naar seks en genot tot leven, de zin naar gelukkig zijn en alle dingen die ik dacht daarvoor nodig te hebben. Ik genoot van het leven tijdens de periode van Engel Mebahel.

Mijn ervaringen met Engel Mebahel en de Planeet Venus

De planetaire invloeden waarmee deze Engel werkt werden mij duidelijk, vooral het fijne leven dat Venus mij aanbood werd werkelijkheid. Venus omarmde mij, zij deed mij genieten en ik gaf mezelf volledig aan haar. De onvoorwaardelijke liefde was aanwezig, de goddelijke voorzienigheid maakte al mijn wensen waar. Doch twijfel en angst heerste, de dualiteit kreeg mij in haar greep. Ik vroeg mij af of deze zelfbevrediging wel toepasselijk was voor iemand die met Engelen werkte en durfde de tekstjes die ik schreef zelf niet te delen aangezien ik een jointje gerookt had en oude verlangens die ik reeds overwonnen dacht te hebben de kop weer opstoken. Doch naarmate de periode met Engel Mebahel verstreek werd mijn drang naar het delen van deze waarheden sterker en vandaag geeft Mebahel mij de moed om deze tekstjes te delen. (Ik maakte kennis met nog vele andere Engelen en zal in dit boek ook af en toe hun licht binnen laten zodat het een mooi liefdesverhaal kan worden waarin de Engel de bovenhand krijgt en zodoende haar licht op het duiveltje kan stralen).

Dankzij Engel Mebahel kunnen wij leren om onze Verlangens op een fijne wijze te uiten

Soms heb ik het wel eens moeilijk om mijn verlangen te uiten omdat het oftewel te hoog gegrepen of te laagfloers is, doch ik ben steeds opzoek naar het midden waarin deze tegengestelden zich kunnen verenigen en soms vind ik die gouden middenweg in mezelf en lukt het me om mijn verlangens op een juiste wijze te uiten en de angst om afgewezen te worden achter te laten. Zodoende moet ik eerlijk toegeven dat ik verlang naar het aardse genot en de hemelse geneugten die dit met zich meebrengt en dat ik denk dat Beschermengel Mebahel de Engel van het aardse genot is, het welke doormiddel van de hemelse inspiraties die Zij ons schenkt mogelijk wordt.

De wijsheid in ons zelf die ons toestaat om op een juiste wijze om te gaan met onze verlangens

Beschermengel Mebahel representeert de wijsheid in onszelf die ons toestaat om op een juiste wijze met onze verlangens om te gaan. Zij representeert de waarheid in onszelf die vrij wil zijn en naar zowel het hoge als het lage streeft alsook de wijsheid om het verschil te kunnen maken en ons zodoende steeds op de gulden middenweg te begeven waar wij anderen geliefden zullen ontmoeten wiens hart en wiens wensen overeenstemmen met de onze, mensen die houden van het leven in al zijn verscheidenheid, mensen die niet oordelen over hoog en laag maar de liefde in al haar vormen accepteren en als deugdzaam kunnen ervaren wanneer deze liefde puur is. Ik denk dat liefde puur is wanneer zij waar is en niet vermengt met allerlei leugens, ik denk dat wij seks met elkaar kunnen hebben vanuit pure liefde en dat zodoende het hoge en het lage zich kunnen verenigen als in een leuk spel waar zowel hoog als laag van kunnen genieten.

Mijn diepste verlangens

Ik verlang naar een inspirerende geest en een inspirerend lichaam. Ik verlang naar de schoonheid in al haar vormen en zou graag van de vrijheid willen genieten om haar te bewonderen in al haar verscheidenheid.

Mijn hartenwensen

Waren wij maar alvast zo vrij dat wij onszelf volledig bloot konden geven en leven met elkaar zonder angst of schaamte om onszelf te uiten zoals wij werkelijk zijn, dan zou de uitbundige schoonheid die wij in ons dragen en waarvan ons lichaam een levend voorbeeld kan zijn ons niet langer storen en konden wij in alle rust en vrede onze verlangens vervullen zonder ons ervoor te schamen.

Het uiten van onze hemelse liefde en onze aardse seksualiteit

Wanneer wij probleem hebben met het uiten om van onze hemelse liefde en of onze aardse seksualiteit kan het bestuderen van het programma ven Engel Mebahel interessant zijn..

(Het is niet altijd nodig om onze verlangens naar zowel het hemelse als het aardse te uiten en te tonen doch in dit niet geval spoorden de Engelen me aan om het toch te doen en zodoende een voorbeeld te geven van de gedachten en gevoelens waartoe Engel Mebahel mij bracht. Ik zie nu ook wel in dat ik mij helemaal niet moet schamen omdat ik soms wel eens een jointje rook of een pintje drink en dat ik verlang naar zowel het hemelse als het aardse genot. Eens te meer besef ik dat mijn verlangen naar zowel de hemelse als de aardse Engelen het gene is wat mij op de been houd. Want de hemelse Engelen brengen mij de nodige inspiratie waarna ik weer in aardse Engelen durf te geloven en het verlangen naar dat Engeltje in mezelf omarm als de grootste schat die ik in mij draag, wetende dat Zij steeds haar aardse manifestatie zal kennen en dat er helemaal niets mis is daarvan te genieten. Wie dat Engeltje is dat ik in mij draag en waarvan ik steeds droom is hetgene wat ik nu verder ga proberen te ontsluieren zodat ik haar in al haar glorie kan aanschouwen. Dit deed ik en daaruit kwam een prachtig erotisch verhaal voort wat ik eerst niet wou delen aangezien dat niet gepast zou zijn. Laten wij vooral niet vergeten dat Engel Mebahel een Cherubijn is die onze diepste intimiteit bloot leg en ons doet dromen van de grote liefde die deze in zich draagt en uit op haar eigen unieke wijze naargelang het intieme leven wat wij zelf ontwikkeld hebben. Aangezien mijn ervaringen en het verhaal wat eruit voort kwam als een hemels vuur waren wat door mijn gehele lichaam drong en ik in het verhaal de geliefde van mijn dromen in al haar schoonheid bezong en met mijn mond haar lichaam beschreef tot in het kleinste detail heb ik besloten om de geestelijke erotiek die eruit voort vlooide te bewaren voor het Engeltje van mijn dromen het welke ik van deze woorden stroom zal laten drinken als van de beste wijn waarna wij samen van het effect zullen kunnen genieten).

 

Hemelse wijn

(Wij dronken samen van deze wijn en genoten ervan, de tijd verstreek en zij schonk mij de moed om de tekst die ik toen schreef nu toch met jullie te delen)

 

 

Het Engeltje waarvan ik droom

 

Ze is zowel een engeltje als een duivelinnetje, ondeugend maar van goede wil, ze maakt van het leven een spel en houd ervan om te spelen met mij. Ze wordt aangetrokken door mijn woorden en door mijn lichaam, houd van mij om zowel mijn uiterlijk als mijn innerlijk. Ze is ontzettend knap en straalt de pure liefde uit door middel van haar betoverende glimlach en haar schitterende ogen. Haar lichaam trekt me aan en windt me op. Zowel haar geest als de hemelse rondingen die deze geest gevormd heeft zijn een levend voorbeeld van de waarachtige schoonheid die zij in zich draagt. Ze is mooi en goed op allerlei verschillende manieren, van engeltje tot duivelinnetje omdat het duivelinnetje niet meer en niet minder is dan een engeltje wat een spelletje met me speelt. Ons spel kan van woorden gemaakt zijn of van daden die deze woorden verwezenlijken, een mengeling van beide is het ideaal waarvan wij dromen. Ze verleid me met mooie en opwindende woorden en probeert me te bekoren met haar prachtige lichaam. Ze lonkt me met haar elegante vingers en wijst me de plekjes aan waar ze graag aangeraakt zou worden. Het heilige poortje tussen haar benen is de weg naar het paradijs die ik graag zou betreden. Ze toont me het pad en ik volg met mijn blik haar bedrijvige handen die de mooiste borsten die ik me voor kan stellen strelen en met haar harde vooruitstekende tepeltjes spelen.

Haar lange zwarte haren vallen in golven langs haar borsten en over haar brede heupen tot op haar ronde dijen. Haar groene ogen zijn als een hemelse weide waarin de mooiste bloemen als gouden sparkels oplichten om mij te verlijden. Haar handen gaan verder met mij de weg te tonen naar haar warme oase die mij zo gaarne wil belonen. De weg van haar hemelse heuvels naar haar diepe vallei maakt me levendig en blij. Haar lichaam is als een vreemd land dat ik graag wil verkennen en alles wijst erop dat ook zij mij wil verwennen. Haar volle ronde lippen lijken me te smeken om haar te kussen, het vuur in mezelf is niet langer te blussen. Mijn lid zwelt op en gaat rechtstaan voor haar waarna ik me langzaam uit begin te kleden. We bevinden ons in een prachtig woud met grote statige bomen en terwijl ik me ontbloot kijk ik triomfantelijk om me heen naar het paradijselijke landschap wat me omringd waarna ik wederom al mijn aandacht richt op de bewoonster van deze schitterend wereld. Ze glimlacht en kijkt vol verlangen naar mijn toverstok die even statig als de ons omringende bomen rechtop staat in al zijn glorie. Haar verlangen naar deze boom des levens schenkt mij een diepe voldoening die ervoor zorgt dat de seksuele energieën als een bron in mezelf beginnen op te borrelen waarna er een enorme energiestoot door mijn lichaam gaat die mijn geest doet ontwaken. Nu zie ik haar met heldere ogen en voel ik haar lichaam van op afstand gloeien. Haar uitstraling trek me aan en ik kan het verlangen om naar haar toe te gaan bijna niet weerstaan. Het lijkt wel of ze gevoelsmatig met de gehele wereld verbonden is want lichtstralen in alle kleuren verbinden haar met de bomen en de bloemen, met de vogeltjes en de konijntjes en wonder bij wonder ook met mij. Ze stroomt bij me naar binnen als een zonnestraal die mijn gehele lichaam verwarmt en raakt me overal tegelijk aan met lichtstralen die als vurige watervallen uit haar handen en vingers tevoorschijn komen. Deze warme lichtstralen voelen als tongen die mij omstrengelen en binnendringen op allerlei wijzen.

Ik voel me gevangen en gevleid wanneer ze mij uiteindelijk naar zich toetrek met haar lange tentakels van licht waarna ik volledig in haar opga en een liefdes fusie ervaar die ik niet voor mogelijk had gehouden. Het poortje van haar geheime tuin gaat open terwijl ik mijn toverstok naar binnen voel glijden. Tegelijkertijd vinden mijn handen haar lichaam waarna ik deze dit prachtige landschap laat verkennen en van boven naar beneden en van beneden naar boven het pad van de hemelse heuvels volg en de weg naar de vallei der vrede bega. Aangekomen bij haar oase en mijn boom des levens vinden onze handen elkaar aangezien ook zij opzoek was naar mij en de meest intieme plek waar we samen konden komen. Ook onze billen werden niet vergeten en even hartstochtelijk betast als die ander hemelse heuvels. Vingers gleden langs alle wegen, evenals haar tong en weldra de mijne aangezien ik de zin om uit haar heilige fontein te drinken en haar borsten en tepels in mijn mond te nemen niet kon weerstaan. Ondertussen ging het spel tussen mijn levensboom en het paradijs waarin deze zich bevond gestaag verder als een rivier die stroomt in een gematigd ritme maar dan af en toe toch door hevige golven word meegesleurd. Ik was bijna klaargekomen maar wist mij nog net tussen haar warme schaamlippen door naar buiten te treken. Enkele druppels heilig zaad vlogen toch nog in de lucht en kwamen terecht op haar heuveltje van plezier. Gelukkig had ik nog steeds een stijve en zou ons liefdesspel dus nog verder kunnen duren. Ze nam mijn sperma op met haar vinger waarna ze deze tussen de volle rode lippen van haar mond naar binnen stak en hem daarna heel voorzichtig weer naar buiten liet glijden terwijl ze er met haar lippen aan zoog en er zachtjes met haar tong aan likte. Toen ze dit deed werd ik me weer een energiestoot gewaar de welke een heerlijk gevoel door mijn gehele lichaam stuurde.

Genietend besloot ik de verlangens van daarnet waar te maken en begon ik haar weer aan te raken. Deze keer gebruikte ik ook mijn tong en mijn lippen en nam haar borsten in mijn mond, bezocht haar heupen en haar billen en gleed over en tussen haar dijen met mijn handen, mijn tong en mijn lippen. Terwijl ik hier mee bezig was pakte ze me bij mijn haren en trok me zachtjes naar boven waarna we elkaar glimlachend aankeken, onze lippen op elkaar drukten en onze monden openden, onze tongen elkaar vonden en wij met een hele lange kus besloten om ons neer te leggen op het zachte mos. Zij ging als eerste liggen waarna ik op mijn knieën naast haar ging zitten, één van haar prachtige lange, slanke, welgevormde benen naar boven hief en besloot om een kijkje te gaan nemen in het paradijs waarin mijn levensboom daarjuist zijn weg had gevonden. De smalle deur naar het paradijs zag eruit als een zachte rozen mond die zich tussen haar benen bevond. Haar schaamlippen leken heel zachtjes te bewegen en lonkten me waarna ik met mijn handen haar billen stevig vastgreep en met mijn hoofd verdronk tussen haar benen. Mijn tong vond de weg op en neer in haar hete oase en vergat ook het heuveltje van plezier niet wat zich helemaal vanboven in de vallei bevond. Ik likte het heuveltje met het puntje van mijn tong terwijl zij de rest van mijn lichaam naar zich toetrok, mijn billen vastgreep en mijn toverstok in haar mond nam. Toen deze boom door haar lippen naar binnen werd gezogen, leek het wel of we vlogen en ronddraaiden in spiralen van plezier. We belanden in een andere wereld al ging ons fysieke spel onafgebroken verder. Ik voelde hoe haar lippen en haar tong met mijn toverstok aan het spelen waren en ook haar handen hadden houvast gevonden aan deze boom. Ik voelde hoe ze mijn ballen door haar vingers liet glijden en hoe ze onophoudelijk heen en weer bewoog met haar hoofd en zodoende mijn lid op en neer deed gaan in haar mond.

Ze klom op en neer in de boom door er met haar lippen en haar tong tegenaan te drukken, zachtjes te kussen en te likken, speels te zuigen en te bijten, zelfs het valleitje tussen mijn billen durfde ze te betreden terwijl haar handen naar boven en naar beneden gleden over de zachte heuveltjes van mijn kont. Ook ik had de stoutmoedigheid om haar binnen te treden op allerlei verschillende manieren en vond het heerlijk om met mijn lippen, mijn tong en zelfs een groot deel van de rest van mijn gezicht over de grote glijbaan van haar speeltuin te glijden. Ook ik gebruikte mijn handen en bezocht het valleitje tussen haar billen terwijl ik met mijn tong het heilige heuveltje boven in de vallei verwende. Ondertussen was onze geest op reis in een wereld van puur genot die al deze handelingen tegelijkertijd ervoer. We konden niet meer denken maar waren een en al gevoel, zowel fysiek als spiritueel. We vonden elkander diep van binnen en ik voelde wat zij voelde terwijl zij voelde wat ik voelde en we ons eigen ook nog eens voelden. We werden overweldigd door een magisch gevoel wat opborrelde in onszelf waarna we het met elkander konden delen. Ik voelde hoe haar buik trilde, hoe de bron van de fontein van de eeuwige jeugd tot leven kwam terwijl ik mijn mond open en dicht deed, haar vagina kuste en likte en haar levenssap in me opnam. Haar rivier stroomde en ook de mijne werd in beroering gebracht door haar weldadige lippen en haar vochtige tong. Ik voelde hoe zij mijn penis omsloot met haar mond en mijn eikel likte met haar tong. Voorvocht ontsproot aan mijn lid toen zij met haar tong rond het randje van mijn eikel draaide. Waarna ze mijn penis weer in haar mond nam en deze met haar lippen tot diep naar binnen zoog. Ze gebruikte haar lippen en haar wangen en gleed soms zachtjes met haar mooie witte tanden over mijn geslachtsorgaan. Ze zoog aan mijn voorhuid en speelde met mijn instrument alsof het leukste stuk speelgoed van de wereld was.

De tonen die uit mij en haar voortkwamen terwijl wij daar zo met elkanders instrumenten aan het spelen waren wonden ons nog meer op. De vogeltjes floten en het zonnetje scheen door de bladeren van de bomen in het bos op het mos. Het leek wel of wij ons in een lichtzee bevonden al zag ik daar niet veel van daar ik voornamelijk met haar bezig was. Maar af en toe stopte ik om haar fel verlichte oase te bewonderen. Glinsterende druppeltjes liepen tussen haar schaamlippen naar beneden over haar billen en ook ik begon te spuiten bij dat aanzicht waarna wij samen dronken van elkanders hete hemelse melk, de welke als de zoete honig met een pittig tintje smaakte en het dessert van deze heerlijke maaltijd vormde. Voldaan lagen we daar op het mos in het bos en genoten van de ondergaande zon die als afscheidscadeau onze lichamen streelde met haar warme stralen. Er stond een fris maar geurig windje en gelukkig was het heel warm. Bovendien werd het nog veel heter toen wij elkaar weer in de armen namen en nogmaals de liefde begonnen te bedrijven. Ik pakte haar vanachter terwijl ik haar borsten met één hand beroerde en haar poezeke met de ander. Heel zachtjes en fijn ging ik met mijn vingers door haar vallei over haar heuveltje van plezier tot aan mijn boomstam de welke omringd door haar warme lippen tot diep vanbinnen in haar drong. Ik verhoogde mijn ritme en vervulde haar met snelle en krachtige stoten die haar in een hemelse extase brachten. Ik raakte buiten adem en voelde hoe alles naar mijn hoofd stroomde, hoe de wereld wederom weg viel en ik mij in haar universum terugvond. Ik vertraagde mijn ritme maar behield het zweverige gevoel. Ondertussen begon het donker te worden, doch de eerste sterren verschenen reeds en ook de maan was al aan de hemel. Ik lag dicht tegen haar aan in het sterrenlicht en voelde hoe haar lichaam, haar ziel en haar geest één werden met de mijnen terwijl ik haar zachtjes heen en weer wiegde in de maneschijn.

Ik opende mijn ogen voor een laatste keer en zag dat het nu helemaal donker was geworden. Het leek wel of we vlogen door een zee van vallende sterren want overal om ons heen glinsterden zilveren en gouden sparkels die als een hemels vuurwerk over ons heen vlogen. Het leken wel elfjes en feeën die een magisch poeder over ons heen strooiden. Ik wist niet of dat ik reeds droomde of niet maar besloot mijn ogen weer dicht te doen waarna ik met mijn geest tot diep vanbinnen in mijn lid ging om mij daarna in haar warme lichaam uit te storten. Ik spoot bij haar naar binnen en belande kort daarna in dromenland. Ook zij viel inslaap terwijl mijn sperma zijn weg vond in haar lichaam, net nadat mijn toverstok haar bij het naar buiten glijden een orgasme had bezorgd, waarvan ze het effect nog steeds voelde al was ze ondertussen in slaap gevallen tegen mijn warme lichaam wat ook nog aan het nagenieten was. Ondertussen gleed mijn geest weg in een zachte en vredige droom waarin wij wederom te samen kwamen en verder genoten van onze wilde avonturen in de werelden van onze fantasie welke zich als de oneindige velden der verbeelding uitstrekten over een hemelse zee van verlangens die al onze wensen herbergde (welke wij dan ook ten volle beleefden terwijl wij sliepen onder de schitterende sterrenhemel).

Share
 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 Volgende > Einde >>

Pagina 1 van 6
SEO by Artio